close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
+1
+2
+3
+4
-1
-2
-3
-4
8, 5, 9, 7, 6, 4, 3.
тун
2
+
каттыныг
1
=
каттыныг
3
тун
2
+
1
=
3
1
+
2
=
3
2+1=3
1 + 2 =3
Каттыныгларнын орнун солуштур
салганындан тун оскерилбес.
Бодалга 2 (1)
Дуун ? 4 а.
Богун - ?, оон 1 а. эвээш
4 ? 1 = 3 (а.)
Харыызы: 3 а. номчаан.
Эртинени черден казар,
Эртемнерни номдан тывар.
Шагаа
Болук ? 1
Ира 4 тывызык тыпкан,
а Мара оон 3 хойну.
Мара каш тывызык тыпканыл?
4+3=7
Болук ? 2
Амур тевекти 10 катап тепкен,
а Роман оон 2 эвээшти.
Роман тевекти каш катап тепкенил?
10 ? 2 = 8
Болук ? 3
Орлан 6 манчы чиген,
а Уран оон 4 манчы хойну.
Уран каш манчы чигенил?
6 + 4 = 10
6 + 2 =
7 ? 1 =
6 + 2 = 8
7 ? 1 = 6
8 + 2 =
6 + 1 + 2 =
8 + 2 = 10
6 + 1 + 2 = 9
7 + 2 - 6 =
7 - 0 + 2 =
10 - 2 - 2 =
7 + 2 - 6 = 3
7 - 0 + 2 = 9
10 - 2 - 2 = 6
Арын 14 чижек
? (аас-биле)
Онаалга
Арын 14 бодалга 2 (2).
Дурумну доктаадыр.
Дима дуун номнун 4 арнын, а
богун
арын номчаан. Дима бо
хонуктарда номнун шупту каш
арыннарын номчааныл?
Бирги бодалганын харыызын
ажыглааш, бо бодалганын
негелдезин неме.
Эр-хейлер!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
36
Размер файла
1 859 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа