close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчально-методичний посібник Механічна кулінарна обробка бульбо

код для вставки
Рецензiя
на навчально – методичний посібник «Організація роботи
контролера-касира вторговельних підприємствах на ЕККА різних
типів» майстра виробничого навчання Клімової Т. В. для підготовки
кваліфікованих робітників з професії «Продавець продовольчих
товарів;контролер-касир»
Навчально-методичний посiбник Органiзацiя роботи контролеракасира вторговельних пiдприсмствах друкований за допомогою
комп’ютера на однiй стороні аркуша бiлого паперу стандартного
формату А4 (210 х 297 мм). Шрифт 14 (TimesNew Roman), з
дотриманням берегiв. Шрифт друку чiткий, стрiчка чорного
кольорусередньої жирностi. Щiльнiсть тексту однакова.
Робота виконана для глибокого та всебічного осмислення
матеріалу користувачами посібника. Посiбник мiстить
систематизований довiдковий матерiал з органiзацiї роботи
контролера-касира в торговельних пiдприємствах для учнiв,
майстрiв виробничого навчання, викладачiв ПТО. Посiбник
розроблено вiдповiдно до вимог нового державного стандарту.
Його створення зумовлене необхiднiстю пошуку нових iнтенсивних
шляхiв i засобів вивчення сучасних електронних контрольнокасових апаратiв, якi використовуються у торговельних органiзацiях.
Структура пiдручника чiтка: визначено змiст iобсяг обов’язкових для
засвоєння теоретичних вiдомостей, окреслено логiку й
послiдовнiсть і засвоєння учнями вiдповiдно до вимог навчальної
програми. Належний науковий рiвень викладу теоретичного
матерiалу вдало поєднується з його доступнiстю i практичними
вправами. Посiбник мiстить перелiк програмних вимог до знань i
умiнь учнiв ПТНЗ, основнi вiдомостi з роботи на сучасних типах
ЕККА, добiрку перевiрених алгоритмiв роботи, iнструкцiйноопорних конспектiв, тестiв, тренувальних вправ, кориснi поради
користувачам, пам’ятку для контролера - касира.
Безперечним позитивом посiбника є значна увага автора до
розвитку умiнь i навичок учнiв при виконаннi практичних вправ.
Особливий iнтерес становить подана в пiдручнику система
ситуативних вправ, карток-завдань, тестiв для розвитку знань, умiнь
i навичок при роботi на сучасних типах ЕККА, що є важливою
умовою повноцiнного опанування роботою на них. Навчальнометодичний посібник виконаний систематизовано, з виділенням
головного. Текст посібника є доступним,стилістично витриманим.
Рекомендований для учнiв, викладачiв, майстрiв виробничого
навчання професiйно-технiчних навчальних закладів торговельного
напрямку.
Методист НМЦ ПТО
у Донецькiй областi
Л. В. Рубiна
Рецензiя
на навчально – методичний посібник «Механічна кулінарна обробка
бульбоплодів та коренеплодів, форми нарізання та кулінарне використання»
майстра виробничого навчання Клименко Л.А. для підготовки
кваліфікованих робітників з професії «Кухар».
Навчально-методичний посібник «Механічна кулінарна обробка
бульбоплодів та коренеплодів, форми нарізання та кулінарне використання»
пiдприсмствах друкований за допомогою комп’ютера на однiй стороні
аркуша бiлого паперу стандартного формату А4 (210 х 297 мм).
У посібнику розглянуті: технологічні схеми обробки картоплі та коренеплодів,
прості форми нарізки овочів та кулінарне використання їх у громадському
харчуванні; надані приклади практичних завдань з розрахунків відсотка
відходів у залежності від пори року. Ілюстрації посібника відображають
трудові прийоми нарізання овочів.
Робота виконана для глибокого та всебічного осмислення матеріалу
користувачами посібника. Посiбник мiстить систематизований довiдковий
матерiал для учнiв, майстрiв виробничого навчання, викладачiв ПТО.
Посiбник розроблено вiдповiдно до вимог нового державного стандарту.
Структура пiдручника чiтка: визначено змiст i обсяг обов’язкових для
засвоєння теоретичних вiдомостей, окреслено логiку й послiдовнiсть і
засвоєння учнями вiдповiдно до вимог навчальної програми. Належний
науковий рiвень викладу теоретичного матерiалу вдало поєднується з його
доступнiстю i практичними вправами. Посiбник мiстить перелiк програмних
вимог до знань i умiнь учнiв ПТНЗ. Безперечним позитивом посiбника є
значна увага автора до розвитку умiнь i навичок учнiв при виконаннi
практичних вправ. Навчально-методичний посібник виконаний
систематизовано, з виділенням головного. Текст посібника є
доступним,стилістично витриманим.
Рекомендований для учнiв, викладачiв, майстрiв виробничого навчання
професiйно-технiчних навчальних закладів торговельного напрямку.
Методист НМЦ ПТО
у Донецькiй областi
Л. В. Рубiна
Рецензiя
на навчально – методичний посібник «Приготування напівфабрикатів з риби»
майстра виробничого навчання Клименко Л.А. для підготовки
кваліфікованих робітників з професії «Кухар».
Навчально-методичний посібник «Приготування напівфабрикатів з риби»
пiдприсмствах друкований за допомогою комп’ютера на однiй стороні
аркуша бiлого паперу стандартного формату А4 (210 х 297 мм).
У посібнику розглянуті: процес виробництва рибних напівфабрикатів для
варіння, припускання, смаження, запікання; а також, приготування рибної
котлетної маси і напівфабрикатів з неї; види панірування; вимоги до якості та
терміни зберігання. Посібник має норми витрат сировини згідно Збірника
рецептур.
Робота виконана для глибокого та всебічного осмислення матеріалу
користувачами посібника. Посiбник мiстить систематизований довiдковий
матерiал для учнiв, майстрiв виробничого навчання, викладачiв ПТО.
Посiбник розроблено вiдповiдно до вимог нового державного стандарту.
Структура пiдручника чiтка: визначено змiст i обсяг обов’язкових для
засвоєння теоретичних вiдомостей, окреслено логiку й послiдовнiсть і
засвоєння учнями вiдповiдно до вимог навчальної програми. Належний
науковий рiвень викладу теоретичного матерiалу вдало поєднується з його
доступнiстю i практичними вправами. Посiбник мiстить перелiк програмних
вимог до знань i умiнь учнiв ПТНЗ. Безперечним позитивом посiбника є
значна увага автора до розвитку умiнь i навичок учнiв при виконаннi
практичних вправ. Навчально-методичний посібник виконаний
систематизовано, з виділенням головного. Текст посібника є
доступним,стилістично витриманим.
Рекомендований для учнiв, викладачiв, майстрiв виробничого навчання
професiйно-технiчних навчальних закладів торговельного напрямку.
Методист НМЦ ПТО
у Донецькiй областi
Л. В. Рубiна
Рецензiя
на навчально – методичний посібник «Механічна кулінарна обробка риби»
майстра виробничого навчання Клименко Л.А. для підготовки
кваліфікованих робітників з професії «Кухар».
Навчально-методичний посібник «Механічна кулінарна обробка риби»
пiдприсмствах друкований за допомогою комп’ютера на однiй стороні
аркуша бiлого паперу стандартного формату А4 (210 х 297 мм).
В посібнику чітко та в логічної послідовності розповідається про класифікацію
риби, способах розбирання лускатої риби, розбирання на філе, технологічні
схеми обробки риби, типові помилки та шляхи їх попередження, надані
ілюстрації покрокових операцій з виконання трудових прийомів
Робота виконана для глибокого та всебічного осмислення матеріалу
користувачами посібника. Посiбник мiстить систематизований довiдковий
матерiал для учнiв, майстрiв виробничого навчання, викладачiв ПТО.
Посiбник розроблено вiдповiдно до вимог нового державного стандарту.
Структура пiдручника чiтка: визначено змiст i обсяг обов’язкових для
засвоєння теоретичних вiдомостей, окреслено логiку й послiдовнiсть і
засвоєння учнями вiдповiдно до вимог навчальної програми. Належний
науковий рiвень викладу теоретичного матерiалу вдало поєднується з його
доступнiстю i практичними вправами. Посiбник мiстить перелiк програмних
вимог до знань i умiнь учнiв ПТНЗ. Безперечним позитивом посiбника є
значна увага автора до розвитку умiнь i навичок учнiв при виконаннi
практичних вправ. Навчально-методичний посібник виконаний
систематизовано, з виділенням головного. Текст посібника є
доступним,стилістично витриманим.
Рекомендований для учнiв, викладачiв, майстрiв виробничого навчання
професiйно-технiчних навчальних закладів торговельного напрямку.
Методист НМЦ ПТО
у Донецькiй областi
Л. В. Рубiна
Автор
mutok_maria
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
48
Размер файла
4 543 Кб
Теги
навчальних
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа