close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мультимедійні презентації у середовищі Microsoft Producer for PowerPoint

код для вставки
спецкурс основы презентаций
Спецкурс “Основи створення комп'ютерних презентацій”
Розділ 7
*
1
08.11.2015
*
Документи в Microsoft Producer називаються
проектами і зберігаються у файлах з розширенням
MSProducer.
Результат роботи не проект, а веб-сторінки
презентації, що створюються шляхом публікації і яку
можна переглянути з допомогою браузера.
Проекти Microsoft Producer відкривають лише в
середовищі Producer для подальшого редагування.
2
08.11.2015
*
Складовими
елементами проектів
Producer є слайди
презентації PowerPoint.
Крім цього Microsoft
Producer інтегрує та
розширює функції
стандартного застосунку
Movie Maker.
Windows Movie Maker –
простіша, але менш
функціональна програма..
3
08.11.2015
*
Після запуску на виконання програми
Microsoft Producer на екран буде
виведено діалогове вікно Microsoft
Producer.
У цьому вікні перемикач How do you want
to create your presentation? (Як ви будете
створювати презентацію?) слід
установити в одну із трьох позицій:
• Use the New Presentation Wizard
(Використати майстер презентацій);
• Start a new blank project (Створити
новий порожній проект);
• Open an existing project (Відкрити
наявний проект).
4
08.11.2015
*
5
08.11.2015
*
У вікні зверху розташовані рядок
меню та панель інструментів, а знизу
— рядок стану.
Між ними міститься робоча область
вікна, поділена на дві частини.
Нижня, що зветься часовою шкалою,
дає змогу настроювати часові
параметри показу презентації.
У верхній частині робочої області
відображається вміст однієї з трьох
вкладок:
♦ на вкладці Media (Мультимедійна
інформація) відображаються всі
використані у проекті об'єкти;
♦ за допомогою вкладки Table of
contents (Зміст) можна створювати й
редагувати допоміжну інформацію,
що відображатиметься під час
показу презентації, а саме, підписи
об'єктів і титульне зображення;
♦ користуючись вкладкою Preview
Presentation (Попередній перегляд
презентації), можна побачити, як
презентація виглядатиме у браузері.
Головне вікно програми Microsoft Producer
(вкладка Media)
6
08.11.2015
*
У презентаціях Microsoft Producer можна працювати з
об'єктами таких типів:
1). Зберігаються в окремих файлах і мають бути
імпортовані у проект
• відеофрагменти (video);
• аудіофрагменти (audio);
• зображення (images);
• слайди PowerPoint (slides);
• веб-сторінки (HTML);
2). Внутрішні об'єкти Microsoft Producer, які зберігаються у
файлі разом із проектом:
• шаблони презентацій (presentation templates);
• відеопереходи (video transitions);
• відеоефекти (video effects).
7
08.11.2015
*
Вкладку поділено на три
області:
1). У розташованій ліворуч
області (область дерева)
відображається перелік
об'єктів, поділених за
типами, або категоріями;
2). У центральній області
(область вмісту)
відображається перелік
об'єктів, що належать до
обраної на дереві категорії,
чи перелік складових об'єкта,
обраного в області дерева;
3). в області праворуч
(область монітора)
міститься програвач, що дає
змогу відтворити об'єкт,
обраний в області вмісту.
8
08.11.2015
*
Програмний засіб MS Producer не призначено
для створення вмісту презентацій — він лише
надає середовище для компонування
інформації, взятої з інших джерел. Тому ми
розглядаємо лише імпорт об'єктів і
захоплення аудіо- та відеоряду — два основні
способи введення даних у мультимедійні
презентації.
9
08.11.2015
*
Після створення
нового файлу проекту
в нього можна
імпортувати зовнішні
об'єкти: зображення,
слайди, відео- та
аудіо- записи.
10
08.11.2015
*
1. На вкладці Media (Мультимедійна
інформація) в області дерева оберіть
категорію об'єктів, що маєте
імпортувати. Нехай це буде Video
(відеофрагменти).
2. В області вмісту двічі клацніть
посилання Import Video (Імпорт відео), у
результаті чого буде відкрито діалогове
вікно Import File (Імпорт файлу), де
потрібно обрати файл, що
імпортуватиметься.
3. Після того як ви оберете файл і
клацнете кнопку Відкрити, на екрані
з'явиться вікно Import (Імпорт), у якому
наочно відображатиметься процес
імпорту об'єктів. Зазначимо, що імпорт
великих відео- та аудіофайлів може
тривати кілька чи навіть десятки
хвилин. Цей процес можна перервати,
клацнувши кнопку Cancel (Скасувати) —
тоді або імпорт об'єкта буде повністю
скасовано, або його буде імпортовано
частково.
11
08.11.2015
*
Після завершення
імпорту значок файлу
імпортованого об'єкта
буде відображено в
області дерева, а
докладна інформація
про об'єкт або його
складові — в області
вмісту.
Складовими
презентації PowerPoint
є слайди, а складовими
відеофайлу можуть
бути кліпи
12
08.11.2015
*
Способом відображення та
впорядкування об'єктів в
області вмісту можна керувати
за допомогою кнопки Views
(Вигляд), що міститься на
панелі інструментів.
Під час імпорту об'єкти не
переносяться й не копіюються у
файл проекту — їхні файли
залишаються на своїх місцях, а в
середовищі Producer ви працюєте
з «віртуальними копіями»
об'єктів, що існують протягом
одного сеансу роботи з Microsoft
Producer. У файлі проекту
зберігаються лише посилання
на реальні об'єкти.
13
08.11.2015
*
1). Перед створенням проекту всі необхідні
ресурси доцільно скопіювати до окремої папки, з
якої вони згодом імпортуватимуться.
2). Файли, що використовуються у проектах,
краще не видаляти й не перейменовувати.
3). Названі незручності не стосуються
опублікованих презентацій, для них всі необхідні
ресурси копіюються в окремі файли, що
зберігаються у спеціальній папці поряд із вебсторінкою презентації.
14
08.11.2015
*
Аудіо- та відеоряд можна імпортувати в
презентацію не лише з файлів, але й із зовнішніх
пристроїв:
• відеомагнітофона;
• аналогової відеокамери;
• цифрової фотокамери;
• веб-камери;
• звукової плати;
• TV-тюнера.
Процес зчитування інформації із вказаних
пристроїв називається захопленням
аудіо/відеоряду (capturing audio/video)
15
08.11.2015
*
В Microsoft Producer процес захопленням аудіо/відеоряду
здійснюється за допомогою команди Tools ► Capture
(Сервіс ► Захоплення) чи кнопки Capture (Захоплення)
панелі інструментів. Клацання цієї кнопки ініціалізує
майстер захоплення, у вікні якого можна встановити
джерело відеоряду, його якість, граничну тривалість
відеофрагмента та інші параметри.
16
08.11.2015
* З колекції фотографій та відео створити
відеопрезентацію за мотивами мультика
*
* http://sayt-portfolio.at.ua/
* http://www.slideshare.net/anbakal/microsoftproducer-for-powerpoint-11143526
* http://blog.anbakal.com/2012/01/robota-z-
microsoft-producer-for-powerpoint-microsoft/
*
Автор
ovsianik
Документ
Категория
Образование
Просмотров
69
Размер файла
739 Кб
Теги
producer
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа