close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація "Громадянська освіта у початкових класах"

код для вставкиСкачать
Громадянська освіта
у початкових класах
Презентацію підготувала Бойко Ольга Миколаївна
вчитель
-
методист
ЗОШ І
-
ІІІ ст. № 7 м. Прилуки
“Ми тут. Ми всі. Ми гурт.
Єднаймося.
Ми є той ґрунт подій
майбутніх вирішальних”
М. Вінграновський
-
формувати громадянську
компетентність
особистості;
-
готувати учнів до ролі
громадян відкритого
демократичного
суспільства;
-
розвивати у кожного учня
соціальну активність,
відповідальність, повагу до прав людини,
до інших культур;
-
впливати на становлення
особистості у процесі
її власної
життєдіяльності.
Зміст громадянської освіти
у початкових класах
1. Що таке громада. 2. Я в сім
`
ї, в родині.
3. Добросусідство.
4. Мої однолітки: спілкування, повага, лідерство.
5. Мій клас –
моя громада.
6. Коли населення стає громадою.
7. Зроби свій вибір сам.
8. Як громада захищає свої права.
9. Від громади до громадянського суспільства.
Структура
?j?h?[?h?l?b
вчителів
?i?h?q?Z?l?d?h?\?b?o
?d?e?Z?k?•?\
Дитяча
добровільна
організація
“Козацька
Республіка”
Участь в олімпіадах,
турнірах
конкурсах,
виставках
Позакласна
робота
Робота
з батьками
Співпраця
з асоціацією
“Нова Доба”
Право
-
охоронні
органи
Заклади
культури
Медичні
заклади
Громадські
організації
1
-
А
?d?e?Z?k
?•
1
-
?;
?d?e?Z?k
Вчителі
: ?I?h?i?h?\?Z
?<
.
?:
., ?<?_?e?b?q?d?h
?E
.
?H
.
?L?_?f?Z
: ?Y
–
?f?Z?e?_?g?v?d?b?c
?]?j?h?f?Z?^?y?g?b?g
?F?_?l?Z
: ?K?l?\?h?j?b?l?b
?\
?m?q?g?•?\
?m?y?\?e?_?g?g?y
?i?j?h
?f?h?j?Z?e?v?g?h
-
етичний
?a?f?•?k?l
?€?o?g?•?o
?k?l?h?k?m?g?d?•?\
?•?a
?g?Z?\?d?h?e?b?r?g?•?f
світом
. ?M?a?Z?]?Z?e?v?g?x?\?Z?l?b
?a?g?Z?g?g?y
?m?q?g?•?\
?i?j?h
?i?j?Z?\?b?e?Z
?i?h?\?_?^?•?g?d?b
?\?^?h?f?Z
, ?\
?r?d?h?e?•
, ?\
?]?j?h?f?Z?^?k?v?d?b?o
?f?•?k?p?y?o
. ?<?b?o?h?\?m?\?Z?l?b
?q?_?k?g?•?k?l?v
, людяність
, ?f?b?e?h?k?_?j?^?y
, ?a?^?Z?l?g?•?k?l?v
?[?h?j?h?l?b?k?y
проти
?a?e?Z
.
?J?_?a?m?e?v?l?Z?l?b
?j?h?[?h?l?b
:
1. ?K?l?•?g?]?Z?a?_?l?Z
“
?k?e?h?\?Z
” 2. ?<?b?k?l?Z?\?d?Z
“
?i?h?j?Z?^?b
”
2
-
А
?d?e?Z?k
?•
2
-
?;
?d?e?Z?k
Вчителі
: ?I?_?l?j?_?g?d?h
?=
.
?I
., ?H?e?_?n?•?j
?1
.
?F
.
?L?_?f?Z
: “
?l?b
? ?A?\?•?^?d?b
? ?Y?d?h?]?h
?j?h?^?m
–
?i?e?_?f?_?g?•
”
?F?_?l?Z
: ?A?Z?d?j?•?i?b?l?b
?a?g?Z?g?g?y
?m?q?g?•?\
?i?j?h
?M?d?j?Z?€?g?m
, ?€?€
?k?b?f?\?h?e?b
,
розширити
?•
?i?h?]?e?b?[?b?l?b
?i?h?g?y?l?l?y
“
Я
–
?]?j?h?f?Z?^?y?g?b?g
?M?d?j?Z?€?g?b
”, ?m?d?j?Z?€?g?k?v?d?_
?f?h?\?e?_?g?g?y
?^?•?l?_?c
, ?€?o
?d?j?m?]?h?a?•?j
. ?<?b?o?h?\?m?\?Z?l?b
?e?x?[?h?\
?•
?i?h?\?Z?]?m
?^?h
?l?j?Z?^?b?p?•?c
?•
?h?[?j?y?^?•?\
. ?N?h?j?f?m?\?Z?l?b
громадянські
?y?d?h?k?l?•
: ?i?Z?l?j?•?h?l?b?a?f
, ?e?x?^?y?g?•?k?l?v
,
працьовитість
.
?J?_?a?m?e?v?l?Z?l?b
?j?h?[?h?l?b
:
1. ?F?Z?l?_?j?•?Z?e
?i?j?h?_?d?l?m
“
?m?d?j?Z?€?g?p?•
”
2. ?D?h?g?d?m?j?k
?m?q?g?•?\?k?v?d?b?o
?\?•?j?r?•?\
“
–
?^?•?l?b
?l?\?h?€
, ?M?d?j?Z?€?g?h
”
3
-
А
?d?e?Z?k
Вчитель
: ?F?Z?a?_?i?Z
?E
.
?1
.
?L?_?f?Z
: ?O?l?h
?l?Z?d?b?c
?^?j?m?]
?F?_?l?Z
: ?<?q?b?l?b
?^?•?l?_?c
?g?Z?e?Z?]?h?^?`?m?\?Z?l?b
?d?h?g?l?Z?d?l
?a
?h?^?g?h?e?•?l?d?Z?f?b
. ?J?h?a?\?b?\?Z?l?b
?m?f?•?g?g?y
?l?h?\?Z?j?b?r?m?\?Z?l?b
.
?<?b?o?h?\?m?\?Z?l?b
?[?Z?`?Z?g?g?y
?[?m?l?b
?k?i?j?Z?\?`?g?•?f
?^?j?m?]?h?f
для
?•?g?r?h?]?h
?l?Z
?m?f?•?g?g?y
?^?h?j?h?`?b?l?b
?^?j?m?`?[?h?x
.
Результати
?j?h?[?h?l?b
:
1. ?D?h?g?d?m?j?k
?g?Z
?d?j?Z?s?m
?i?•?k?g?x
?l?Z
?\?•?j?r
?i?j?h
?^?j?m?`?[?m
.
2. ?A?[?•?j?d?Z
?\?•?j?r?•?\
?i?j?h
?^?j?m?`?[?m
?l?Z
?l?h?\?Z?j?b?r?m?\?Z?g?g?y
.
3
-
Б
?d?e?Z?k
Вчитель
: ?I?e?x?l?Z
?1
.
?I
.
?L?_?f?Z
: ?Q?_?j?g?•?]?•?\?k?v?d?b?c
?d?j?Z?c
–
?i?_?j?e?b?g?Z
?M?d?j?Z?€?g?b
.
?F?_?l?Z
: ?<?b?o?h?\?m?\?Z?l?b
?i?h?q?m?l?l?y
?g?Z?p?•?h?g?Z?e?v?g?h?€
?k?\?•?^?h?f?h?k?l?•
, гідності
, ?e?x?[?h?\?•
?^?h
?M?d?j?Z?€?g?b
, ?^?h
?k?\?h?]?h
?j?•?^?g?h?]?h
краю
, ?k?\?h?]?h
?g?Z?j?h?^?m
, ?c?h?]?h
?l?j?Z?^?b?p?•?c
.
?I?j?b?s?_?i?e?x?\?Z?l?b
?r?Z?g?h?[?e?b?\?_
?k?l?Z?\?e?_?g?g?y
?^?h
?•?k?l?h?j?•?€
?j?•?^?g?h?]?h
?d?j?Z?x
.
Результати
?j?h?[?h?l?b
: 1. Маршрут
“
?f?•?k?p?y
?I?j?b?e?m?q?q?b?g?b
”
2. ?:?e?v?[?h?f
“
-
?f?h?y
?]?h?j?^?•?k?l?v
?•
?d?j?Z?k?Z
”
4
-
А
?d?e?Z?k
Вчитель
: ?;?h?c?d?h
?H
.
?F
.
?L?_?f?Z
: ?Y
–
?r?d?h?e?y?j
?F?_?l?Z
: ?=?h?l?m?\?Z?l?b
?^?•?l?_?c
?^?h
?i?h?^?Z?e?v?r?h?]?h
?^?h?j?h?k?e?h?]?h
життя
?g?Z
?i?j?b?d?e?Z?^?Z?o
?r?d?•?e?v?g?h?]?h
?k?i?•?e?d?m?\?Z?g?g?y
.
Розвивати
?[?Z?`?Z?g?g?y
?j?h?[?b?l?b
?k?\?h?x
?r?d?h?e?m
?d?j?Z?s?h?x
. ?<?b?o?h?\?m?\?Z?l?b
?i?h?q?m?l?l?y
?]?h?j?^?h?k?l?•
?a?Z
?j?•?^?g?m
?r?d?h?e?m
?l?Z
?d?e?Z?k
.
Результати
?j?h?[?h?l?b
:
1. Конкурс
?f?Z?e?x?g?d?•?\
“
?f?h?}?€
?f?j?•?€
” 2. ?:?g?d?_?l?m?\?Z?g?g?y
“
?y
?a?g?Z?x
?i?j?h
?k?\?h?x
?r?d?h?e?m
”
3. ?D?j?m?]?e?b?c
?k?l?•?e
”
?a?j?h?[?b?l?b
?r?d?h?e?m
?d?j?Z?s?h?x
”
4
-
Б
?d?e?Z?k
Вчитель
: ?>?•?^?_?g?d?h
?<
.
?<
.
?L?_?f?Z
: ?>?j?_?\?g?•
?d?h?j?_?g?•
?l?Z
?k?b?f?\?h?e?b
?m?d?j?Z?€?g?k?v?d?h?€
?k?•?f
`
?€
?F?_?l?Z
: ?H?a?g?Z?c?h?f?b?l?b
?^?•?l?_?c
?a
?l?j?Z?^?b?p?•?y?f?b
?l?Z
символами
?m?d?j?Z?€?g?k?v?d?h?€
?k?•?f
`
?€
. ?A?Z?e?m?q?b?l?b
?m?q?g?•?\
?^?h
пошукової
?^?•?y?e?v?g?h?k?l?•
. ?<?b?d?e?b?d?Z?l?b
?[?Z?`?Z?g?g?y
?^?•?a?g?Z?l?b?k?y
?s?h
?l?Z?d?_
?j?•?^
, ?i?h?d?h?e?•?g?g?y
, ?j?h?^?b?g?Z
.
?<?b?o?h?\?m?\?Z?l?b
?[?Z?`?Z?g?g?y
?\?b?\?q?Z?l?b
?•
?a?g?Z?l?b
?i?j?h
?^?Z?\?g?•
вірування
?•
?l?j?Z?^?b?p?•?€
?m?d?j?Z?€?g?k?v?d?h?]?h
?g?Z?j?h?^?m
.
Результати
?j?h?[?h?l?b
:
1. ?I?_?j?_?]?e?y?^
?k?•?f?_?c?g?b?o
?Z?e?v?[?h?f?•?\
.
2. ?D?h?j?h?l?d?•
?i?h?\?•?^?h?f?e?_?g?g?y
?i?j?h
?l?j?Z?^?b?p?•?€
?•
?p?•?g?g?h?k?l?•
сім
`
?€
.
3. Оформлення
“
?^?_?j?_?\?Z
”
4. ?D?h?g?d?m?j?k
?l?\?h?j?•?\
?g?Z
?l?_?f?m
: “
?l?j?Z?^?b?p?•?€
–
?f?•?p?g?Z
?k?•?f
`
?y
”, “
–
?i?j?h?^?h?\?`?m?\?Z?q
?l?j?Z?^?b?p?•?c
?f?h?}?€
?k?•?f
`
?€
” -
Уміння
?h?[
`
?}?^?g?m?\?Z?l?b?k?y
заради
?k?i?•?e?v?g?h?€
?f?_?l?b
.
-
Рівноправні
?\?•?^?g?h?k?b?g?b
?f?•?`
?^?•?l?v?f?b
.
-
Прагнути
?[?j?Z?l?b
участь
?m
?k?m?k?i?•?e?v?g?h?f?m
?`?b?l?l?•
.
-
Робота
?g?Z
?[?e?Z?]?h
?k?m?k?i?•?e?v?k?l?\?Z
.
-
Відчуття
?}?^?g?h?k?l?•
колективу
?h?^?g?h?^?m?f?p?•?\
.
-
Бажання
?a?f?•?g?b?l?b
?k?\?•?l
?g?Z
?d?j?Z?s?_
.
-
Уміння
?•
?f?h?`?e?b?\?•?k?l?v
висловити
?k?\?h?x
?^?m?f?d?m
.
-
Дбайливе
?k?l?Z?\?e?_?g?g?y
до
?k?\?h?}?€
?a?_?f?e?•
. Люди
?g?Z?j?h?^?`?_?g?•
?^?e?y
?l?h?]?h
, ?s?h?[
?^?h?i?h?f?Z?]?Z?l?b
?h?^?g?_
?h?^?g?h?f?m
, ?y?d
?j?m?d?Z
?j?m?p?•
, ?g?h?]?Z
?g?h?a?•
…
?F?Z?j?d
?:?\?j?_?e?•?c
.
Автор
bom7
bom75   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
3 444
Размер файла
26 741 Кб
Теги
громадянська, початкових, освіти, класах, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа