close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БИОЛОГИЯ и здравно образование

код для вставкиСкачать
БИОЛОГИЯ и здравно
образование – ДЗИ
Любов Домбева
Учене чрез MOODLE
Семинар – Костенец,
9-11 септември 2011г.
Цел на курса
Подготовка на учениците от 12 клас за
успешно явяване на Държавен зрелостен
изпит по биология и здравно образование
Изпитът обхваща учебните програми на
МОН за ІХ и Х клас, първо равнище
Любов Домбева
[email protected]
Структура на курса
5 раздела
31 учебни седмици
2 часа седмично
Любов Домбева
[email protected]
Теми на разделите в курса
1. Екология – 13 часа
2. Цитология – 18 часа
3. Наследственост и изменчивост.
Индивидуално развитие на организмите –
9 часа
4. Поява на живота. Еволюция на
организмите – 10 часа
Подготовка за ДЗИ – 12 часа
Любов Домбева
[email protected]
Задания и ресурси към раздели 1 – 4
Заданията целят обобщаване и конспектиране на
информацията и консолидиране на знанията на
учениците
Дискусионен форум
Wiki
Речник
Електронен учебник на Сиела онлайн
Връзки към други външни сайтове
Тематичен тест
Любов Домбева
[email protected]
Задания и ресурси към раздел 5
Изпитни материали за 2008 – 2010г. от
официалния сайт на МОН
Дискусионен форум
Любов Домбева
[email protected]
Типове задания
Попълване на схеми
Попълване на пропуснати думи в текст
Попълване на дефиниции в речника
Събиране и споделяне на материали в wiki
Обсъждане на дискусионни въпроси във форум
Попълване на информация в план-конспект
Създаване на PowerPoint презентация
Тестови въпроси към раздела
Любов Домбева
[email protected]
Примерни ресурси
Схеми, таблици и текстове за попълване на
пропусната информация (information gap)
Модели на план-конспекти
Модели на презентации
Илюстративни материали без конкретно задание
Връзки в интернет
–
–
–
–
–
Анимации
Симулации
Видео
Онлайн учебник
Други
Любов Домбева
[email protected]
Благодаря за вашето внимание!
Любов Домбева
[email protected]
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
47
Размер файла
214 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа