close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз роботи щодо забезпечення повної загальної середньої освіти

код для вставкиСкачать
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
Аналіз роботи щодо забезпечення повної загальної середньої освіти
Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та з
метою виконання ст.. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту»,
ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 19 Закону України «Про
охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про
затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату
України від 06.08.2010 року №317 «Про затвердження форми державного статистичного
спостереження № 77- РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», ст..6 Закону України
«Про загальну середню освіту», від 17.04.2012 №89 «Про загальний порядок роботи
загальноосвітних закладів щодо обліку руху учнів та ведення алфавітної книги»,робота щодо
збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних.
Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в
зазначені терміни. За виявленими даними в мікрорайоні школи зареєстровано 568 підлітків від
6 до 18 років, які підлягають навчанню, проти 573 у 2014 році.
Набір до першого класу щороку стабільний і проводиться організовано. Вчасно
складені і уточнені списки, сформовані класи та проведені підготовчі заняття. У 2015-2016
році у перших класах навчатиметься 52 учні.
На початок 2014 – 2015 н.р. у школі навчалось 439 учнів, на кінець року 434
учнів у 21 класі із середньою наповнюваністю 19 осіб. Аналіз руху учнів упродовж
навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного
колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості
загальної середньої освіти. За навчальний рік вибуло зі школи 7 учнів, прибули – 2, за
канікулярний ас вибуло ще 4 учні. Причини вибуття учнів зі школи в основному
пов`язані зі змінами місця проживання батьків та перехід на навчання до Вузлівського
ПЕЛ, де станом на 01.09 14 року навчається 11 - учнів 8 -11 класів.. Облік руху учнів
ведеться без порушень. В цілому класи нормативно наповнені, найменша кількість
учнів 16 навчалася у 7-А, 7-Б. 8-Б класах. Організовано дві групи продовженого дня
для учнів 2-4 класів, з наповнюваністю 30 дітей у кожній. Маючи за мету розширення
можливостей отримати повну загальну середню освіту хворими дітьми, у школі
протягом року за індивідуальною формою організовано навчалися 4 учні: 4-А класу –
Махно Сергій; 5-А класу - Маляєв Сергій, 5-Б класу - Бовцало Сергій, 6-А класуРакубовчук Андрій .
У 2015 році навчальний заклад закінчили 32 випускники 11 класу. З них
атестати із середнім балом високого рівня отримали 5 учнів, що складає 16% від
загальної кількості випускників, на достатньому рівні закінчили навчання 10
випускників (31%), на середньому - 15 (47%), і 2 учні (6%)отримали атестати є
балами початкового рівня. Середній бал атестатів становить 7.6 в учнів 11-Б класу та
6.7 - в 11-а. Шилипінска Аліна нагороджена похвальною грамотою за особливі успіхи
у вивченні художньої культури.
Свідоцтва про здобуття базової освіти отримали 37 випускників 9-х класів. З
них свідоцтва з середнім балом високого рівня отримали 9 учнів, що складає 24% від
загальної кількості випускників, на достатньому рівні закінчили навчання 16
випускників базової школи (43 %), на середньому - 12 ( 33 %). Середній бал свідоцтва
2015-2016 н. р.
1
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
про базоу освіту складає 7.3 в 9-А, 7.7 в 9-Б. Троє учнів 9-х класів: Лехів Софія, Біда
Марія, Шевчук Тетяна одержали свідоцтва із відзнакою.
Всі 48 учнів 4-х класів успішно закінчили школу I ступеня. З них високі бали
наченості отримали 15 четвертокласників (32%), достанього – 27(56%), серднього 6(13%).
Якісний покзник успішності стновить 100. Похвальними листами
нгороджено 14 учнів 4-х класів, 8 – 4-А та 6 – 4-Б.
Нагороджено похвальними листами у 2 – 3 класах – 31 учень, 5 – 8,10 класах –
22 учні.
Всі випускники 9-х класів продовжили навчання для здобуття повної загальної
середньої освіти. з них 31 в межах даного навчального закладу, 5 – у професійно технічних закладах, 1 – коледжах I – II рівнів, _ випускників 11-х класів продовжують
навчання у ВНЗ III-IV рівнів, _ у ВНЗ I – II рівнів, _здобувають середню спеціальну
освіту. Без навчання та працевлаштування випускників 9,11 класів немає. Таким чином
випускники школи 2014– 2015 навчального року позитивно налаштовані на подальше
продовження навчання.
У школі створено умови для навчання і виховання кожної дитини незалежно від
стану здоров`я, статусу та соціально – побутових умов сім’ї. Навчально-виховний процес
у 2014-2015 навчальному році був організований відповідно до робочого навчального
плану і плану роботи школи з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного,
інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів,
досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним
інтересам і здібностям учнів.
Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за
державними програмами. Учасники навчально – виховного процесу в основному забез-печені
підручниками, посібниками, дидактичним матеріалами, методичною літературою,
методичними рекомендаціями.
Варіативна складова навчального плану використовується для вивчення спецкурсів,
факультативів та предметів за вибором для формування в учнів цілісної картини про світ,
виховання позитивних якостей особистості, готовності до продовження освіти впродовж
життя.
2015-2016 н. р.
2
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Образование
Просмотров
71
Размер файла
29 Кб
Теги
забезпечення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа