close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Представяне на фирма TрансКеър

код для вставкиСкачать
Представяне на фирма ТрансКеър
Пресконференция
София, 25 септемрви 2012 г.
Представяне на фирма TрансКеър
Управляващ екип на
Ралф Янке
Главен изпълнителен
директор
Основни компетенции:
Стратегия
Инфраструктура
Интермодалемт тарнспорт
2
София, 25 септември 2012 г.
ТрансКеър
Д – р Норберт Бензел
Представител на надзорния
съвет
Дитер Бок
Партньор
Основни компетенции:
Управление
Железопътна логистика
Човешки ресурси
Основни компетенции:
SCM
FMCG
Tранспортни мрежи
Представяне на фирма TрансКеър
Международно know-how
Русия
Германия
Индия
Седалище
Клон
Проекти
3
София, 25 септември 2012 г.
Представяне на фирма TрансКеър
Портфейл от услуги
ЖП ТРАНСПОРТ
Консултации
връзкаadvises
със
M & A/Jointвъв
Venture
сливания и придобивания /
Rail company
strategy
съвместни
предприятия
Economic viability calculations
Стратегии за жп компании
for rail transportation
Изчисляване на икономическата
Operations andна
railway
жизнеспособност
жп
process optimisation
транспорта
Integration
of railway feeder
Операции
и оптимизация
на
lines intoв internal
plant
процесите
железниците
logistics на жп захранващите
Интегриране
във вътрешнозаводската
Commercial
viability
линии
логистика
assessment of technical
innovations
Оценка
на търговската жизнеспособност
технически иновации
… and на
more
… и още
ЛОГИСТИЧНА МРЕЖА
Преструктуриране
фирмени
Restructuring ofна
company
мрежи
networks
Планиране
на геоGeostrategic
location planning
ИНФРАСТРКТУРА
Прогнозиране
на трафика
Traffic prognosis
Supply chain optimisation
Оптимизация на веригата на
Stock reduction
доставки
Computer на
aided
networkзапаси
Намаляване
складовите
simulation
Компютърно подпомагана
Logistics на
and
transportation
симулация
мрежата
costs reductions
Логистика и намаляване на
Improvement
of eco balance
за транспорт
разходите
Проектиране
на контейнерни
Container and
intermodal и
интермодални
терминали
terminal design
стратегическото местоположение
Using intermodal
transports
Подобряване
на екологичния
баланс
… and more
Използване на интермодален
транспорт
… и още
4
София, 25 септември 2012 г.
Стратегическо
развитие на
Strategic infrastructure
инфраструктурата
development
Проектиране
на логистични
design
Logistics centre
центрове
Feasibility studies
Economic viability calculations
Изчисляване на икономическата
Operations and terminal
жизнеспособност
process optimisation
Технико-икономически обосновки
Операции и оптимизация на
Investment
calculations
в терминали
процесите
... and more изчисления
Инвестиционни
… и още
Представяне на фирма ТрансКеър
Някои от нашите клиенти
5
София, 25 септември 2012 г.
Представяне на фирма TрансКеър
Основна компетентност: бизнеса на
железниците
Неутралност
Фирмени стратегии за частни и
държавни железници , както и интермодални транспортни оператори
Фирмени стратегии за
операторите на железопътната
мрежа
Почти 20 години опит на европейския пазар за логистика и жп
транспорт
Фокус върху изчисляването на себестойността и оперативната
дейност на железниците
Стратегии за развитие и пазар
Реорганизация на вътрешните и външните структури
Разработване на ориентирани към ефективността тарифни системи
за пристанищните железници
Стратегии на железниците
относно индустриалните компании и
доставчиците на логистични услуги
Логистични решения на базата на железопътен транспорт
Стратегии на морските пристанища за жп транспорт към
вътрешността
Оптимизация на международни логистични и транспортни мрежи
Подпомагане вземането на
Sofia,
25th September
201
решения
относно
транспортните
политики
Национални стратегии за интермодален транспорт
Симулационни изчисления за международни жп автомагистрали
Собствени инструменти за
изчисляване
6
София, 25 септември 2012 г.
Изчисляване на разходите на товарни влакове
Определяне на инвестициите, оперативните разходи и
възможностите за терминали за комбиниран транспорт
Представяне на фирма “TransCare”
Компетентност в подобни проекти
Клиент
Основно съдържание на проекта
• Проектиране на бизнес стратегия: пазари, продукти, производство,
мрежа, маркетинг и продажби
Стратегическото
позициониране,
развитие на
контейнерния бизнес
• Институционални и законови изисквания
• Разработване на подробен бизнес план
• Анализ на предложените действия в областта на ЧР, обучение за
висшето ръководство
• Идентифициране на нови бизнес зони
• SWOT анализ за всички основни дружества
Разработване на
стратегия за всички
основни дружества от
групата
• Стратегии за партниране, поглъщания, сливания, съвместни
предприятия и сътрудничество
• План за действие как да се прилагат разработените стратегии
• Определяне на набор от умения за мениджър „Бизнес развитие“
• Разработване на стратегия за навлизане на пазара, включително
пазари, продукти, производство, мрежа, маркетинг и продажби
Стратегия за навлизане
на пазара за Централна
и Източна Европа и
страните от ОНД
7
• Бизнес план
• Анализ на риска
• Инвестиции и план за действие
София, 25 септември 2012 г.
Представяне на фирма “TransCare”
Компетентност в подобни проекти
Клиент
Основно съдържание на проекта
• Интервюта с настоящи и потенциални клиенти
• Оценка на общия имидж и обслужването във връзка с удовлетвореността на клиентите
Анализ на удовлетвореността
на клиентите
• Индекс на удовлетвореността на клиентите
• Семинар за стратегически пазарен фокус
• Препоръки за действия
• „Хеликоптерна“ проверка на бизнес сферите, активите, финансите и КПИ
• Подробна оценка на активите (инфраструктура и подвижен състав)
Комплексна юридическа
оценка (Due Diligence) на
естонските железници
• Оценка на днешните бизнес области (различни товарни сегменти и управление на
инфраструктурата)
• Стратегически препоръки за развитие на естонските железници
• Разработване на стратегия за навлизане на пазара и маркетинг за Русия
• Описание на рамката на руския железопътен пазар
Пазар и стратегия за
продажбите в Русия
• Анализ на инфраструктурата с оценка и сравнение на алтернативни транспортни
коридори и входни пунктове в Русия
• Анализ на конкуренцията
8
София, 25 септември 2012 г.
Представяне на фирма TрансКеър
Нашите ключови специалисти
Име и длъжност
Ралф Янке
Обособена позиция № 1 –
Ръководител на екипа и
ключов експерт 1 –
Специалист по проучване
и анализи
• Завършил бизнес
администратор,
Университет в Хейлброн
• Управител, Kombiverkehr 19831993 г.
Съответен опит по проекти
• RZD, Водещ съветник
• Интермодална стратегия DB
• Разработване на стратегия FESCO
• Сливане Transcontainer / FESCO
• Главен изпълнителен директор
на TransCare от 1993 г.
• Комплексна юридическа оценка (Due
Diligence) Естонски железници
• Завършил бизнес
администратор,
Университет в Манхайм
• RZD, анализ на предложените действия в
сферата на ЧР и обучението на висшето
ръководство
• Асистент на главния
изпълнителен директор на
TransCare и Ръководител
„Човешки ресурси от 1998 г.
насам
• URSA, анализ на текущото състояние на
логистичния персонал и развитие на
структура за управление на логистичния
персонал и обучение на служителите
Щефан Понерт
• Завършил строителен инженер,
Университет в Дармщат
Обособена позиция № 1 –
Ключов експерт 2 –
Специалист по развитие на
железопътния транспорт
• Старши консултант в
TransCare и упълномощено
лице с право да подписва от
1999 г. насам
• Железопътна компания WHE, бизнес план,
оценка на пазарния потенциал и стратегия
за развитие
Ева Кристине Йоте
Обособена позиция № 2 –
Ръководител на проекта и
ключов експерт 1 –
Специалист по човешки
ресурси
9
Професионален опит
София, 25 септември 2012 г.
• Разработване на стратегия FESCO
• Genesee & Wyoming Inc., Комплексна
юридическа оценка
Представяне на фирма TрансКеър
Професионални методи и инструмени
Вътрешни инструменти
• Cargo SIM
• Train Check
• Terminal Check
• Rail Benchmark
Oптимизиращи инструменти
• VISTA
• District / Regiograph
• Timetable Software FBS
DRAWING TOOLS
• AutoCAD
10
София, 25 септември 2012 г.
Благодаря за вниманието!
За контакти
TрансКеър AГ
Ралф Янке
Главен изпълнителен
директор
Kreuzberger Ring 62
65205 Wiesbaden
Германия
Телефон: +49 (0)611 76 34 0
Email: [email protected]
www.transcare.de
11
София, 25 септември 2012 г.
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
24
Размер файла
4 840 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа