close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Функции

код для вставки
Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
Районний методичний комітет
Контрольні роботи з теми
«Функції, рівняння та
нерівності»
(алгебра та початки аналізу, 10 клас)
Творча лабораторія
по профільному навчанню
2012
2012
2
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………….….……5
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
Комбінована контрольна робота. «Функції. Рівняння.
Нерівності.» (КЗШ №41, Ромащенко О.І.)……………………7
Комбінована контрольна робота. «Функції. Рівняння.
Нерівності.» (КЗШ№ 113, Артеменко Н.М.)……………...….9
Комбинированная контрольная работа.
«Действительные числа. Числовые функции»
(КСШ№ 107, Вовченко О.М.)……………………………..….13
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ
Контрольна робота. «Функції, рівняння,
нерівності». (КЗШ №19, Семерня Л.В.)………………...……19
Контрольна робота. «Функції, рівняння,
Нерівності.» (КЗШ №17, Данко Н.В.)…………………..…..22
Контрольна робота. «Функції, рівняння,
Нерівності.» (КГ №91, Безсмертна С.В.)……………………24
ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Контрольна робота. «Числові множини. Функції»
(КЗШ №43, Жуган Н.П.)……………………………………….28
Контрольна робота. «Рівняння і нерівності»
(КЗШ №43, Жуган Н.П.)………………………...…………….30
Контрольна робота. «Нерівності, рівняння з двома змінними »
(КЗШ №43, Жуган Н.П.)………………………………….……32
Контрольна робота. «Рівняння та нерівності»
(КНВК №35, Федорченко О.О.)………………………………35
3
Контрольна робота. «Многочлени від однієї змінної»
(КСШ №107, Малявко О.М.)………………………………....37
4
ПЕРЕДМОВА
У старшій школі вивчення математики диференціюється
за чотирма рівнями (рівень стандарту, академічний,
профільний та поглиблений ), кожному з яких відповідає
окрема навчальна програма. Пропонований посібник
складений згідно з чинною програмою з математики для 10
класу загальноосвітніх навчальних закладів.
У посібнику містяться контрольні роботи з теми
«Функції, рівняння та нерівності» для класів рівня стандарту,
академічного та профільного рівнів. Тексти, наведені в
збірнику, автори рекомендують використовувати для
проведення поточного контролю або для узагальнення,
систематизації та корекції знань учнів перед контрольною
роботою. Об’єм контрольних робіт є орієнтовним, учитель
може варіювати його, виходячи з рівня підготовки учнів та
особливостей психолого-педагогічної характеристики класу.
Автори не вважають тексти контрольних робіт
досконалими, але сподіваються, що вони зацікавлять всіх, хто
викладає математику в 10 класі.
Ми дуже сподіваємось, що придбавши цю книжку, ви не
пошкодуєте.
5
6
РІВЕНЬ СТАНДАРТУ
Комбінована контрольна робота
Функції. Рівняння. Нерівності
(КЗШ №41, Ромащенко О.І.)
І варіант
ІІ варіант
В завданнях 1-4 вкажіть одну правильну, на ваш погляд,
відповідь.
1. Графіку якої із даних функцій належить точка
М(-2;5)
В(-1;2)?
22
А) у= х2 – х – 1 Б) х 2 4
В) у =
Г) у = х2 + 3
10 х
2. Вкажіть нерівність, розв’язком якої є :
число 9
А)
16 х 2
х 3
число – 7
0
Б)
Г)
х2
2х 3
0
х 5
х2 1
х 24
В)
( х 2)( х 7)
0
х 21
0
3. Серед наведених функцій вкажіть:
парну
А) f(x) = 8 – х2+ 2х6
непарну
х 3 5х
х2 1
Г) f(x) = 3х 7
Б) f(x) =
7
В) f(x) =
х2 6
2х 8
4. Вкажіть проміжки:
Зростання функції
у= х2 – 6х + 7
А) [3;+∞)
спадання функції
у = -4х – х2 +12
Б) (-∞;3]
В) [2;+∞)
Г) [-2;+∞)
5.Розв,яжіть рівняння:
а) х 2
б)
3
;
х
2
х2
а) х 4
х2
9
4
б)
5.
х 2 16
х2
3
4
;
х
25
9
6. Побудуйте графік функції, оберненої до функції:
у=
х 3 на проміжку[3;+∞) у =
2 х на проміжку (-∞;2]
7. Розв’яжіть нерівність:
а) х2(4х – 9)≥ 0;
б)
х 2 16
2 х 11
а) х2(5х + 1)≤ 0;
б)
0.
8
5х 4
х 2 64
0.
Комбінована контрольна робота
Функції. Рівняння. Нерівності
(КЗШ№ 113, Артеменко Н.М.)
Варіант 1
Середній рівень
У завданнях 1- 12 виберіть правильну відповідь.
1. А= {-3;-2;-1;0;1;2}, В={1;2;3}. Знайдіть А
В.
а) {1;2}, б) {-3;1}, в) {-3;-2;-1;0;1;2;3}, г) {Ǿ}.
2. f(х) = -х2+4. Яка з наведених рівностей неправильна?
а) f(1) = 3; б) f(-1) = 3; в) f(-2) = 0; г) f(2) = 8.
3. Яке з наведених чисел не входить до області визначення
функції f ( х)
а) 1;
х
х 6,7
?
б) 0;
в) -3;
г) -7.
4. Множиною значень якої з наведених функцій є проміжок
(-∞;5]?
а) f(х) = х+5;
б) f ( x )
5
; в) f(х) = х2-5;
x
г) f(х) = - х2+5.
5. Знайдіть нулі функції у = х2 – 8х + 16.
а) 0; 4 ,
б) 4,
в) -4; 4,
г) -2; 2.
6. Укажіть функцію, що зростає на множині R.
а) у = 3 – 5х;
б) у = х2 + х +1;
9
в) у = - х3;
г) у = 2х + 3.
3
1 0?
х
7. Яке з наведених рівнянь рівносильне рівнянню
а)
3 х
х
0; б) 3 – х = 0;
в) х – 3 = 0;
г)
х
0.
х 3
8. Знайти найбільше значення функції у = 9 – х2 на проміжку
[1;2].
а) 8;
б) 5;
в) 9;
г) такого значення не існує.
9. Яка з функцій є оберненою до функції у = х – 3?
а) у = х-3;
б) у = х + 3;
в) у = -х – 3;
г) у = -х + 3.
10. Знайдіть найбільший цілий від’ємний розв’язок нерівності
(х – 1)(х + 3) < 0.
а) – 3;
б) – 1;
в) 0;
г) 1.
11. Серед наведених укажіть парну функцію.
а) f(х) = 7; б) f(х) = х2;
в) f(х) = х7; г) f(х) = 2х – 4.
12. Укажіть нерівність рівносильну даній – 4х < - 12.
а) х < 3;
б) х > 3;
в) х < -3;
г) х > - 3 .
Достатній і високий рівень
13. Знайдіть проміжки знакосталості функції у = 3х 2 – 7х + 4.
14. Розв’яжіть нерівність:
х2
х2
х 20
6х 9
0.
15. Побудуйте в одній системі координат графік даної функції
у = - 0,5х + 2 і оберненої до неї .
10
Варіант 2
Середній рівень
У завданнях 1- 12 виберіть правильну відповідь.
1. А= {-3;-2;-1;0;1;2}, В={1;2;3}. Знайдіть А
а) {1;2},
б) {-3;1},
В.
в) {-3;-2;-1;0;1;2;3},
г) {Ǿ}.
2. f(х) = -х2+9. Яка з наведених рівностей неправильна?
а) f(-1) = 8;
б) f(2) = 5;
в) f(3) = 18;
г) f(1) = 8.
3. Яке з наведених чисел не входить до області визначення
х
?
функції f ( х)
3,8 х
а) -2;
б) 0;
в) -4;
г) 1.
4. Множиною значень якої з наведених функцій є проміжок
[-10;+∞)?
а) f(х) = -х+10; б) f ( x)
10
; в) f(х) = х2-10; г) f(х) = 10- х2.
x
5. Знайдіть нулі функції f(х)= 4х2 + 2х - 2.
а) 0; 3 ,
б) 0,5;-1,
в) -0,5;1,
г) -1; 4.
6. Укажіть функцію, що спадає на множині R.
а) у = 3 – 5х;
б) у = х2 + х +1;
11
в) у = - х3;
г) у = 2х + 3.
7. Яке з наведених рівнянь рівносильне рівнянню
а)
х 5
х
0; б) 1 – 5х = 0;
в) 5х – 1 = 0;
1
х
г)
5
0?
1 5х
х
0.
8. Знайти найменше значення функції у = 9 – х2 на проміжку
[1;2].
а) 8;
б) 5;
в) 9;
г) такого значення не існує.
9. Яка з функцій є оберненою до функції у = х – 2?
а) у = х – 2 ;
б) у = х + 2;
в) у = -х – 2;
г) у = -х + 2.
10. Знайдіть найбільший цілий від’ємний розв’язок нерівності
(х + 1)(х + 5) < 0.
а) – 3;
б) - 2 ;
в) – 4; г) – 5.
11. Серед наведених укажіть непарну функцію.
а) f(х) = 8; б) f(х) = х2;
в) f(х) = х7; г) f(х) = 2х – 4.
12. Укажіть нерівність рівносильну даній – 3х < - 12.
а) х < 4;
б) х > - 4 ;
в) х < - 4;
г) х > 4 .
Достатній і високий рівень
13. Знайдіть проміжки знакосталості функції у = -2х2 + 3х - 1.
х2
14. Розв’яжіть нерівність: 2
х
2х 1
2х 8
0.
15. Побудуйте в одній системі координат графік даної функції
у = 3х – 1 і оберненої до неї.
12
Комбинированная контрольная работа
Действительные числа. Числовые функции
(КСШ№ 107, Вовченко О.М.)
Варіант 1
Задания 1-8 имеют по пять вариантов ответов, из
которых
только
ОДИН
ПРАВИЛЬНЫЙ.
Выберите
правильный, по вашему мнению, ответ.
1.Какое из приведенных чисел является иррациональным?
А
Б
В
Г
2.Функция задана формулой
А
Б
Д
.Найдите
В
Г
Д
Г
Д
3.Найдите область определения функции
А
Б
В
13
4.Сколько килограммов цинка содержится в 24 кг 35%-го
сплава?
А
Б
В
Г
Д
6,4 кг
7,2 кг
8,4 кг
9,6 кг
0,84 кг
5.Найдите нули функции
А
Б
В
Г
Д
- 0.5; - 4
0,5; 4
-0,5; 4
0,5; - 4
8; -1
6.Найдите число, 24% которого равны 96.
А
Б
В
Г
Д
540
400
600
480
23,04
7.Задайте формулой функцию, график которой получен
параллельным переносом вдоль оси ОХ на 2 единицы вправо
и вдоль оси ОУ на 5 единиц вниз графика функции
А
Б
В
Г
Д
14
.
8. Укажите обыкновенную дробь, которая равна дроби 0,1(3)
А
Б
В
Г
Д
9. Определите по графику функции ее основные свойства.
1.Функция возрастает при…
2.Функция убывает при…
3.
>0 при…
4.
<0 при…
Решите задания 10 и 11(с кратким решением)
10. Сначала стоимость товара повысили на 20%, а затем
понизили на 30%. Как и на сколько изменилась стоимость
товара?
11. Постройте график функции
Приведите полное решение задания 12.
12. Запишите количество целых решений, которые входят в
область определения функции
15
Варіант 2
Задания 1-8 имеют по пять вариантов ответов, из
которых
только
ОДИН
ПРАВИЛЬНЫЙ.
Выберите
правильный, по вашему мнению, ответ.
1.Какое из приведенных чисел является рациональным?
А
Б
В
Г
2.Функция задана формулой
А
Б
Д
.Найдите
В
Г
Д
Г
Д
3.Найдите область определения функции
А
Б
В
4.В сплаве меди с оловом 45% составляет медь. Сколько
килограммов меди содержит кусок такого сплава массой 18
кг?
А
7,2 кг
Б
8,1 кг
В
7,8 кг
Г
8,7 кг
Д
0,81 кг
В
Г
Д
5.Найдите нули функции
А
Б
16
- 3;
3;
3;
- 3; -
- 9; 2
6. В табуне насчитывалось 42 вороных коня, что составляло
14% всего табуна. Сколько всего коней было в табуне?
А
200
Б
360
В
250
Г
300
Д
420
7. График какой функции изображен на рисунке?
А
Б
В
Г
Д
8.По виду графика функции
коэффициентов
.
определите знаки
А
Б
В
Г
Д
17
9. Определите по графику функции ее основные свойства.
1.Функция возрастает при…
2.Функция убывает при…
3.
>0 при…
4.
<0 при…
Решите задания 10 и 11(с кратким решением)
10. Есть два раствора соли, один из которых содержит 10%
соли, а другой - 15%. Сколько граммов каждого из них надо
взять, чтобы получить 150 г раствора, содержащего 12%
соли?
11. Постройте график функции
Приведите полное решение задания 12.
12. Укажите множество целых решений, которые входят в
область определения функции
18
.
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ
Контрольна робота
Функції, рівняння, нерівності.
(КЗШ №19, Семерня Л.В.)
Варіант 1
1) Знайдіть перетин і об’єднання
множин А і В, де А-
множина дільників числа 16, В- множина дільників числа 36.
2) Знайдіть область визначення функції f(x)=
( x 13)( x 2)
.
x 13
3) Задайте функцію, обернену до функції у =
1
x+4.
2
4) Побудуйте графік функції у= х 4 -2. Користуючись
побудованим графіком, знайдіть: нулі функції; проміжки
знакосталості; проміжки зростання і проміжки спадання;
область значень функції.
5) Дослідіть на парність функцію:
1) f (x) = 5x3 -7x5 ;
2) f(x) =
х2 4
;
х2 1
19
3) f (x) = x2+2x -3.
6) Знайдіть множину розв’язків нерівності:
1)(х-3)2(х+5)(х+2)<0;
2)
х2
х2
5х 4
6х 9
0
7) Дослідити на парність функцію
х2 4 х 3
f (x)=
х5
Варіант 2
1) Знайдіть перетин і об’єднання множин А і В, де Амножина дільників числа 24, В- множина дільників числа 60.
2) Знайдіть область визначення функції:
f(x)=
х 2,5
.
( х 5)( х 10)
3) Задайте функцію, обернену до функції у = 3
1
х.
4
4) Побудуйте графік функції у= 1- 1 х . Користуючись
побудованим графіком, знайдіть: нулі функції; проміжки
знакосталості; проміжки зростання і проміжки спадання;
область значень функції.
5)Дослідіть на парність функцію:
1) f (x) =
5х
х
2
64
;
2)f(x) =3х6-2х4;
20
3) f (x) = 2x3 –х2+4.
6) Знайдіть множину розв’язків нерівності:
1)(х+7)(х+3)2(х-6)>0;
2)
х2 6 х 9
х 2 3х 10
7) Дослідити на парність функцію
х4 3 х 5
f (x)=
х2
21
0
Контрольна робота
Функції, рівняння, нерівності.
(КЗШ №17, Данко Н.В.)
Варіант 1
1. Знайти область визначення функції.
а)
б)
2. Дослідити на парність і непарність функцію.
3
+2
3. Побудуйте графік функції.
а)
б)
в)
4. Розв’яжіть рівняння.
а) 7
б) 2
5
в)
+
г)
+
5. Розв’яжіть нерівність.
а)
б)
в)
22
+2
0
Варіант 2
1. Знайти область визначення функції.
а)
б)
2. Дослідити на парність і непарність функцію.
6 +7
3. Побудуйте графік функції.
а)
б)
+2
в)
+2
4. Розв’яжіть рівняння.
а) 2
б) 3
в)
г)
5. Розв’яжіть нерівність.
а)
б)
в)
23
+2
0
Контрольна робота
Функції, рівняння, нерівності.
(КГ №91, Безсмертна С.В.)
Варіант 1
1. Знайти область визначення функції:
а)
б)
в)
г)
.
2. Знайти множину значень функції:
a)
б)
.
в)
г)
3. Яка з наведених функцій є парною?
а)
б)
в)
г)
4. Яка з наведених функцій є непарною?
а)
б)
в)
г)
5. Вказати формулу функції, графік якої отримують з
графіка
у результаті його паралельного перенесення
в додатному напрямі осі Оу на 5 одиниць.
а)
б)
в)
г)
6. Вказати формулу функції, графік якої отримують з
графіка функції
у результаті його паралельного
перенесення в додатному напрямі осі Ох на 4 одиниці.
24
а)
б)
в)
г)
7. Графік функції
зсунули вліво на 4 одиниці й
відобразили симетрично відносно осі Ох. Графік якої
функції отримали в результаті таких перетворень?
а)
б)
в)
г)
8. Вказати функції, обернену до функції
а)
б)
.
в)
г)
9. Розв’язати рівняння
та знайти суму його
коренів.
а) 0
б) 4
в) 2
г) – 2
10.Розвязати нерівність
а)
б)
в)
г)
11. Знайдіть нулі функці
а) 7
б) – 1
в) 9
г) – 1 i 7
12. Знайти множину розв’язків нерівності
а)
б)
в)
г)
25
Варіант 2
1. Знайти область визначення функції:
а)
.
б)
в)
г)
2. Знайти множину значень функції:
б)
a)
в)
.
г)
3. Яка з наведених функцій є парною?
а)
б)
в)
г)
4. Яка з наведених функцій є непарною?
а)
б)
в)
г)
5. Вказати формулу функції, графік якої отримують з
графіка
у результаті його паралельного
перенесення в додатному напрямі осі Оу на 5 одиниць.
а)
б)
в)
г)
6. Вказати формулу функції, графік якої отримують з
графіка функції
у результаті його паралельного
перенесення в додатному напрямі осі Ох на 2 одиниці.
а)
б)
26
в)
г)
7. Графік функції
зсунули вправо на 3 одиниці й
відобразили симетрично відносно осі Ох. Графік якої
функції отримали в результаті таких перетворень?
а)
б)
в)
г)
8. Вказати функції, обернену до функції
а)
б)
.
в)
г)
9. Розв’язати рівняння
та знайти суму його
коренів.
а) 0
б) 4
в) 2
г) – 2
10.Розвязати нерівність
а)
б)
в)
г)
11. Знайдіть нулі функції
а) 5
б) – 5
в) – 5 i 5
г) 25
12. Знайти множину розв’язків нерівності
а)
б)
27
в)
г)
ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Контрольна робота
Числові множини. Функції
(КЗШ №43, Жуган Н.П.)
Варіант 1
1. Знайдіть області визначення функції: y = x 2
А( -∞; 2)
Б(2; +∞)
В.[2; ∞)
Г(-∞; -2)
2. Знайдіть область значення функції: y = |x|+2
А(-∞; 2)
Б(-∞; -2)
В(-∞; 2]
Г[-∞; +∞)
3. Укажіть множину цілих розв’язків нерівності:
А{0}
Б {1; 2}
В {-2; -1; 0; 1; 2}
|x|<3
Г { 0; 1; 2; 3}
4. Відомо, що y= 3x 2 . Дослідіть на парність функцію.
А. парна
Б. непарна
В. ні парна, ні непарна
Г. непарна при x
3
2
5. Використовуючи геометричні перетворення побудуйте
графік функції.
а.) y = (x - 3)2
б.) y = x + 1
6. Знайдіть область визначення функції:
7. Побудуйте графік функції:
y=
28
в.) y =
=
4
x 1
+1
8. Зобразіть на координатній площині xoy множину точок,
координати якої задовольняють рівняння:
y=
Варіант 2
1. Знайдіть області визначення функції:
А( -∞; -3]
Б(-∞; -3)
В.(3; +∞)
2. Знайдіть область значення функції:
А(-∞; +∞)
y= x 3
Б(1; +∞)
Г.[3; +∞)
y = |x| - 1
В(-∞; 1)
Г(-∞; -1)
3. Укажіть множину цілих розв’язків нерівності:
А {0}
Б {0; 1; 2}
В {-2; -1; 0; 1; 2}
4. Дослідіть на парність функцію y =
А. парна
Б. непарна
|x| ≤ 2
Г {1; 2}
.
В. ні парна, ні непарна
Г. непарна при x
5. Використовуючи геометричні перетворення побудуйте
графік функції.
а.) y = (x-3)2
б.) y = 2 -
6. Знайдіть область визначення функції:
в.) y =
+2
y=
7. Побудуйте графік функції: y =
8. Зобразіть на координатній площині xoy множину точок,
координати якої задовольняють рівняння:
29
|y| = |x| + 2x
Контрольна робота
Рівняння і нерівності
(КЗШ №43, Жуган Н.П.)
Варіант 1
1. Знайдіть області визначення функції:
у=
2. Розв’яжіть нерівність:
А (-∞; 0) (0; 5)
Б (-∞ ; 5)
3. Розв’яжіть рівняння:
А. -3.
В (5; +∞)
Г (-∞; +∞)
|х+4| = 1
Б. -3, -5.
В. 3, -5.
Г. -5.
4. Розв’яжіть нерівність |х-1|
А (-∞; 2]
Б [0; +∞)
В (-∞; -2) (0; +8)
Г[0; 2]
5. Розв’яжіть рівняння х2 – 25 |х| = 0
6. Розв’яжіть рівняння.
1.) |4х+6| = 2х-3
2.) |х+4| = |х-3|
7. Розв’яжіть нерівність:
3.) |х+2| - |х-1| = 3
(х-1) (х+3) (х-2)2 0
8. Скільки корнів має рівняння |-х2 + 5х| = b ?
Варіант 2
1. Знайдіть області визначення функції:
2. Розв’яжіть нерівність
0
30
у=
А(-∞;5) (8;+∞)
Б(-∞;5) (5;+∞)
В(5;8)
Г(5;+∞)
3. Розв’яжіть рівняння |х-3| = -6
А.-3.
Б.3; -9.
В.-3; 9.
Г.9.
4. Розв’яжіть нерівність |х-1|
А(-∞;2]
Б[0;+∞)
В(-∞;-2] [0;+∞)
Г[0;2]
5. Розв’яжіть рівняння х2 - 4|х| = 0
6. Розв’яжіть рівняння.
1.) |2х-4| = х+6
2.) |х-2| = |х+6|
7. Розв’яжіть нерівність:
3.) |х+3| - |х-2| = 4
(2-х) (х+3) (х-4)2 0
8. Скільки корнів має рівняння
31
|х2 + 3х| = b ?
Контрольна робота
Нерівності, рівняння з двома змінними
(КЗШ №43, Жуган Н.П.)
Варіант 1
1. Яка з пар чисел є розв’язком нерівності 2х+у
А(0;1)
Б(2;3)
В(-1;0)
3?
Г(-2;-2)
2. Яка з пар чисел є розв’язком системи нерівностей
А(2;0)
Б(-1;1)
В(3;-2)
Г(-1;-1)
3. Знайдіть остачу від ділення многочлена
х4+3х3-5х2-6х+1 на х+1
А.-6.
Б.-2.
В.0.
Г.-2.
4. Задайте нерівністю з двома змінними півплощину, яка
містить пряму х+у=1 і не містить точку А(1;2)
А. х+у 1
Б. х+у<1
В. х+у>1
Г. х+у 1
5. Покажіть на площині множину точок, координати якої
задовольняють систему нерівності.
а.)
б.)
6.Розв’яжіть рівняння х3-4х2+х+6=0.
32
7. Знайдіть остачу від ділення многочлена на многочлен
3х2+5х на х2-2х+3.
х 3-
8. Знайдіть значення параметра а, при якому система має
єдиний розв’язок
Варіант 2
1. Яка з пар чисел є розв’язком нерівності 3х-2у 1?
А(1; 0)
Б(1; -2)
В(0; -4)
Г(1; 1)
2. Яка з пар чисел є розв’язком системи нерівностей
А(2; 0)
Б(1;-1)
В(1; 0)
Г(-1; 0)
3. Знайдіть остачу від ділення многочлена на многочлен
х4+3х3-5х2-6х+1 на х-1
А.-6.
Б.-2.
В.0.
Г.2.
4. Задайте нерівністю з двома змінними півплощину, яка
містить пряму х+у=1і не містить точку А(1; -1)
А. х+у 1
Б. х+у<1
В. х+у>1
Г. х+у 1
5. Покажіть на площині множину точок, координати якої
задовольняють систему нерівності.
а.)
б.)
33
6.Розв’яжіть рівняння х4 - 2х3 – 4х+5 = 0.
7. Знайдіть остачу від ділення многочлена на многочлен
х3-х2-5х на х2-2х-3.
8. Знайдіть значення параметра А, при якому система має
єдиний розв’язок.
34
Контрольна робота
Рівняння та нерівності
(КНВК №35, Федорченко О.О.)
Варіант 1
1. Розв’яжіть нерівність:
1)
2)
3)
2. Розв’яжіть рівняння та нерівності, що містять знак
модуля:
1)
2)
3)
3. Покажіть штриховкою на координатній площині
множину точок, які координати яких задовольняють
систему:
4. Знайти розв’язки нерівностей:
1)
2)
5. Розв’язати рівняння:
35
Варіант 2
1. Розв’яжіть нерівність:
1)
2)
3)
2. Розв’яжіть рівняння та нерівності, що містять знак
модуля:
1)
2)
3)
3. Покажіть штриховкою на координатній площині
множину точок, які координати яких задовольняють
систему:
1)
2222)
4. Знайти розв’язки нерівностей:
1)
2)
5. Розв’язати рівняння:
36
Контрольна робота
Многочлени від однієї змінної
(КСШ №107, Малявко О.М.)
Варіант 1
1) Знайдіть остачу від ділення многочлена Р(х)= х4-3х2+6х-1
на двочлен х+2.
А. 15
Б. -9
В. 16
Г. 10
2)Виконайте ділення многочлена х3+6х2+х-4 на многочлен
х+1.
А. х2-5х+4
Б. х2+5х+1
В. х2+5х-4
Г. х2-5х-4
3) Знайдіть коефіцієнт а, якщо остача від ділення многочлена
х3-ах2+4х-1 на многочлен х-1 дорівнює 1.
А. 4
Б. 2
В. 3
Г. 5
4) Виконайте ділення многочлена х4-5х3+5х2+5х-6 на
многочлен х2-4х+3.
А. х2-х+2
Б. х2-х-2
В. х2+х-2
Г. 2х2-х-1
5) Розкладіть многочлен на множники: 2х4+7х3 -12х2-38х+21.
6) Знайдіть раціональні корені рівняння:
6х4+25х3 +12х2-25х+6=0.
7) Розв’язати рівняння, використовуючи метод невизначених
коефіцієнтів:
х4+х3-5х2+13х-6=0
8) Доведіть, що 12+22+32+…+n2 =
37
, де
Варіант 2
1) Знайдіть остачу від ділення многочлена Р(х)= х4-2х3-х2+х-3
на двочлен х-2
А. 35
Б. 32
В. 27
Г. -5
2)Виконайте ділення многочлена х3+5х2-4х-2 на многочлен х-1
А. х2-6х-2
Б. х2+6х+2
В. х2-6х+2
Г. х2+6х-2
3) Знайдіть коефіцієнт а, якщо остача від ділення многочлена
х3-ах2+2х+4 на многочлен х+1 дорівнює 2.
А. 2
Б. 3
В. 4
Г. -1
4) Виконайте ділення многочлена х4-6х3+9х2+4х-12
многочлен х2-5х+6.
А х2+х-2
Б х2-х-2
В х2+х+2
Г 3х2-х-2
5) Розкладіть многочлен на множники:
на
3х4-8х3-2х2+7х-2.
6) Знайдіть раціональні корені рівняння:
х4-3х3-8х2+12х+16=0.
7) Розв’язати рівняння, використовуючи метод невизначених
коефіцієнтів:
х4+12х3+32х2-8х-4=0
8) Доведіть, що 1•2+2•3+3•4+…+n(n+1) =
38
, де
39
40
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
150
Размер файла
1 751 Кб
Теги
функции
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа