close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

використання ресурсів мережі інтернет

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Веселівської РДА
КЗ «Таврійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Доповідь
Використання ресурсів мережі Інтернет у
професійній діяльності вчителя української
мови та літератури
Підготувала:
учитель української мови
та української літератури
Самофалова Н.В.
Таврія-2014
Зміст
Вступне слово ................................................................................................................................... 3
Впровадження можливостей Інтернету в освіту ....................................................................... 4
Переваги користування ресурсами Інтернету для вчителя ................................................... 5
Переваги застосування ІКТ для навчання учнів ...................................................................... 6
Інтернет як засіб підвищення кваліфікації педагогів .............................................................. 7
Використання вчителем ресурсів електронних бібліотек ....................................................... 8
Організація роботи дітей в мережі Інтернет .............................................................................. 9
Форми та методика роботи з використанням Інтернет ......................................................... 10
Урок-презентація ......................................................................................................................... 10
Інтернет-урок ............................................................................................................................... 10
Віртуальний експеримент ........................................................................................................... 11
Урок-дослідження ....................................................................................................................... 11
Електронна лабораторна робота ................................................................................................ 11
Тематичний проект ...................................................................................................................... 11
Електронна вікторина ................................................................................................................. 11
Дистанційне навчання ................................................................................................................. 11
Електронний урок ........................................................................................................................ 12
Електронне тестування ............................................................................................................... 12
Організація індивідуального навчання...................................................................................... 12
Пошук та підбір теоретичного матеріалу.................................................................................. 12
Дистанційне навчання ................................................................................................................. 12
Послуги мережі Інтернет, які можна використати в школі............................................... 13
Телекомунікаційні послуги ........................................................................................................ 13
Веб-конференції дозволяють:..................................................................................................... 13
Скайп ............................................................................................................................................ 13
Вікі-навчання ............................................................................................................................... 13
Блог ............................................................................................................................................... 14
Форум ........................................................................................................................................... 14
Висновок.......................................................................................................................................... 14
«Ми хочемо, щоб наші школярі
робили більше, ніж просто дивилися на
світ через екран телевізора. Ми хочемо,
щоб наші діти та вчителі задавали
запитання, ділилися ідеями, проводили
спільні дослідження. Ми хочемо, щоб
вони розуміли культуру, географію,
політику, історію та науку в масштабі
планети Земля.»
Професор Фоллс К.Б.
Вступне слово
Комп’ютеризація суспільства, розвиток ефективних інформаційних
технологій, стрімке зростання ролі та значення інформації в сучасному світі
спричинили зміни інформаційної складової розвитку науки, соціального
життя, сфер виробництва.
Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб
встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість
інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні
технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й
визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.
У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох
напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується
дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна
пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет-форумів та ін. А це все
потребує значно вищого рівня якості підготовки учнів у школі.
Ні в кого не виникає сумнівів, що комп’ютерні технології сприяють
активізації навчальної діяльності учнів. Сьогодні саме завдяки цим
технологіям відкриваються нові можливості для розвитку та творчості дітей.
Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно
природним явищем.
Звичайно, труднощів на цьому шляху більш, ніж достатньо. Значною
перешкодою, зокрема, можна назвати недостатнє фінансування розвитку
комп’ютерних технологій у наших школах (пригадайте вартість комп’ютерів,
відсутність коштів на їх обслуговування та придбання програмного
забезпечення, низька швидкість підключення до мережі Інтернет). Крім
цього, ці технології потребують більш високого фахового рівня вчителів
інформатики та відповідної підготовки педагогічних кадрів школи.
Впровадження можливостей Інтернету в освіту
Розвиток систем зв'язку в економічно розвинутих країнах світу
спричинив появу мережі Інтернет, який дуже швидко ввійшов в усі сфери
життя суспільства, причому вже перестав бути тільки інформаційним
середовищем та поштовою службою.
Сьогодні Інтернет-технології займають особливе місце практично у
всіх галузях людської діяльності. У всіх розвинених країнах все частіше
піднімається питання про впровадження та використання мережі Інтернет в
освітньому процесі. Але слід пам’ятати, що можливості використання
мережевих технологій в освіті визначаються в першу чергу не технічними
характеристиками телекомунікаційних систем, а змістовним і методичним
наповненням. Звичайно, Інтернет-технології надають унікальні можливості,
недоступні в інших галузях. Однак поки далеко не все зрозуміло, що з цими
можливостями можна робити в освітніх цілях як на самих уроках, так і у
позаурочній діяльності.
Тому, перш ніж використовувати ті чи інші інновації в навчальному
процесі, вчителю важливо чітко уявляти, які можливості можна
використовувати і як вони вплинуть на ефективність навчання. З цієї
причини, слід визначити, для вирішення яких цілей і завдань можуть
виявитися корисними ресурси та послуги, які надає всесвітня комп'ютерна
мережа.
Відомо, що використання Інтернет-технологій значно змінює роль
учителя і учня у освітньому процесі, характер самого навчання, його методи і
зміст. Це ставить нові завдання перед освітньою системою, вимагає не тільки
знання сучасних технічних пристроїв передачі інформації та вміння з ними
працювати, але й певного рівня критичного мислення, навичок самостійної
роботи, творчих здібностей і т.д. Особливу цінність набуває здатність
орієнтуватися в інформаційному просторі. Інформатизація освіти передбачає
перегляд традиційно сформованих систем, змісту і методів навчання в
контексті використання різних медіазасобів. На взаємодію з різноманітними
медіа (телебачення, Інтернет, кіно, преса, радіо) припадає вагома частка
вільного часу дитини, чим зумовлюється значний вплив медійних засобів на
неї. Будучи активними користувачами різних медіа, школярі, однак, не
завжди розуміють справжній зміст повідомлення, мотиви і механізми його
створення, можуть свідомо уникати необхідних, але складних освітніх
програм, віддаючи перевагу відпочинку. Дослідження в цій галузі показують,
що за допомогою засобів масової інформації підлітки насамперед шукають
не знання, - на перше місце виходить бажання розважитися, що становить
серйозну проблему перед викладачами та й суспільством в цілому.
Для того, щоб Інтернет у школі став не просто дорогою розвагою
необхідно підійти до цього питання системно. Насамперед, слід визнати, що
лише комплексний підхід через навчання максимально широкого кола
вчителів та керівників освітніх установ дозволить використовувати Інтернет
як потужний інструмент для розвитку освітніх технологій.
Сьогодні учні вже не можуть вчитися ізольовано, обмежуючись
традиційним досить замкнутим соціумом: учителі, друзі, родина. ІКТ
відкривають вікна в широкий світ, учні одержують доступ до величезних
інформаційних ресурсів мережі, виникає можливість працювати над
проектами спільно. Подібна перспектива співробітництва створює потужну
мотивацію для самостійної пізнавальної діяльності. Спільна робота стимулює
учнів до ознайомлення з різними точками зору на досліджувану проблему, до
пошуку додаткової інформації, до оцінки власних результатів. Вчитель
інформатики в такому випадку повинен стати керівником, координатором,
консультантом, до якого звертаються як до авторитетного джерела
інформації, як до експерта. Інноваційно-комунікаційні технології дозволяють
учням самостійно формувати своє бачення подій, що відбуваються у світі,
усвідомлювати багато явищ та досліджувати їх з різних точок зору. Це
розвиває у дітей елементи глобального мислення, робить їхнє навчання
свідомим, розширює їх кругозір.
Переваги користування ресурсами Інтернету для вчителя
Педагоги перебувають у постійному пошуку шляхів поліпшення
методів і засобів навчання. Відкинувши традиційні паперові розробки
проведення уроків, традиційне викладання з використанням наочності у
вигляді плакатів та шкільної дошки, залишається дуже велике та могутнє
знаряддя в боротьбі за знання учнів - це комп’ютер та доступ до сховища
величезної кількості знань – Інтернет! Його потрібно розглядати, насамперед,
не як засіб для розваг, а як базу, де можна знайти багато ідей та методик
викладання.
Інтернет надає, з одного боку, величезне інформаційне поле, що
містить найрізноманітнішу педагогічну інформацію, а з іншого боку - різні
засоби пожвавлення сприйняття інформації: графіку, звук, рух, відео, …
Навіть простий цей перелік показує значні переваги Інтернету над
традиційним паперовим підручником. Хоча ще більше значення для
мотивації навчання має інтерактивний, діалоговий характер гіпертексту.
Можна оформити план заняття у вигляді гіпертексту, передбачити в ньому
різні види робіт, причому самі ці роботи також можуть мати вигляд
гіпертексту.
Новітні технології роботи в мережі Інтернет дозволяють забезпечувати
навчальний процес:
 навчальними та учбово-методичними матеріалами;
 зворотним зв'язком між викладачем та учнем;
 доступом до вітчизняних і закордонних інформаційних і довідкових
систем;
 доступом до електронних бібліотек;
 обміном управлінською інформацією системи освіти.
Учитель вимушений займатися різними видами професійної діяльності:
викладацькою, науковою, методичною, соціально-педагогічною, виховною,
культосвітньою, управлінською. В залежності від того або іншого виду
діяльності існують різні способи використання технологій Інтернету, що
дають можливість одержувати, передавати, систематизувати та обробляти
інформацію, а також здійснювати комунікацію.
У процесі професійної діяльності вчитель може використовувати
Інтернет для ознайомлення з найсучаснішими нормативними матеріалами,
навчальними програмами та посібниками, вимогами до матеріальних засобів
навчання, які можна знайти на офіційному сайті Міністерства освіти і науки
України, а також на спеціальних освітніх методичних сайтах.
Мережа дає широкі можливості для вивчення сучасних методів
навчання за допомогою аналізу досвіду колег, що викладають інші навчальні
дисципліни.
Інтернет не тільки допомагає ознайомитися із уже наявними
організаційними формами та методами навчання, але й сприяє появі нових
форм і методів. Це пов'язано, зокрема, із застосуванням системи
дистанційного навчання.
Цікаві поурочні плани та інші методичні матеріали, представляються
на різні конкурси та фестивалі. Комп'ютер також надає допомогу вчителеві у
систематизації дидактичного матеріалу, заощаджує час на оформлення
документації, дозволяє робити це відповідно до вимог сьогоднішнього дня.
Переваги застосування ІКТ для навчання учнів
Комп'ютер та Інтернет стали ще одним джерелом знань школяра.
Створення тандема вчитель + комп'ютер робить навчальний процес
привабливішим для дитини. Завдяки анімації, звуковим та динамічним
ефектам, навчальний матеріал засвоюється набагато легше.
Уроки з використанням електронних підручників, презентацій,
електронних тестів, віртуального експерименту, ресурсів Інтернет являють
собою сплав нових інформаційних технологій із традиційними
педагогічними. Учні при цьому відчувають себе активними учасниками
процесу навчання, одержують нові навички, уміння, аналізують, зіставляють,
перебувають у постійному пошуку. Учні втягуються у процес самонавчання.
Використання комп'ютерних програм на уроці також дозволяє побачити те,
що на звичайному уроці неможливо.
Які ж засоби навчання і яким чином можна виготовити завдяки
Інтернету? У першу чергу, це можуть бути зображення, схеми, таблиці,
анімаційні ролики, невеликі відеоролики та ін., отримані шляхом копіювання
та збереження різних інформаційних об'єктів. Їх можна використовувати для
підготовки навчальних матеріалів в електронному або друкованому вигляді.
Інтернет містить безліч унікальних віртуальних колекцій, які неможливо
зібрати в роздрукованому вигляді в шкільній або домашній бібліотеці, але
можна використовувати, проектуючи на мультимедійну дошку, чи
відтворюючи в комп’ютерному класі.
Інтернет як засіб підвищення кваліфікації педагогів
Практично будь-який вчитель може стати членом віртуальних
педагогічних співтовариств. Багато педагогів прагнуть до тісного
професійного співробітництва з колегами: обмінюються своїм педагогічним
досвідом, інформацією, досліджують певні проблеми.
Виріс інтерес педагогів і до науково-дослідної діяльності. Інтернет
надає прекрасні можливості для наукового спілкування. Як правило,
інформація про всі найбільш значимі наукові конференції поширюється через
оголошення на сайтах або по електронній пошті. Деякі конференції
проводяться у двох режимах: звичайному реальному та в електронному.
Завдяки Internet-магазинам можна легко вибрати та замовити новітню
науково-методичну літературу.
Переваги
використання
сучасних
інформаційно-комп'ютерних
технологій у питаннях самоосвіти перед традиційними способами:
 комп'ютер став універсальним та містким сховищем матеріалів,
необхідних вчителеві;
 Інтернет став універсальним та найдешевшим джерелом
педагогічної, методичної та наукової інформації; дозволяє
обмінюватися досвідом, навчатися, радитися з колегами в усьому
світі; обговорення на форумах, конференціях значно розширив
аудиторію осіб, що працюють над аналогічними проблемами;
 програмне забезпечення комп'ютера дозволяє більш ефективно та
наочно вести вчительську документацію, звітність та моніторинг;
Імідж сучасного вчителя немислимий без знання ним інформаційних
технологій, а комп'ютер став незамінним інструментом у роботі, значно
полегшуючи її. З появою в роботі вчителя комп'ютера та відповідно
доступом до Інтернету, значно підвищуються можливості вчительської
самоосвіти.
Нові способи самореалізації вчителя за умови використання
комп'ютера та Інтернету:
 розробка комплекту електронних уроків, об'єднаних предметною
тематикою або методикою викладання;
 розробка пакету тестового матеріалу в електронному вигляді;
 розробка пакета стандартного поурочного планування по темі
або групі тем;
 комплект дидактичних матеріалів з предмету (самостійні,
практичні та контрольні роботи), наочностей з предмету (картки,
завдання, запитання);
 використання електронних підручників, словників;
 створення та використання збірки предметних кросвордів, ігор;
 розробка та використання комплекту тематичних класних годин,
батьківських зборів або позакласних предметних заходів
(пізнавальні ігри, конкурси, свята), сценаріїв свят, та ін.;
 використання матеріалів для підготовки учнів до олімпіади;
 розробка занять з гурткової роботи;
 ознайомлення з пакетом документації;
 отримання бази даних методик навчання;
 створення та підтримка особистої веб-сторінки, веб-сайту
педагогічного колективу школи;
 використання бази даних запитань та завдань з навчальних
предметів;
 із застосуванням інформаційних технологій.
 використання бланків і зразків документів для педагогічної
діяльності (грамоти, анкети, плани і та ін.);
 створення електронної бібліотеки творів художньої літератури.
Найефективнішим способом показати результати творчості педагога є
розміщення матеріалів в Інтернеті. Можливість розмістити свій матеріал в
Інтернеті, дозволяє вчителеві акумулювати свої роботи у віртуальній
учительській бібліотеці, де його колеги можуть подивитися роботу педагога,
скористатися її результатами, доповнити, залишити відгуки та обговорити її.
Чим більше інформації, методів та інструментів у своїй роботі використає
вчитель, тим більшим буде ефект від його роботи. Але найголовнішим є
бажання вчителя працювати над собою та здатність педагога творити,
навчатися, експериментувати та ділитися своїми знаннями й досвідом.
Використання вчителем ресурсів електронних бібліотек
Одними із самих популярних ресурсів Інтернет є бібліотеки, які ще
називають віртуальними, електронними або цифровими. Особливістю таких
бібліотек є те, що певна частина інформаційного фонду після цифрової
обробки стає доступним через мережу Інтернет. Такі ресурси мають ряд
переваг:
 з’являється можливість поширення нормативної, навчальної,
методичної інформації за допомогою використання мережі Інтернет;
 скорочення часу на пошук необхідної інформації;
 розширення доступу до рідкісних джерел, завдяки їх оцифровуванню;
 поширення інноваційної інформації, педагогічного досвіду;
 можливість безкоштовно працювати з каталогами бібліотек і
відстежувати необхідні дані щодо сучасних публікацій, доступ до
електронних видань книг, енциклопедій, журналів, газет;
 швидкий і легкий доступ до всієї інформації в світі.
Користувачі можуть працювати в електронних бібліотеках, незалежно
від фізичного місця розташування джерела інформації, у будь-який зручний
час доби і в будь-якому зручному для читача місці.
Для прикладу, можна навести такі віртуальні бібліотеки:
 електронна українська бібліотека, що розміщена на порталі
«Український Центр» (www.ukrcenter.com);
 електронна бібліотека Lib.com.ua (www.lib.kiev.ua);
 російська бібліотека Мошкова (http://lib.ru/);
 сайт Української бібліотеки "Джерело" (www.ukrlib.com);
 сайт Української історичної бібліотеки (http://ukrhistory.narod.ru);
 бібліотека української поезії "Поетика" (http://poetry.uazone.net);
 бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"
(http://www.library.ukma.kiev.ua ).
Організація роботи дітей в мережі Інтернет
Інтернет містить у собі величезну масу інформації, як корисної, так і в
якійсь мірі шкідливою для дитячих душ. Тому перед учителем ставиться
завдання не тільки відстежити сам матеріал, але і правильно організувати
його пошук і відбір.
Небезпеки, які постають перед дітьми при підключенні до Інтернет, є
серйозними, але все-таки при цьому недоцільно повністю заборонити
підліткам вихід в Інтернет, оскільки всесвітня мережа стає важливою
частиною багатьох аспектів повсякденного життя. Тому при роботі в мережі
важливо бути обережними та використовувати засоби безпеки.
Основні небезпеки, що підстерігають дитину в Інтернеті:
 порнографія, насильство, нецензурщина;
 небезпечні знайомства;
 комп'ютерні віруси;
 комп'ютерні розваги та ін.
При використанні мережі в навчальному закладі, під час навчальновиховного процесу вчитель відповідає за організацію безпеки дітей в
Інтернеті. Час роботи повинен бути обмежений необхідним завдання або
пошуком інформації, повинен відбуватися постійний контроль з боку вчителя
за роботою. Необхідно пояснити школярам правила безпечного використання
Інтернет, допомогти вибрати нік та пароль краще до того, як вони отримають
доступ до мережі та індивідуальні адреси електронної пошти. Доцільно
пояснити юним користувачам, що, якщо ми хочемо, щоб усі інформаційні
ресурси світу були нам відкриті, ми повинні бути готові до того, що всі наші
дії будуть не менш відкриті для всього світу.
Одним із засобів організації роботи школярів в Інтернет є розробка
правил безпечного використання всесвітньої мережі. Діти повинні знати, з
якими загрозами вони можуть стикнутися в мережі та як можна уникнути
небезпеки. При створенні правил безпечної роботи в Інтернет можна
використати методику порівняння дій людини в реальному житті з
відповідними діями користувача при роботі в мережі.
Основні правила безпечної роботи в Інтернет:
 не надавати нікому свої паролі;
 не надавати особисту інформацію по електронній пошті, в чаткімнатах;
 не відповідати на непристойності та грубість;
 повідомляти старших про будь-які проблеми з використанням мережі;
 не погоджуватись на зустріч з випадковим онлайновим другом. Якщо
все ж таки це необхідно, то зустріч повинна відбуватися в
громадському місті або у присутності друзів чи батьків;
 не відправляти нікому своє фото;
 не здійснювати комерційні операції через мережу Інтернет.
Форми та методика роботи з використанням Інтернет
У професійній діяльності вчителя корисними будуть такі форми
роботи з використанням мережі Інтернет:
 урок-презентація;
 Інтернет-урок;
 віртуальний експеримент;
 урок-дослідження;
 електронна лабораторна робота;
 тематичний проект;
 електронна вікторина;
 дистанційне навчання;
 електронний урок;
 електронне тестування;
 організація індивідуального навчання.
Урок-презентація
Активну роль на такому уроці виконує вчитель. Основа уроку - це
виклад матеріалу, проілюстрований малюнками, простими та анімаційними
схемами, анімаційними та відео фільмами, об'єднаними разом за допомогою
програми PowerPoint. До пошуку матеріалів можна залучати учнів. У ході
уроку така презентація може демонструватися як за допомогою
мультимедійного проектора, так і на комп'ютерах.
Інтернет-урок
Інтернет може застосовуватись частково, як допоміжний засіб під час
уроку. Переваги такої форми проведення полягають в тому, що структура
уроків, незважаючи на відмінності у тематиці та різний підхід до подачі
матеріалу, є пізнавальною і відмінною від способу подачі вчителем. Це
привертає увагу учнів що в свою чергу дає можливість краще засвоїти
матеріал. Крім того, представлений матеріал можна використовувати як
самостійний і як допоміжний при вивченні певних тем.
Наприклад, під час Інтернет-уроку з української мови можна
використовувати таку форму роботи як: листування по електронній пошті. Це
дає унікальну можливість виразити себе, перевірити чи правильно зрозумів
партнера, запросити додаткову інформацію, перевірити та вдосконалити
свою орфографію та граматику. Створюється позитивний емоційний настрій
під час спілкування, учні діляться думками зі своїми однолітками, з'являється
можливість спілкування із новими людьми.
Віртуальний експеримент
Учні, працюючи в он-лайн режимі, моделюють процеси і явища,
змінюючи їх параметри, чим впливають на поведінку об'єкта. Робота
відбувається в індивідуальному порядку.
Урок-дослідження
Це форма уроку, коли активну роль виконують учні. Основна мета
такого уроку: формування навичок пошуку інформації в Інтернет, її аналіз,
структурування, підведення підсумків.
Електронна лабораторна робота
Ця форма уроку припускає самостійну або колективну роботу учнів по
організації спостережень, науковий аналіз результатів та оформлення їх у
лабораторному електронному журналі.
Тематичний проект
Колективна робота учнів, наприклад із створення сайту, присвяченого
певній темі чи об'єкту, що вивчається.
Електронна вікторина
Організація змагальної діяльності учнів під час уроку та у позаурочний
час з використанням комп'ютерних технологій. Така форма роботи дозволяє
мотивувати дітей на одержання розширених знань з предмету.
Дистанційне навчання
Це навчання учнів засобами віддаленого доступу з використанням
мережевої форми навчання. В даний час освітні установи реалізують
різноманітні моделі дистанційного навчання, які дозволяють учням
засвоювати освітні програми в різних формах: у формі екстернату, сімейного
навчання, а також як додаткову освіту.
Електронний урок
Це самостійна робота учня з використанням готового електронного
підручника. Готові електронні підручники не завжди можна використовувати
повністю, часто вони не відповідають навчальній програмі, тому педагогам
варто навчитися створювати електронні посібники за допомогою спеціальних
програм, або брати лише частину такого підручника чи використовувати його
для позакласної роботи.
Електронне тестування
Використовується для самоаналізу та самооцінки учнів. Для
електронного тестування учнів можна використовувати як готові електронні
тести так і створювати власні.
Організація індивідуального навчання
Це комплекс доступних електронних матеріалів по шкільній програмі,
якими можна скористатися в медіатеці школи. Від вчителя потрібна зміна
педагогічної позиції: з однієї сторони не давати в готовому вигляді ні правил
роботи, ні зразка результату, з іншого боку - допомагати дітям висувати
припущення, чути думки один одного та враховувати різні точки зору при
побудові власної дії.
Слід також пам’ятати, що більшість інформаційних ресурсів мережі
Інтернет можна використовувати не тільки під час уроків чи їх підготовки,
але й у позаурочній діяльності.
Пошук та підбір теоретичного матеріалу
Цей вид діяльності спрямований на збір інформації про певний об'єкт,
ознайомлення з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів,
призначених для широкої аудиторії.
Досить часто, під час позакласних заходів, наприклад при проведенні
вікторини, необхідно підготувати багато теоретичного матеріалу, надати
історичні довідки, нові методи дослідження. Учні підбирають теоретичний
матеріал самостійно, чи під контролем вчителя, якщо це відбувається в
школі. Перед вчителем ставиться завдання не лише відстежити сам матеріал,
але й правильно організувати його пошук та підбір. Можна використати
книги, газети, журнали, електронні бібліотеки, бази даних, інформаційні
системи, словники та довідники різних авторів і на різних мовах, а що
найважливіше - не виходячи з комп'ютерного класу.
Дистанційне навчання
Дистанційне навчання - це різновид заочної освіти, який передбачає
активний обмін інформацією між учнями та вчителями, а також у колі самих
учнів, і передбачає максимальне використання сучасних засобів
інформаційних технологій.
Послуги мережі Інтернет, які можна використати в школі
Розглянемо деякі з послуг всесвітньої комп'ютерної мережі, які можна
застосовувати в освітньому процесі.
Телекомунікаційні послуги
Їх використання дозволяє:
 вирішити проблему інтерактивного спілкування викладача і учнів, коли
вони знаходяться вдома;
 забезпечити контроль за ступенем засвоєння навчального матеріалу;
 забезпечити вчителів та учнів навчальними матеріалами;
 розвинути в учнів уміння самостійного навчання;
 забезпечити навчання з можливістю індивідуально курсу;
 навчатися всім, незалежно від віку, кваліфікації, стану здоров'я, умов
роботи, віддаленості і т.д.
Веб-конференції дозволяють:
 проводити онлайн-презентації;
 спільно працювати з документами і додатками;
 синхронно переглядати сайти, відеофайли і зображення;
 здійснювати моніторинг присутності учасників;
 міняти ведучого;
 мати зворотний зв’язок (наприклад, під час опитування);
 запис ходу веб-конференції.
При цьому кожен учасник знаходиться на своєму робочому місці за
комп’ютером.
Скайп
Безкоштовний зв’язок можливий між трьома сторонами. Відео за
допомогою вебкамери, обмін файлами.
Вікі-навчання
Вікі (англ. Wiki, найбільш відома - Вікіпедія) - підхід до розвитку
навичок роботи учнів над груповими проектами.
Вікі можуть бути відкритими (тобто доступними будь-якому
користувачеві) або закритими (допуск тільки на спеціальне запрошення
адміністратора)
Додаткові можливості:
 можливість редагування змісту сторінок сайту безпосередньо у веббраузері;
 зберігання усіх змін, що сталися з усіма wiki-статтями з моменту їх
створення, історія правок.
Блог
Блог (англ. blog, від web log — інтернет-щоденник) — веб-сайт, де
постійно додаються нові записи (текст чи мультимедіа).
Вміст блога можна уявляти собі як стрічку, на якій в хронологічному
порядку згідно з датами їхньої публікації блогером йдуть дописи, так звані
пости, один за одним. Оскільки з часом у блозі накопичується багато постів,
зазвичай, ця стрічка може займати кілька веб-сторінок.
Можна використовувати замість письмової роботи, коли всі учні
повинні виставити текст онлайн, а корегування проводиться не тільки
вчителем, а й учнями.
Форум
Форум — популярний інтернет-ресурс, де створюються теми для
спілкування.
На форумах може застосовуватися надзвичайно гнучке розмежування
доступу до повідомлень. Так, на одних форумах створення нових
повідомлень доступні будь-яким випадковим відвідувачам, на інших —
необхідна попередня реєстрація (це найбільш поширений варіант) — ці та
інші форуми називають відкритими. Застосовується і змішаний варіант —
коли деякі теми можуть бути доступні до запису всіх відвідувачів, а інші —
тільки зареєстрованим учасникам. Крім відкритих, існують закриті форуми,
доступ до яких визначається персонально для кожного учасника
адміністраторами форуму. На практиці також нерідко зустрічається варіант,
коли деякі розділи форуму загальнодоступні, а решта доступна тільки
вузькому колу учасників.
Та ж ідея, що і з блогом – використання в навчальному процесі, де
дискусії за темою можуть проводитися онлайн.
Висновок
Отже, Інтернет-технології – це могутній засіб для навчання, який при
творчому підході може виявитися незамінним помічником у роботі. У
всякому випадку, свою роботу вчителем я вже не можу уявити без доступу до
цієї величезної бази знань. Гадаю, що і Ви також.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 891
Размер файла
42 Кб
Теги
мережі, ресурсів, використання, інтернет
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа