close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

План методичної роботи

код для вставкиСкачать
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
РОЗДІЛ ІV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами
П.4 План методичної роботи на 2015– 2016 навчальний рік
№ ЗМІСТ РОБОТИ
Термін
Відповідальний Відмітка
виконання
про вик.
СЕРПЕНЬ
1
2
3
4
Інструктивно-методична
17-28.08
нарада:
- методика проведення першого
уроку(випуск
методичного
бюлетня,поради
щодо
проведення першого уроку);
- ознайомлення із методичними
рекомендаціями, щодо викладння навчальних предметів у
2015-2016 н.р.
- ознайомлення із інструкціями
з ведення класних журналів;
- єдині вимоги до учнів;
- планування виховної роботи;
- з керівниками МО з питань
планування роботи на новий
навчальний рік.
Участь у МО працівників 25-27.08.15
освіти району
Організаційні засідання ШМО,
обговорення плану роботи на
2015-2016
н.р.
та
перспективного плану роботи
школи над методичною темою.
Засідання педагогічної ради:
31.08.2015
1.Аналіз
діяльності
педагогічного колективу за
2014-2015р.р.Творчі
знахідки,досвід,невикористанні
резерви.
2.
Обговорення
та
2015-2016 н. р.
Заступник
директора
з
НВР
Заступник
директора з ВР
Заступники
директора
Директор
школи
Заступники
1
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
5
затвердження річного
плану
роботи .
3.Про вивчення передового
педагогічного досвіду у 20152016 н.р..
4..Аналіз
результатів
ДПА
учнів,ЗНО.
5.Про систему роботи школи
щодо соціального захисту.
6.Вибори
секретаря
педагогічної ради.
Засідання
ШМО
та
МО 25 -28.09
кл.керівників
ВЕРЕСЕНЬ
№ ЗМІСТ РОБОТИ
1
2
3
Термін
Відповідальний Відмітк
виконанн
а
про
я
вик.
До 10.09.
Організувати роботу
педколективу над новою
методичною темою Формування
навчальних та життєвих
компетенцій учнів шляхом
використання особистінозорієнтованих технологій
Організувати роботу педагогів Д 15.09
над
індивідуальними
методичними темами з питань
самоосвіти..
Інструктивно-методична нарада 07-11.09
з питань:
-виконання єдиних вимог до
усного і писемного мовлення;
-система
оцінювання
.Моніторинг
навчальних
досягнень учнів;
-огляд методичної літератури
(для учителів,які працюють в 11-
2015-2016 н. р.
Заступники з
НВР
Заступник з ВР
Заступники
директора
НВР
з
2
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
4
5
6
7
8
х класах).
Засідання
методичної
ради 15.09
школи:
-аналіз методичної роботи за
минулий рік,організація роботи в
2015-2016 н.р.;
-розподіл
обов»язків
між
членами ради;
-мета,зміст,основні напрямки
роботи над науково-методичною
проблемою:
“ Формування навчальних та
життєвих компетенцій учнів
шляхом використання
особистіно-зорієнтованих
технологій
-затвердження плану методичної
роботи та планів роботи ШМО;
-про проведення 1 туру шкільних
предметних олімпіад;
-про організацію та проведення
методичних тижнів в 1 семестрі;
-про роботу творчих груп.
Забезпечення своєчасної курсової До
перепідготовки.
15.09.11
Директор
школи
Заступник
директора
з
НВР
Організувати роботу
творчих Протягом Керівники
груп над новою методичною року
творчих груп
темою
Перегляд перспективного плану До 20.09
Директор
атестації. Опрацювання типового
школи
положення.
Створення
атестаційної комісії. Прийом
заяв,уточнення
списків
пед..працівників,які атестуються.
Методичний
семінар
для 22.09
Заступник
учителів 1 -4-х класів:
директора
з
«
Впровадження
нових
НВР
стандартів початкової освіти.
2015-2016 н. р.
3
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
Зміни до навчальних програм»
Семінар-практикум
для
наставників.
Індивідуальна
допомога
вчителям
в
організації
і
плануванні
індивідуальних
занять з обдарованими дітьми.
Анкетування учнів 5-х класів
(самооцін-ка учнями адаптації в
школі ІІ ступеня)
Консультації для молодих і
малодосвідчених
учителів.
Залучення молодих спеціалістів
до роботи МО і закріплення
наставників
.Діагностування
молодих учителів.
Зуcтріч за «Круглим столом”
кл.керівників
5-х
класів,учителів-предметників з
питань організації навчальновиховного процесу.
Професійне
діагностування
молодих учителів.
29.09
Заступник
НВР
Протягом
місяця
Заступник
директора
НВР
28.09Психолог
02.10
з
Протягом Заступники
місяця
директора
НВР
з
Заступники
директора
НВР
з
11.09
Заступник
директора
НВР
Оформити
довідково- До кінця Заступник
інформаційний
куточок
з місяця
директора
проблемної теми школи для
НВР
вчителів
Розробити програми адаптації Протягом Заступник
учнів 1-х, 5-х 10-х класів,
місяця
директора
НВР
Діагностика успішності учнів 6, Протягом Заступник
10-х класів за початкову та
місяця
директора
основну школу
НВР
Скласти перелік рекомендованої Протягом Заступник
літератури з проблеми
місяця
директора
НВР
ЖОВТЕНЬ
2015-2016 н. р.
з
21-23.09
з
з
з
з
з
4
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
№ ЗМІСТ РОБОТИ
Термін
Відповідальний Відмітк
виконанн
а
про
я
вик.
1 Діагностика
вивчення Протягом
Практичний
особистості учня :
місяця
психолог,
класні
 Ставлення
учнів
до
керівники
навчальних предметів;
1
2
3
4
5
6
Інструктивно-методична нарада
для вчителів з питань організації
та
проведення
атестації
пед..працівників в 2015-2016 н.р.;
-про підготовку до міських
олімпад;
- нове в питаннях педагогіки та
методики.
Засідання
психологопедагогічного
семінару
з
проблеми”Створення
ситуації
успіху.”Тема:”Теоретичні засади
створення ситуації успіху.”
Організація
та
проведення
декади шкільних
предметних
олімпіад.
Засідання
атестаційної
комісії.(Розгляд
заяв.
Затвердження плану роботи)
Створення бази даних про
учителів.
Складання графіка проведення
відкритих уроків учителями,що
атестуються. Закріплення членів
робочої групи за вчителями, які
атестуються , для здійснення
контролю та надання допомоги.
Методично-оперативна нарада:
«Діагностично-коригуюча
та
2015-2016 н. р.
1
тиждень
Заступник
директора
НВР
06.10
Психолог
15-23.10
Заступник
директора
НВР
Директор
школи
22.10
20-31.10
3
тиждень
Директор
школи
Заступник
директора
НВР
Заступник
директора
з
зх
з
з
5
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
8
9
1
0
мотивуючо-стимулююча
роль
поточного оцінювання»
З метою інформування про
роботу педагогічного колективу
над
єдиною
методичною
проблемою організувати випуск
методичного
бюлетня
«Методичні орієнтири»
Засідання
шкільних
МО
вчителівпредметників,кл.керівників,твор
чих груп.
Методичний тиждень учителів
фізкультури
НВР
З жовтня
протягом
року
Методична
рада
Протягом Керівники МО
місяця
Голова
метод.ради
19-23.10
1
1
Засідання педагогічної ради
1
2
1
3
Педагогічні
читання”Методи 4
підвищення рівня педагогічної тиждень
майстерності»
Поновлення
банку
даних До 20.10
обдарованих дітей
1
4
Тренінг
для
«Самоаналіз уроку»
15.10
педагогів 30.10
Голова
м\о
вчителів
фізкультури
Голова
педагогічної
ради
Заступник
директора
з
НВР
Заступник
директора
з
НВР
Заступник
директора
з
НВР
ЛИСТОПАД
№ ЗМІСТ РОБОТИ
1
2
Термін
Відповідальний
виконанн
я
Інструктивно-методична нарада 1
Заст. директора
для учителів ,які готують учнів тиждень з НВР
до участі у районних олімпіадах.
Засідання
методичної
ради 2
Директор
школи:
тиждень школи
- впровадження інноваційних
технологій
в
навчально-
2015-2016 н. р.
6
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
3
4
виховний процес;
- про роботу з обдарованими
дітьми;
- про організацію методичної
роботи з молодими вчителями;
- огляд нормативних документів ,
новинок психолого-педагогічної
літератури;
- про підготовку школярів до
міських олімпіад з базових
дисциплін;
- адреси ППД.
Шкільний етап Міжнародного
конкурсу з укр. мови ім. П.
Яцика
Участь у районному етапі
Міжнародного конкурсу ім. П.
Яцика
5
Засідання творчих груп.
6
Методичний тиждень учителів
укрїнсько\ мови та літертури..
7
Організація
та
проведення
шкільного конкурсу «Учитель
року”
Тиждень методичної допомоги
«Мистецтво стати педагогом»
8
9
1
0
1
Індивідуальні консультації для
молодих та малодосвідчених
вчителів.
Вивчення
системи
роботи
вчителів матемтики ( у зв’язку із
атестацією).
Складання плану організації та
2015-2016 н. р.
Голова
м\о
вчителів
укр.мови
Відповідн Голова м\о
о
до вчителів
плану від. укр.мови
осв.
Протягом Керівники
місяця
творчих груп
02-07.10
Голова
м\о
вчителів
початкових
класів
Протягом Заступник
місяця
директора
з
НВР
23-27.10
Заступники
директора
з
НВР
Протягом Директор
місяця
Заступники
директора
Протягом Заступники
місяця
директора
з
НВР
Заступник
9.11.11
7
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
1
1
2
1
3
1
4
методичної
роботи
щодо 16-20.11
проведення ЗНО.
Огляд роботи ШМО з питань 16-20.11
упровадження
інноваційних
методів роботи
Провести
засідання 24.11
постіййнодіючого
семінару
“Компетентнісний підхід в освіті.
Зняття 1. “Формування поняття
“Компетентнісний
підхід
у
навчанні” (Про проблеми та
перспективи
впровадження
компетентнісно орієнтовна-ного
підходу до навчання).
Діагностика
вивчення Жовтеньособистості учн
грудень
2015р.
 Рівня
сформованості
самоосвітньої
компетентності учнів;
директора
НВР
Керівники
ШМО
Заступник
директора
НВР
з
з
Практичний
психолог,
класні
Керівники
ГРУДЕНЬ
ЗМІСТ РОБОТИ
1
2
Термін Відповідальний
виконанн
я
Методично-оперативна
нарада 01-05.12
Заступник
для вчителів, які атестуються на
директора
з
вищу
категорію
з
питань
НВР
підготовки і проведення творчого
звіту.
Засідання
психолого- 11.12
Вчительпедагогічного
методист
семінару”Створення
ситуації
успіху.Тема:
«Практичне
застосування
педагогічної
технології
щодо
створення
2015-2016 н. р.
8
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
3
4
5
6
7
8
1
0
1
1
1
1
ситуації успіху»
Взаємовідвідування
уроків з
теми”Особистісно-орієнтований
підхід при формуванні в учнів
знань,умінь і навичок”
Забезпечення участі у проведенні
районних предметних олімпіад..
Протягом Керівники
місяця
ШМО
Відповідн
о
до
графіка
Підготовка
матеріалів
до Протягом
ярмарки педагогічних ідей.
місяця
Співбесіди
з
учителями,які Протягом
атестуються. Анкетування за місяця
окремим планом.
Надання допомоги вчителям,які Протягом
беруть
участь
у
конкурсі місяця
‘’Учитель
року”,щодо
проведення
уроків
та
оформлення
конкурсних
матеріалів.
Підготовка до педагогічної ради. Протягом
місяця
Методичний тиждень іноземної 07-11.12
мови.
Провести науково - практичну 15.12
конференцію “Формування та
розвиток
самоосвітньої
компетентності учнів”
Засідання атестаційної комісії:
23.12
- Про відповідність результатів
попередньої атестації змісту і
якості
роботи
вчителів,які
атестуються.
СІЧЕНЬ
№ ЗМІСТ РОБОТИ
2015-2016 н. р.
Заступник
директора
НВР
Керівники
ШМО
Заступник
директора
НВР
Заступники
з
з
Заступники
Голова
вчителів
анг.мови
Заступник
директора
НВР
м\о
з
Директор
школи
Термін
Відповідальний
виконанн
я
9
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
1
2
4
5
6
8
9
Методично-оперативна нарада:
14-роль поточного оцінювання у 19.01.16
підвищенні
результативності
навчання;
Семінар-практикум
кл.керівників
з
питань
планування на ІІ семестр.
Заступник
директора
НВР
Засідання
методичної
ради
школи:
-аналіз
результативності
методичної роботи за 1 семестр;
-підсумки предметних тижнів за 1
семестр;
-підсумки участі учнів школи в
міських олімпіадах;
-про роботу з самоосвіти;
-огляд
нормативних
документів,новинок психологопедагогічної літератури.
Проведення педагогічної ради.
Ярмарка
педагогічних
ідей.
Поповнення
методичного
кабінету школи методичними
матеріалами
з
теми
“Формування
в
учнів
загальноавчльних та життєвих
комптенцій”
Олімпіада
з
математики(початкові класи)
23.01
Голова
методичної
ради
29.01
31.01
Директор
Заступники
директора
НВР
25.01
Методичний тиждень учителів 28.01математики, інформатики..
01.02
з
Голова
м\о
вчителів початкових класів
Голова м\
вчителів
математики
Корекція курсової підготовки на До кінця Заступник
2016-2017 н.р.
місяця
директора
НВР
2015-2016 н. р.
з
о
з
10
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
1
0
1
1
1
2
Семінар-практикум
наставників
для 18.01
Заступник
директора
НВР
Вивчення
системи
роботи Протягом Заступник
вчителів
місяця
директора
початкових класів у зв’язку із
НВР
атестацією
Провести
засідання 27.02
Заступник
постіййнодіючого
семінару
директора
“Компетентнісний підхід в освіті.
НВР
Зняття
2.–
“Опрацювання
методів і форм роботи щодо
реалізації
компетентнісного
підходу до навчання”
Круглий стіл з учителями ,які 17.01
Заступник
працюють у 5-х класх.
НВР
ЛЮТИЙ
з
з
з
з
№ ЗМІСТ РОБОТИ
1
2
3
4
Термін
Відповідальний
виконанн
я
Інструктивно-методична нарада: 04.-09.02 Заступники
-шляхи зниження навчального
директора
з
навантаження учнів;
НВР
-організація
повторення
навчального матеріалу;
-підготовка
матеріалів
на
виставку пед..технологій.
Засідання
психолого- 11.02
Практичний
педагогічного семінару:
психолог
«Ідеї та прийоми по створенню
ситуації успіху в роботі з різною
категорією учнів.»
Засідання творчих, динамічних 11-16.02
Керівники груп
груп.
Огляд роботи ШМО з проблеми 04-08.02
Заступник
діагностування та самоосвіти.
директора
з
НВР
2015-2016 н. р.
11
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
5
6
7
8
9
Методичний тиждень суспільних 25-29.02
наук..
Олімпіада з природознавства 26.02
(для учнів 3-4 класів )
Методична нарада з учителями ,
досвід яких вивчається.
Вивчення
системи
роботи
вчителя укр.мови та вчителя
математики
(у
зв’язку
із
атестацією).
Методична
декада
«
Я
атестуюся»
Керівник м\о
Керівник
м\о
вчителів
початкових
класів
Заступники
Протягом Заступник
місяця
директора
НВР
з
Заступник
директора
НВР
з
29.02—
05.03
БЕРЕЗЕНЬ
№ ЗМІСТ РОБОТИ
1
2
Термін
Відповідальний
виконанн
я
Інструктивно-методична нарада: 03.03
Заступник
“Наявність
взаємозв»язку
в
директора
з
ланцюгу:самоосвіта-якість
НВР
викладання-рівень знань,умінь і
навичок.”
Засідання
методичної
ради 10.03
Директор
школи:
школи
3
Засідання педагогічної ради.
4
Завершення вивчення системи До 01.03
роботи вчителів,які атестуються
5
Засідання ШМО та МО класних 14-18.03
керівників.
Складання
атестаційних До
6
2015-2016 н. р.
29.03
Заступник
директора
з
НВР
Голова
атестаційної
комісії,заступн
ик
Керівники
ШМО
Голова
12
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
характеристик.
7
8
1
1
01.03.2016 атестаційної
комісії
25.03
Заступник
директора з ВР
04.03
Голова
атестаційної
комісії,заступн
ик
Творчий звіт гуртків художньоестетичного спрямування.
Засідання атестаційної комісії з
аналізу результатів вивчення
системи
роботи
атестованих
учителів,
затвердження
атестаційних характеристик.
Методичний тиждень учителів 07-11.03
світової літератури.
Заступник
директора
з
НВР
Керівник м\о
Провести
засідання
постіййнодіючого
семінару
“Компетентнісний підхід в освіті.
Зняття 3.– «Компетентність як
результат навчання»
КВІТЕНЬ
№ ЗМІСТ РОБОТИ
1
2
3
Термін
Відповідальний
виконанн
я
Інструктивно-методична нарада 04.04
Заступник
вчителів :
директора
з
1.Вивчення “Інструкції про
НВР
ДПА”
Проведення
самодіагностики 06.-08.04 Заступник
професійних умінь вчителів за
директора
з
розробленою
програмою
НВР
(вивчення
реального
стану
компетентності
педагогічних
кадрів).
Засідання
психолого- 12.04
Практичнй
педагогічного
семінару
«
псхолог
Створення ситуації успіху»
Заняття 4. «Система педагогічної
підтримки дітей в освіті»
2015-2016 н. р.
13
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
4
5
7
Семінар-практикум
для 19.04
кл.керівників
«Вивчення
особистості учня за допомогою
сучасної
діагностики
і
тестування»
День молодого вчителя:
25.04
-проведення
відкритих
уроків,позакласних заходів;
-виставка
матеріалів,дидактичних
матеріалів.
Педагогічний консиліум учителів 28.04
4-х класів та тих,хто буде
працювати в 5-х класах, з метою
наступності
навчальновиховного
процесу.
Ознайомлення
педагогів
2
ступеня
з
навчальним
планом,навчальними
програмами,
які
використовуються в початковій
школі;
складання
плану
відвідувань педагогами 2 ступеня
уроків та виховних заходів в 4
класах).
Заступник
директора з ВР
Заступник
директора
НВР
з
Заступники
директора
НВР
з
ТРАВЕНЬ
№ ЗМІСТ РОБОТИ
1
Термін
Відповідальний
виконанн
я
Інструктивно-настановчі заняття 05.05
Заступник
з
вчителями-предметниками,
директора
з
вчите-лями початкових класів.
НВР
Інструкція
про
закінчення
навчального року.
2015-2016 н. р.
14
Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст
2
3
4
5
6
8
9
Підсумки виховної роботи. Звіти
кл.керівників,
педагогаорганізатора,соціального
педагога.
Спільне засідання керівників
ШМО,
творчих
груп,м\о
кл.керівників. Аналіз діяльності
методичної ради.
Анкетування
вчителів
по
вивченню
запитів
щодо
поліпшення
навчальновиховного процесу в 2015-2016
н.р.
Звіт наставників (результати
виконання
індивідуальних
планів роботи)
Творчі звіти вчителів музики,
малювання, праці.
Засідання
педагогічної
ради
школи:
Засідання
школи:
2015-2016 н. р.
методичної
11.05
Заступник
директора з ВР
17.05
Заступники
17-22.05
Заступник
директора
НВР
21.05
07.05
з
Заступник
директора
з
НВР
Керівники МО
27.05
Директор
школи
ради 24.05
Директор
школи
15
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Образование
Просмотров
153
Размер файла
62 Кб
Теги
методична робота з кадрами, методичні, Науково-теоретична
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа