close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Масштаб

код для вставки
Презентація уроку №36 природознавство 5 клас.
Природознавство
5 клас
Урок №36
продовжити знайомитися зі способами
зображення Землі, з поняттям «масштаб»,
пояснювати значення масштабу в створенні карт,
навчитися розрізняти географічні об’єкти на
географічних картах, показувати на глобусі та
картах материки та частини світу;
Що таке глобус?
Хто першим створив глобус?
Що таке умовні знаки?
Наведіть приклади об’єктів, які зображуються за
допомогою значкових, лінійних умовних знаків.
Людям яких професій необхідні плани?
Наведіть приклади ситуацій, коли є необхідність
скористатися планом.
Скласти оповідання-мініатюру (п’ять-шість
речень) про мандрівку з використанням
підготовлених карток з умовними знаками. Під
час відповіді замість назв об’єкта
використовувати його зображення.
1. Формування поняття «масштаб»:
а) що показує масштаб;
б) як можна записати масштаб;
в) як правильно «прочитати» числовий
масштаб. Вправи на «читання» масштабу
планів і карт атласу;
г) формулювання та запис визначення поняття
«масштаб» у зошитах.
Масштаб – це відношення
довжини відрізка на карті
чи плані до його дійсної
довжини на місцевості
Масштаб (нем. Maßstab) в переводі с німецького
– «мірная палиця»
Іменований
числовий
лінійний
Вид
масштабу
Спосіб запису
У вигляді дробу, числівник якого
дорівнює 1, а знаменник показує,
Числовий у скільки разів відстань на плані
або карті менша за відстань на
місцевості
Словами та цифрами показує, яка
Іменований відстань на місцевості відповідає
1 см на плані чи карті
У вигляді лінії, поділеної на рівні
відрізки завдовжки 1 см, які
Лінійний
відповідають відстані на
місцевості
Приклад
1 : 1000
В 1 см 10 м
Великомасштабні
до 1: 100 000
Середньомасштабні
від 1:100 000 до 1: 1000 000
Дрібномасштабні
більше 1:1000 000
Який
із масштабів більший?
1) 1
: 25
2) 1
: 300
3) 1
: 50 000
1 : 25
Переведіть числовий масштаб 1 : 5000 в
іменований.
Щоб перевести числовий масштаб в іменований,
необхідно знаменник перевести із сантиметрів
у метри (якщо в знаменнику число має більш
ніж п’ять нулів, слід перевести його в
кілометри, пам’ятаючи, що в 1 км 100 000
см):
5000 : 100 = 50.
Відповідь. В 1 см 50 м.
1
: 200 000.
1 : 500.
1 : 1 000 000.
1 : 1000
Переведіть іменований масштаб
«в 1 см 250 м» у числовий.
Щоб перевести іменований масштаб у числовий,
потрібно метри (кілометри) перевести в
сантиметри та записати у вигляді дробу:
250 * 100 = 25 000.
Відповідь. 1 : 25 000.
В
1 см 200 м.
В 1 см 1 км.
В 1 см 5 м.
В 1 см 80 км
Визначте відстань на плані в атласі від млина
до джерела.
Для визначення дійсної відстані на місцевості
між двома об’єктами потрібно лінійкою
виміряти відстань між ними в сантиметрах,
помножити на величину масштабу та перевести
в метри (або кілометри).
Відстань на плані між млином і джерелом
становить 3 см, а величина масштабу — 10 000
см.
3 * 10 000 = 30 000 (см) = 300 (м).
Відстань на карті між Києвом і Харковом
дорівнює 12 см. Для обчислення великих
відстаней зручно користуватися
іменованим масштабом. Масштаб фізичної
карти України — в 1 см 35 км.
12 * 35 = 420(км).
500 км являє собою на карті відрізок
завдовжки 5 см.
Розв’язання: 1) 500 км = 50 000 000 см.
2) 50 000 000 : 5 = 10 000 000.
Відповідь М 1 : 10 000 000, або в 1 см
100 км
а) Який із запропонованих масштабів
найбільший? Який найдрібніший?
б) В якому масштабі місцевість
зображено з більшими подробицями?
2*. Як визначити масштаб глобуса,
якщо він не вказаний?
3*. Як за допомогою лінійного
масштабу та вимірника можна
виміряти довжину не лише прямих,
але й кривих ліній?
Опрацювати параграф 35.
Виконати вправу 5 .
http://images.yandex.ua
Автор
moroz-alla
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 428
Размер файла
8 588 Кб
Теги
масштаб
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа