close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація PowerPoint - Асоціація міст України

код для вставкиСкачать
ЗАМОЖНА КРАЇНА!
СУЧАСНЕ МІСТО,
МІЦНА ГРОМАДА,
Загальні підходи до стратегічного
планування місцевого економічного розвитку
Ялта, 12 липня 2012
www.mled.org.ua
Що таке місцевий економічний розвиток?
Поняття “місцевий економічний розвиток” стосується спільної
роботи місцевих людей заради досягнення сталого
економічного зростання, яке принесе економічні вигоди та
покращення якості життя для всіх членів громади.
Джерело: WorldBank
Економічний розвиток включає стратегії та
програми, здійснення яких дозволяє громаді
пристосуватися до економічних змін шляхом
поліпшення свого конкурентного положення з
огляду на вирішальні фактори виробництва:
людські ресурси,
інформацію та технології,
капітал та інфраструктуру
2
Важливі інструменти МЕР
інноваційні підходи до формування місцевих
бюджетів
муніципальне управління та раціональне
використання комунальної власності
маркетинг території та залучення інвестицій
використання міжмуніципального
співробітництва
підтримка і розвиток бізнесу та створення
сприятливого бізнес-клімату
підтримка інституцій економічного розвитку
Стратегічний план дозволяє з безлічі
інструментів економічного розвитку
обрати ті, що найбільш необхідні та
відповідають поставленим цілям
3
Чи потрібно планувати?
"... Чтобы управлять, нужно,
как-никак, иметь точный план
на некоторый, хоть скольконибудь приличный срок"
М. Булгаков,
“Мастер и Маргарита”
Зусилля зі стратегічного планування приносять успіх тільки тоді,
коли міська влада підходить до цього процесу з:
1. реалістичними очікуваннями,
2. готовністю поділитися привілеєм планування майбутнього міста
з іншими партнерами,
3. рішучою налаштованістю на реалізацію плану
Навіщо це містам?
Стратегічний план – це
“ГАРНА КНИЖЕЧКА” чи
“КЕРІВНИЦТВО ДО ДІЇ” та досягнення
ВИЩОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Тому що вони конкурують одне з
одним – за нові інвестиції, робочі
місця, мешканців і гостей.
Тому що це посилює їхню позицію
для залучення зовнішніх ресурсів
(гранти, субсидії, позики).
Тому що це активний вплив на
майбутнє громади, що допомагає
гармонізувати ідеї та наміри
ключових “гравців” у сфері
економічного розвитку.
5
Що таке стратегічне планування?
Стратегічне планування - це системний
шлях до управління змінами й
досягнення консенсусу в усій
територіальній громаді
Процес, у перебігу якого:
окреслюються цілі, яких необхідно
досягти;
описуються дії, необхідні для
досягнення визначених цілей;
зосереджується увага на
систематичній роботі з реалізації
цих дій.
6
Що таке стратегічний план?
Стратегічний план має дати відповідь на три
основних питання:
Де ви зараз?
Чого ви хочете від майбутнього?
Як туди потрапити?
Стратегічний
план
це
узагальнена
довгострокова програма досягнення громадою
міста самостійно поставленої мети.
Метою процесу стратегічного планування є
підготовка комплексного та інтегрованого
стратегічного плану розвитку громади
Досвід Канади: КОЖНА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА МАЄ ВЛАСНУ ЦІЛІСНУ СИСТЕМУ
РІЗНОБІЧНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
(стратегічних планів та програм)
Моделі стратегічних планів
Моделі Стратегій в українській практиці:
Американська чи канадська школи - наголос
на економічному розвитку або розвитку
конкурентоспроможності.
Програми ООН наголошують на стратегіях
сталого розвитку.
Експерти з країн Східної Європи - широке
поняття місцевого розвитку.
Вибір моделі ґрунтується на вихідних
системних умовах, в яких починається
процес планування.
Теорія планування економічного розвитку
пропонує три основні напрямки роботи:
• створення нових бізнесів,
• підтримка і розвиток існуючих,
• залучення інвесторів з-поза меж регіону.
8
Матриця процесу стратегічного планування
1. Організація
процесу
формування групи зацікавлених осіб для розробки стратегічного
плану; розгляд ініціатив з економічного розвитку; формування плану
розробки стратегії.
2. Проведення
аналізу
дослідження тенденцій розвитку економіки; визначення фінансових,
операційних, кадрових та інфраструктурних ресурсів; підготовка
Профілю громади; проведення опитування; розробка SWOT –
аналізу; оцінка сценаріїв розвитку та систем управління
3. Стратегічне
планування,
формування
ієрархії цілей,
формування СП
формулювання стратегічного бачення та місії; визначення
пріоритетів та стратегічних цілей; розробка дерева цілей та планів
дій; розробка критеріїв і процесів вимірювання результатів;
громадське обговорення та ухвалення стратегічного плану
4. Впровадження
та створення
системи
моніторингу і
коригування СП
визначення органів, відповідальних за впровадження стратегії;
формування оперативного Плану впровадження стратегії та
розробка бюджету реалізації; розробка індикаторів успішності
виконання стратегічного плану
Схема побудови «дерева цілей»
Стратегічне бачення
Місія
Стратегічний
напрямок A
10
Стратегічний
напрямок B
Стратегічний
напрямок С
Стратегічна ціль A.1
Стратегічна ціль В.1
Стратегічна ціль С.1
Оперативна ціль A.1.1.
Оперативна ціль В.1.1.
Оперативна ціль С.1.1.
Захід A.1.1.1.
Захід B.1.1.1.
Захід С.1.1.1.
Діяльність Проекту МЕРМ
2011 – 2012 рр.
Дорадчий
Комітет
Розробка
стратегії
Затвердження
стратегії
Склад:
25-30 членів
Організація
процесу
Аналітична
фаза
Бачення
Пріоритети
Плани дій
Розробка
проектів
Документ СП
Схвалення
громадою
50% - бізнес
та ГО
11
До грудня 2014 р.
Ухвалюється
міською
радою
Впровадження
стратегії
Створення
інституції з
впровадження
Підтримка
місцевих
проектів та
ініціатив
Демопроекти
Моніторинг та
актуалізація
Створення
системи
моніторингу
впровадження
СП
Звітування та
коригування
СП
Розвиток
потенціалу
Проект МЕРМ - що зроблено?
Компонент 1000:
Підписано Меморандуми про співпрацю та створено і
працюють Дорадчі комітети з МЕР
Проведено 78 семінарів/тренінгів з розробки
стратегічних планів міст-партнерів (1462 учасники).
10 міст-партнерів ухвалили стратегічні плани
економічного розвитку: Дніпропетровськ, Кривий Ріг,
Жидачів, Новий Розділ, Миколаїв, Тернівка, Павлоград,
Першотравенськ, Нікополь, Дрогобич.
Проведено навчання представників міст-партнерів в
рамках ряду навчальних семінарів
Представники місцевої влади пройшли стажування в
Канаді під час ряду навчальних поїздок.
Відібрано перелік «Демонстраційних моделей МЕР» для
впровадження в умовах України.
12
Що отримує громада?
Стратегічне розуміння переваг та слабких
сторін міста та здатність отримати
максимум від використання економічних
активів, скориставшись унікальним
потенціалом.
Впевненість у можливості управляти і
мислити стратегічно, діяти ефективно та
організовано для розвитку економіки
громади.
Сприятливий бізнес-клімат.
Інвестиції, що відповідають потребам
громади та створюють нові робочі місця.
Економічну стабільність у житті членів
громади, їх дітей і онуків – широкі
можливості для працевлаштування та
13 належний рівень муніципальних послуг.
Запитання до обговорення
Міста формально чи фактично зацікавлені в МЕР?
Чи існує взаємозв'язок між МЕР та розвитком міського господарства?
Чинне законодавство сприяє МЕР чи гальмує його?
Який зв’язок між зростанням економічної активності та збільшенням
обсягів ресурсів у бюджеті / громаді?
Чи потрібно планувати власний розвиток та на який період?
Хто має розробляти стратегічний план та для кого?
Який зв’язок між національною, регіональними та місцевими
стратегіями?
Яку модель стратегічного планування застосовувати?
Чи стратегічний план узгоджується з бюджетом та програмами
розвитку?
14
???????
Успіхів у
економічному розвитку!
Дякуємо за увагу!
Проект «Місцевий економічний розвиток міст України»
впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ)
за фінансової підтримки Канадського агентства
міжнародного розвитку (КАМР)
04071, м. Київ, вул. Щекавицька 30/39, офіс 27
тел.: +38 044 2071282, факс: +38 044 2071283; e-mail: [email protected]
www.mled.org.ua
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
38
Размер файла
2 208 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа