close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування.Геометрія 11 клас(профільний рівень)

код для вставки
рівень)
І семестр: 64 год.( 4 год. / тижд.)
ІІ семестр :76 год. ( 4год. / тижд.)
За рік :140год.
Дата
проведенн
я уроку
ГЕОМЕТРІЯ 11А КЛАС (профільний
Навчальні досягнення учнів
Домашне
завдання
Повторення
ТЕМА 1. КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ У
ПРОСТОРІ (32 ГОД)
1
2
3
1.1 Вектори у просторі
Повторення відомостей основні
співвідношення між геометричними
фігурами у просторі.
Розв’язування задач. Діагностична письмова
робота.
Прямокутна система координат у просторі.
5
Відстань між точками. Координати
середини відрізка. Поділ відрізка у даному
відношенні.
Розв’язування задач.
6
Вектори у просторі.
7
Рівність векторів. Колінеарність векторів.
8
Компланарність векторів. Базис.
9
Операції над векторами та їх властивості:
додавання і віднімання векторів, множення
вектора на число.
Скалярний добуток векторів.
Розклад вектора за трьома не
компланарними векторами.
Кут між векторами. СР
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Контрольна робота № 1.
Корекція знань учнів.
1.2. Метод координат у просторі
4
10
11
12
13
14
15
16
Користується аналогією між векторами на
площині та у просторі.
Будує точки і вектори у просторовій прямокутній
системі координат за їх координатами.
Записує формули відстані між точками, координат
середини відрізка, скалярного добутку.
Знаходить суму і різницю векторів, добуток
вектора на число, скалярний добуток векторів, кут
між векторами у випадках, коли вектори задані
геометрично або координатами.
Розпізнає рівняння площини і сфери.
Застосовує
координати,
вектори
для
розв’язування геометричних задач.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Трапеція.
Трапеція.
17
18
19
Рівняння площини.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
20
Розв’язування задач. СР
21
Рівняння сфери.
22
Розв’язування задач.
23
Розв’язування задач. СР
24
25
Застосування методу координат та векторів
до розв’язування задач.
Розв’язування задач.
26
Розв’язування задач.
27
Розв’язування задач.
28
29
Розв’язування задач.СР,
Розв’язування задач.
30
Розв’язування задач.
31
Контрольна робота № 2.
32
Корекція знань учнів.
ТЕМА 2. МНОГОГРАННИКИ (28ГОД)
34
2.1. Призма
Двогранні кути. Лінійний кут двогранного
кута.
Розв’язування задач.
35
Многогранні кути.
36
Многогранник та його елементи.
37
Опуклі многогранники.
38
Призма.
39
Пряма і правильна призма.
33
Трапеція.
Трапеція.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Розпізнає основні види многогранників та
їх елементи.
Формулює означення двогранного кута,
лінійного кута двогранного кута,
многогранного кута, многогранників,
вказаних у змісті програми.
Обґрунтовує властивості многогранників,
формули для обчислення площ бічної та
повної поверхонь призми, піраміди,
зрізаної піраміди.
Будує зображення многогранників та їх
елементів, користуючись властивостями
паралельного проектування.
Обчислює основні елементи
многогранників.
Будує перерізи многогранників
площиною.
Використовує вивчені формули і
властивості для розв’язування задач.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Трапеція.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
40
41
Паралелепіпед.
Розв’язування задач. СР
42
Розв’язування задач.
43
Контрольна робота № 3.
44
Корекція знань учнів.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
2.1. Піраміда
45
Піраміда.
46
Правильна піраміда.
47
Розв’язування задач.
48
Розв’язування задач.
49
Зрізана піраміда.
50
51
52
Розв’язування задач.
Розв’язування задач. СР
Площі бічної та повної поверхонь призми,
піраміди, зрізаної піраміди.
Розв’язування задач.
53
55
Відношення площ поверхонь подібних
многогранників.
Правильні многогранники.
56
Розв’язування задач.
57
Розв’язування задач. СР
58
Розв’язування задач..
59
Контрольна робота № 4.
60
Корекція знань учнів.
54
ТЕМА 3. ТІЛА ОБЕРТАННЯ (20 ГОД)
61
Тіла і поверхні обертання
62
63
Циліндр, конус, зрізаний конус, їх елементи.
Осьові перерізи циліндра і конуса та
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Розпізнає види тіл обертання та їх
елементи.
Будує зображення тіл обертання, їх
елементів, перерізів.
Обчислює основні елементи тіл обертання.
Обґрунтовує властивості тіл обертання,
застосовує їх до розв’язування задач.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
66
67
перерізи площиною, паралельною до
основи.
Переріз циліндра площиною, паралельною
до його осі.
Переріз конуса площиною, що проходить
через його вершину.
Площина, дотична до циліндра (конуса). СР
Вписані та описані многогранники.
68
Розв’язування задач.
69
Розв’язування задач. СР
70
Куля і сфера.
71
Переріз кулі площиною.
72
Розв’язування задач.
73
Частини кулі (сегмент, сектор, пояс).
74
Розв’язування задач. СР
75
Розв’язування задач.
76
77
78
79
80
Площина (пряма), дотична до сфери.
Розв’язування задач. СР
Розв’язування задач.
Контрольна робота № 5
Корекція знань учнів.
64
65
ТЕМА 4. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (36 ГОД)
4.1. Об’єми геометричних тіл.
82
Поняття про об’єм тіла. Основні властивості
об’ємів.
Об’єм призми.
83
Розв’язування задач.
84
Об’єм паралелепіпеда. Використання
векторного добутку для обчислення об’єму
81
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Формулює основні властивості об’ємів.
Записує формули для обчислення об’ємів
паралелепіпеда, призми, піраміди, зрізаної
піраміди, циліндра, конуса, зрізаного
конуса, площ бічної та повної поверхонь
циліндра, конуса, зрізаного конуса, площі
сфери.
Розв’язує задачі на обчислення об’ємів і
площ поверхонь геометричних тіл,
використовуючи: основні формули,
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
85
паралелепіпеда.
Розв’язування задач.
86
Розв’язування задач.
87
Об’єм піраміди.
88
Розв’язування задач.
89
Розв’язування задач.
90
91
92
93
94
95
Об’єм зрізаної піраміди.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач. СР
Об’єми тіл обертання : циліндра, конуса,
зрізаного конуса, кулі та її частин.
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
96
Відношення об’ємів подібних тіл.
97
Розв’язування задач.
98
Контрольна робота № 6
99
Поняття про площу поверхні.
100
Площі бічної та повної поверхонь циліндра.
101
Розв’язування задач.
102
Розв’язування задач.
103
Площі бічної та повної поверхонь конуса.
104
105
106
107
Розв’язування задач.
Розв’язування задач.
Площі бічної та повної поверхонь зрізаного
конуса.
Розв’язування задач.
108
Площа сфери.
109
Розв’язування задач.
розбиття тіл на простіші тіла.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
110
Розв’язування задач. СР
111
Розв’язування задач.
112
Комбінації многогранників та тіл обертання.
113
Розв’язування задач.
114
Розв’язування задач.
115
Контрольна робота №7
116
Корекція знань учнів. Підсумковий урок.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
ТЕМА 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І
УЗАГАЛЬНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ
(24 год.)
123
Види трикутників. Ознаки рівності та
подібності.
Теореми косинусів та синусів.
Співвідношення між елементами
трикутників.
Розв’язування трикутників.
Співвідношення між дотичними, січними,
хордами кола та їх частинами.
Властивості вписаних та описаних
чотирикутників.
Правильні многокутники.
124
Розв’язування планіметричних задач.
125
127
Взаємне розташування прямих та площин у
просторі.
Лінійний кут двогранного кута між
площинами.
Вимірювання та обчислення кутів.
128
Координати та вектори.
129
Розв’язування задач.
130
Площа
117
118
119
120
121
122
126
ортогональної
проекції
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Подібність
трикутників.
Прямокутні
трикутники.
Прямокутні
трикутники.
Чотирикутники.
131
132
133
134
135
многогранника.
Призми та їх перерізи.
Циліндри та їх перерізи.
Піраміди та їх перерізи.
Конуси та їх перерізи.
Зрізані піраміди та конуси. Їх перерізи.
136
Комбінації многогранників та тіл обертання.
137
Розв’язування задач.
138
Контрольна робота №8
139
Розв’язування задач.
140
Підсумкове оцінювання.
Чотирикутники.
Чотирикутники.
Паралелограм.
Паралелограм.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Прямі, кути,
відрізки.
Трикутники і
коло.
Трикутники і
коло.
Подібність
трикутників.
Автор
ershoffka
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
60
Размер файла
268 Кб
Теги
геометрія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа