close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Нове століття – століття інноваційної освіти – ставить перед педагогами та
іншими суб’єктами навчального процесу безліч завдань, серед яких пошук
нових методів навчання, відпрацювання механізмів вільного орієнтування
дитини в існуючому освітньому просторі, використання на сучасному рівні
інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі. Розглядаючи в
цьому контексті освітні проекти, зазначимо, що саме вони спрямовані на
формування особливого педагогічного стилю в сучасному навчальному
закладі і забезпечують підготовку учнівської молоді до самостійного життя,
вчать критично мислити, а головне – приймати рішення в нестандартних
ситуаціях.
Враховуючи тенденції світового розвитку економіки, культури, науки та
освіти, Україна здійснює поетапний поступовий перехід на систему
європейських стандартів. У зв’язку з цим набувають актуальності проблеми
проектування змісту освіти на проектно-діяльнісних засадах
.
Педагогічна технологія ( освітня технологія) – системний метод
створення, застосування і визначення всього процесу викладання
і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів і їх
взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм освіти
(ЮНЕСКО).
На відміну від проектного навчання,
яке реалізується на засадах
проектного підходу, доцільність
залучення методу проектів та
проектної технології полягає у їх
використанні з метою реалізації
новітніх принципів та підходів до
навчання: особистісноорієнтованого, інтерактивного,
евристичного, проблемного,
сугестивного, різнорівневого,
розвивального навчання, ігрових
технологій навчання, технології
колективної взаємодії, технології
розвитку критичного мислення
Вміння користуватися проектною технологією є показником високої
кваліфікації педагога, його інноваційного мислення, орієнтації на
особистісний і "професійний розвиток дитини у процесі навчання.
Особливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його творчий
потенціал, досвід творчої діяльності. Педагогічна професія — одна з
найбільш творчих. Від педагога очікують не тільки досконалого володіння
предметом, який він викладає, а й володіння педагогічною психологією, мистецтвом акторської майстерності. Вчитель впливає на учнів яскравістю
власної індивідуальності. Самоцінність особистості важлива у цій технології
як в жодній іншій
Освітянська преса майже на кожній
сторінці підносить «інноваційний
дух» вчительства словами
«інновація», «інноваційний
розвиток», «проект», «модель»,
повідомляє про те, як педагогічні
колективи сміливо впроваджують
сучасні інноваційні технології,
експериментують для поліпшення
навчально-виховного процесу.
Екологічна наукова робота
учениці 6-г класу Петрушкіної
Ольги
У чому сила методів проектів? у тому,
що це метод поєднання:

теорії з практикою, в основі якого лежать
творчі пошуки учнів;

навчання і виховання з життям дитини та
навколишнім середовищем.
наявність значущої у творчому,
дослідницькому плані проблеми;
уміння вчителя ставити ключові та тематичні
запитання;
практична значущість очікуваних результатів
(публікація, постер, альманах тощо);
самостійна робота учнів на уроці або поза
уроком;
структурування змістовної частини проекту
(етапи, завдання, розподіл ролей тощо);
використання дослідницьких методів;
застосування комп'ютерних технологій (для
пошуку інформації, спілкування з іншими
учасниками проекту, створення кінцевого
продукту проекту).
Урок-проект
Слободенюк
Н.В.
«Масштаб»
В ході проекту учні
визначали
масштаб між
об`єктами міста,
звіряли отримані
дані з картою
Кривого Рогу.
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
123
Размер файла
15 193 Кб
Теги
проектная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа