close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Европа Директно Сливен

код для вставкиСкачать
ГОДИШНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА
НА РЕГИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА И ПАРТНЬОРИТЕ
НА ЕВРОПА ДИРЕКТНО СЛИВЕН
24 Февруари 2012
Дарина Омайникова
Европа Директно Сливен
Европейският информационен център
Европа Директно Сливен
създаден през 2008 г. по проект,
финансиран от Европейската комисия
и изпълняван от Община Сливен
Мисия:
да насърчава информираното и
активно европейско гражданство на
територията на град Сливен и
Сливенска област.
Целите на Информационния център за 2012 г. следват целите,
поставени за 4-годишния период 2009-2012, и са поставени като
надграждащи резултатите, постигнати през 2011 година:
Да популяризира и представя на гражданите на Сливен и областта
политиките на Европейския съюз по комуникационните приоритети
на ЕК за 2012 г. и по конкретни сфери от социални и
икономическия живот на общността;
Да продължи да осигурява достъп на хората до информация за
всички области на дейност на Европейския съюз, и по-специално
тези, засягащи ежедневието им, чрез предоставяне на обща
информация, препращане към специализирани източници на
информация
Да работи за повишаване на осведомеността и стимулира
обществения дебат на местно ниво по целите, политиките и
програмите на Съюза, чрез: форуми, конкурси, срещи
по
актуалните теми;
Да
подпомага
изграждането
на
европейски
публични
пространства, които функционират като „места за срещи” на
Комуникационни приоритети на ЕК за 2012 г.,
по които ще работи Европа Директно Сливен
Европейска година на активното остаряване и
солидарността между поколенията
Стратегията “Европа 2020”
Възтановяване и разтеж
Единен пазар
Климат и енергия
Дейности на центъра за 2012 г.
Информационни услуги:
Отговори на въпроси (вкл. препращане към други специализирани
източници на информация)
Разпространение на актуална информация – новини от
Европейските институции; обяви за финансиране, проекти, работа,
стаж и обучение, търсене на партньори. Информацията се
разпрастранява чрез месечен електронен бюлетин и печатното
издание, електронна поща, сайта на центъра
www.europedirect.sliven.bg .
Публикуване на актуална информация, касаеща местните хнужди в
местен и регионален печат, ТВ и Радио станции, Интернет портал.
Достап до 10 компютъра с връзка с Интернет, телевизор и сателитен
приемник, свързан с телевизионния канал “Европа по сателит”
Повишаване информираността на широката публика и използване
на центъра за връзка с Центъра за контакти EUROPE DIRECT и
неговите услуги чрез Интернет, електронна поща и и единния
безплатен телефонен номер 0080067891011
Интернет сайт: www.europedirect.sliven.bg
Информационни продукти:
Електронен бюлетин “Европа Директно Сливен”
Издава се всеки месец
Публикува се на сайта на центъра
Изпраща се по ел.поща
Печатна брошура “Европа Директно Сливен”
Обобщена информация от месечните е-бюлетини
Издава се на три месеца
Информационен мултимедиен диск за бизнеса и фермерите:
полезна и актуална информация за възможностите, които
предоставя ЕС за желаещите да стратират собствен бизнес,
МСП и др.
Събития, организирани през 2012 г.
1.Отбелязване на Международния ден на протребителите – 16 март 2012
Информационен щанд на главната улица на града и раздаване на
информационни материали на посетителите, предоставяне на възможност да
решат тестове на потребителя, излъчване на видео-материали на стената на
общината, публикации в местния печат и Интернет.
Дата: 16 март 2012 г.
Цел: Повишаване информираността на гражданите относно правата им като
потребители и тяхното отстояване
2.Отбелязване Деня на Земята – 22 април
Дата: Уточняване с партньорите
Културна програма на деца, посветена на Земята. Създаване на
информационен щанд за Европа и климата
Цел : Насочване вниманието на децата, учениците и техните родители към
проблемите на климата
Партньори:Общински екологичен център, Детска градина “Детски рай”
Събития 2012 г.
3. Отбелязване Деня на Европа
3.1. Ден на Европа в НЧ “Дружба”
Дата: началото на м.май
Тема: Познават ли децата на ЕС животът и творчеството на най-прочутата шведка
Астрид Линдгрен
Формат : Викторина с въпроси и отговори, изнасяне на кратки сценки по темата
Партньори: НЧ “Дружба” и СОУ ”К.Константинов”
3.2.Кулинарна изложба - 9 май 2012
Формат: Представяне на празнични обредни хлябове в българската кухня
Цел : Популяризиране по атрактивен начин Европейската идея
Партньори : Европейски клубове от училищата в Сливен, информационните
на центъра, читалища от региона
точки
Събития
3.3.Детски празник “Малките звездички на Европа”- м. май
Дата – уточняване с партньорите
Формат : Празничен концерт на децата от детски градини
“Еделвайс” и “Детство” – Сливен с акцент върху 2012- Европейска
година на активното остаряване под мотото “Солидарност между
поколенията”
Цел : Популяризиране на европейската идея сред най- малките
жители на града
Партньори : Детски години “Еделвайс” и “Детство”
3.4. Велосипедно шоу “По-бързи от сливенския вятър” –м. май
Формат : Надпревара с велосипеди в градския парк между деца от
детски градини от град Сливен
Цел : Денят на Европа да се приема като традиционен празник
Партньори : Община Сливен, детски градини от гр. Сливен
Събития 2012
4. Информационна среща посветена на Оперативните програми и ОСП
– юни- август 2012
Формат: Информационна среща и щанд за Деня на прасковата в
с. Гавраилово
Цел : Запознаване с възможностите които предоставя ЕС за малкия и среден
бизнес чрез структурните фондове
Партньори: ОИЦ Сливен, Община Сливен, Сдружение на МСП и фермери
5. Лятна ваканция – юни- септември
Формат : Занимания в центъра по време на лятната ваканция, включващи
образователни игри, прожекции на филми, четене на детска европейска
литература, конкурси, викторина и други
Цел: Популяризиране на центърът Европа Директно Сливен сред най-малките
жители на града и повишаване на тяхната информираност
Партньори : НЧ “Дружба” , Младежки дом Сливен
Събития
6. Информационна среща за ученици – “Възможности за
работа, обучение, стажове, проекти” – септември
Дата: м. септември 2012
Формат : Информиране на младежите за възможности за работа,
обучения и стажове в ЕС
Партньори : Младежки Дом Сливен
7. Отбелязване Седмица на мобилността - септември
Формат : Пресконференция, състезания за изкачване на Карандила
без автомобил (с колело или пеш )
Цел :Да се стимулира по- добрите начини за пътуване, с което да се
допринесе за превръщането на града в по- приятно място за
живеене
Партньори: Велоклубове, Клубове по ориентиране, Младежки дом
Сливен
Събития
8. Отбелязване деня на възрастните хора - 1 октомври 2012
Формат : Състезазателно шоу в “Общество на всички възрасти “ посветено
на 2012 – Европейска година на активното остаряване
Цел : Запознаване на деца и възрастни с основния комуникационен
приоритет за 2012
Партньори НЧ “Дружба” Сливен, Клубове на пенсионера, читалища
9. Семинар за безработни и млади хора на тема “ Как да стартирам
собствен бизнес” – ноември 2012
Цел : Запознаване на млади хора и безработни, желаещи да стартират
собствен бизнес с възможностите които предоставя ЕС чрез фондове и
програми
Партньори : ОИЦ Сливен, Община Сливен
Благодарим за вниманието !
Европейски информационен център
Европа Директно – Сливен
Тел. 044 / 622 141
Ел. поща [email protected]
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
2 278 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа