close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2 Символізм

код для вставки
Символізм
Все, що відбувається, - символ.
Й. В. Гете
Саприкіна Н.О.
Символізм (франц. symbolisme) - стильова течія
модернізму, основоположники якої проголосили основою мистецької
творчості символ – таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх,
а також і потойбічних явищ, що її можна розкрити, збагнути й відобразити
тільки з допомогою мистецтва, зокрема музики й поезії.
Символізм виник у Франції в 60 - 70 рр. ХІХ ст.
Термін запровадив французький поет Ж. Мореас
у “Маніфесті символізму” (1886). На його
думку, митець-символіст має змальовувати
не предмет, а ефект, який той створює; поет зображати не об’єкт, а свої враження й
почуття від нього.
Предтеча символізму - Едгар По.
Основоположники Поль Верлен і Стефан Малларме.
Символ у творі - знак мінливого “життя душі” й “пошуку істини”.
Естетичні принципи символізму
• символ передає індивідуальне уявлення поета
про світ,
• поетика умовності й іносказань,
• орієнтація на ірраціональний бік слова - його звучання,
ритм, які мали замінити точне значення слова,
• “ніяких кольорів: нічого,
крім
нюансів”.
Одним
з найважливіших
принципів
символістської поезії є сугестія (натяк,
навіювання). Поети дають змогу своїм
читачам самим “домислити і завершити
написане”.
Слово - натяк, образ-загадка.
Художні засоби символізму: складний метафоризм, алегорія, натяки,
символіка, мелодійність, багатозначність слів, абстрагованість образів.
Визначальні риси символізму
- войовничий бунт проти надто консервативної і
регламентованої суспільної моралі;
- підкреслене естетство (захоплення витонченою
поетичною формою і недооцінка змісту);
- культ екзотичних і заборонених тем, хвороблива
увага до позасвідомого;
- спроби вирватися за межі повсякденного,
прив'язаного до матеріальності буття, зазирнути до
«світу в собі».
“Символізм - це нервова молода людина;
сильно жестикулює; голосно і протяжно
декламує вірші про метафізичну красу
потойбічного світу”.
П. Сакулін
Поміркуймо разом…
Чому художники
звертаються до
алегорії чи до
сюжетів поза часом?
Михайло Врубель. “Демон, що сидить”
Клод Моне
Уільям Блейк. “Співчуття”
Саприкіна Н.О.
Гюстав Моро. «Эдіп и Сфінкс»
Жан Дельвіль.
«Прометей викрав
вогонь для людей»
«Коли хоч ненадовго замовкає людська
мова, починається мистецтво музики».
Ріхард Вагнер
Р. Вагнер. “Політ Валькірій”.
Берлінський філармонічний оркестр. Диригент Герберт фон Караян
Особливості літератури символізму
- експериментаторський характер, прагнення до новаторства;
- символ – основний художній засіб;
- намагання прорватися до “прихованих реальностей”, “ідеальної
сутності світу”, “нетлінної краси”;
- крайній індивідуалізм, опора на інтуїцію;
- музичність;
- песимізм.
Письменники-символісти
Артюр Рембо
Кнут Гамсун
Моріс Метерлінк
Саприкіна Н.О.
Поль Верлен
Значного розвитку символізм набув у Росії, де його представники
поділялися на дві групи: “старші символісти” (В. Соловйов, В. Брюсов,
З. Гіппіус, К. Бальмонт) і “молодші символісти” (А. Бєлий, О. Блок).
В українську літературу символізм прийшов через
австро-німецьку й польську літератури.
Фундатором цього стилю у вітчизняному письменстві
стала Ольга Кобилянська (повість “Земля”).
“Національний варіант
символізму відрізнявся
філософською концептуальністю,
естетичною визначеністю, у
ньому менше містицизму та
окультності, він не байдужий до
ідеї національного визволення”.
І. Дзюба
Українські символісти
Богдан Лепкий
Український символізм був тісно переплетений із неоромантизмом.
“Жрець краси” - Микола Вороний
Перший правдивий модерніст української поезії.
Майстер гармонійних дисонансів, піонер формальних
пошуків, мрійливий лицар захмарного князівства…
Мав сміливість понад усе цінувати красу, прагнув
облагороджувати марудну дійсність. Володів
екстраординарним відчуттям слова, яке віддячувало
йому взаємністю…
Іван Лучук
Опрацюйте біографію письменника за інтернет-джерелами:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Вороний_Микола_Кіндратович
http://1576.ua/people/4870
http://www.ukrlit.vn.ua/article/181
Саприкіна Н.О.
Відшукайте 5 невідповідностей у біографії Миколи Вороного.
1. Псевдоніми М. Вороного— Арлекін, Віщий Олег, Homo, Sirius,
Кіндратович, Прометей, Микольчик.
2. М. Вороний працював бібліотекарем і коректором Наукового
товариства ім. Т. Шевченка, режисером театру «Березіль».
3. Один із засновників Української Центральної ради.
4. Закінчив Ростовське реальне училище, незважаючи на те, що
був зв’язаний із народницькими організаціями.
5. Був актором Національного театру у м. Києві.
6. Після російсько-більшовицької окупації України поет мусив
емігрувати за кордон.
7. 1934 р. Миколу Вороного чекала доля “ворога народу”, але син
Марко врятував батька.
Саприкіна Н.О.
Перевірте себе
1. Псевдоніми М. Вороного— Арлекін, Віщий Олег, Homo, Sirius,
Кіндратович, Прометей, Микольчик.
2. М. Вороний працював бібліотекарем і коректором Наукового
товариства ім. Т. Шевченка, режисером театру «Березіль».
3. Один із засновників Української Центральної ради.
4. Закінчив Ростовське реальне училище, незважаючи на те, що
був зв’язаний із народницькими організаціями.
5. Був актором Національного театру у м. Києві.
6. Після російсько-більшовицької окупації України поет мусив
емігрувати за кордон.
7. 1934 р. Миколу Вороного чекала доля “ворога народу”, але син
Марко врятував батька.
Саприкіна Н.О.
Знайдіть неологізми в поезії “Інфанта”. Яку роль вони відіграють?
Доведіть, що у вірші звук поєднується із кольором.
Розшифруйте символіку палітри несподіваних відчуттів.
Звук для символіста - понад усе
Дослідники звукосимволізму впевнені, що різні звуки викликають
неоднакові асоціації: грубими звуками вважаються [д], [б], [г], [ж],
“поганими” - [х], [ш], [ц], [ф], гарним, ніжним - [л].
І уже в душі моїй
В сяйві мрій
В’ються хмелем арабески,
Миготять камеї, фрески,
Гомонять-бринять пісні
Голосні
І сплітаються в гротески.
М. Вороний.“Блакитна панна”
У наведеному вище уривку із поезії “Блакитна панна” М. Вороний
повторює звук [ і ] - 11 разів, [а] - 10, [о] - 7, [с] - 7.
Спробуйте розкрити звукосимволізм його поезії.
Саприкіна Н.О.
Творчість Миколи Вороного - це перша декларація
ідей і форм українського символізму
Любов, краса і шукання правди (світла, знання,
початку чи Бога) - це сфери символічної поезії,
вона найкраще може про це оповісти.
Микола Вороний
Символістські особливості лірики М. Вороного
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Декларування власних модерністських естетичних поглядів.
Оспівування краси як найвищої духовної цінності.
Філософія двох світів - матеріального і духовного.
Мотиви смутку, відчаю, самотності.
Домінування символічних образів-понять.
Символізація елементів пейзажу.
Глибокий підтекст твору.
Мелодійність та ритмічна виразність поезії.
Саприкіна Н.О.
Література
1. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська
література: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт.навч.
закл. (рівень стандарту, академічний рівень). - К.:
Грамота, 2010. - 280 с.
2. Пахаренко В.І. Українська поетика. - Черкаси:
“Відлуння-Плюс”, 2002. - 320 с.
У презентації використано:
1. Наталія Пньова. Буктрейлер «Поезія символістів»
http://www.youtube.com/watch?v=rGplW2KT3e0
2. EditorialDovgich. Відеоролик «М. Вороний. «Інфанта».
http://www.youtube.com/watch?v=L6LkOVW2g9E
3. Фото та малюнки, розміщені у мережі Інтернет.
4. KlassikaYT. Поет Валькирий. Р. Вагнер.
http://www.youtube.com/watch?v=ffhfI9cdIU8
Саприкіна Н.О.
Фон скачаний із сайту pedsovet.su
Автор
Наталія
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
246
Размер файла
1 269 Кб
Теги
символізм
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа