close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

№11 qxp Жанаарка газеті

код для вставки
№11 (9902), 23 ақпан, 2019 жыл
Ұлы даланың жеті қыры
Ұлттық сананы жаңғыртудағы
архивтердің рөлі
Елбасының "Ұлы даланың жеті қыры" атты мақаласы Қазақстанның
болашағына арналған. Онда тарихи сананы жаңғыртуға бағытталған бірнеше
ірі-ірі жобалар ұсынылған. Мемлекеттік архивтер қызметкерлері үшін жаңа
жоба-"Архив-2025" жетіжылдық бағдарламасы басым бағыт болып табылады.
Бұл бағдарлама Қазақстанның тарихы жөнінен тарихи көздерді шетелдердің архивтерінен табу арқылы елеулі дәрежеде ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Анықталған құжаттар отандық тарих ғылымын бұрыңғыдан да толықтыра
түседі. Мақалада аталып өтілгендей, құжаттар цифрлы форматқа конвертациялау
жолы арқылы жаппай жұртшылыққа қолжетімді болады. Сөйтіп, "Архив -2025"
бағдарламасы архив жүргізудің тағы бір маңызды бағыты-архив құжаттарын
цифрландыруға да қатысты болады.
Мeн бұл мaқaлaғa көз caлa oтыpып, қapғa тaмыpлы қaзaқтың ғaнa eмec түбі
түpкі дүниecінің тapиxын түгeндeгeн Eлбacымыз Н.Ә.Нaзapбaeвты түpкі тілдec
xaлықтapының көшбacшыcы peтіндe тaныдым. Aтaлғaн мaқaлaдa жoғapы
aйтылғaн тapиxи тың дepeктep мeн apxивтepдeн тaбылғaн құнды құжaттap
ұлттық capындaғы жaңa дepeкті жәнe көpкeм фильмдepдің cцeнapилepінe apқaу
бoлaтыны aйтылғaн. Ұлттық caнacы жaңғыpып, pуxaни жaңғыpу жoлындa тapиxын түгeндeп, aтынa қaйтa мінгeн қaзaқтың кeудecін eшкім бaca aлмaйды.
Н.Ә.Назарбаевтың "Архив-2025" бағдарламасын дайындау туралы бастамасын
біздің әріптестеріміз, жалпы архив қауымдастығы Елбасының архившілердің
жұмысына деген ерекше назары деп қабылдады.
"Ұлы даланың жеті қыры" қазақ халқының бай тарихи бастауын негізге ала отырып, қоғамдық сананы жаңғыртудың, әлемдік өркениет кеңістігінде қазақ
ұлтының орны мен рөлін анықтауға бағытталған Елбасы бастамаларының заңды
жалғасы болып табылатыны сөзсіз. Бұл мeнің мaқaлaны oқудaн түйгeн oйым.
Өз oйымды Елбacының «Қaзaқтың тapиxындa қaзaқ ұялaтын eштeңe бoлғaн
жoқ», - дeгeн cөзімeн aяқтaп жәнe бoлaшaқтa ұлт тapиxындa ұлт ұялaтын eш
нәpce бoлмaйтынынa ceнім білдіpгім кeлeді.
Г.ЖаҚыпова,
"Жаңаарқа ауданының мемлекеттік архиві"Кмм -нің
жоғарғы санаттағы архивисі
Жастар - біздің мақтанышымыз!
Бабаларымыз аңсаған тәуелсіздікке қол
жеткізіп, Ұлы дала төсінде әлем
мойындаған мемлекет құрдық. Есілдің
жағасында еңселі ордамыз – Астананы
тұрғызып, тарихта болмаған зор жетістіктерге қол жеткіздік. Цифрлық қоғам мен
білім экономикасы бар жаңа жаһандық
өркениет туып келеді. Өткен жылдың қазан
айында Қазақстан халқына арналған
«Қазақстандықтардың әл – ауқатының өсуі:
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты
Жолдауында Елбасы 2019 жылды «Жастар
жылы» деп жариялауды ұсынған.
«Біздің жастар – Тәуелсіздік ұрпақтары» атты «Жастар жылының» ашылу
салтанатында жастарға қатысты барлық мәселелерді нақты шешу жолдары
көрсетілді. Жастарға баспана беру, жұмыспен қамту, өнерлі жастарды қолдау,
жастарға өз мүмкіндіктерін жүзеге асыру, орта мектептердің жоғарғы сынып
оқушыларының отбасылық өмірге дайындық жүргізу керектігін айтты.
«Жасыл ел», «Жасыл сарбаз» қозғалысына 2025 жылға дейін әскери –
патриоттық тәрбие беру бағдарламаларын әзірлеуді тапсырды. «Бизнес – 2020»
жол картасы, жас кәсіпкерлерге грант беруге қаржыны екі есеге арттыру, «Ауыл
– ел бесігі» жобасы аясында цифрақұрылымды дамытып, кадрларды күшейту.
«Дипломмен ауылға» бағдарламасымен мамандар тізімін көбейтіп, волонтерлік
қызмет ететін студенттер стипендиясын 30% арттыруды тапсырды.
Халқымыз «Ақыл – жастан, асыл – тастан» - деп бекер айтпаған. «Жастар –
ел тірегі» атты біртұтас жалпы мемлекеттік жоба арқылы 1 миллионнан астам
жастарды жұмысқа тарту жоспарлануда.
Жастардың бойында әлеуметтік жауапкершілік пен қоршаған ортаны аялауды
қалыптастыру, үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіру, мейірімділік пен адамгершілік қасиеттерін дарытудың маңызы зор. Кез – келген адам жасы ұлғайған
шағында жастар тарапынан жанашырлық пен қамқорлық қызметін сезіну керек.
Отанымыз біреу, тәуелсіздікті әрбір жас көзінің қарашығындайсақтау керек.
Жастық шақтың күш – қайратын,білім – парасатын егемен елімізді өркендетуге
жұмсап, қолға алған тың жобалардың бәрін табысты жүзеге асырады деп,
Қазақстан жастарына тек алға жетелей беріңдер деп сенеміз!
а.оралБаЕва,
ақпараттық – библиографиялық бөлім меңгерушісі
Жердің пайдаланылуы мен қорғалуы басты назарда
Қарағанды облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасының
ұйымдастыруымен 23 қаңтарында облыстық әкімшіліктің мәжіліс залында “Жердің пайдаланылуы мен
қорғалуын мемлекеттік бақылауда туындайтын мәселелер туралы” жұмыс семинар кеңес өтті.
Семинар кеңесі Елбасымыз Н.Назарбаевтың Жолдауындағы “Агроөнеркәсіптік кешенін дамытудағы”
берген тапсырмаларын, ауылшаруашылығы министрлігі мен ҚР Бас прокуратурасының “Жер
қатынастарын мемлекетік реттеуді жақсарту іс-шарасы” жоспарын, Қарағанды облысы әкімі
Е.Қошановтың тексерістерді 30 пайызға азайту туралы тапсырмаларын, Қарағанды облысы әкімшілігі
мен Қарағанды облысы прокуратурасы бекіткен Жол картасының, Қарағанды облысы әкімінің орынбасары С.Шайдаровтың бекіткен ақпараттық -түсіндіру және профилактикалық жұмыстары туралы
медиа-жоспардың, “Қоғамда коррупцияға қарсы мәдениетті қалыптастыру комплекстік жоспарын”
уақытылы және сапалы орындау мақсатында және жерге мемлекеттік бақылауды жүргізгенде, шешімі
табылмай отырған мәселелерді Қарағанды облысы прокуратурасы және жергілікті атқарушы органдарымен бірігіп шешу мақсатында өткізілді.
Жұмыс семинар кеңесі ауылшаруашылығы министрлігі, жер ресурстары комитетінің мемлекеттік
бақылау басқармасының басшысы М.Меңдібаев, облыс прокурорының орынбасары М.Таутенов, арнайы
есеп және құқықтық статистика басқармасының прокуроры Д.Сағынтаев, әділет департаменті
басшысының орынбасары Н.Есебаев, “Азаматтарға арналған үкімет” мемлекеттік корпорация
директорының орынбасары Р.Жақыпов және қала мен аудан әкімдерінің орынбасарлары (жұмыс
комиссиясының төрағалары), жер қатынастары бөлімдері басшылары, ауданда жаңадан құрылған,
ауылшаруашылық жерлерді пайдалануға және қорғалуына мемлекеттік бақылау жүргізетін мемлекеттік
инспекторлар қатысты.
Семинар кеңестің күн тәртібіне сәйкес, Қарағанды облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын
бақылау басқармасының басшысы С.Ахметов өз баяндамасында, Қарағанды облысы бойынша жердің
пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау жүргізгенде қала және аудан әкімшіліктері тарапынан жіберілген кемшіліктерге тоқталып, мемлекеттік бақылауда туындап отырған мәселелерді көтерді.
Баяндамада көтерілген сұрақтар бойынша пікір таласта ауылшаруашылығы министрлігі, жер ресурстары
комитетінің мемлекеттік бақылау басқармасының басшысы М.Меңдібаев, облыс прокурорының орынбасары М.Таутенов, арнайы есеп және құқықтық статистика басқармасының прокуроры Д.Сағынтаев,
әділет департаменті басшысының орынбасары Н.Есебаев, “Азаматтарға арналған үкімет” мемлекеттік
корпорациясы директорының орынбасары Р.Жақыпов сөз сөйлеп, аудан әкімдерінің орынбасарлары
(жұмыс комиссиясының төрағалары), жер қатынастары бөлімдері басшылары аудандарда жаңадан
құрылған, ауылшаруашылық жерлерді пайдалануға және қорғалуына мемлекеттік бақылау жүргізетін
мемлекеттік инспекторлардың қойған сұрақтарына нақты жауаптар берді.
Басқармада, семинар кеңесте көтерілген сұрақтарға талдау жасалынып, қала мен аудан әкімдеріне жердің
пайдаланылуы мен қорғалуын бақылауда жіберілген кемшіліктерді жойып, алдағы уақытта жол бермеу
туралы тапсырмалар берілді.
Серік Қаппаров,
Қарағанды облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы құқықтық
қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы-мемлекеттік инспекторы
Елбасы Жолдауына үн қосамыз
Жолдаудың мәні-халыҚтың Қамы
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылдың 5 қазанында «Қазақстандықтардың әл-ауқатының
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты кезекті Жолдауының ерекше болғанын бәріміз бірден
байқадық. Әлемде қалыптасқан экономикалық ахуалға қарамастан, қазақстандықтардың табысы мен
тұрмыс сапасын арттырудың нақты жолдарын айқындап бергені біздің мемлекетімізде адами капиталға
баса назар аударылатынын көрсетеді. Өйткені бұл әлеуметтік экономиканы дамытуға бағытталып отыр.
Соның ішінде негізгі мәселелердің бірі- шағын бизнесті, сонымен қатар денсаулық, білім саласын әрі
қарай ілгерілетуге көңіл бөлінді. Бұл саланың бәрі халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту. Мемлекет басшысы білім берудің, денсаулық сақтау саласының, тұрғын үйдің сапасы мен қолжетімділігі жайлы және
қауіпсіз жағдайда өмір сүру мәселелері әрбір қазақстандық отбасына қатысты екенін атап көрсеткені
бекер емес. Жолдауда азаматтардың әлеуметтік-экономикалық конституциялық құқықтарының іске асырылуына мемлекет тарапынан кепілдіктер берілген: өз кәсібін жақсы меңгерген адамдардың лайықты
жалақы алуына, жеке кәсіп ашуға, оны дамытуға, сапалы әрі қолжетімді баспанамен қамтамасыз ету,
өмір сүруге жайлы орта қалыптастыру, білім беру, денсаулық сақтау қызметінің сапасын көтеру, спорт
пен денешынықтырудың қолжетімділігі, сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету және т.б.
Бүгінгі Жолдау отандық білім беру ісі мен ғылымға мемлекеттік тұрғыда түбегейлі игі өзгерістер енгізетіндігімен ерекшеленеді. Ұстаз мәртебесін көтеру-білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілін, сапасын
арттырары сөзсіз, ғылымға бюджеттік қаржыландыруды едәуір ұлғайту - болашақ үшін аса маңызды, дер
кезінде жасалған қадам. Инновациялық жаңалықтарды қолданумен шектелетін мемлекет- оларды тудыратын елден ешқашан оза алмай, әрдайым артта қалып отыратыны белгілі. Алға суырылып шығу үшін
ұлттық ғылымды дамыту, оған барынша қолдау көрсету қажет. Міне, бүгінгі Жолдаудың, меніңше, орасан
зор мәні осында жатыр. «Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп,
тезірек қолға түседі» деп ұлы Абай айтқандай, Елбасының бүгінгі Жолдауы зиялы қауым көңіліне нық
сенім ұялатады. Ғылымын, ғалымдарын дәріптеген жұрт қана тариx саxнасының төрінен берік орын
алады. Сондай ақ, бірінші кезекте адам қауіпсіздігін қамтамасыз ету деп сіз бен біздің ұйқымыз тыныш
болуын да баса айтты. Жолдауда ауыл да ұмыт қалмады. Елбасы: «Ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға да кірісуіміз қажет», - деді. Бұйырса енді «Ауыл - ел бесігі» атты жоба жүзеге асады.
Тағы бір жаңалық «Жастар жылы» деп жариялады. Бұл біз үшін аса қуантарлық жаңалық. Демек,
жастардың мәселесі бүгінде өзекті проблемаға айналып тұрғандығының белгісі бұл. Тек осы мақсатты
дұрыс бағытқа бағыттай білу керек.
д.Батталова,
Жаңаарқа ауданының әділет басқармасының
бас маманы, Қазақстан Заңгерлер одағының мүшесі
23 ақпан 2019 жыл
2
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің қаулысы
атасу кенті
№11/01
14 ақпан 2019 жыл
Жаңаарқа ауданы бойынша 2019 жылға
арналған мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытуға мемлекеттік білім беру
тапсырысын, ата-ананың төлемақысының
мөлшерін бекіту туралы
(Қарағанды облысы Әділет департаментінде нормативтік
құқықтық акт 2019 жылдың 19 ақпанында нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5192
болып тіркелді)
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2007 жылғы 27 шілдедегі
«Білім туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017
жылғы 27 қарашадағы №597 «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, орта, техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің, сондай-ақ кредиттік оқыту технологиясын
есепке алғандағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің жан басына
шаққандағы нормативтік қаржыландыру әдістемесін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16137 тіркелген) бұйрығына сәйкес, Жаңаарқа
ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Жаңаарқа ауданы бойынша 2019 жылға арналған мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын,ата-ананың төлемақысының
мөлшері бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Жаңаарқа ауданы әкімінің орынбасары Қожықаев
Қанат Шубайұлына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
аудан әкімі
Ю. Бекқожин
пос.атасу
№
мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарының түрі
«Атасу кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Қарлығаш» балабақшасы»
коммуналдық мемлекеттік қазыналық
1. кәсіпорыны
100
2.
150
«Атасу кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің «Балдырған» балабақшасы»
коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорыны
3.
«Атасу кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Ақерке» бөбек- жай»
коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорыны
4.
«Атасу кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Ер Төстік» бөбек-жай»
коммуналдық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорыны
«Түгіскен ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Еркетай»
бөбек- жай» коммуналдық мемлекеттік
5. қазыналық кәсіпорыны
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің Жаңаарқа
ауданының білім бөлімінің «Құлыншақ»
бөбек- жай» коммуналдық мемлекеттік
6. қазыналық кәсіпорыны
«Балауса» жеке меншік балабақшасы» жеке
кәсіпкер «Бекежанова Бағдат
7. Шакарбайқызы»
8.
«Дария» жеке меншік балабақшасы» жеке
кәсіпкер «Орманалиева Асем Ергалиевна»
190
140
50
25
-
-
3 жастан 5
жасқа
дейін11000
теңге
-
-
-
-
-
-
100
60
3 жастан 5
жасқа
дейін11000 теңге
2 жастан 3
жасқа
дейін-10700
теңге,
3 жастан 5
жасқа
дейін-11000
теңге
2 жастан 3
жасқа
дейін10700
теңге,3 жастан 5
жасқа
дейін11000 теңге
2 жастан 3
жасқа
дейін10700
теңге,
3 жастан 5
жасқа
дейін11000 теңге
2 жастан 3
жасқа
дейін10700
теңге,
3 жастан 5
жасқа
дейін11000 теңге
-
32280
-
-
30580
-
-
-
-
-
-
2 жастан 3
жасқа дейін10700 теңге,
3 жастан 5
жасқа дейін11000 теңге
-
2 жастан 3
жасқа дейін10700 теңге,3
жастан 5
жасқа дейін11000 теңге
31575
27644
27616
27616
-
-
-
-
-
14 февраля 2019 года
(нормативный правовой акт зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов за №5192 от 19 февраля 2019 года в Департаменте юстиции Карагандинской области)
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 27 июля 2007 года
«Об образовании», приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 «Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального,
послесреднего образования, а также высшего и послевузовскогообразования с учетом кредитной технологии обучения» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов № 16137), акимат Жанааркинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы на 2019 год по Жанааркинскому району.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима
Жанааркинского района Кожукаева Каната Шубаевича.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
аким района
Ю. Беккожин
утвержден постановлением акимата Жанааркинского района
от 14 февраля 2019 года №11/01
Государственный образовательный заказ
на дошкольное воспитание и обучение,
размера родительской платы
на 2019 год по
Жанааркинскому району
Жаңаарқа ауданы бойынша 2019 жылға
арналған мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытуға мемлекеттік білім беру
тапсырысы, ата-ананың төлемақысының
мөлшері
Бір тәрбиеленушіге
бір айға жұмсалаты
шығындардың орташа құны (теңге)
кем емес
мемлекеттік
жеке
№11/01
об утверждении государственного
образовательного заказа на дошкольное
воспитание и обучение, размера
родительской платы на 2019 год
по Жанааркинскому району
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің 2019 жылғы14 ақпандағы
№11/01 қаулысымен бекітілген
мектепке дейінгі мектепке дейінгі білім
тәрбие мен оқыту
беру йымдарындағы
ұйымдарындағы ата-аналардың бір айға
тәрбиеленушілерақы төлеу мөлшері
дің саны
(теңге)
мемлекетмемлекеттік
тік
жеке
жеке
постановление акимата
Жанааркинского района
Количество воспиразмер родительтанников организаской платы в до- Средняя стоимостьрасций дошкольного школьныхорганиза ходов на одного воспивоспитания и обуче- циях образования в танника в месяц не
ния
месяц (в тенге)
менее (в тенге)
вид дошкольной организации образова- государственгосударстгосударственния
ный
ный
частный венный частный
Частный
Коммунальное государственное казенное
предприятие «Детский сад «Карлыгаш»
от 3 до 5
государственного учреждения «Аппарат
лет-11000
1. акима поселка Атасу»
100
32280
тенге
№
Коммунальное государственное казенное
предприятие «Детский сад «Балдырған»
государственного учреждения «Аппарат
2. акима поселка Атасу»
150
-
Коммунальное государственное казенное
предприятие «Ясли - сад «Акерке» государственного учреждения «Аппарат акима
3. поселка Атасу»
190
-
Коммунальное государственное казенное
предприятие «Ясли - сад «Акерке» государственного учреждения «Аппарат акима
3. поселка Атасу»
190
-
Коммунальное государственное казенное
предприятие «Ясли - сад «Ер Төстік» государственного учреждения «Аппарат акима
4. поселка Атасу»
140
-
Коммунальное государственное казенное
предприятие «Ясли - сад «Еркетай» государственного учреждения «Аппарат акима
Тугускенского округа Жанааркинского
5. района»
50
от 3 до 5
лет- 11000
тенге
от 2 до 3
лет- 10700
тенге, от 3
до 5 лет11000
тенге
от 2 до 3
лет10700
тенге, от 3
до 5 лет11000
тенге
от 2 до 3
лет10700
тенге,от 3
до 5 лет11000
тенге
32288
-
31575
-
-
31575
-
-
27644
-
-
27616
-
-
от 2 до 3
лет- 10700
тенге,от 3
до 5 лет11000 тенге
-
27616
-
-
32288
-
32288
25
Индивидуальный предприниматель “Бекежанова Багдат Шакарбаевна” частный
7. детский сад «Балауса»
-
100
-
-
60
-
8.
-
-
Коммунальное государственное казенное
предприятие «Ясли - сад «Құлыншақ» отдела образования Жанааркинского района
6. акимата Жанааркинского района»
Индивидуальный предприниматель «Орманалиева Асем Ергалиевна» частный
детский сад «Дария»
30580
от 2 до 3
лет- 10700
тенге,от 3
до 5 лет11000
тенге
-
32288
-
от 2 до 3
лет- от 3
до 5 лет10700
тенге,110
00 тенге
от 2 до 3
лет10700
тенге, от
3 до 5
лет11000
тенге
23 ақпан 2019 жыл
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің қаулысы
атасу кенті №11/02
3
14 ақпан 2019 жыл
2019 жылға Жаңаарқа ауданы бойынша бас
бостандығынан айыру орындарынан босатылған
адамдарды және пробация қызметінің есебінде
тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін
жұмыс орындарына квота белгілеу туралы
(Қарағанды облысы Әділет департаментінде нормативтік құқықтық акт 2019
жылдың 19 ақпанында нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5191 болып тіркелді)
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Қылмыстық-атқару кодексінің 18
бабының 1 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23
қарашадағы Еңбек кодексінің 18 бабының 7) тармақшасына, Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту
туралы» Заңының 9 бабының 7), 8) тармақшаларына, «Ата-анасынан кәмілеттік жасқа
толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру
ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас
бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде
тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 болып тіркелген) сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1.Жұмыс орындарының квотасы белгіленсін:
1) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар үшін 1-қосымшаға сәйкес;
2) Жаңаарқа ауданында қылмыстық-атқару жүйесінің пробация қызметінің есебінде тұрған
адамдар үшін 2- қосымшаға сәйкес.
2. Жаңаарқа ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 2 наурызындағы №13/04 «2018 жылға Жаңаарқа
ауданы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды және пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде № 4661 тіркелді, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде электрондық түрде 2018 жылдың 30 наурызында, «Жаңаарқа»
аудандық газетінің №15 (9852) санында 2018 жылы 7 сәуірінде жарияланған) қаулысының
күші жойылған болып танылсын.
3. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Жаңаарқа ауданының әкімінің орынбасары
Қанат Шубайұлы Қожықаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
аудан әкімі
Ю. Бекқожин
пос.атасу
1.
2.
Ұйымның атауы
«Жаңаарқа - 2006» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Арқа Құрылыс 2009» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
62
98
1
1
1
1
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 16 ақпандағы
№11/02 қаулысына 2- қосымша
Жаңаарқа ауданында қылмыстық-атқару
жүйесінің пробация қызметінің есебінде тұрған
адамдар үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін ұйымдардың тізімі
№
1.
2.
Ұйымның атауы
«Жаңаарқа - 2006» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Арқа Құрылыс 2009» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қылмыстық-атқару
жүйесінің пробация
Квотаның қызметінің есебінде
тұрған адамдар
көлемі
үшін жұмыс
Қызметкер қызметкерлер
лердің ті- дің тізімдік са- орындарының саны
(бірлік)
зімдік саны нынан (%)
62
98
Өмірі үлгі ғажап тым, Сәкен сәні қазақтың. Дәл осындай атаумен Сәкеннің туғанына 125
жыл толуына орай, ақпанның
20-сы күні №132 мектептің
ұстазы Нұргүл Шамаеваның
ұйымдастыруымен тәрбиелік
мәні
зор
кеш
ұйымдастырылды.
Өз
заманының төл перзенті, дауылпаз
жаршы-жыршысы
болған, өз халқының бақыты
мен болашағы жолында жалынды
күрескер болған, арысымыз Сәкен
Сейфуллиннің
өмірін
үлгі
етіп,
шығармашылыққа шыңдау, ақын өлеңдерін сүйе білуге,
1
1
приложение 1 к постановлению акимата Жанааркинского
района от 14 февраля 2019 года №11/02
перечень организаций, для которых
устанавливается квота рабочих мест для
трудоустройства лиц, освобожденных из
мест лишения свободы
№
1.
2.
наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңаарқа
- 2006»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Арқа
Құрылыс 2009»
1
Списочная
численность работников
размер квоты
от спити работниковсочной
численнос (%)
Количество рабочих мест для лиц,
освобожденных
из мест лишения
свободы (единиц)
62
1
1
98
1
1
приложение 2 к постановлению акимата Жанааркинского
района от 14 февраля 2019 года №11/02
перечень организаций, для которых
устанавливается квота рабочих мест для
трудоустройства лиц, состоящих на учете службы
пробации уголовно-исполнительной системы в
Жанааркинском районе
№
1.
наименование организации
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңаарка
- 2006»
Товарищество с ограниченной ответственностью «Арка
Құрылыс 2009»
Сәкен - сәні қазақтың
1
14 февраля 2019 года
(нормативный правовой акт зарегистрирован в реестре нормативных правовых
актов за №5191 от 19 февраля 2019 года в департаменте юстиции
Карагандинской области)
В соответствии c подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Уголовно-исполнительного кодекса
Республики Казахстан от 5 июля 2014 года, подпунктом 7) статьи 18 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,
подпунктами 7), 8)статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости
населения», приказомМинистра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест
для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций
образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете
службы пробации» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 13898) акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить квоту рабочих мест:
1) для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, согласно приложению 1;
2) для лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-исполнительной системы в Жанааркинском районе, согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу постановление акимата Жанааркинского района от 2 марта
2018 года №13/04 «Об установлении квотырабочихмест для лиц, освобожденных из местлишения свободы и лиц, состоящих на учете службы пробации по Жанааркинскому району
на 2018 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4661, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 30 марта 2018 года, в районной газете
«Жаңаарқа» 7 апреля 2018 года №15 (9852)).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акимарайона К.Ш.Кожукаева.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
аким района
Ю. Беккожин
Бас бостандығынан айыру орындарынан
босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру
үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін
ұйымдардың тізімі
№
№11/02
об установлении квоты рабочих мест для лиц,
освобожденных из мест лишения свободы и лиц,
состоящих на учете службы пробации по
Жанааркинскому району на 2019 год
Жаңаарқа ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 16 ақпандағы
№11/02 қаулысына 1- қосымша
Бас бостандығынан
айыру орындарынан босатылған
Квотаның
адамдар үшін
Қызметкер
көлемі
жұмыс
лердің ті- қызметкерлер
зімдік саны дің тізімдік са- орындарының
саны(бірлік)
(адам)
нынан(%)
постановление акимата
Жанааркинского района
2.
өлеңдерінің мазмұнын терең ұғына білуге, оқушылардың
қазақ әдебиетіне деген қызығушылығын арттыру мақсатын
көздеген шара әсерлі де тартымды өткізілді.
№ 132 мектептің 5-сынып оқушыларының атсалысуымен
өткізілген кеште сырбаз ақынның күрескер болмысы,
шығармашылығы жайында айтылды. Ақынның өзінің туындыларымен қоса, ақынға арналған жыр шумақтары
нақышына келтіре орындалды. Әсіресе, ақынның "Аққудың
айырылуы", "Ақсақ киік" атты поэмаларын еш мүдірместен,
актерлық барлық өнерін салып орындаған Бекжан Мәди мен
Ақгүл Қадыркей секілді керемет талапты оқушылардың бар
екендігін көргенде мақтанышпен марқайып қалдық.
Белгілі әнші, жерлесіміз Ержан Базарбековтің мерейтойға
Списочная
численность работников(челов
ек)
размер квоты
от списочной
численности
работников
(%)
Количество рабочих мест для лиц,
состоящих на
учете службы пробации уголовноисполнитель ной
си(единиц)стемы
62
1
1
98
1
1
арналған ақжарма тілегі видео арқылы жолданды. Тілек
соңынан шырқалған ақынның “Біздің жақта” әні тойға
шашу болды.
Аудандық Сәкен Сейфуллин атындағы өлкетану
мұражайының қызметкері Ерболат Шубаев ақынның
мұражайда сақталған құнды дүниелерінен шағын көрме
жасап, сол жерде таныстырып өтті. Кеш қонақтары болған
"Нұр Отан" партиясының аудандық филиалының орынбасары Әсет Аманжолов, аудандық мәслихат депутаты Нұргүл
Орынбасарова, №132 мектеп директоры Махаббат Балабаева
және мектептің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Баян Алашбаева өз сөздерінде келер ұрпақтың тәрбиесінде алар орны
мол болған тағылымды кеш үшін ұстаз еңбегіне, оқушыларға
алғыстарын білдірді.
Салтанат Балтабайқызы
адам. ҚоҒам.Заң
4
23 ақпан 2019 жыл
нотариустың атқарушылық жазбасы: азаматтардың
құқықтарын қорғау тәсілі ретінде
Қазақстан Республикасының Президенті - Н.А.Назарбаевтың ұлттың 100 қадамы жоспарында іске асыруға белгіленген негізгі міндеттердің қатарында азаматтардың заманауи қоғам
талаптарына және құқықтық мемлекет құруға жауап беретін жеңілдетілген өндірісті кеңінен
қолдануы болып табылады.
Осыған байланысты, қолданыстағы заңнамаға азаматтық істер бойынша сотқа дейінгі іс
жүргізу рәсімдерін оңайлатуға бағытталған өзгерістер мен толықтырулар тұрақты негізде енгізіледі. 21 қантар акүні «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік
құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру және қылмыстық
заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Сот жүктемесін оңтайландыру мақсатында заңмен сот бұйрығы шығарылатын даусыз
талаптардың атқару жазбасын жасау үшін нотариусқа беруді көздейтін өзгерістер мен
толықтырулар енгізілді.
Атқарушылық жазбаны жасау рәсімін енгізу нотариаттық актіге атқарушылық күш беру
мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде мәжбүрлеп орындату рәсімін
жеңілдетеді.
Өндіріп алушы, борышкер тиісті азаматтық-құқықтық қатынастардан туындайтын талаптар
бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, өзінің талаптарын негіздейтін
құжаттарды ұсына отырып, атқарушылық жазба жасау үшін нотариусқа жүгінуге құқылы.
Атап айтқанда азаматтық іс жүргізу кодексіне және «Нотариат туралы» Заңға еңгізілген
өзгерістерге сәйкес соттар бұрын қарайтын тоғыз даусыз талаптар нотариустарға беріледі.
Бұл, мысалы, жалақыны өндіріп алу туралы, коммуналдық қызметтер бойынша берешектерді
өндіріп алу туралы және т. б. талаптар.
Атқарушылық жазба бойынша одан әрі өндіріп алу Қазақстан Республикасының
атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі, өйткені
«Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 11-тармағына сәйкес атқарушылық жазба сот орындаушы-
Жемқорлықтың тамыры тереңде
Адамзатқа ертеден таныс
сыбайлас жемқорлық заманмен бірге өсіп-өркендеп,
небір
тегеурінді
қарсылықтарға төтеп беріп,
қайда мол қаражат, пайда
болса, сол жерге тамыр
жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер
сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай бұл
кесел айналып өткен жоқ. «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес туралы» Заңы қабылданғаннан бері сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге
асырылуда. Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті
мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру жұмыстары
тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Жалпы алғанда,
қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде сыбайлас
жемқорлық көрністерінің азаюы байқалады. Сыбайлас
жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түріпарақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара
алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам болып
белсенділік танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара
алу да пайдалы болмайтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы қажет.
Парақорлық мемлекеттік аппараттың қалыпты қызмет
етуіне бөгет болып, билік және басқару органдарының беделіне нұқсан келтіреді, заңдылық қағидаларын жоққа
шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен
заңды мүдделеріне қысымшылық жасайды. Әрине, сыбай-
Сот жүктемесін оңтайландыру
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
меншік құқығын қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін
оңтайландыру және қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» ҚР Заңы 2019 жылғы 21 қаңтарда қабылданып, ол
ағымдағы жылдың 3 ақпанынан бастап күшіне енді.
Бұл сот орындаушыларының іс-әрекеттерін санкциялау,
бірқатар даусыз талаптарды, яғни бұрын соттар қарайтын 9
даусыз талаптар нотариустарға берілді.
Мысалы жалақыны өндіріп алу, коммуналдық қызметтер бойынша берешектерді өндіріп алу және тағы басқа талаптар.
Сонымен қатар Заңда сот орындаушыларының жекелеген
қаулыларын санкциялау соттан прокурорларға берілді, яғни
18 санкциядан тек 2 ғана соттың қарауына қалдырылған.
Олар борышкерді еріксіз келтіруді және елден тыс жерлерге
шығуға тыйым салуды санкциялау.
Борышкердің мүлкіне тыйым салуға санкция беру алып тасталады. Банктік шоттарға тыйым салуға санкция беру және
банктік құпияны құрайтын ақпаратты талап етуді және т.б
санкциялау прокурорға берілді Енгізілген өзгерістер
соттардағы жүктемені азайтуға және судьялардың назарын
шын мәнінде күрделі сот дауларына аударуға мүмкіндік береді.
Ғ.омаров,
бөлім басшысы-аға сот орындаушы
сына орындауға ұсынылатын атқарушылық құжат болып табылады.
Атқарушылық жазба, егер заңнамада өзге мерзімдер белгіленбесе, ол жасалған күннен бастап үш жыл ішінде мәжбүрлеп орындатуға ұсынылуы мүмкін.
«Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 92-6 бабының 1 тармақшасына
сәйкес атқарушылық жазба жасағаннан кейін немесе тиісті қаулы шығарғаннан кейін нотариус келесі жұмыс күнінен кешіктірмей борышкерге олардың көшірмесін табыс етеді немесе
жеткізілгенін тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып,
борышкердің электрондық пошта мекенжайы бойынша немесе белгілі тұрғылықты (тұрған)
немесе тіркелген жері бойынша жібереді.
Аталмыш баптың 2 тармақшасына сәйкес борышкер атқарушылық жазбаның немесе тиісті
қаулының көшірмесін алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде атқарушылық жазбаны
жасаған немесе тиісті қаулыны шығарған нотариусқа хабарламасы бар мәлімделген талапқа
қарсы қарсылығын жазбаша түрде жіберуге құқылы. Борышкердің қарсылығында
мәлімделген талаппен келіспеу себептері қамтылуға тиіс.
Егер қарсылық келіп түссе, нотариус «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының
Заңының 92-8 бабының 1 тармақшасына сәйкес үш жұмыс күнінен кешіктірмей атқарушылық
жазбаның күшін жою туралы қаулы шығарады. Бұл ретте, өндіріп алушы да, борышкер де
Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 45-тарауының тәртібінде
атқарушылық жазбаға дау айту үшін сотқа жүгіну құқығынан айырылмайтынын атап өткен
жөн.
Көріп отырғанымыздай, атқару жазбасының, даусыз сипаттағы талаптарды тез және тиімді
шешудегі елеулі артықшылығы бар. Осылайша, азаматтар мен заңды тұлғалардың
нотариустардың әлеуетін пайдалануы, азаматтық айналымға қатысушылардың бұзылған
құқықтарын қысқа мерзімде қалпына келтіруге мүмкінщілік береді.
Ж.КЕнЖин,
Жаңаарқа аудандық сотының төрағасы
лас жемқорлық сылып тастайтын сыртқы жара емес, бұл
тамырын тереңге жайған, өзге сау органдарын шырмап,
тыныс-тіршілігін
тарылтатын,
сөйтіп
олардың
толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті кесел.
Оны емдемес бұрын аурудың пайда болу, даму, таралу
жолдарын біліп, дерттің қозуына қолайлы жағдай тууына
жол бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға қоғам болып қарсы
тұруымыз қажет. Яғни бұқара көпшілік тарапынан сыбайлас жемқорлық көрністеріне қолдан келгенше тосқауыл
қойылып, қолында билігі бар азаматтар осы жолда
өзгелерге үлгі болуы тиіс. Сонда ғана халық сенімінің
үддесінен шығатынымыз сөзсіз. Сыбайлас жемқорлық
қылмыстардың белгісімен іс қозғаудың бір негізіазаматтардың арызы. Әрбір азамат өзінің конституциялық
құқығын қорғауға міндетті, Қандай да болмасын «қолы да,
жолы да ұзын» адамдар азаматтардың құқығын таптап,
заңсыз әрекеттерге баратын болса, әділдікті орнатушы
құқық қорғау органдары. Тарихи тереңнен бастау алған
сыбайлас жемқорлық бүгінде бүкіл әлем қоғамдастығына
қауіп төндіріп отыр. Біздің республикамызда да бұл
мәселеге қарсы күрес шаралары тәуелсіздік алған сәттен
бастап мемлекеттің бірінші кезектегі міндетіне айналды.
«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, үздіксіз, ашық әрі
әділетті түрде жүргізілуі тиіс. Біз сонда ғана алға қойған
биік мақсаттарға қол жеткізе аламыз» деп еді Елбасымыз.
Сондықтан қоғамды жегідей жеп жатқан қауіпті індетпен
көп болып күресуіміз қажет.
а.рахымЖанова,
Жаңаарқа аудандық сотының бас маманы
Жаңа заң сот жұмысын
жеңілдетеді
Елбасы Н.Ә.Назарбаев 21-қаңтар күні «Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік құқығын
қорғауды күшейту, төрелік, сот жүктемесін оңтайландыру және
қылмыстық заңнаманы одан әрі ізгілендіру мәселері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына кол қойды.
Қолданыстағы заңнамаларға енгізілген өзгерістер мен
толықтыулардың басым көпшілігі сот жұмысын оңтайландыруға
қатысты. Енгізілген өзгерістер соттардағы жүктемені азайтуға
және судьялардың назарын шын мәнінде күрделі сот дауларына
аударуға мүмкіндік береді.
Бұл дегеніміз, сот орындаушыларының іс-әрекеттерін санкциялау,
бірқатар даусыз талаптарды нотариусқа беру оңайлатылған іс
жүргізу тәртібімен қаралатын дауларды бұйрық шығару арқылы
қаралатын санатқа беру және т.б.
Сонымен қатар сот орындаушыларындағы 18 санкциядан тек 2
санкция ғана яғни, борышкерді еріксіз келтіруді және елден тыс
жерлерге шығуға тыйым салу соттың құзырына қалдырылған. Ал,
борышкерлердің мүлкіне тыйым салуға, банктік шоттарға тыйым
салуға санкция беру және банктік құпияны құрайтын ақпаратты
талап ету санкциялау прокурордың құзырына берілген.
Аталған заңнамаға енгізілген өзгерістер бойынша 1-ақпан күні
аудандық сот ғимаратында дөңгелек үстел өткізіді. Іс-шараға
аудан прокуратурасының қызметкерлері, нотариустар, адвокаттар
және сот орындаушылары қатысты. Онда өзгерістер талқыланып,
сұрақтар қойылып, пікір алмасылды.
н.әБіКЕнов,
Жаңаарқа ауданы прокуратурасының прокуроры
Конкурс өткізу туралы хабарландыру
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1194 қаулысымен бекітілген «Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережеге» сәйкес аудандық мәслихат, Жаңаарқа аудандық Қоғамдық кеңесінің жаңа құрамын қалыптастыру
жөніндегі Жаңаарқа аудандық жұмыс тобына коммерциялық емес ұйымдардың өкілдерінен, азаматтардан 6 (алты) мүшені
сайлау үшін конкурс жариялайды.
Кандидаттарға қойылатын талаптар:
Жаңаарқа ауданы шегінде тұратын, он сегіз жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматы. Сондай-ақ кандидаттың
сотталғандығы болмауы; сот заңда белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлық қылмыс және (немесе) сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп танымаған болуы; психикалық ауруға, алкоголизмге, нашақорлыққа немесе
уытқұмарлыққа байланысты денсаулық сақтау ұйымдарында есепте тұрмауы тиіс.
Ескерту: Коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері және азаматтар конкурс туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін
10 күн мерзімде аудандық мәслихатқа жазбаша түрде жұмыс тобына кандидатуралар бойынша ұсыныстарын жібереді.
Өзінің ұсыныстарын жіберген әрбір коммерциялық емес ұйым және әрбір азамат бір ғана кандидат ұсына алады.
Жаңаарқа аудандық мәслихаты
объявление о проведении конкурса
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1194 «Об утверждении
Типового положения об Общественном совете» районный маслихат объявляет конкурс об избрании 6 (шесть) членов в рабочую группу по формированию нового состава Общественного совета Жанааркинского района из представителей некоммерческих организаций, граждан.
требования, предъявляемые к кандидатам:
Гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет, проживающий в пределах Жанааркинского района. А
также кандидат не должен: иметь судимость; быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения; состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании.
примечание: Представители некоммерческих организаций и граждане в 10-дневный срок после опубликования объявления о конкурсе направляют в районный маслихат в письменной форме предложения по кандидатурам в рабочую группу.
Каждая некоммерческая организация и каждый гражданин, направивший свои предложения, могут предлагать не более
одного кандидата.
Жанааркинский районный маслихат
23 ақпан 2019 жыл
трЕнинГтЕр ЖалҒаСуда
"Жаңарқа ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" әдіскерлерінің
ұйымдастыруымен "Қарлығаш" балабақшасында "Latynsha jazyp daǵdylanamyz" атты тренинг өтті. 2018 жылы 14 қарашада өткен жалпыхалықтық диктант бұл ұжым үшін де үлкен
серпіліс болған. Үлкені де, жасы да оқу оңай болғанымен, жазу кезінде қиындықтарға тап
болатынын айтты. Жазу мәселесіне келгенде бір-біріне ұқсас әріптерді оңай ажыратып
алудың әдістері көрсетілді. Мысалы, u (ұ) мен ú (ү), і (і) мен и, й (ı), у (ý) мен ы (у) (y) т.б.
LATYNDY QOLDA аКЦиЯСы БаСталды
"Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы" ММ жанындағы
"Ресурстық тіл орталығы" КММ-нің ұйымдастыруымен қолға алынған "Бүгінгі ой" жобасы
көпшіліктің көңілінен шығуда. Қазақ және әлем данышпандары жазып қалдырған нақыл
сөздердің латын қарпімен жазылған нұсқасын оқу халық арасында еш қиындықсыз жүзеге
асырылуда. Осы ізбен бөлім әдіскерлері 12 ақпан күні сапаржайға барып, "Бүгінгі ойларды"
оқытып қайтты. Мұндағы мақсат - қазақша оқылатын, латын әріптерімен жазылатын
сөздерге көз үйрету, таңбаның жазылуына назар аударту.
Жаңа әліпБи нЕГіЗіндЕГі ҚаЗаҚ тілі
ЕмлЕСінің ЕрЕЖЕлЕрі
і тарау әріптЕр ЕмлЕСі
Дауысты дыбыс әріптерінің емлесі
Дауысты дыбыстарды таңбалайтын әріптер: a, á, о, о́, у, і, u, ú, е.
§1. а, е, у, і әріптері сөздердің барлық буынында жазылады: ana, baqyt, shaǵala, balapan,
bota, bolashaq; еlik, egemendik, elgezek, qurmet, kórkem; yqpal, yrys, mysal, jańǵyrý, baqsy,
jaqsy; irgeli, irimshik, bilim, izgilik, кishipeıil, senim.
§2. а́, о, о́, u, úәріптері төл сөздің басында жазылады: ádis, álem, sán, dán, mádenıet, báıterek;
ozyq, ońtaıly, qoǵam, torsyq; óris, ómirsheń, kósem, bórik; utymdy, ustaz, qujat, tumar; úrdis,
úkimet, júıe, túbegeıli. Кірме, шеттілдік сөздердің екінші, үшінші буынында да жазылады:
sirá, kiná, kýá, ińkár, kúmán, shúbá, zámzám, dúdámal; bulbul, maǵlumat, samuryq, májbúr,
dúldúl, dástúr, manо́vr, montо́r, parashút, absalút, festıvál, kоbált, banknot, alkogól, vestıbúl.
j, sh мен ı әріптерінің ортасында келген а дыбысы жіңішке айтылғанымен, а әрпі жазылады:
jaı, jaılaý, jaıly, shaı, shaılyq.
мҰЗБалаҚ аҚын мҰҚаҒали
оҚулары өтті
Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 88 жыл толуына орай 9-ақпан күні
«Жаңаарқа ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ және мәдени-сауық
орталығының ұйымдастыруымен «Жырлайды жүрек» атты аудандық байқау өтті. Байқау
үш бөлімнен тұрды. М.Мақатаев өлеңдеріне жазылған әндерді орындау мен ақынның
өлеңдерін мәнерлеп оқу және ақынға арнау (өз шығармашылығы).
Байқауға мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы М.Қанапин, мәдени-сауық
орталығының қызметкерлері Б.Оспанов, Б.Сарымсақов қазылық етті.
Бұл байқауға ауылдық және аудандық мектептерден барлығы 30 өнерпаз қатысты. Сайыс
қорытындысы бойынша «Көркем сөз» оқудан 6-8 жас аралығында бас жүлде Л.Қайридин,
І орын А.Сәтбаева, С.Бармен, ІІ орын С.Нұрланқызы, К.Есенкелді, Е.Дүйсенбай, ІІІ орын
І.Қалмағанбетов, Н.Мұқажан, 9-11 жас аралығында бас жүлде Н.Мелс, І орын Е.Түсіпова,
Ф.Жомарт, Н.Пазыл, ІІ орын Н.Аманжол, Ж.Анарби, А.Аманжол, ІІІ орын Р.Армия,
А.Қажыбай, Ұ.Ұзақбай, К.Арқабай, 12-14 жас аралығында бас жүлде Қ.Қайыркен, І орын
Г.Сәрсенбай, А.Аманжол, Ә.Байдулат, ІІ орын Ә.Аманжол, С.Абдуахитова, Б.Батырбек, ІІІ
орын А.Серік, А.Бабасова, Л.Ғабдулла, Н.Қалдыбаев, Н.Саденова, 15-17 жас аралығында
бас жүлде Ж.Уәли, І орын Г.Балапанова, ІІ орын А.Сембек, ІІІ орын Д.Искакова иеленді.
«Эстрадалық вокал» номинациясы бойынша кіші топта бас жүлде «Ақерке» бөбекжайының
бүлдіршіндері, орта топ бойынша І орын Н.Жанат, ІІ орын А.Қуанышқызы, ІІІ орын М.Мұса,
үлкен топ бойынша бас жүлде А.Халиулла, І орын А.Мыңбаева, ІІ орын Е.Ибраева, ІІІ
орын Б.Шамарина, Ж.Жахин иеленді.
«Жас ақын» номинациясы бойынша кіші топтан І орын А.Көшмағанбет, ІІ орын Д.
Нұрланұлы, ІІІ орын А.Сатбаева, Д.Сембек Дәулет, орта топтан бас жүлде Т.Құдайберген,
І орын А.Иманбаева, ІІ орын Т.Жағыпар, ІІІ орын Н.Мелс иеленді.
Ақын ізін жалғайтын жас шайырлар мен ақын өлеңін жүрекпен тебірене оқитын сөз жанашырлары барда мұзбалақ ақынның есімі әдебиет сахнасында мәңгі қалмақ.
5
рухани жаңғыру
әліпби – рухани жаңғыру сатысы
«латыншаға көшудің терең логикасы бар.
Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ,
ххі ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің ерекшеліктеріне байланысты.»
н.ә.назарбаев
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласынан
Адамзат тіршілік ететін жер деген ғаламшарымызда
ірілі-ұсақты 6 мыңға жуық тілдің 100-і ғана мемлекеттік деген статусқа ие болған. Біздің елде 1989
жылы «Тіл туралы» Заң қабылданғаннан бері қазақ
тілі де осы мемлекеттердің қатарына кірген болатын. Біздің мемлекеттік тіліміз – қазақ тілінің латын
әліпбиіне көшу жайы күні кеше айтылып, күні бүгін
талқыға түскен жоқ. Жарты ғасыр болмаса да,
тәуелсіздіктен бергі кезеңде (оған дейін де сөз
болған) айтылып та жазылып та келеді. Уақыттың
тезінен өтіп, латын әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиін қабылдайтын сәт жетіп, небір келелі
іс-шаралар жүзеге асырылып жатыр. Латын әліпбиін қолданатын елдер «Латын әліпбиі
біздің жыл санауымыздан 800 жыл бұрын пайда болған» деген деректер бар. Екінші
тұрғыдан алғанда, латын әліпбиі біздің халыққа аса таңсық та емес. Себебі, 1929-1940 жылдар аралығында латын әліпбиі қазақ тарихында қолданылды. Ал қазіргі ақпарат пен
технологияның дамыған заманында жастардың көпшілігі латын әліпбиін жете түсінеді. Сол
себепті латын әліпбиін қолдану бізге өте тиімді болады. Латын әліпбиіне көшу жайы
Қазақстанда ғана қолға алынған дүние емес.
Жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени өсуін, даму деңгейін көрсететін әлеуметтік мәні
зор құбылыс. Ол өткенді бүгінмен, бүгінді келешекпен жалғайтын алтын көпір. Осы бір
алтын көпірге айналғалы тұрған латын қарпі негізіндегі жаңа әліпби төл тіліміздің қалпын
сақтап, мәртебесін асқақтата түседі дейміз. Қазір адамзат баласы ХХІ ғасырға аяқ басып
отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен заман. Сондықтан, әлемдегі елдердің
басым бөлігі, соның ішінде туыстас түркі халықтары қолданатын латын әліпбиіне көшу –
жаһандану дәуіріндегі рухани жаңғырудың елеулі де маңызды сатысы болмақ. Рухани
жаңғыру бағдарламасы аясында бұрынғы құндылықтарымызды қайта қалпына келтіру –
басты қажеттіліктердің бірі. Сондай-ақ, жазу – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана емес,
ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, мәдениетінің
таңбаланған жәдігері. Әр халықтың рухани, мәдени өсуін, ғылымы мен білімінің, барлық
саладағы даму деңгейін көрсететін маңызы зор әлеуметтік-мәдени құбылыстардың бірі –
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы. Ал жазуымызды, әліпбиімізді жаңғырту – рухани
жаңғыруымыздың өзекті мәселесі болмақ. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ
өміріміз жалғастық табады. Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір.
Ал, жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық саласына, рухани әлемі
мен мәдени деңгейіне, тіпті, әлеуметтік психологиясына әсер етеді. Тілші ғалымдар латын
әліпбиіне көшудің тиімді жақтарын жан-жақты дәлелдеп берді. Латын әліпбиіне көшудің
ұтымды жақтары көп. Оны уақыттың төрелігіне қалдырайық. Ал мен өзіме келсем, Елбасымыз, еліміз қолдаған бұл бастаманы әрқашан өз сабақтарымда жүзеге асырамын.
Оқушыларыма сөздерді латын әрібінде жаздырып қана қоймай, сол әліпбиде жазылған
мәтіндерді оқыту арқылы өз үлесімді қосып жатырмын деп ойлаймын.
аягөз төлЕутаЕва,
№ 132 жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалім
ит жақсысы – тазы
Өткен аптада аудан
орталығында Елбасының
«Рухани
жаңғыру»
бағдарламасы
аясында
ұлттық құндылығымызды
дәріптеу мақсатында, мемлекет
және
қоғам
қ а й р а т к е р і
С.Сейфуллиннің
125
ж ы л д ы ғ ы н а ,
ауданымыздың
90
жылдық
мерейтойына
орай
«Құмай тазы»
байқауы өтті. Бұл мезгіл
аңшылардың аң аулайтын
кезеңі. «Құмай тазы»
байқауының
басты
мақсаты жеті атадан келе жатқан салт-дәстүрімізді насихаттау. Жарғақ құлақ дала аңын шалатын тазыны баптау үлкен шығармашылық еңбек.
Спорт ойынына келген аңшыларды, қонақтарды аудан әкімінің орынбасары Серіков Бауыржан Қуандықұлы құттықтап, спортшыларға сәттілік тіледі. Жарысқа Астана,
Қарағанды, Жезқазған қалаларының, көрші Шет ауданының аңшылары келді. Түлкіге жету
жарысына 18 қаншық ит пен 57 арлан ит қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша қаншық
иттер жарысында 1-ші орынды Жезқазғаннан келген Құттыбеков Бекзаттың Ақтөс атты
иті, 2-ші орынды Дария стансасынан келген Мәжікен Серіктің Бэлла атты иті, 3-ші орынды
Жаңаарқа ауданының Ақтүбек ауылынан келген Зайыров Дәулетханның Алдыр атты иті иеленді.
Арлан иттердің жарысы бойынша 1-ші орынды Қызылжар кентінің тұрғыны Бақтияр
Бақтаевтың Лашын атты арланы, 2-ші орынды Түгіскеннен Зейнулла Рахметулланың
Қаркүш атты арланы, 3-ші орынды Ералиев ауылынан келген Исатаев Ендаманның Алтынбас атты иті жаңымпаз атанды.
Қызықты сәт алаң ортасына байланған қасқыр мен арлан, қаншық иттердің таласы, бірбірімен төбелесу көрінісі болды. Қасқырға түсуге 37 ит қатысты. Бірен сараны болмаса,
көп иттер қасқырға таяна алмады, таласқа түспеді.
Бір-біріне серік болып, бірге аңға шығып жүрген аңшылардың иттері қарғы бауынан босасымен қасқарды талап тастады. Ортадағы төрешілер белгіленген уақытқа байланысты иттерді қасқырдан ажыратып отырды.
Қасқырға түсу жарысында 1-ші орынды Жарық стансасынан келген Махатов Мадиярдың
арланы, 2-ші орынды Қарағанды қаласынан келген Ахметов Төлегеннің иті, 3-ші орынды
Астаналық Оралбеков Алмаз бен Талдыбұлақ ауылының аңшысы Тұтқабеков Елубайдың
арлан иттері иеленді. Жарыс жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар, диплом және «Құмай
тазы» байқауының 1-2-3 дәрежелі медалдары берілді.
Бейбіт Қасенов,
Қр «Құрметті спорт қызметкері»
6
«туған жер» бағдарламасы –
отансүйгіштікке тәрбиелеудің
басты құралы
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев
тәуелсіз
Қазақстанның
жаһандану
дәуіріндегі рухани және ұлттық қазынасын
сақтап, алға басуы үшін «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласын жарыққа
шығарды. Сан жылдар бойы Елбасымыз мемелекет дамуы үшін түрлі бағдарламаларды
іске асырды, ендігі кезекте «Рухани
жаңғыру» өз бастамасын алуда.
Болашаққа бағдар болған бағдарламаның басынан-ақ ұлттық сана жайлы сөз қозғалады.
Бұл даму жолында ұлттық кодты сақтау
қаншалықты маңызды екенін көрсетеді.
Халық пен ұлттың дәстүрлері жаңғыру жолында бірге жаңарып, заман сыңынан
сүрінбей өтіп, жаңғырудың алғыштарына
айналуы тиіс. Елбасы мақаласының «Туған
жер» бағытында еліміздің әрбір азаматының
патриоттық сезімі оянатындай саналы ой тастады. Ұлт көшбасшысы туған жерге деген
сүйіспеншілік кішкентай өлкеден, қаладан,
алғаш қадам басып, ата-ананың ыстық
ықыласына бөленген отбасынан, алғаш
қолыңа қалам алып, әріп таныған мектебінен, бірге ойнап-ренжіскен достарыңнан басталатынын айтып өтті. Олай болса, сөзбен
емес, іс жүзінде кіндік қаны тамған жердің
дамуына титтей де болса үлес қосу әркімнің парызы деп білемін. Биыл жерлесіміз, қазақ халқының біртуар ұлы, ақын,
қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 125
жылдық мерейтойы болса, жасампаз
Жаңаарқамыздың 90 жылдық торқалы тойы
да осы жылға табан тіреп отыр. Қос мерекені атап өту аясында «90 игі іс» атқару шаралары бастау алып, бұл үрдіске ауданның
бүкіл кент,
ауылдық округтері мен
кәсіпкерлері, ауданның сырттағы тумалары
және жеке азаматтар тартылуда. Осы орайда,
туып-өскен ауданымыздың мерейтойы
қарсаңындағы игілікті шараларға атсалысып
жүрген азаматтарға шексіз ризашылығымды
білдіре отырып, жақсы істер үзілмей,
жалғаса берсін деген ниетімді білдіремін!
Менің де осы үрдіске қатысып, қандай да
болса пайдам тиетін болса – бұл мен үшін
үлкен бақыт болар еді.
м.СЕйтЖан,
м.Жұмажанов атындағы ауылдық
округі әкімі аппаратының
жетекші маманы
маман кеңесі
Құрметті ата-аналар! Соңғы айлары Қазақстанда
қызылшамен сырқаттанушылық жағдайы тіркелген.
Балаларыңызға мұқият болуды сұраймыз.
Қазіргі кезде қызылша сияқты инфекциялық ауру бойынша эпидемиологиялық жағдай
тұрақты емес. Соңғы жылдары Еуропаның көптеген елдерінде қызылшамен
сырқаттанушылық байқалады. ДДҰ-ы қызылшамен сырқаттанушылықтың себебін
қызылшаға қарсы вакцинациямен аз қамтылумен байланыстырып отыр. Бұл Қазақстан
аумағына осы инфекцияның әкелінуі және егілмеген тұрғындар арасында оның тез таралуы
қаупін арттырады.
Қызылша дегеніміз не және ол несімен қауіпті?
Қызылша – дене қызуының 38-40° С-қа дейін көтерілуімен, жалпы уланумен, шырышты
көз, мұрын жұтқыншақ, жоғарғы тыныс алу жолдарындағы қабыну құбылыстарымен, кейіннен бөртпенің пайда болуымен сипатталатын жіті инфекциялық ауру. Жалпы әлсіздік
пайда болып, бас ауырып, тәбет төмендейді, ұйқы бұзылады.
Қызылша кезінде кейіннен бір біріне бірігетін, қызғылт немесе қызыл дақ түрінде
бөртпелер шығады.
• Бірінші күні бөртпе құлақтың артына, бастың шаш бөлігіне, бетке және мойынға, кеуденің
жоғары бөлігіне шығады;
• Екінші күні бөртпе денеге және қолдың жоғарғы бөлігіне шығады;
• Үшінші тәулікте бөртпе аяққа шығып, бетіндегісі бозарады.
Инфекция көзі – науқас адам. Вирус ауа-тамшы жолы арқылы, сілемей тамшылары арқылы,
түшкірген кезде, сөйлеген кезде таралады. Ауа ағымымен вирус айтарлықтай қышықтықққа
таралуы мүмкін. Қызылшамен ауыратын науқас болған үй-жайдың ауасымен тыныс алған
кезде қызылша жұғуы мүмкін. Егер адам қызылшамен ауырмаған болса және осы
инфекцияға қарсы егілмеген болса, онда науқаспен байланыста болғаннан кейін негізінен
жағдайдың 100%-да жұғу орын алады.
Қызылшамен ауыратын науқас айналасындағылар үшін 7-10 күн ішінде қауіпті болып табылады. Адамдардың табиғи сезімталдығы өте жоғары, ауырып сауыққаннан кейін адамдарда өмір бойына иммунитет пайда болады. Қызылшамен қайталап сырқаттану жағдайы
өте сирек кездеседі.
Қызылшамен сырқаттанған кезде күрделі асқынулар пайда болуы мүмкін. Оларға өкпенің
қабынуы (пневмония), орта құлақтың қабынуы (отит), кей жағдайда энцефалит (мидың
қабынуы) тәрізді өте күрделі жағдайлар жатады.
Қызылшамен ауырып сауыққаннан кейін ұзақ уақыт бойы (2 айға дейін) иммунитеттің
төмендеуі байқалатынын есте сақтау қажет, сондықтан бала қандай да бір суық тию немесе
вирустық аурумен ауыруы мүмкін, сол себепті оны шамадан тыс жүктемеден,
мүмкіндігінше-науқас балалармен қарым-қатынастан қорғау қажет.
Аурудан сенімді қорғанудың бірден бір жолы Ұлттық егулер күнтізбесіне енгізілген
қызылшаға қарсы вакцинация болып табылады.
ата-аналарға:
- балаларының қызылшаға қарсы егу мәртебесін тексеру, вакцинация болмаған жағдайда
қызылшаға қарсы профилактикалық егулер алу;
- қызылшаға қарсы егілмеген балалардың әртүрлі мәдени-көпшілік іс-шараларға қатысуын,
ойын-сауық сауда орталықтарындағы ойын алаңдарына баруын шектеу ұсынылады.
Егер Сіз немесе Сіздің балаңыз ауырған жағдайда:
- катаралды құбылыстармен (дене қызуының көтерілуі, бас ауруы, әлсіздік) байқалып және
бөртпе шығып аурудың бірінші белгілері пайда болған кезде дәрігерге қаралу, қызылша ауруына тексеруден өту және оның барлық нұсқауларын орындау;
- ауыр жағдайларда жедел жәрдем шақырту;
- дәрігер келгенге дейін туыстарымен, таныстарымен және басқа адамдармен байланысты
шектеу;
- жөтелген және түшкірген кезде бет орамалды немесе сулықты пайдаланып, ауызды және
мұрынды жабу, қолды сабынмен жиі жуу;
- тыныс алу ағзаларының қорғаныш құралдарын (мысалы, бетперде немесе дәке таңғыш)
пайдалану – өзін өзі емдемеу қажет!
Қызылшаның алдын алу.
Инфекцияға қарсы күрестің ең қолжетімді және тиімді әдісі вакцинация болып табылады.
Профилактикалық егулердің ұлттық күнтізбелігіне сәйкес балаларды қызылшаға қарсы
жоспарлы вакцинациялау 12 айлық кезінде және қайталап 6 жаста жүргізіледі. Сондай-ақ
қызылшамен ауырмаған, бұрын егілмеген немесе қызылшаға қарсы вакцинациясы туралы
мәліметтері жоқ 18-35 жастағы ересектер егіледі (иммундау егулер арасындағы кемінде 3
ай аралықпен екі рет жүргізіледі). Қызылшаға қарсы егілгені немесе бұрын қызылшамен
ауырғаны туралы мәліметтері нақты емес қызылшамен ауырған науқаспен байланыста
болған адамдар вакцина алуы қажет. Қызылшаға қарсы вакциналар 20 жылға дейін
сақталатын сенімді иммунитетті қалыптастырады. Вакцинация эпидемиялық ахуал
төмендеген кезде жүргізілген болса да қызылшаның дамуының алдын алады.
Қызылша – қауіпті инфекция. Балаңызды қорғап үлгеріңіз!
23 ақпан 2019 жыл
рухани жаңғыру
рухани жаңғырудың басты алғышарты –
өзін-өзі тану
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының негізгі
міндеттерінің бірі қазақстандық патриотизмге, төзушілікке, биік мәдениетке, адам
құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады. Оның ішінде Ұлт
көшбасшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының
дамып келе жатқан ұрпақ үшін тәрбиелік мәні зор. Кез-келген жас буын рухани жаңғыру
үшін ең алдымен, өзін-өзі танып, жалпы адамзаттық құндылықтарды ажырата білуі тиіс.
Осы орайда, аудан орталығындағы О.Жұмабеков атындағы жалпы орта білім беретін мектебінде ағымдағы жылдың 1-12 ақпаны аралығында «Өзін-өзі тану: махаббат пен
шығармашылық педагогикасы» атты дәстүрлі онкүндік өтті. Онкүндіктің мақсаты –
оқушыларға рухани-адамгершілік тәрбие мен білім беру, адамзаттық құндылықтар туралы
түсініктерін кеңейтіп, сүйіспеншілікке және елін, жерін құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады.
Мектеп психологтері Б.Мұңсызбаева мен И.Бексейтова саптық жиынның ашылу салтанатын өткізіп, оқушыларды онкүндікке белсене атсалысуға шақырды. Ауқымды шараның
ашылу салтанатына мектеп директоры Р.Рахимов қатысып, «Өзін-өзі тану» пәніндегі
мәңгілік жалпы адамзаттық құндылықтардың адам үшін өте маңызды екенін айтып,
оқушыларға ізгі ниетін білдірді.
Мектеп кітапханашылары Б. Ибраева, Э.Әкімова мектеп дәлізінде «Өзін – өзі тану» адамгершілік – рухани бағдарламасының авторы С.А.Назарбаеваның қызметі туралы, оның
ішінде автордың жазған кітаптары мен шығармалары бойынша «Мейірім төгетін ана» атты
көрме ұйымдастырды. Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі А.Арунова «Жалындаған жастық шақ»
атты 10«А» сыныбында ашық сабағын өткізсе, «Балаға жүрек жылуы» делінген
С.А.Назарбаеваға арналған тақырыпта 1,6,9,11 сыныптарында келесі пән мұғалімдері –
Ж.Жолдасбаева, Б.Мұңсызбаева, Т.Жылқыбаева, А.Сайлау сынып сағаттарын өткізді. Пән
мұғалімдері И.Бексейтова, Б.Мұңсызбаева «Отбасы – бақыт мекені» атты сурет байқауын
ұйымдастырып, 3,9-сыныптарында «Бәрі де сүйіспеншіліктен басталады», «Өз еліңнің патриоты болу», «Кәусар бұлақ – тұнығынан», «Адами қарым-қатынас ізгіліктері» атты ашық
сабақтарын өткізді. Пән мұғалімі А.Сайлау 6 «А» сыныбында «Адами асыл қасиеттері»
атты тәрбие сағатын, 5 «А» сыныбында «Мейірімділік – асыл қасиет», атты ашық сабақ
өткізді.
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі І.Аяғанова - «Сүйіспеншілікпен өмір сүру» атты
тақырыбында оқушылардың әлеуметтік жобаларының презентацияларын қабылдау
жұмыстарын жүргізді, өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Ж.Жолдасбаева - «Алтын жүрек анамыз» атты тақырыбында мәтінді мәнерлеп оқу байқауын ұйымдастырды.
4«Б» сынып оқушылары Ж.Мұсалиманованың жетекшілігімен «Мейірімділік – асыл
қасиет» атты театрландырылған қойылым аудан көлемінде көрсетіп, 3орынға ие болды және
де осы тақырып бойынша пән мұғалімі М.Мұхтарова 7 «В» сыныбында ашық сабақ
өткізілді.
Т.Жылқыбаева мен М.Мұхтарова «Руханилықтың мөлдір бұлағы» атты тақырыпта ана,
мейірім, бейбітшілік және достық туралы балалардың шығармашылық жұмыстарының эссе
байқауын ұйымдастырды. Бұл байқауға 5-11сынып оқушылары қатысты.
Өзін-өзі тану пән мұғалімі Т.Жылқыбаева 8 «Б» сыныбында «Табиғат - тал бесігің, аялай
біл!» атты тәрбие сағатын өткізсе, пән мұғалімі А.Рахымжанова 7 «Ә» сыныбында - «Өнеге
– отбасынан» атты ашық сабақ өткізді.
Ю.Гагарин мектебінде өткен «Қайырымдылық - жер бетінде!» атты флеш-моб сайысында
мектебіміздің 8-9 сынып оқушылары өз өнерлерін көрсетті.
«Өзін-өзі тану: Махаббат пен шығармашылық педагогикасы» атты жыл сайын өтетін
республикалық онкүндігі мектебімізде жоғары дәрежеде өтті. Онкүндікте жоспарланған ісшараның барлығы өткізілді.
12 ақпан күні С.А.Назарбаеваның туылған күніне орай мектебімізде барлық 1-11сыныптарда «Өзін-өзі тану» пәні бойынша бірінші сабақтар өткізілді.
Сол күні мектеп директорының тәрбие ісінің орынбасарлары Л.Забикова мен А.Шекимова
және ән-күй пәнінің бірлестік жетекшісі Р.Нұрғалиевтың ұйымдастыруларымен, 1-11
сынып оқушыларының қатысуымен мектеп жиынында онкүндіктің жабылу салтанаты «Бәрі Сүйспеншіліктен басталады» атты концерттік бағдарламасы өтті.
Бұл мерекеде мектеп директоры Р.С.Рахимов сөз сөйлегенде «Жалпыадамзаттық
құндылықтарды бойына сіңдіру - әр адамның міндеті»-деп, барлық қатысушыларға жүрегіне
сүйіспеншілік тілеп, ақ ниетін білдірді. Директордың ғылыми-әдістемелік жөніндегі орынбасары І.Аяғанова «Өзін-өзі тану: Махаббат пен шығармашылық педагогикасы» атты
тақырыбында онкүндік қорытындысына тоқталып, өз лебізін білдірді.
«Өзін-өзі тану» пәнін – Махаббат пен шығармашылық педагогикасы» деу әбден орынды.
Мұғалімдер де, оқушылар да онкүндік барысында белсенділік танытып, шағармашылықпен
жұмыс жасады. Осындай апталықтар әлі де жалғасын табатын болады.
индира БЕКСЕйтова,
о. Жұмабеков атындағы жалпы орта білім беретін
мектеп базасындағы тірек мектебінің (ро) «өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімі,
мектеп педагог-психологы
23 ақпан 2019 жыл
7
оқушылардың жетістігі мектеп абыройы
Жаңаарқа мәдениет және
тілдерді дамыту бөліміне
қарасты
мәденисауық
орталығының
әдістемелік
бөлімінің ұйымдастыруымен
Мұқағали
Мақатаев
өлеңдеріне жазылған әндер,
ақынның өлеңдерін оқудан
аудандық «Жырлайды жүрек»
байқауы өтті.
№140 НОМ оқушылары үш
бірдей аталым бойынша
жүлделі 1-ші орындарды иеленді. «Көркем сөз» аталымы бойынша М.Мақатаевтың «Арыз жазып кетейін» өлеңін
мәнерлеп оқып Балапанова Гаухар 1 орын, «Эстрадалық вокал» аталымы бойынша
М.Мақатаевтың сөзіне жазылған «Есіңе мені алғайсың» әнін жанды дауыста орындап
Мыңбаева Аруай 1 орын, «Жазба ақын» аталымы бойынша М.Мақатаевқа арналған арнау
өлеңін жүрекке жеткізе оқып , Көшмағамбет Ару 1 орынмен марапатталды.
Оқушылардың жетістігі - мектебіміздің абыройы.
назым мамБЕтова,
№140 ном тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
маман кеңесі
өрт ҚауіпСіЗдіГі ҚаҒидаларын СаҚтаңыЗдар!
Тұрмыста газ пайдаланатын тұрғындар өрт
және жарылыс қауіпі бар жағдайды болдырмау үшін келесі ережелерді міндетті түрде
сақтауы тиіс.
-Үйді жылыту үшін газ плиталарын
қолданбаңыз;
-Үйден шығарда барлық
электр
қондырғыларының өшірілгеніне
көз
жеткзіңіз;
-Жылыту маусымы басталар алдында пештерді жөндеуден өткізіп, мұржаларды күл
қоқыстан айына кемінде бір рет тазартып
тұрыңыз;
-Қатты отын пайдаланатын пеш есігінің
астындағы жанғыш материалдан жасалған
еденді өлшемі 50х70см. кем болмайтын есік
алды қаңылтырмен қорғаңыз;
-Балаларды қараусыз қалдырмаңыз;
-Төсек орнында темекі шекпеңіз;
-Дайындалып жатқан тамақтың плитада
бақылаусыз қалуына жол бермеңіз;
-Газ шыққан жерді анықтауға ашық отты
пайдаланбаңыз;
-Көгілдір отынды басқа мақсаттарда
(бөлмелерді жылыту сияқты) пайдалануға
тыйым салынады;
Газ иісі білінген жағдайда дереу газ
қондырғысын, электр құралдарын сөндіріп,
есік, терезелерді ашып үй ішін желдету
керек. Құтқару қызметін шақыруды
ұмытпаңыздар! Бұндай жағдайда үй ішінде
темекі шегуге, сіріңке жағуға және тағы
басқа от шығаратын заттарды пайдалануға
болмайды. Үлкен адамдардың қарауысыз
қалған балалардың отпен және басқа да
жылу көздерімен ойнауы тұрмыстық
өрттердің шығуының себептерінің бірі.
Бұндай жағдайда шығатын өрттердің
балалардың
өздеріне
үлкен
қауіп
төндіретінін ескертеміз!
Электр тоғынан шығатын өрттердің негізгі
себебі,
қысқаша
тұйықталу
мен
электржүйесіне шамадан тыс жүктеме беру
болып саналады. Бұндай жағдай туындамас
үшін электр желілері жарамды күйде болуы
керек, ал қысқаша тұйықталу мен электр
жүйесіне шамадан тыс жүктеме беруден (бір
уақытта
бірнеше
электрқұралдарын
косқанда) шығатын өрттердің алдын алу
үшін электр тоғын тарату қалқанында міндетті
түрде
зауытта
жасалған
сақтандырғыштар болуы тиіс. Егер электр
жүйесіне сақтандырғыштың орнына қалың
сым пайдаланылса, ол қысқаша тұйықталу
кезінде балқып үзілмей қалуы мүмкін, яғни
қорғаныс істемей, электр жүйесінде тоқ
қалады. Бұл жағдайда сымдар балқығанша
қызады, оқшаулау қабаты тұтанады, сосын
одан шыққан жалын үй ішіндегі жаңғыш заттар арқылы таралып өрт шығады.
Сондықтан әрқашан зауытта жасалған
сақтандырғыштарды қолданған жөн.
Қысқаша тұйықталу электр желілерінде де
болуы мүмкін, сол себептен электр сымдары
жарамды күйде болуы керек. Өрт электр
шамынан да шығуы мүмкін, себебі лампа
ішіндегі вольфрам сымы қызған кезде көп
жылу бөледі. Бұндай жағдай туындамау
үшін лампалар жаңғыш материалдармен жанаспауы тиіс.
Өрт тұрмыстық электр
құрылғыларынан да жиі шығады, олар зауытта жасалған және жарамды күйде болса
да. Егер электр жүйесіне бір мезгілде бірнеше осындай құралдарды қосқан кезде, бұл
тоқ сымдарының шамадан тыс жүктелуін
және қызуына әкеліп соғады, яғни өрттің
шығуына әкеледі. Дұрыс пайдаланбаған
жағдайда өрт бір электр жылыту құралынан
да (үтік, шәйнек, жылытқыш және т.б.)
шығуы мүмкін. Сондықтан тоқ көзіне
қосылған құралдарды қараусыз қалдыруға
немесе жас балалардың қарауына қалдыруға
тыиым салынады. Электр құралын жаңғыш
заттардың үстіне қоюға, сонымен қатар
оларды перде, ағаш аралық қабырғалар және
басқа да тез тұтанғыш заттардың жанында
қосуға болмайды.
ЖалҒан аҚпарат БЕрГЕн
ЖаҒдайда әКімШіліК ЖауапКЕрШіліККЕ тартылатыныЗды
ҰмытпауыңыЗ ҚаЖЕт!
Жаңаарқа ауданының өртке
қарсы қызмет гарнизоны
хабарландыру
1 наурыз күні, сағат 15-00-де аудандық мәдениет үйінде, ауданның барлық жұмыс берушілерін және жұмыс іздеп жүрген жұмыссыз азаматтарды бос жұмыс орындар жәрмеңкесіне
қатысуға шақырамыз. Хабарласу мекен жайымыз: Атасу кенті, Тәуелсіздік даңғылы 5,
«Халықты жұмыспен қамту орталығы» тел: 2-80-40, 2-68-64
«Жаңаарқа аудандық халықты жұмыспен қамту орталығы» Кмм
объявление
1 марта в 15-00 часов в районном здании дом культуры будет проводиться ярмарка свободных рабочих мест. Просим принять участие всех работодателей района у которых
имеются свободные рабочие места, а так же безработных граждан ищущих работу.
Для вопросов обращаться по адресу: пос.Атасу, пр.Тәуелсіздік 5, «Центр занятости населения Жанааркинского района», тел: 2-80-40, 2-68-64
КГу «Центр занятости населения Жанааркинского района»
Благодарность
Хочу выразить свою благодарность директору Центра занятости населения Токановой Венере Ералиевне, так же ассистенту Накиповой Айгуль Далбаевне в том, что они консультировали меня, так же помогли в собрании документов для выдачи и получением адресную
социальную помощь для моей семьи. Желаю Вам и вашему коллективу здоровья и процветания, успехов в семье и по больше таких работников.
К.Сатпаев, с/о орынбай
ЕсКЕ алу
Қараағаш ауылының тұрғыны әкеміздің бауыры, әке орнына әке болған асқар таудай әкеміз, қамқор атамыз
нұрланұлы Сақанның дүниеден озғанына 2 наурыз күні
40 күн толады. Арада күндер зулап өтіп жатса да, атамыздың
жарқын бейнесін сағынып, жүрегімізді мұң шалады.
Тәңірдің ісіне сабырлық танытып әке рухына дұға тілеп,
күлімдеп жүретін нұрлы жүзін сағынып күн кешеріміз анық.
Жан ата, жатқан жерің жайлы, жаның жәннатта болғай.
Жан әке, қамқор болған жан ағамыз,
Шаңырақ бауын буған бағанамыз.
Жүзіңді көрмегелі айдан асты,
Еске алып, нұр жүзіңді сағынамыз.
Ел-жұртының ағасы едің көзіндегі,
Жан едің жаны жайсаң шежірелі.
Көшеңе жарық тілеп, дұға жасап,
Бауырың, балаларың езіледі.
Алланың салғанынан шыға алмаймыз,
Әйтсе де назды тежеп тұра алмаймыз.
Бақиға кеткеңіне сене алмаймыз,
Бар келер қолдан дәйім дұға арнаймыз.
Сағына еске алушылар: жеңгесі-дина, балалары, немерелері, келіндері,
күйеубалалары, жиендері
2 наурыз күні сағат 13.00-де Қараағаш ауылының тойханасында әкеміздің өмірден
өткеніне 40 күн толуына орай құдайы дәм беріліп, құран бағышталады
ЕсКЕ алу
Ауданымыздың тұрғыны болған ардақты анамыз, сүйікті
әже, ел анасы болған қадірлі жан
Еркін
рахымжанқызының өмірден озғанына 40 күн болды.
Әкеміз Қошанов Төлеу екеуі ұлықты ұл, қылықты қыз
тәрбиелеп, өмір көгіне үшырды. Үйіміздің ұйытқысы,
төріміздің сәні болған ардақты анамыз ақылдың кені, мейірім-шуақтың қазығы еді. Береке-бірліктің бастауы болған
анамыз шаңырағының шуағы, ошағының қуаты еді. Асыл
анашымыздың орны ойсырап тұрғанымен тағдырдың жазуына шара жоқ. Жатқан жеріңіз жайлы, көрмеген көшеңіз
жарық болсын жан ана.
Анашым, қамқор едің, тірек едің,
Сіз кетіп құлағандай ірі еменім.
Дәулеттің бақ-ырысы, қазынасы,
Әулеттің лүпілдеген жүрегі едің.
Шыраймен шуақ болған таңымызға,
Өзің едің барымыз, бағымыз да.
Жан ана, жатқан жерің жайлы болып,
Жәннәтта төр бұйырсын жаныңызға.
Сағына еске алушылар: балалары, немере-жиендері
анамыздың өмірден озғанына 40 күн толуына орай 2-наурыз күні сағат 13.00 де
атасу кентіндегі «ақсарай» мейрамханасында құран бағышталып, дәм беріледі
Көңіл айту
Аудандық орталықтандырылған аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы аурухана медбикесі
БЕКмолдина ҚараҚат БиЖанҚыЗының
кенеттен қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады
***
***
***
***
***
***
Аудандық білім бөлімі, білім қызметкерлерінің кәсіподақ кеңесі және №144 Маңадыр
НОМ педагогикалық ұжымы осы мектептің ұстаздары Жақыпбекова Райса мен Қожахметова
Айжанға
аналарының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып көңіл айтады
Аудандық білім бөлімі, білім қызметкерлерінің кәсіподақ кеңесі және Көктал орта
мектебінің педагогикалық ұжымы осы мектептің ұстазы Жақыпова Шолпанға
анаСы роЗаның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады
Жарамсыз деп танылсын
Даулетбеков көшесі №113-2 үйдің иесі ахметов Ғали Задановичтің атына 2001 жылы берілген №Ж 01-14 жер учаскесімен бірге сатып-алу келісім шарты жоғалуына байланысты
жарамсыз деп танылсын
БЕЗЗалоГовыЕ КрЕдиты
от азиатского Кредитного Фонда
БыСтро, удоБно, БЕЗ КомиССий, на
лЮБыЕ ЦЕли
•Сумма кредита – от 100 000 тенге до 1 000 000
тенге
•Срок кредита – от 6 мес до 24 месяцев
•Быстрое оформление – решение в день обращения
•Документы – удостоверение личности (для пенсионеров-пенсионная книжка)
в связи с расширением ждем вас по новому
адресу п.атасу ул. абая д.19 (напротив школы им.С.Сейфуллина).
Контактные телефоны: 8 (71030) 2 71 94, нурсултан +7 771 266 57 00, акмарал +7
771 747 06 85, нурболат +7 707- 607-88-40
Құттықтаймыз!!!
Маңадыр ауылының тұрғыны, ардақты да құрметті ағамыз,
жиендерінің сыйлы да қамқор нағашысы әбікенұлы Ермекбайды 23 ақпан күні 70 жасқа толып отырған мерейтойымен
құттықтаймыз.
Ағамызды мерейлі мерейтойымен шын жүректен
құттықтап, дені сау болып, ауырмай, арамызда ақылшы боп
жүре береңіз демекпіз.
Шуақ шашқан мерейіммен маңайға,
Жақсылығын аямаған баршадан.
Жаны жайсаң, кең пейілді асыл жан,
Аман есен жүре берші ортада.
Ортамызда аман есен жүріңіз,
Шаттық нардай айықпасын жүзіңіз.
Ақ тілекте, ақ жүректен арнадық,
Аман болып, ұзақ ғұмыр сүріңіз.
ізгі тілекпен: қарындастары-Шалатай-Бақтай, Сақтай, әмет-Қалипа, ақмышШолпан, жиендері-Саят-нұргүл, Қуаныш-әйгерім, мереке-дидар, марал-Жеңіс,
рауан-Жанар, аслан-Жанка, нұрбол-мөлдір, Сымбат-руслан, Боря-айдана,
Еркебұлан-Зейнегүл
Құттықтаймыз!!!
Адал жар, сүйікті ата, отбасының қорғаны, асқартаудай
ардақты әкеміз Серікбай ілиясов желкенді 70 жасқа толды.
Ұл-қызының ержетіп, өсіп-өнуіне аянбай еңбек етіп, тер
төккен алып тұлға әкемізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Немере-шөберелерінің қызығын көріп, бақыттан
бақытқа жете беріңіз.
Құрмет-сыйдың көрдіңіз талайын да,
Қадіріңіз артық қой ағайынға.
Алаңсыз тірлік етіп 100 жасаңыз,
Немере-шөберенің маңайында.
Көлдей көңіл тілейміз таусылмайтын,
Өзендей өмір болсын сарқылмайтын.
Жаратқан жақсы ғұмыр нәсіп етсін,
Базарыңыз көп болсын тарқамайтын.
игі тілекпен: жұбайы майраш, балалары-келіндері, қыздары-күйеубалалары, немере-жиендері
Құттықтаймыз!!!
“Новая степь” газетін көп жылдар басқарған, білікті журналист, әріптесіміз түйебаева Күлшетай Смайылқызын 25
ақпан күні 70 жасқа толуымен шын жүректен құтықтаймыз.
Газетті басқарған уақытта Сіз өзіңіздің жұмысқа деген
қабілетіңіз бен жауапкершілігіңізді таныта білдіңіз.
Ұжымда адал басшы, ортаға сыйлы әріптес, отбасыңызға
мейірімді ана, асыл жар бола білген өзіңіздей абзал жанға
осындай қуанышты күні ғұмырыңыз ұзағынан, көрер
қуанышыңыз молынан болсын деп тілейміз.
Шаңырағыңызға шаттық ұялап, босағаңыздан қызыққуаныш арылмасын.
Шаттық пенен нұрға толсын жүрегіңіз,
Жайнасын туған күнде гүл өніңіз.
Бөленіп қызығына балалардың,
Әрқашан сау болыңыз тілегіміз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз шаттаныңыз күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.
ізгі тілекпен: “Жаңаарқа” газетінің ұжымы
ризашылық
Қамқорлықтарына алғыс шексіз
Мен өзім Ақтүбек ауылында туып, өстім. Әкем Ұлы Отан соғысының ардагері, 1947
жылы елге оралған.
45 жыл бойы ұстаздық еткен абыройлы адам. Латынша да сауатты, намазын оқыған кісі.
Жасым 68 келді. Үйде жалғыз тұрамын. Мектеп ұжымынан, оқушылар тарапынан маған
көп көмек беріліп тұрады.
Жалғыз сиыр ұстаймын. 8-сынып оқушыларының сынып жетекшісі Кіштаев Балтабай
мұғалім балаларымен келіп, қорамды тазалап, аула қарын күреп көмек беріп кетеді. Былтыр
да келіп, оқушыларымен бірге өзі де қолына күрек ұстап, шаруаға араласып кеткен.
Бұрынғы әкім Аманбаев Айдархан шаруа қожалық иелеріне шөп жеткізіп беруді тапсыратын.
Қазіргі әкім Б.Орманбаев та бүл үрдісті әлі де жалғастыруда. Темір Кенжебаев, Қанат
Қошаметов, Рамазан Жұмажанов, Балтабай Кіштаев, Ерлан Орманов деген ауыл азаматтары
кезек-кезек мал азығын жеткізіп, оны орналастырып беріп жүр.
Осындай қамқорлық танытып жатқан арыстай ауыл азаматтарына айтылар алғыс шексіз.
Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін!
Арман-мақсаттарыңа жете беріңдер демекпін.
мәрия СЕйітҒаБдыҚыЗы,
ақтүбек ауылының тұрғыны
“аудандық “Жаңаарқа” газеті редакциясы”
ЖШС басшысы - бас редактор
Ералина Салтанат аманҚыЗы
мЕнШіК иЕСі: аудандық ”Жаңаарқа“ газеті ЖШС
Мекен-жайымыз: 100500, Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, атасу кенті,
тәуелсіздік даңғылы, №2 -үй. телефондар: 2-85-45, бухгалтер 2-80-52,
тілшілер бөлімі 2-71-01
ИиК KZ276017171000000078, Бин 010340002761, БиК HSBKКZKX, КБЕ 16,
рнн 240400001948, ао “народный Банк Казахстана”
Құттықтаймыз!!!
Жаңаарқа ауданының тұрғыны, асқар таудай әкеміз, адал
жар, қамқор ата Бақытжан Шоланұлын 28 ақпан күні адам
өмірінің айтулы белесі 60 жасқа толу мерейтойыңызбен шын
жүректен құттықтаймыз.
Ағайынға қамқор, бауырға мейірімді, жайсаң да жайдарлы
әкемізге әлемдегі бар жақсылықты, дүниенің шуағын,
өмірдің жырын, жүрегіңе Алланың нұрын тілейміз.
Алла жолын ақ, көңілін асқақ, жүрегін уайымсыз, арманың
айқын, мақсатын жарқын етсін. Сіздің жаныңыз жомарт,
қамқоршы әке ретіндегі абзал қасиеттеріңіз тәнті етпей
қоймайды. Жеке басыңыздың кіршіксіздігі өзіңіз, отбасыңыз
үшін ғана емес, туған-туыс, бауыр, қасыңызда жүрген досжаран үшін де зор мақтаныш, абырой. Біз үшін нағыз үлгілі жансыз.
Сізге осындай мерейлі күні шын көңілден мықты денсаулық, қажымас қайрат,
отбасыңызға баянды бақыт тілейміз. Шаңырағыңызда ырыс байлығыңыз артып,
жүрегіңіз мәңгі жастық жалынына толып, көңіліңіз әрдайым сезімнің шалқыған
шаттығына толсын.
Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп, шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман есен жүріңіз.
ізгі тілекпен: жұбайы-ләззат, балалары-медеу-Гүлзия, айдын-индира, Еркебұлан,
немерелері-айым, нұрым, Ерғұлан, нұрасыл
Құттықтаймыз!!!
Жаңаарқа ауданының тұрғыны, қадірлі де сыйлас құдамыз
нығманов Ғалым теміртайұлы 26 ақпан күні 50 жасқа толып
отыр.
Сізге деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, ел
алдындағы абыройыңыз болып, құдағиымыз Дина екеуіңіз
балаларыңыз бен немерелерініңіздің қызығын көре
берулеріңізге тілектеспіз.
Құтты болсын мерейтой елу жасың,
Әруақытта домалап өрге тасың.
Қосағыңмен қоса ағарып, шөбере сүй,
Ешқашан көңіліңді кір шалмасын.
Елу деген ердің жасы еңселі,
Елу деген парасаттың өлшемі.
Жарқылдасың самғап ұшқан сұңқардай,
Азамат деп мақтан тұтар ел сені.
игі тілекпен: құда-құдағиы-әбдіғазым-Бейбіт
мерейің үстем болсын, меруерт!
Әлемде бірнеше ардақты да құрметті мамандықтар бар. Соның бірі
– дәрігерлер. Оларды “ақ желеңді абзал жандар, адам жанының
арашашысы” деп жатамыз. Қалай атасақ та артықтық етпейді.
Ауырсақ, сырқаттансақ бірден осы адамдарға жүгіреміз. Осы
орайда өзіміздің учаскелік дәрігеріміз Алшынбаева Меруерт
жайында айтқым келіп отыр. Қашан болмасын, алдына
барған бізге мейірім төге қарап, емдеп, ақыл-кеңестерін береді. Күн демей, түн демей қажет кезде жанымыздан табылады. Өз істеріне тиянақты, жылы сөз, ізгі лебіздерімен
адам жанын жадыратады. Әрі жасаған ем-домдары да
көңілге қонымды. Тіпті осы мейірімдерінің өзінен шипа
тауып жатамыз. Отбасымызбен айтар алғысымыз шексіз. Әрі
аудандық аурухананың тіркеу бөлімінде отырған Бозова
Толқынға ризашылық айтсам деп едім. Бұл баланың
қарапайымдылығы, адамға деген ықыласы ерекше.
Арнайы осы Меруерт пен Толқынды және барлық аудандық ауруханадағы қыз-келіншектер
ұжымын алда келе жатқан 8-Наурыз мерекесімен құттықтаймын! Отбасыларыңызда
амандық болсын, дендеріңізге саулық тілеймін!
дыбыс ҚаБылБаҚиҚыЗы,
аудан тұрғыны
алғыс айтамын
Болашақ жастардың қолында. Ел ертеңі ол бүгінгі кішкентай бүлдіршіндер. Болашақтың
жарқын болуы үшін тәрбие мен білімнің тал бесігі мектеп өмірінің алатын орны зор.
Ауылымыздағы Талдыбұлақ орта мектебі заман көшіне сай жабдықталған мектеп. Осында
балаларымыздан кейін немерелеріміз білім алуда. Сол немерелердің оқу үлгерімін бақылау
барысында мектепке жиі барып тұрамын. Таза әрі жарық мектептің жағдайы жақсы.
Оқушыларға барлық жағдай жасалған. Білімді оқушыны тәрбиелеуге білікті мамандар
жұмылдырылған. Осы орайда оқушыларына үлгі болып жүрген жас мамандар ағылшын
пәні Бота мұғалім, Нұргүл Тоқбергенова, Гүлзат Ендамановаларға аналық алғысым шексіз.
Мектеп оқушылары мектепішілік, аудандық іс-шараларда топ жарып, жүлдегер атынып
жүр. Ал осы мектептің қай жағынан болмасын өрге басуына атсалысып жүрген мектеп
директоры Сәтбек Жанғұтовтың еңбегі зор. Ұстаздар қауымы мен оқушыларына бағыт
бағдар беріп, ұйымдастырушылық қабілетін байқатып жүрген мектеп басшысына толайым
табыстар тілеймін.
Жанат ҚоЖаБайҚыЗы,
көп балалы ана
Құрылтайшысы: Жаңаарқа ауданының әкімдігі
Газет Қазақстан республикасы мәдениет және ақпарат
министрлігінде 18.06.2012 жылы тіркеліп,№12845 - Г куәлік
берілген.
Жарияланған мақала авторының пікірі редакция көзқарасын
білдірмейді
Жарнамалар мен хабарламалардың мазмұнына жарнама
беруші жауап береді
Газет “арко” ЖШс баспаханасында басылады: Қарағанды
қаласы, сәтбаев көшесі,15
Офсеттік басылым
Индекс 66282
Көлемі бір баспа табақ
аптасына бір рет шығады
Таралымы 1920 дана
Тапсырыс №11
Автор
zhanzbc
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
77
Размер файла
9 374 Кб
Теги
qxp
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа