close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Zadanie na diplom 2 3ERGO 10

код для вставкиСкачать
Форма № Н-9.01
Державний вищий навчальний заклад "Краснодонський промислово-економічний коледж"
Відділення гірничих спеціальностей
Циклова комісія гірничих дисциплін Освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"
Напрям підготовки 6.050301 " Гірництво"
Спеціальність 5.05030103 "Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв"
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова циклової комісії ___________________ Мозжухіна О.М.
"____" _________________20__ року
З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ
(прізвище, ім'я, по батькові)
1.Тема проекту
Керівник проекту
( прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
затверджені наказом вищого навчального закладу від "___"_________20__року №__
2. Строк подання студентом проекту 3. Вихідні дані до проекту
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)
6. Консультанти розділів проекту РозділПрізвище, ініціали та посада консультантаПідпис, датазавдання видавзавдання
прийняв
7. Дата видачі завдання
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
з/пНазва етапів дипломного проекту Строк виконання етапів проектуПримітка1Вступ8.05.132Загальні відомості про шахту та дільницю12.05.133Підготовчі роботи на дільниці16.05.134Очисні роботи на дільниці19.05.135Електропостачання дільниці24.05.136Економічна частина29.05.137Охорона праці та протипожежний захист 3.06.138Охорона природи і навколишнього середовища6.05.139Графічна частина проекту9.06.1310Перевірка проекту керівником 12.06.1311Рецензування дипломного проекту 19.06.1312Попередній захист проекту 21-22.06.1313Захист дипломного проекту24-29.06.13
Студент ____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Керівник проекту _____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
72
Размер файла
18 Кб
Теги
zadanie, 3ergo, diplom
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа