close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kursach Kin1

код для вставкиСкачать
1.РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СТО
1.1 Завдання на курсовий проект
Таблиця 1.1 - Вихідні дані до курсового проекту
ПараметриУм.поз.Од.вим.Значення1. Тип СТОА--Дорожна2.Природнокліматична зонаПКЗ-Волога3. Категорія дорігКАТ-IV4. Кількість населення районуРрегчол.__5. Кількість автомобіле-заїздівN_ТОіПР^pавт.-6.Розподіл автомобілів по експлуатаційним групам :
І групи:
ІІ групи:
ІІІ групи:
А_авт^І
А_авт^ІІ
А_авт^ІІІ %
45%
25%
30%7. Кількість робочих днів СТОАДрдні2558. Кількість робочих змінсод.19. Тривалість робочої зміниτзмгод.810.Орієнтована кількість постів на СТОА Nпостшт.7 Проведемо розрахунок дорожньої СТО, розташованої біля автомобільної дороги четвертої категорії. Тип СТО - дорожня.
Визначимо кількість автомобілів, що заїжджають на СТО на протязі однієї доби. Згідно з ОНТП-01-91 кількість заїздів легкових автомобілів на СТО визначається у відсотках від інтенсивності руху автомобілів на автомобільній дорозі.
Кількість автомобілів, що заїжджають на СТО для виконання ТО і ПР і кількість автомобілів, що потребують прибирально-мийних робіт різна.
Інтенсивність руху на автомобільній дорозі четвертої категорії: W_д=500 авт/добу
Отже кількість автомобілів, що заїжджають на СТО за формулою (1.1) Для То і ПР N_(ТО і ПР)^д=С_з/100∙W_д (1.1)
Де : С_з- доля (%) автомобілів,що заїжджають на СТО
W_д - інтенсивність руху автомобілів на дорозі в найбільш напружений місяць року, авт/добу
N_(ТО і ПР)^д=5,5/100∙500=27,5 (авт/год);
Для прибирання і миття N_(п-м)^д=4/100∙500 = 20 (авт/год).
Вихідні дані до розрахунку виробничої заводимо в таблицю(1.2) Таблиця 1.2 - Вихідні дані до розрахунку виробничої програми дорожньої СТО
ПараметрУм.позн.Од.вим.ЗначенняКількість легкових автомобілів, що заїжджають на СТО для виконання ТО і ПРN_(ТО і ПР)^дАвт./добу27,5Кількість легкових автомобілів, що заїжджають на СТО для виконання прибирання і миттяN_(п-м)^дАвт./добу20Кількість робочих днів СТОД_рдні255Кількість робочих змінсОд.1Тривалість змінτ_змГод.8Природно-кліматична зонаПКЗВолога
1.2 Вибір і корегування нормативів ТО і ПР автомобілів. Нормативи ТО і ПР та інших видів робіт для дорожньої СТО вибираємо згідно ОНТП-01-91
Для дорожньої СТО визначається разова трудомісткість на один заїзд автомобіля на СТО. Цей вид трудомісткості не корегується.
Таблиця 1.3 - Нормативи трудомісткості ТО і ПР для дорожньої СТО Норматив трудомісткості на один заїздУм.позн.Один.вим.ЗначенняЛегкового автомобіля для виконання ТО і ПРt_(ТО і ПР)люд*год2Легкового автомобіля для прибирання і миттяt_(п-м)Люд*год0,2Приймання і видачі легкового автомобіляt_(п-в)Люд*год0,2
1.3 Розробка виробничої програми в трудових показниках для дорожньої СТО
Річний Обсяг робіт, що виконуються на дорожній СТО складаєтьця з таких видів робіт;
Т_(ТО і ПР) - роботи ТО і ПР
Т_(п-м) (то) - роботи прибирання та миття автомобілів перед виконанням ТО і ПР;
Т_(п-м) - роботи косметичного прибирання і миття автомобілів, як окремої послуги;
Т_(п-в) - роботи приймання і видачі автомобілів
Т_доп - допоміжні роботи
Річний обсяг кожного виду робіт визначається на основі кількох заїздів автомобілів на СТО для виконання відповідного виду робіт та разової трудомісткості за один заїзд:
Т_(ТО і ПР)= N_(ТО і ПР )^д∙Д_р∙t_(ТО і ПР); (1.2)
Т_(п-м (то))= N_(ТО і ПР )^д∙Д_р∙t_(п-м); (1.3)
Т_(п-м)= N_(п-м )^д∙Д_р∙t_(п-м); (1.4)
Т_(п-в)= N_(ТО і ПР )^д∙Д_р∙t_(п-в) . (1.5)
Де: N_(ТО і ПР )^д - кількість заїздів автомобілів на СТО за добу для виконання відповідно робіт ТО і ПР та робіт косметичного миття і прибирання;
Д_р - кількість днів роботи СТО на рік;
t_(ТО і ПР), t_(п-м), t_(п-в) разова трудомісткість за один заїзд на СТО відповідно робіт ТО і ПР, прибирально-мийних робіт та робіт приймання і вдачі автомобіля, люд*год.
Річний обсяг робіт ТО і ПР:
Т_(ТО і ПР)=27,5∙255∙2=14025 (люд*год)
Річний обсяг прибирально-мийних робіт, які виконуються перед ТО і ПР:
Т_(п-м (то)) =27,5∙255∙0,2=1402,5 (люд*год).
Річний обсяг косметичного прибирання і миття, як окремого виду послуг:
Т_(п-м) = 20∙255∙0,2=1020 (люд*год).
Річний обсяг робіт приймання і віддачі :
Т_(п-в) = 27,5∙255∙0,2=1402,5 (люд*год).
Річний обсяг допоміжних робіт на СТО визначається як частина від загального обсягу робіт на СТО :
Т_доп=(Т_(ТО І ПР )+ Т_(п-м (то) )+ Т_(п-м)+ Т_(п-в))∙С_доп/100 (1.6) Де: С_доп - доля (%) допоміжних робіт від загальної трудомісткості приймається рівним (15...20);
Річний обсяг допоміжних робіт:
Т_доп = (14025+1402,5+1020+1402,5)∙20/100=3570 (люд*год) Результати розрахунків занесемо в таблицю.1.4
Таблиця 1.4 - Річна трудомісткість робіт на СТО
Вид робіт на СТОУм.позн.Один.вим.ЗначенняРоботи ТО і ПРТ_(ТО і ПР)Люд*год14025Роботи прибирання і миття автомобілівТ_(п-м (то))Люд*год1402,5Т_(п-м)Люд*год1020Роботи приймання і видачі автомобілівТ_(п-в)Люд*год1402,5Допоміжні роботиТ_допЛюд*год3570Всього робіт∑тЛюд*год21420 Розподіл річного обсягу робіт ТО і ПР за видами робіт та місцем їх виконання виконується згідно ОНТП-01-91 в відсотковому відношенні: Таблиця 1.5 - Розподіл трудомісткості ТО і ПР Вид робіт ТО і ПРРозподіл за видами робітРозподіл за місцем виконанняпостовідільничні%Люд*год%Люд*год%Люд*годКонтрольно-діагностичні роботи ( двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів )6841,5100841,5----Технічне обслуговування в повному обсязі354908,751004908,75----Мастильні роботи5701,25100701,25----Регулювання кутів керованих коліс101402,51001402,5----Ремонт і регулювання гальм101402,51001402,5----Електротехнічні роботи5701,258056120140,25Роботи по системі живлення5701,2570490,830210,3Акумуляторні роботи1140,25101490126,25Шинні роботи7981,7530294,570687,2Ремонт вузлів, систем і агрегатів162244501122501122Всього робіт ТО і ПР1001402583,811752,916,22286 За результатами розподілу річного обсягу робіт ТО і ПР :
Трудомісткість постових робіт ТО і ПР : Т_ПР^пост = 11752,9 (люд*год)
Трудомісткість дільничних робіт ПР : Т_ПР^дільн = 2286,1 (люд*год) Трудомісткість постових робіт на СТО за формулою (1.7):
〖 Т〗^пост=Т_ТОіПР*(С_пр^пост)/100 Т_(п-м(ТО))+Т_(п-м) 〖+Т〗_(а-к) 〖+Т〗_(п-в) (1.7)
Т^пост=14025∙69/100+1402,5+1020+1402,5=13502 (люд·год);
Орієнтовна кількість постів на СТО, яка визначає потужність СТО, за формулою (1.8):
〖 Х〗_п^СТО=(Т^пост*К_н)/(Д_р*с*τ_зм*Р_п*η_п ), (1.8)
Х_п^СТО=(13502∙1,15)/(255∙1∙8∙1,9∙0,95)=4,2≈4 (постів)
Розрахована орієнтовна кількість постів на СТО Х_п^СТОрівна існуючій
кількості 〖(Х〗_(п-ісп)^СТО).
1.4 Розрахунок чисельності робітників
Визначимо кількість робітників на постах ТО і ПР для виконання поточного ремонту автомобілів. Річна трудомісткість постових робіт ТО і ПР :13502 (люд*год)
Фонд часу робочого місця Ф_(р.м) залежить від кількості вихідних і святкових днів в році.
При 5-ти денному робочому тижні ( Т_зміни = 8год )
Ф_(р.м)=(Д_к- Д_вих- Д_св )∙t_зм- Д_пс∙1 (1.9)
Де : Д_к - кількість календарних днів;
Д_вих - кількість вихідних днів;
Д_св - кількість святкових днів;
t_зм - тривалість робочої зміни в годинах;
Д_пс - кількість передсвяткових днів, в які тривалість робочої зміни скорочується на одну годину;
Д_пв - кількість передвихідних днів, в яких тривалість робочої зміни скорочується на одну годину ( для п'ятиденному робочого тижня) Ф_(р.м)=(365-110-10)∙8-10∙1=1950 (год.)
Річний ефективний фонд часу Ф_(в.р) залежить від кількості днів основної та додаткової відпустки та кількості пропусків за хворобою та інших поважних причинах.
Ф_(в.р)= Ф_рм-(Д_від^осн+Д_від^дод+Д_пов)∙t_зм (1.8)
Де : Д_від^осн ; Д_від^дод - кількість днів основної та додаткової відпусток;
Д_пов - кількість пропусків за хворобою та інших поважних причинах;
Д_від^осн - 15, 18, 24 дні;
Д_від^дод - до 7 днів;
Д_пов - 3...10 днів;
t_зм - 8 год. при 5-ти денному робочому тижні.
Ф_(в.р)=1950-(24+7+10)∙8=1622(год.)
Фонд робочого часу робочого місця та ефективний фонд часу робітника зони ПР за формулами ( 1.9 і 1.10 ) складає: Ф_(р.м)=1950 Ф_(в.р)=1622
Розрахунок чисельності ремонтно-обслуговуючих робітників. Явочна і штатна чисельність ремонтно-обслуговуючих робітників залежить від обсягу робіт на даній дільниці і фонду робочого часу. Вирахуємо кількість робітників для постових робіт зони ТО і ПР :
Р_(я )= Т_і/Ф_(р.м) ; Р_(ш )= Т_і/Ф_(в.р) (1.11, 1.12)
Де : Р_(я )- явочна чисельність робітників;
Р_(ш )- штатна чисельність робітників;
Т_і - річний обсяг робіт на посту (люд*год.);
Ф_(р.м) - річний фонд часу робочого місця ремонтно-обслуговуючих робітників, год.;
Ф_(в.р) - річний ефективний фонд часу робітника з урахуванням трудових втрат, спричинених хворобою, виконанням державних обов`язків, відпусткою, тощо, год.
Р_(я )=11752/1950=6
Р_(ш )=11752/1622=7
В зоні ТО і ПР приймаємо 6 Явочних і 7 Штатних робітників.
Розрахунок чисельності допоміжних робітників залежить від чисельності виробничих робітників та нормативу і розраховується за формулою:
〖 Р〗_доп=Р_ш∙С_доп/100 (1.13) Де : С_доп - норматив співвідношення допоміжних та виробничих робітників, %.
〖 Р〗_доп=7∙30/100=2
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
50
Размер файла
146 Кб
Теги
kursach, kin1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа