close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Прислівників багато в мові,

код для вставки
Прислівників багато в мові,
Всі яскраві, всі чудові!
Щоб закріпити знань основи,
Повторим цю частину мови.
Підготували мовознавці –
дослідники
проекту “Земля Прислівникова”
Жук В., Мариняк Ю., Кабаєва А.
Прислівник звик, незмінюваний в мові,
Ознаки різні виражать при слові.
Найчастіше
зв'язуються з
дієсловами.
Найчастіше
бувають
другорядними
членами
речення.
(обставинами)
Прислівники
відповідають на
запитання: як?
де? куди? коли?
звідки?
Прислівник
(самостійна
частина
мови)
Завжди незмінний - взимку, влітку він виража ознаки слів.
І зустрічається нерідко,
і не зника повік-віків.
Розряди прислівників за значенням
ОЗНАЧАЛЬНІ
Розряд
На які питання
відповідають
Приклади
Якісно-означальні
Як?
Удало, гарно, грізно
Кількісноозначальні
Скільки? Наскільки? Дуже, занадто,
Якою мірою?
легко
Способу дії
Як? Яким способом?
Босоніж, верхи,
жартома
Розряди прислівників за значенням
ОБСТАВИННІ
Розряд
На які питання
відповідають
Приклади
Місця дії
Де? Куди? Звідки?
Удома, ліворуч,
згори
Часу дії
Коли? З якого
часу? До якого
часу?
Завтра, навіки
Причини дії
Чому? З якої
причини?
Спересердя,
зопалу, спросоння
Мети дії
З якою метою?
Наперекір,
Для чого? Навіщо? напоказ
Ступені порівняння прислівників
Ступені порівняння
Вищий
Проста
форма
Складена
форма
Найвищий
Проста
форма
Складена
форма
Способи творення прислівників
Префіксальний
високо
невисоко
Суфіксальний
щедрий
щедро
Злиття
основ
ліва рука
ліворуч
Способи творення прислівників
Префіксально-
український
поукраїнськи
Складання
однакових або
близьких за
значенням слів
ледве
ледве-ледве
Перехід інших
частин мови в
прислівники
зимою,
жаль,
гаряче
Ставало
гаряче.
суфіксальний
ПРИ СЛІВ НИК
Префікс «при» вказує,
що прислівники завжди
існують разом з якимись
словами (при слові),
щоб допомогти краще
висловити думку.
Послідовність розбору прислівника
як частини мови
• Прислівник. Його загальне значення. На яке питання відповідає.
• Морфологічні ознаки: незмінна частина мови; розряд за
значенням; ступінь порівняння (якщо є).
• Синтаксична роль (яким є членом речення).
Уперед несіть мене вітрила! (В.Еллан-Блакитний)
Уперед – прислівник, означає напрям руху, відповідає на питання
куди?, незмінне слово, місця дії, у реченні є обставиною.
Уперед – присл., напрям рух, куди?, незм., місця дії, обст.
Прислівників багато в мові,
Всі яскраві, всі чудові!
Щоб здобути знань основи,
Вивчи цю частину мови!
Використана література
1. Вихованець І. Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія
української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. – К. :
Унів. Вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.
2. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного
літературного мовлення (Просте речення: еквіваленти
речення) / П. С. Дудик. – К. : Наукова думка, 1973. – 283 с.
3. Кулик Б.М. Курс сучасної української мови. Синтаксис. Ч
II. / Б. М. Кулик, М. А. Жовтобрюх. – К. : Р Ш, 1961. – 287с.
4. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови / К. Ф.
Шульжук. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 406
с.
5. І.О.Ладоня Українська мова: навч. Посіб. – 2-ге вид. – К.:
ВШ, 2001. – 158с.
6. Пентилюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: підручниккомплект. – К.: Ленвіт, 2001. – 352с.
Автор
pelupenko.si
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
51
Размер файла
535 Кб
Теги
мові
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа