close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розділ ІІІ Упр.система 11.06.15

код для вставкиСкачать
Розділ ІІІ
Удосконалення системи управління гімназією, як цілісною соціально – педагогічною системою.
Мета : Забезпечення функціонування багатомірного освітнього середовища гімназії. Орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості,
через навчання і виховання засобами особистісно – орієнтованої технологічної проектного навчання та інтерактивних методів навчання,
спрямування організаційно – управлінських дій адміністрації на створення оптимальних, відповідних нормативам умов для успішного
протікання навчального процесу протягом року.
№п
п
1
1
Зміст діяльності
2
Визначення змісту діяльності органів керування
відповідно до розмежування їхніх функцій
1. З метою забезпечення педагогічно доцільної взаємодії
родини й громадськості під час реалізації завдань гімназії
провести засідання Ради гімназії ( розділ VІІ ).
2. З метою мобілізації зусиль педагогічного колективу на
виконання завдань гімназії провести педагогічні ради :
1) Аналіз роботи гімназії за 2014- 2015 н. р . Проблеми,
мета, завдання та пріоритетні напрямки роботи на 20152016 н. р. ;
2) затвердження плану роботи на новий навчальний рік ;
3) підсумки навчальної практики;
2.2
1) «Особистісно орієнтована освіта як умова адаптації
гімназистів до вимог ринку праці»
2) Вивчення системи роботи вчителі іноземної мов
2.3
1) Педрада з виховної роботи : « Діяльність педагогічного
колективу гімназії щодо розвитку громадської активності,
самостійності, організаторських здібностей школярів»
2) Вивчення системи роботи вчителів біології
3) Вивчення системи роботи вчителів російської мови
2.4
1) «Створення моделі конкурентно-спроможної особистості
Терміни
виконання
3
Відповідальні
Інформаційне
забезпечення
Відмітки про
виконання
4
5
6
серпень
Кривко І.О.
Рішення ради
до 01.09
Кривко І.О.
Рішення педради
до 01.09
Кривко І.О.
Бедюх Л.В.
Рішення
Рішення
22.10
Поляков В.С.
Рішення
22.10
Волошин С.В.
Рішення
16.12
Бедюх Л.В.
Рішення
16.12
16.12
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Рішення
Рішення
18.02
Поляков В.С.
Рішення
випускника гімназії»
2) Стан викладання курсу « Захист Вітчизни»
2.5
1) Проведення підсумкової науково-практичної конференції:
«Підсумки науково-методичної роботи по реалізації єдиної
проблеми. Визначення проблем, перспектив та завдань
методичної роботи на 2016-2017 н.р.»
2) Стан викладання української мови
3) Стан викладання трудового навчання
2.6
Робоча педрада з питань проведення державної атестації,
переведення та випуску учнів
1 етап – визначення предметів на держ. підс.атестацію,
звільнення учнів, затвердження груп учнів, звільнення
учнів від ПДА
2 етап – про переведення до наступного класу учнів 1-4, 5-8,
10 класів та підсумки проведення навчальних екскурсій та
практики.
3 етап – про випуск учнів 9 та 11 класів.
2
18.02
Кривко І.О.
Рішення
20.04
Поляков С.В.
Рішення
20.04
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Рішення
Рішення
травень
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В
Рішення
червень
Волошин С.В.
Рішення
червень
Кривко І.О.
Рішення
17.08
17.08
27.08
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Правила
Інструкція
Рекомендації
26.08
Волошин С.В.
26.08
Волошин С.В.
Методичні
рекомендації
Методичні листи
МОН
квітень травень
Рішення
Координування та регулювання діяльності суб’єктів
управління, окремих підструктур гімназії
1. Провести інструктивно-методичні наради:
-
Правила внутрішньогімназійного розпорядку.
Інструктаж з питань охорони праці.
Методика проведення першого уроку в новому
навчальному році.
Співбесіди з вчителями за новими навчальними
програмами.
Планування роботи по виконанню “Єдиних вимог до
усного та писемного мовлення учнів”.
-
Про педагогічні вимоги до гімназистів.
Про Інструкцію щодо ведення класного журналу.
Про ведення документації класного керівника.
Про проведення годин
варіативної
частини
навчального плану, І та ІІ гімназичних компонентів.
Про Положення « Краща гімназична сім’я »
Про організацію діяльності науково - методичної
ради.
Аналіз календарного планування.
Про проведення контрольних робіт за текстами
адміністрації в 5-х класах.
Про Положення про класного керівника
Про проведення атестації педпрацівників гімназії.
Про організацію роботи з молодими спеціалістами.
Організація роботи по створенню гімназійного
музею.
Про навчально - методичне забезпечення викладання
предметів.
Про проведення Ломоносівських днів .
Організація роботи бібліотеки гімназії.
Про роботу
класних керівників з дітьми, що
потребують особливої уваги.
Про результати контролю за веденням поурочних
планів вчителів.
Про підсумки роботи по тематичному оцінюванню
навчальних досягнень учнів.
Про проведення виховних годин.
Про Положення
про
державну підсумкову
атестацію учнів.
Обговорення результатів участі учнів гімназії в
районних предметних олімпіадах.
Про роботу по профорієнтації.
Про організацію роботи з виконання норм техніки
безпеки.
Про результати діяльності органів учнівського
самоврядування.
26.08
31.08
31.08
31.08
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Статут гімназії
Інструкція
Рекомендації
Наказ
14.09
Волошина О.І.
Поляков В.С.
Положення
Наказ
14.09
14.09
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Довідка
Наказ
28.09
28.09
28.09
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
Положення
Положення
Наказ
План заходів
28.09
Волошин С.В.
Рекомендації
28.09
12.10
12.10
Поляков С.В.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Наказ
План роботи
Довідка
12.10
Волошин С.В.
Довідка
26.10
Волошин С.В.
26.10
02.11
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Критерії
оцінювання
План роботи
Положення
07.12
Поляков В.С.
Наказ
21.12
11.01
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Положення
Інформація
25.01
Волошина О.І.
Наказ
-
Про індивідуальну роботу з учителями.
Про організацію курсової перепідготовки.
Про організацію
та проведення
підсумкової
науково-методичної конференції.
Про організацію проведення навчальних екскурсій
та практики.
Про підсумковий
етап ведення
шкільної
документації.
25.01
25.01
14.03
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Інформація
План роботи
рішення наук. –
методичн. ради
наказ, графік
18.04
Бедюх Л.В.
11.05
Волошин С.В
22.08
Кривко І.О.
Доповідь
25.08
Кривко І.О.
Наказ
25.08
Волошин С.В.
Інформація
25.08
Куцак О.С.
Звіт
28.08
Петрова Н.Ю.
Аналіз
28.08
Волошин С.В.
Інформація
28.08
28.08
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Інформація
Інструктаж
31.08
Кривко І.О.
Наказ
31.08
31.08
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Графік
Наказ
рекомендації
2. Провести наради при директору:
-
-
-
Серпень
Підготовка гімназії до організованого початку
навчального
року (аналіз
розкладу
уроків,
факультативів, дислокація по навчальним кабінетам,
обліковий склад учнів 1-11 класів, учнів, які прибули
з інших закладів).
про розподіл функціональних обов’язків та правила
внутрішнього розпорядку на новий навчальний рік
Аналіз
забезпеченості
навчального
плану
відповідними програмами;
Звіт зав.бібліотекою про забезпеченість учнів
підручниками;
Про результати контролю за веденням медичних
книжок вчителів;
Про готовність матеріальної бази та відповідність її
санітарно-гігієнічним нормам;
Про хід підготовки до свята Першого дзвінка;
про дотримання правил ТБ, вступний інструктаж та
інструктаж на робочому місці, правил санітарії та
гігієни, протипожежної безпеки
Про організацію роботи з виконання норм техніки
безпеки;
Про організацію чергування вчителів у І семестрі;
Організація харчування.
-
-
Вересень
Організація навчального процесу з поглибленим
вивченням предметів.
Працевлаштування учнів 9,11 класів;
Про організацію
роботи
згідно з графіком
проведення контр. робіт, предметних декад, олімпіад,
перевірки зошитів.
Про систему об’єктивного оцінювання навчальних
досягнень учнів.
Реалізація наступності навчання при переході від
початкової до середньої ланки.
Про індивідуальну роботу з вчителями.
Про
організацію
роботи
учнівського
самоврядування.
Дотримання Статуту гімназії.
Про підсумки
заповнення
окремих видів
документації ( календарних планів).
Підготовка до Дня вчителя.
-
Жовтень
Про атестацію педагогічних кадрів.
Ведення вчителями класних журналів.
Ведення щоденників учнями.
Про підготовку та проведення інвентаризації.
Організація роботи з учнями, що слабо встигають та
учнями, які мають високий рівень підготовки.
Про організацію та проведення осінніх канікул.
Про дії колективу в разі отримання сигналів
цивільної оборони
Про результати контролю за виконанням єдиних
вимог до усного та писемного мовлення учнів.
Про підсумки класно- узагальнюючого контролю
-
Листопад
Аналіз відвідування учнями уроків в вересні-жовтні
-
07.09
Поляков В.С.
Навчальні програми
07.09
07.09
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
інформація
інформація
14.09
Волошин С.В.
рекомендації
14.09
Поляков В.С.
14.09
21.09
Поляков В.С.
Волошина О.І.
рекомендації
педконсиліуму
план роботи
розпорядження
21.09
21.09
Кривко І.О.
Волошин С.В.
статут
довідка
21.09
Волошина О.І.
план заходів
05.10
05.10
05.10
12.10
12.10
Поляков С.В.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
наказ
довідка
довідка
наказ
розпорядження
12.10
19.10
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
план роботи
рекомендації
19.10
Волошин С.В.
довідка
19.10
Бедюх Л.В.
довідка
02.11
Бедюх Л.В.
довідка
-
2014 року
Результати перевірки санітарно-гігієнічного стану в
гімназії.
Стан роботи гуртків, факультативів, спецкурсів,
студій, клубів.
Про результати роботи з батьками за два місяці.
Про підсумки класно-узагальнюючого контролю.
Грудень
- Стан роботи з атестації педагогічних працівників.
- Стан роботи з попередження дитячого травматизму.
- Підсумки Ломоносівських днів;
- Про підготовку до новорічних свят.
- Про організацію та проведення зимових канікул.
- Про організоване закінчення І семестру.
-
-
Січень
Підготовка гімназії до організованого початку ІІ
семестру
Результати вивчення стану викладання предметів у І
семестрі.
Підведення підсумків персонального контролю в І
семестрі.
Аналіз виконання графіків проведення контр. робіт,
предметних тижнів, олімпіад, перевірки зошитів
тощо за І семестр та їх корегування на ІІ семестр.
Аналіз результатів контролю всіх видів гімназійної
документації.
Про роботу з профілактики і попередження випадків
травматизму серед учнів та працівників гімназії
Про організацію чергувань вчителів та учнів у ІІ
семестрі.
Про стан роботи з виконання норм техніки безпеки.
Інформація про діяльність Ради гімназії.
Про організацію
систематичного
повторення
навчального матеріалу.
09.11
Кривко І.О.
акт
09.11
Волошин С.В.
довідка
16.11
23.11
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
довідка
довідка
30.11
30.11
07.12
14.12
14.12
21.12
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
засідання комісії
04.01
Кривко І.О.
розпорядження
04.01
Волошин С.В.
наказ
04.01
Поляков В.С.
довідка
04.01
Волошин С.В.
інформація
04.01
Волошин С.В.
довідка
11.01
Волошин С.В.
розпорядження
11.01
Бедюх Л.В.
графік
11.01
11.01
18.01
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
інформація
повідомлення
наказ
довідка
наказ
план
розпорядження
розпорядження
-
Про результати роботи з батьками в І семестрі.
Звіт про виконання виховних планів за І семестр.
Про підготовку до проведення зустрічі
з
випускниками
-
Лютий
Про хід курсової перепідготовки.
Про результати контролю роботи їдальні гімназії.
Аналіз роботи бібліотеки гімназії.
Стан профорієнтаційної роботи в 9 та 11 класах.
Аналіз контролю за усіма видами рішень, що
приймались у І семестрі.
Про підготовку до святкування Дня 8 Березня.
-
-
-
-
Березень
Робота класних керівників зі щоденниками учнів.
Робота предметних кафедр та творчих груп учителів.
Аналіз відвідування учнями уроків.
Про роботу над проектом річного плану на новий
навчальний рік.
Про організацію та проведення весняних канікул.
Про результати контролю за дотриманням єдиних
вимог до усного та письмового мовлення учнів,
проведення письмових робіт та перевірки зошитів.
Квітень
Стан навчальних кабінетів.
Методичне оснащення кабінетів.
Звіти молодих спеціалістів про особисту систему
навчально-виховної роботи.
Про стан вивчення Положення про державну
підсумкову атестацію та Інструкції про переведення
та випуск учнів.
Про проведення батьківських зборів.
Стан підготовки гімназії до поточного ремонту.
Виконання
графіка
контрольно-аналітичної
25.01
25.01
25.01
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Волошина О.І.
довідка
інформація
інформація
01.02
08.02
15.02
23.02
22.02
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Кривко І..О.
наказ
акт
довідка
довідка
інформація
22.02
Бедюх Л.В.
план
29.02
07.03
07.03
14.03
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
довідка
зас-ня м.ради
довідка
розпорядження
14.03
Бедюх Л.В.
план
21.03
Волошин С.В.
довідка
28.03
30.03
04.04
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
інформація
інформація
звіти
04.04
Волошин С.В.
Положення
11.04
11.04
18.04
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
рекомендації
інформація
графік
-
-
-
діяльності.
Про підготовку до першотравневих свят.
Травень
та проведення
Про підготовку
святкування Дня
Перемоги.
Про підготовку та проведення поетапної робочої
педради щодо закінчення навчального року.
Результати вивчення стану викладання предметів у
ІІ семестрі.
Про ведення щоденників.
Стан повторення вивченого матеріалу.
Про хід підготовки
до державної підсумкової
атестації, навчальних екскурсій та практики.
Про підготовку свята Останнього дзвоника.
Про результати виконання навчальних планів і
програм.
Звіт про виконання виховних планів за ІІ півріччя.
Про оздоровлення учнів у літній період.
Червень
Аналіз навчальної роботи за ІІ семестр.
Підведення підсумків персонального контролю в ІІ
семестрі.
Аналіз виконання річного плану.
Стан роботи з попередження дитячого травматизму в
ІІ семестрі
Аналіз роботи з батьками за ІІ семестр
Аналіз відвідування учнів в ІІ семестрі
Про комплектування педагогічних кадрів.
Аналіз контролю за веденням усіх видів шкільної
документації.
3. Наради при заступниках директора з навчальної –
виховної роботи:
18.04
Бедюх Л.В.
план заходів
04.05
Бедюх Л.В.
план заходів
04.05
Кривко І.О.
розпорядження
10.05
Волошин С.В.
наказ
10.05
10.05
10.05
довідка
довідка
інформація
16.05
16.05
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
план заходів
звіти
23.05
23.05
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
звіт
розпорядження
04.06
04.06
Кривко І.О.
Поляков В.С.
наказ
наказ
04.06
04.06
Кривко І.О.
Волошин С.В.
річний план
наказ
11.06
11.06
11.06
11.06
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
наказ
довідка
заявка РВО
наказ
-
Індивідуальні співбесіди
з вчителями
за
навчальними програмами.
Співбесіди з вчителями, які щойно прибули на
роботу.
Надання допомоги молодим вчителям.
Планування роботи методичних кафедр.
Планування роботи творчих груп.
Про організацію діяльності науково – методичної
ради.
Нарада з молодими вчителями та їх наставниками.
Нарада вчителів-предметників, що працюють в 5-х
класах та відповідними вчителями-класоводами.
Про проведення предметних тижнів.
Підготовка учнів до районних предметних олімпіад.
Про роботу бібліотеки гімназії.
Про роботу з обдарованими дітьми.
Про заключний етап
контролю за станом
викладання предметів у І семестрі.
Аналіз підсумків контрольних робіт, та зрізів знань
за текстами адміністрації.
Ознайомлення з нормативною базою з питань
охорони праці.
Результати роботи вчителів над індивідуальними
методичними темами.
Про проведення
годин варіативної
частини
навчального плану у ІІ семестрі.
Про підготовку матеріалів за результатами класноузагальнюючого контролю.
Про результати тематичного контролю.
Про хід атестації педпрацівників.
Обговорення проекту навчального плану на новий
навчальний рік.
Обговорення
та затвердження
атестаційних
матеріалів.
Про ведення атестаційної документації.
Про виконання навчальних програм.
серпень
Волошин С.В.
співбесіда
серпень
вересень
вересень
вересень
вересень
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
вступний
інструктаж
рекомендації
план
план
план
жовтень
жовтень
Поляков В.С.
Волошин С.В.
інстр.листи
рекомендації
жовтень
жовтень
листопад
листопад
грудень
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Волошин С.В.
положення
наказ
наказ
наказ
наказ
січень
Волошин С.В.
наказ
лютий
Волошин С.В.
положення
березень
Поляков В.С.
плани самоосвіти
січень
Волошин С.В.
наказ
березень
Бедюх Л.В.
довідка
березень
березень
квітень
Кривко І.О.
Поляков В.С.
Кривко І.О.
протокол комісії
квітень
Кривко І.О.
квітень
травень
Поляков В.С.
Волошин С.В.
довідки
проект плану
атестаційні
матеріали
протоколи
наказ
-
3.
Аналіз підсумків контрольних робіт та зрізів знань
за текстами адміністрації.
Підсумки навчальних досягнень учнів за семестр,
рік;
травень
Волошин С.В.
наказ
травень
Волошин С.В.
аналітична таблиця
до 26.08
Кривко І.О.
план роботи
до 26.08
до 04.09
Кривко І.О.
Волошин С.В.
наказ, списки
списки
до 28.08
Волошин С.В.
план заходів
до 28.08
Кривко І.О.
акти
до 28.08
до 28.08
до 28.08
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Зав.кафедрами
Кривко І.О.
протоколи
положення
тарифік.списки
Забезпечення організаційно – правової основи
функціонування гімназії
1. Забезпечити проведення організаційних заходів
серпень
1.Обговорення і корегування плану роботи гімназії на
2015-2016 навчальний рік.
2.Комплектування перших, п’ятих та десятих класів.
3.Уточнення контингенту учнів по класах (вибулі,
прибулі)
4.Організувати підготовчу роботу з майбутніми
першокласниками, які не відвідували дитячий садок.
5.Організувати роботу комісії по перевірці готовності
гімназії до нового навчального року, одержати акти на
дозвіл роботи навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу.
6.Провести батьківські збори в 1, 5, 10 класах.
7.Відкорегувати Положення про чергування по гімназії.
8.Провести розподіл тижневого навантаження вчителів з
урахуванням годин варіативної частини навчального плану.
9.Провести уточнення навчальних планів і програм.
10.Організація участі вчителів у серпневих методичних
заходах району.
11. Укомплектувати заклад педагогічними кадрами згідно
затвердженим штатно – посадовим розписом
12.Підготувати розклад навчальних занять.
13.Розподіл класів по кабінетам.
14.Перевірка
стану навчальних кабінетів і складання
подальшого удосконалення дидактичної бази навчання.
15.Узгодити з фінансовими органами та затвердити у РВО
штатно – посадового розпису на новий навчальний рік
16.Уточнити схеми розміщення педколективу та учнів
28.08
26.08
до 01.09
до 31.08
до 01.09
до 01.09
до 01.09
Савченко О.Я.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Кривко І.О.
до 01.09
Волошин С.В
список програм
матеріали
накази
розклад
карта
штатний розпис
схема
гімназії у сховищі в разі отримання сигналів цивільної
оборони
17.Підписання посадових інструкцій щойно призначеними
педагогічними та іншими працівниками
18.Контроль за проходженням працівниками усіх служб та
підрозділів гімназії медичного огляду
Вересень
1.Підготовка документації по тарифікації педагогічних
кадрів
2.Надання до відділу освіти звітності.
3.Оформлення особових справ щойно прийнятих
працівників закладу.
4.Складання розкладу проведення годин варіативної
частини навчального плану.
5.Складання графіка проведення тематичного оцінювання
на І семестр.
6.Складання графіку чергування вчителів по гімназії.
7.Організація
діяльності
органів
учнівського
самоврядування.
8. Заповнення алфавітної книги учнів, особових справ учнів
1-х класів та контроль за поданням документів учнями, які
прибули до закладу
9.Перевірка зовнішнього вигляду учнів, наявності в них
робочого одягу для занять працею та фізкультурою
10.Затвердження облікового складу класів, розподіл на
групи для поглибленого та профільного вивчення предметів
та при проведенні уроків праці та фізичної культури.
11.Аналіз підсумків прийому учнів у перші класи ( стан
здоров’я, готовність до навчання ). Засідання малої педради
спільно з працівниками дитячого садку.
12.Координація роботи класних керівників.
13.Затвердження календарно-тематичних планів учителівпредметників.
до 01.09
Кривко І.О.
посадові інструкції
до 01.09
Петрова Н.Ю.
інформація
02-07.09
Волошин С.В.
тарифік.список
зг гр-ка
Поляков В.С.
секретар
звіти
особові справи
до 14.09
Волошин С.В.
розклад
до 18.09
Волошин С.В.
графік
до 03.09
вересень
Бедюх Л.В.
Волошина О.І.
графік
план
вересень
секретар
02-06.09
Бедюх Л.В.
книга
особові
справи
інформація
до 11.09
Волошин С.В.
списки, наказ
вересень
Волошин С.В.
матеріали
21.09
до 15.09
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.,
Поляков В.С.
плани
плани
14.Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які
цього потребують.
15.Перевірка особових справ учнів
16.Скласти сітку зайнятості учнів гімназії в позашкільних
навчальних закладах.
17.Перевірити забезпеченість учнів підручниками.
18.Оформити методичний кабінет, учительську.
19.Надання допомоги завідуючим кафедрами з питань
планування на новий навчальний рік.
20.Проведення співбесід з учителями з питань планування
самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової
атестації, надання їм допомоги у виборі методичної теми.
21.Провести
контроль за відвідуванням, дотримання
дисципліни та індивідуальною роботою класних керівників
з учнями.
22.Організація навчального процесу в класах з поглибленим
та профільним вивченням предметів.
23.Проведення диспансеризації учнів і вчителів. Підготовка
медичних документів на новий навчальний рік.
24. Підготувати
списки дітей пільгових категорій,
оформити рішення про надання безкоштовного харчування
таким учням
25.Розподіл громадських доручень серед педагогічних
працівників спільно з профкомом гімназії
26.Складання календарного плану основних заходів з
цивільної оборони на навчальний рік
27.Проведення зустрічі адміністрації з учнями на паралелях
з питань успішності, відвідування занять, дисципліни та
внутрішньо гімназичного життя
28.Складання плану- календаря ( розкладу) позакласної та
позашкільної роботи на навчальний рік
29.Організація контролю за відвідуванням занять учнями та
його обліку в загальногімназичному журналі оперативного
контролю
30.Уточнення даних про учнів, їх батьків та внесення до
гімназичної картотеки
вересень
Волошин С.В.
наказ
вересень
вересень
Волошин С.В.
Волошина О.І.
особові справи
карта зайнятості
вересень
до 07.09
вересень
Кривко І.О.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
матеріали
рекомендації
вересень
Поляков В.С.
рекомендації
вересень
Бедюх Л.В.
інформація
вересень
Поляков В.С.
наказ
28.09
Петрова Н.Ю.
медичні книжки,
Бедюх Л.В.
списки.
наказ
Кривко І.О.
Ковальова О.М
Волошин С.В.
узагальнені
матеріали
план
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
Волошина О.І.
Бедюх Л.В.
інформація
до 28.09
до 30.09
28-30.09
до 23.09
вересень
до 25.09
Класні
керівники
план - календар
журнал
картотека
31.Збір документів, які підтверджують працевлаштування
випускників
32.Підведення підсумків виконання плану щодо
організованого початку навчального року та усунення
недоліків
Жовтень
1.Підготовка та проведення І ( шкільного) етапу предметних
олімпіад з базових дисциплін.
2.Проведення організаційного етапу атестації педагогічних
працівників гімназії
3.Перевірка ведення шкільної документації
 класних журналів
 щоденників
 поурочних планів
 планів роботи навчальних кабінетів
 планів позакласної роботи з предметів.
4.Надання методичної допомоги молодим спеціалістам і
вчителям, що мають проблеми в роботі.
5.Вивчення дієвості і корегування роботи всіх ланок
методичної роботи.
6.Складання графіку
проведення
відкритих уроків,
позакласних заходів, класних годин.
7.Складання списків голів класних батьківських комітетів,
членів ради гімназії.
8.Аналіз відвідування учнями уроків.
9.Скласти замовлення на підручники, навчальні посібники,
довідкову та художню літературу.
10.Оформлення стенду цивільної оборони.
11.Підготовка та проведення класних батьківських зборів.
Листопад
1.Підготовка та участь учнів гімназії в ІІ ( районному) етапі
предметних олімпіад з базових дисциплін
до 25.09
Бедюх Л.В.
інформація
25.09
Кривко І.О.
Інформація
з 05.10
Поляков В.С.
Зав.кафедри
Поляков В.С.
матеріали
До 12.10
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
довідки
жовтень
Поляков В.С.
рекомендації
жовтень
Поляков В.С.
матеріали
до 05.10
графік
до 09.10
Поляков В.С.
Волошина О.І.
Бедюх Л.В.
список
до 19.10
до 22.10
Бедюх Л.В.
Куцак О.С.
інф.на нараду
замовлення
до 29.10
останній
тиждень
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
стенд
протоколи
з 04.11
Поляков В.С.
наказ
до 09.10
наказ
2.Відкоригувати систему гімназійних планів.
3.Провести
перевірку
санітарно-гігієнічного
стану
навчальних кабінетів.
4.Перевірка роботи бібліотеки по забезпеченню учнів
навчальною літературою.
5.Провести збори учнів по паралелям класів за підсумками
2 місяців.
6.Перевірка роботи предметних гуртків, факультативів,
курсів за вибором.
7.Контроль за організацією харчування.
8.Організація роботи по збору даних про випускників для
заповнення документів про освіту
Грудень
1.Проведення наради з класними керівниками з питань
попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І
семестр.
2.Перевірка стану організації роботи по наданню повної
загальної середньої освіти (відвідування гімназії, робота з
дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги ).
3.Підготувати розпорядження про закінчення І семестру.
4.Скласти план роботи для вчителів на зимових канікулах.
5.Забезпечити підготовку вчителів до січневої районної
конференції педпрацівників;
6.Здійснити
контроль за організацією проведення
тематичних атестацій.
7.Контроль за роботою з обдарованими дітьми.
8.Аналіз роботи по учнівському самоврядуванню.
9.Робота з бібліотекою по позакласному читанню.
10.Уточнення списків особливого складу формувань
цивільної оборони на 2016 р
11.Підготовка та проведення класних батьківських зборів
до 09.11
до 12.11
адміністрація
комісія
плани
інф.на нараду
05-06.11
Волошин С.В.
інф.на нараду
до 16.11
Бедюх Л.В.
протоколи
16.11
Волошин С.В.
довідка
до 20.11
листопад
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Класні
керівники
розпорядження
наказ
12.12
Волошин С.В.
інф.на нараду
грудень
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
довідка
до 20.12
до 26.12
грудень
Кривко І.О.
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
розпорядження
план
матеріали
згідно з
графіком
грудень
грудень
08.-11.12
Волошин С.В.
інф.на нараду
Поляков В.С.
Волошина О.І.
Волошин С.В.,
Куцак О.С.
Волошин С.В.
інф.на нараду
інф.на нараду
інф. на нараду
Класні
керівники
протоколи
до 25.12
17-18.12
списки
Січень
1.Провести нараду з вчителями за підсумками роботи
колективу за І семестр та корекцію навчально-виховних
планів.
2.Складання розкладу уроків на ІІ семестр.
3.Складання графіку проведення тематичних атестацій на
ІІ семестр.
4.Проведення індивідуальних бесід з учнями та їх
батьками з питань дисципліни, відвідування гімназії.
5.Перевірка календарно-тематичних планів.
6.Контроль за виконанням єдиних вимог до усного та
письмового
мовлення учнів, веденням
шкільної
документації.
7.Аналіз роботи класних керівників з батьками.
8.Організація повторення навчального матеріалу (через
нараду ).
9.Проведення співбесід про графік літніх відпусток.
10.Розробка заходів з питань підготовки до ДПА, ЗНО
11.Забезпечення організованого початку навчального року в
системі цивільної оборони
12.Організація контрольно – аналітичної роботи з учнями
потенційних категорій.
Лютий
1.Провести попередній розподіл годин навчального
навантаження та доручень на наступний рік.
2.Скласти попередній графік відпусток.
3.Провести звіти вчителів по взаємовідвідуванню уроків.
4.Проведення оглядів
роботи
предметних комісй та
методичних об’єднань з питань впровадження у практику
дієвих
форм підвищення
професійної майстерності
вчителів:
- організація наставництва;
- школа передового педагогічного досвіду;
- творчі групи;
- творчі звіти вчителів.
04.01
Кривко І.О.
інф.на нараду
до 08.01
до 21.01
Савченко О.Я.
Волошин С.В.
розклад
графік
14-15.01
Бедюх Л.В.
розпорядження
до 20.01
січень
Волошин В.С.
Волошин С.В.
адміністрація
план
матеріали
січень
з 18.01
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
інф.на нараду
до 27.01
до 29.01
до 29.01
Кривко І.О., П
Волошин С.В.
Волошин С.В.
інф.на нараду
інф.на нараду
наказ
з 25.01
адміністрація
списки
до 10.02
ПК
адміністрація,
ПК
зав.кафедрами
Поляков В.С.
НМР
до 17.02
лютий
03-05.02
09-11.02
16-17.02
23-25.02
графік контролю
проект наказу
графік
звіти
матеріали на
засідання НМР
5.Уточнення схеми повідомлення постійного складу гімназії
про отримання сигналів цивільної оборони
6.Підготовка програми розвитку гімназії на новий
навчальний рік.
7. Організація огляду будівлі та навчальних приміщень,
забезпечення, в разі необхідності, кошторису робіт
Березень
1.Визначення стану профорієнтаційної роботи.
2.Створення творчих груп по розробці проекту річного
плану на 2016/2017 н.р.
3.Провести анкетування педагогічного колективу та учнів
по аналізу діяльності гімназії за 2015/2016 н.р. та
плануванню роботи гімназії на 2016/2017 н.р.
4.Організація і проведення тижня дитячої книги.
5.Аналіз функціонування
класів з поглибленим
та
профільним вивченням предметів.
6.Організація роботи з майбутніми першокласниками.
7.Розробити проект плану літніх оздоровчих заходів та
навчальної практики, екскурсій та експедицій.
8.Підготовка та оформлення атестаційних матеріалів.
Квітень
1.Участь гімназії у « Днях відкритих дверей» вищих
навчальних закладів
2.Проведення організаційних заходів по підготовці
документації на проведення ДПА та ЗНО
3.Організація і проведення тижня молодого спеціаліста.
4.Оформити документи і направити учнів на медикопедагогічну комісію.
5.Звіти вчителів
(про хід
повторення, виконання
навч.програм, організація консультацій, самоосвіта тощо).
6.Підведення
підсумків
роботи
учнівського
самоврядування, КУСу, НТУ ( звіти і вибори ).
7.Творчий звіт
кафедр про роботу
над науковометодичною темою.
до 16.02
Волошин С.В.
схема
до 23.02
Кривко І.О.
програма
до 28.02
Кривко І.О.
Середа П.М.
заявка
кошторис
10-15.03
до 15.03
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
інформація
розпорядження
до 28.03
Поляков В.С.,
психолог
матеріали
15-18.03
до 21.03
Куцак О.С.
Поляков В.С.
план тижня
матеріали аналізу на
засідання НМР
22-25.03
до 28.03
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
до 28.03
атестаційна
комісія
матеріали
вихідні дні
Поляков В.С.
оголошення
квітень
Волошин С.В.
накази
04.-08.04
квітень
Поляков В.С.
Волошин С.В.
матеріали
довідки
до 21.04
адміністрація
звіти
до 25.04
Волошина О.І.,
Поляков В.С.
Поляков В.С.,
зав.кафедрами
протоколи
до 27.04
план
аналіз,матеріали на
зас-ня НМР
8.Проведення загальногімназичного Дня цивільної оборони
9.Корегування плану завершення навчального року.
10.Планування роботи технічного персоналу на літо
11.Проведення робочої зустрічі з батьківськими комітетами
класів з організаційних питань щодо ремонту, завершення
навчального року та проведення оздоровчої кампанії
Травень
1.Розробити остаточний варіант структури річного плану.
2.Оформлення і здача документації про підготовку і
проведення державної атестації в РВО.
3.Проведення класних батьківських зборів та загально
гімназичної конференції
4.Проведення анкетування батьків, учнів та вчителів з
питання « Що в гімназії треба змінити?»
5.Організація поповнення спецфонду гімназії
6.Підвести підсумки роботи по визначенню кращого
навчального кабінету.
7.Проведення « Дня відкритих дверей» для майбутніх учнів
гімназії
8.Підвести підсумки конкурсів “Кращий з предмету”, “За
особливі успіхи в науковій роботі”, “Кращий учень класу”,
“Краща гімназична сім’я”, “Лідер гімназії”.
9.Затвердити план оздоровчих заходів для школярів у
літній період.
10.Перевірка виконання навчальних програм з основ наук
11.Забезпечення проведення триденних навчально –
польових зборів
12.Складання графіка проведення навчальної практики та
екскурсій.
13.Підготувати
розпорядження
про
організоване
закінчення навчального року.
14.Проведення
урочистей,
присвячених
учнівським
досягненням
15.Підготовка до аналізу роботи гімназії за рік.
16.Підготувати і провести Свято Букваря.
28.04
до 30.04
до 30.04
до 30.04
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
розпорядження
наказ
розпорядження
інформація
до 19.05
згідно
наказу
Кривко І.О.,
Волошин С.В.
матеріали
планування
матеріали ДПА
протоколи
Кривко І.О.
Бедюх Л.В.
Психолог
узагальнена довідка
13.05
Масалов В.В.
адміністрація,
ПК
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Поляков В.С.,
Волошина О.І.
КУС, НТУ
Бедюх Л.В.
до 19.05
квітень травень
до 20.05
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Карнаухов О.А
Бедюх Л.В.
графік
травень
Кривко І.О.
розпорядження
Кривко І.О.
урочисті
адміністрація
Куцак О.С.
аналіз
матеріали
до 23.05
до 25.05
26.05-06.06
до 16.05
спецрахунок
інф.на нараду
план проведення
журнал реєс-трації,
свідоцтва, протокол
план
наказ
наказ
17.Проведення бесіди з батьками учнів випускних класів з
питань організації випускного вечора.
Кривко І.О.
інформація
Волошин С.В.
списки
адміністрація,
атест.комісії
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
матеріали ДПА
4.Аналіз роботи кожного вчителя за рік ( робота з учнями, до виходу в
методична
робота,
позакласна робота, створення відпустку
навчально – методичного комплексу по предмету).
адміністрація
аналіз
5.Прийняття звітів за навчальний рік, підготовка класних
журналів, журналів ГПД,гурткової роботи та заміни уроків
до архіву гімназії
червень
адміністрація
шкільна
документація
6.Набір учнів в 1-ші, 5-ті, 10-ті класи.
червень
адміністрація
списки
Кривко І.О.
графік
до 06.06
Кривко І.О.
рішення педради
9.Співбесіди з учителями, які йдуть у відпустку.
до 17.06
Кривко І.О.
10.Затвердити в департаменті освіти освіти Запорізької ОДА
навчальний план на 2016-2017 н.р.
згідно
наказу
ОДОМС
до 12.06
Кривко І.О.
матеріали
співбесіди
навчальний план
26.05
18.Оформлення списку майбутніх першокласників
Червень
1.Організація проведення державної підсумкової атестації.
2.Узагальнення і аналіз результатів ДПА.
3.Організація проведення
навчальних
практики.
екскурсій
та
7.Охоплення всіх батьків роботою з підготовки гімназії до
нового навчального року.
8. Підготовка матеріалів до видачі документів про освіту
випускникам гімназії
11.Підготовка розділів річного плану до опрацювання
директором.
травень червень
згідно
графіка
Заступники
директора
аналіз ДПА
матеріали
план роботи
2. Підготувати накази:
-
-
Серпень
про медичне обстеження працівників гімназії
про заходи щодо виконання Закону України “ Про
звернення громадян ”;
про створення комісії для проведення розподілу
педагогічного навантаження;
про затвердження номенклатури справ гімназії та
призначення відповідального за ведення обліку
шкільної документації;
про посилення контролю за дотриманням фінансово
– бюджетної дисципліни;
про призначення комісії із розслідування нещасних
випадків;
про створення комісії із запобігання правопорушень
серед учнів;
про організацію роботи з профілактики
правопорушень, злочинності та бездоглядності учнів;
про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним
захворюванням;
про відповідального за збереження електроенергії;
про затвердження робочого навчального плану;
про затвердження правил внутрішньошкільного
трудового розпорядку;
про комплектування 1 та 10 –х класів;
про призначення класних керівників,зав. кабінетами;
про організацію роботи з питань охорони праці в
навчальному закладі;
про розстановку педкадрів і розподіл навчального
навантаження між учителями гімназії;
про розподіл обов’язків між членами адміністрації;
про календарне планування вчителями роботи на
навчальний рік;
про призначення громадського інспектора з охорони
прав дитини;
19.08
19.08
Кривко І.О.
Кривко І.О.
19.08
Кривко І.О.
21.08
Кривко І.О.
21.08
Кривко І.О.
25.08
Кривко І.О.
25.08
Бедюх Л.В.
25.08
26.08
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
26.08
26.08
26.08
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
27.08
27.08
27.08
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
28.08
Волошин С.В.
28.08.
30.08
Кривко І.О.
Волошин С.В.
30.08
Кривко І.О.
-
-
-
про створення комісії з інвентаризації
вересень
про зарахування прибувших та відрахування
вибувших за літо учнів;
про організацію навчально – виховного процесу в
гімназії у 2015-2016 н.р. ;
про організацію харчування 1-11 класів;
про організацію роботи бібліотеки;
про режим роботи гімназії;
про тарифіковані доплати за перевірку письмових
робіт учнів, класне керівництво, завідування
кабінетами;
про порядок організації безкоштовного харчування
дітей пільгових категорій;
про створення комісії зі списання матеріальних
цінностей;
про створення служби з охорони праці;
про організацію виконання Закону України « Про
пожежну безпеку»;
про виконання Закону України « Про забезпечення
сан. та епідем. благополуччя населення»;
про організацію виконання Закону України " Про
дорожній рух»;
про створення комісії з попередження дитячого
травматизму;
про вимоги до колективу щодо дотримання норм
єдиного орфографічного режиму в гімназії;
про організацію чергування по гімназії;
про
організацію
роботи
з
профілактики
правопорушень серед учнів гімназії;
про відповідальність за збереження життя і здоров’я
учасників НВП;
про проведення конкурсу – рейду « Увага! Діти на
дорогах»;
про кількісний склад учнів гімназії на 5.09.2015 р.
30.08
Кривко І.О.
02.09
Кривко І.О.
02.09
Кривко І.О.
02.09
02.09
02.09
02.09
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
03.09
Бедюх Л.В.
03.09
Кривко І.О.
03.09
03.09
Волошин С.В.
Волошин С.В.
03.09
Волошин С.В.
03.09
Волошин С.В.
03.09
Волошин С.В.
03.09
Волошин С.В.
03.09
04.09
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В
04.09
Волошин С.В.
04.09
Волошин С.В.
04.09
Кривко І.О.
-
-
-
-
про затвердження груп учнів 10-11 класів для
профільного вивчення предметів;
про затвердження груп учнів 8-9 класів для
поглибленого вивчення предметів;
про призначення завідуючих кафедрами.
про організацію роботи факультативів, спецкурсів,
додаткових занять, гуртків, І та ІІ гімназичних
компонентів;
про матеріальну відповідальність за навчальні
кабінети;
про забезпечення учнів підручниками;
про призначення громадського інспектора з охорони
прав дитинства;
про організацію позакласної та позашкільної роботи;
про організацію туристсько – краєзнавчої роботи;
про планування діяльності психологічної служби
гімназії, ведення нею документації та звітування
про роботу;
про проведення місячника пожежної безпеки;
про організацію
позакласної та позашкільної
роботи;
про організацію науково-методичної роботи;
про створення науково-методичної ради;
про створення атестаційної комісії;
про організацію та проведення курсу « Захист
Вітчизни» в новому навчальному році;
про організацію підрозділів та затвердження
командирів підрозділів;
про підсумки організації літнього відпочинку учнів;
про створення і організацію роботи ТТК в 2015-16
н.р.
про організацію
і проведення незалежних
контрольних робіт по класах нового набору з
метою визначення фактичного рівня знань учнів;
про організацію туристсько-краєзнавчої роботи на
навчальний рік, проведення екскурсій та експедицій;
04.09
Поляков В.С.
04.09
Поляков В.С
04.09
04.09
Поляков В.С.
Волошин С.В.
07.09
Кривко І.О.
07.09
09.09
Кривко І.О.
Кривко І.О.
09.09
09.09
09.09
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
09.09
10.09
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
10.09
10.09
10.09
10.09
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
11.09
Кривко І.О.
11.09
11.09
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
11.09
Поляков В.С.
11.09
Бедюх Л.В.
-
-
про створення комісії з проведення атестації;
про підвищення кваліфікації педпрацівників;
про розподіл учнів по спец.медичним групам на
уроках фізичної культури;
про організацію роботи з обдарованими учнями;
про вимоги щодо ведення шкільної документації;
про відповідального за збереження електроенергії;
про розподіл учнів для занять фізичною культурою
на медичні групи;
про вивчення стану викладання предметів;
про участь учнів гімназії в І етапі Всеукраїнського
конкурсу МАН;
про організацію та проведення єдиних контрольних
робіт в 5-х класах;
-- про підсумки працевлаштування випускників 9-х,
11-х класів;
про організацію учнівського самоврядування;
про створення комісії зі списання матеріальних
цінностей, що вийшли з ужитку;
про порядок збирання добровільних внесків батьків;
про організацію батьківського всеобучу;
про
організацію
роботи
по
об’єктивному
оцінюванню;
про невикористання в НВП небезпечних речовин;
про організацію роботи творчих груп;
про організацію позакласної роботи з фізичної
культури;
про створення наркологічного поста і організації
його роботи;
про проведення санітарних п’ятниць;
про порядок внесення добровільних коштів батьків;
про проведення І (шкільного) етапу учнівських
олімпіад з базових дисциплін /Свята знань
“Ломоносівські дні”/;
про організацію наставництва;
про проведення конкурсу « Кращий кабінет»;
11.09
12.09
12.09
12.09
12.09
12.09
15.09
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
15.09
16.09
Волошин С.В.
Поляков В.С.
16.09
Поляков В.С.
16.09
Бедюх Л.В.
17.09
17.09
Волошина О.І.
Кривко І.О.
17.09
18.09
18.09
Кривко І.О.
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
18.09
19809
21.09
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
21.09
Бедюх Л.В.
22.09
23.09
24.09
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Поляков В.С.
24.09
25.09
Поляков В.С.
Поляков В.С.
-
про створення комісії з матеріального заохочення;
про створення комісії з трудових спорів;
Жовтень
- про проведення інвентаризації;
- про організацію стажування молодих спеціалістів;
- про організацію наставництва для вчителів, що
потребують методичної допомоги;
- про підсумки незалежних контрольних робіт в 5-х
класах;
- про організаційні заходи щодо підготовки та
проведення ЗНО;
- про вжиття заходів щодо недопущення жорстокого
поводження з дітьми;
- про проведення атестації у 2015-2016 н.р.;
- про проведення гімназичного конкурсу “ Вчитель
року”;
- про збереження майна гімназії і санітарний стан
навчальних кабінетів;
- про створення робочих груп по складанню проекту
річного плану роботи гімназії на 2016/2017 н.р.
- про організацію профорієнтаційної роботи в гімназії;
- про підсумки відвідування навчальних занять учнями
гімназії;
-
-
Листопад
про підсумки І (шкільного) етапу
предметних
олімпіад та проведення Свята знань “Ломоносівські
дні”;
про проведення І ( шкільного ) етапу конкурсу ім.
Т.Шевченка;
про захист творчих робіт учнями гімназії в 2015 р.;
про участь учнів в ІІ (районному) етапі предметних
олімпіад;
про участь учнів в І( шкільному) етапі МАН;
про проведення місячника безпеки;
28.09
30.09
Кривко І.О.
Кривко І.О.
02.10
07.10
07.10
Кривко І.О.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
08.10
Поляков В.С.
14.10
Волошин С.В.
15.10
Бедюх Л.В.
16.10
22.10
Поляков В.С.
Поляков В.С.
23.10
Кривко І.О.
26.10
Кривко І.О.
27.10
30.10
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
02.11
Поляков В.С.
03.11
Поляков В.С.
04.11
04.11
Поляков В.С.
Поляков В.С.
05.11
05.11
Поляков В.С.
Волошин С.В.
-
про підготовку до роботи гімназії в зимовий період;
про створення комісії по атестації навчальних
кабінетів;
про проведення моніторингу та контрольних робіт з
укр.мови та математики за текстами адміністрації;.
про результати поглибленого медичного огляду ;
про організацію набору учнів до 1 та 5 класів на
новий навчальний рік
Грудень
- про перевірку техніки читання в початкових класах;
- про підсумки моніторингу та контрольних робіт з
укр.мови та математики за І семестр;
- про організацію та проведення новорічних свят, про
пожежну безпеку;
- про режим роботи гімназії і зайнятості дітей
- у канікулярний час;
- про організацію курсової перепідготовки на
наступний навчальний рік;
- про стан викладання предметів за І семестр;
- про стан виховної роботи в гімназії;
- про запобігання травматизму учнів під час зимових
канікул;
- про результати перевірки техніки читання;
- про ведення шкільної документації;
- про виконання навчальних програм за І семестр;
- про рух учнів за І семестр;
- про підсумки проведення методичних декад в І
семестрі 2015-16 н.р.
-
Січень
про створення комісії по списанню;
про результати роботи гімназії за І семестр;
про підсумки курсової перепідготовки в 2015 р.
про стан збереження навчально-матеріальної бази;
про підсумки ІІ (районного) етапу предметних
00.11
11.11
Кривко І.О.
Волошин С.В.
25.11
Волошин С.В.
27.11
30.11
Петрова Н.Ю.
Кривко І.О.
09.12
до 22.12
Волошин С.В.
Волошин С.В.
до 22.12
Кривко І.О.
до 23.12
Бедюх Л.В.
до 23.12
Поляков В.С.
до 25.12
до 25.12
до 25.12
Волошин В.С.
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
21.12
до 30.12
до 30.12
30.12
30.12
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
04.01
05.01
08.01
11.01
13.01
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Поляков В.С.
-
-
-
-
-
-
олімпіад;
про чисельність учнівського контингенту на початок
ІІ семестру;
про підготовку учнів до інтелектуальних змагань в
2016 р;
про проведення огляду художньої самодіяльності;
про організацію навчання з цивільної оборони;
про проведення обліку учнів по набору в 1-й клас;
про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень
учнів;
про проведення вечора зустрічі з випускниками
про проведення занять з цивільної оборони та
організацію навчальних тренувань;
про стан викладання допризовної підготовки та
санітарної підготовки в гімназії;
Лютий
про затвердження тематики творчих робіт учнів в
2016 р.;
про підсумки перевірки виконання функціональних
обов’язків та громадських доручень працівниками
гімназії;
про попереднє призначення класних керівників,
учителів математики, української мови в майбутні
5-ті класи.
про проведення повторного обліку дітей 6-7 річного
віку, уточнення списку дітей, які підуть до 1-го
класу;
про заходи з поліпшення стану допризовної
підготовки;
Березень
про затвердження графіка відпусток працівників
гімназії;
про запобігання травматизму серед учасників
навчально – виховного процесу;
про запобігання правопорушенням і злочинності
12.01
Кривко І.О.
14.01
Поляков В.С.
15.01
18.01
21.01
22.01
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
26.01
26.01
Волошина О.І.
Волошин С.В.
27.01
Кривко І.О.
03.02
Поляков В.С.
10.02
Кривко І.О.
17.02
Кривко І.О.
19.02
Бедюх Л.В.
24.02
Кривко І.О.
до 11.03
Кривко І.О.
17.03
Волошин С.В.
18.03
Волошин С.В.
-
-
-
серед учнів;
про створення комісії з підготовки документації для
проведення атестації учнів;
про результати перевірки виконання єдиних вимог
щодо письмових робіт і перевірки зошитів.
Квітень
про організацію передатестаційного повторення;
про попередній захист творчих робіт учнів;
про проведення ДПА в 2015-16 н.р.
вивчення стану техніки читання;
про виконання Закону України « Про мову»
про проведення дня ЦО і тренувань;
про підсумки атестації педагогічних працівників;
про проведення контрольних робіт в профільних
класах;
про підсумки стажування молодих спеціалістів;
про ефективність роботи предметних кафедр;
про проведення військово – польових зборів;
про підсумки роботи бібліотеки гімназії;
про проведення незалежних контрольних робіт;
про підсумки проведення атестаційного періоду;
про викладання ЦО та виконання заходів на об’єкті;
про організоване закінчення навчального року;
Травень
про результати перевірки техніки читання;
про попереднє навантаження педагогічних
працівників на 2016-2017 н.р.;
про затвердження графіка відпусток працівників
гімназії;
про звільнення від ДПА;
про порядок проведення навчальних екскурсій,
експедицій та практики;
про проведення балу « Біла акація»;
про проведення літньої оздоровчої кампанії
24.03
Волошин С.В.
31.03
Волошин С.В.
01.04
04.04
08.04
15.04
15.04
18.04
20.04
20.04
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
21.04
21.04
22.04
28.04
28.04
28.04
29.04
29.04
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Волошин В.С.
Поляков В.С.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
05.05
06.05
Волошин С.В.
Кривко І.О.
12.05
Кривко І.О.
13.05
13.05
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
16.05
18.05
Бедюх Л.В.
Бедюх Л.В.
-
-
про використання
годин варіативної частини
навчального плану;
про організовану здачу навчальної літератури;
про результати контрольних робіт в профільних
класах;
про проведення випускного вечора;
про проведення свята Останнього дзвоника;
про підсумки акції « Живи, книго!»;
про підсумки вивчення курсу “ Основи захисту
Вітчизни”;
про підсумки роботи бібліотеки гімназії;
про проведення медогляду працівників гімназії;
про підсумки науково-методичної роботи;
про підсумки виховної роботи;
про результати незалежних контрольних робіт;
про підсумки роботи з обдарованими дітьми;
про результати персонального контролю;
про підсумки викладання курсу « Захист Вітчизни»
про рух учнів на ІІ семестр
червень
про виконання навчальних планів та програм за
підсумками навчального року;
про проведення заходів по оздоровленню дітей;
про підсумки контролю за веденням шкільної
документації;
про стан викладання предметів;
про
підсумки
роботи
органів
учнівського
самоврядування;
про підсумки роботи з охорони праці;
про підсумки проведення методичних декад;
про випуск, переведення , нагородження учнів;
про призначення виконуючих обов’язки директора
гімназії на час його відпустки;
про затвердження графіка чергування вчителів під
час літніх канікул
18.05
Волошин С.В.
18.05
20.05
Куцак О.С.
Поляков В.С.
20.05
20.05
20.05
25.05
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Куцак О.С.
Кривко І.О.
25.05
25.05
до30.05
до 30.05
до 30.05
до 30.05
27.05
27.05
27.05
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Поляков В.С.
Волошина О.І.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Кривко І.О
Кривко І.О.
01.06
Волошин С.
01.06
02.06
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
03.06
08.06
Волошин С.В.
Волошина О.І.
09.05
11.05
червень
20.06
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Кривко І.О
Кривко І.О.
23.06
Кривко І.О.
Підготовка та проведення педагогічно доцільної
комплектації учнів:
- вступні іспити
4
5
- психолого – педагогічна діагностика (конкурсний відбір )
учнів, що вступають до гімназії
- здійснення комплектування класних колективів , груп з
поглибленого вивчення предметів у 7,8,9, - х класах , груп
для занять факультативів, гуртків, клубів, секцій, клубів.
- комплектація груп профільного вивчення предметів у 1011 класах .
- узгодження з фінансовими органами та затвердження у
відділі освіти РДА штатнопосадового розпису на новий
навчальний рік .
- складання відомостей про учнів сиріт , напівсиріт , дітей з
багатодітних сімей , дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- складання відомостей та списків учнів, що мають потребу
у безкоштовному харчуванні та матеріальній допомозі з
фонду Ради гімназії ;
- підготовка картотеки учнів гімназії
Регламентація відповідно до нормативних документів
режиму роботи гімназії, структури навчального року,
затвердження:
- навчального плану та програм;
- структури навчального року, режиму роботи гімназії на
новий навчальний рік;
- розкладу уроків;
- внести корективи до розкладу уроків та занять з урахуванням профілізації навчання в 10-11 кл
- правил внутрішнього розпорядку:
- календарно-тематичних планів з основ наук на І – ІІ сем.
- календарного плану роботи гімназії на 2 місяці.
- планів виховної роботи класних керівників на І семестр
навчального року:
- планів роботи факультативів, гуртків, клубів :
червеньсерпень
червеньсерпень
до 31.08
Волошин С.В.
матеріали
психолог
матеріали
до 31.08
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
списки
до 31.08
Кривко І.О.
розпис
до 05.09
Бедюх Л.В.
відомості
до 05.09
Бедюх Л.В.
відомості
до 12.10.
Бедюх Л.В.
картотека
до 20.08
до 30.08
Кривко І.О.
Кривко І.О
навч.план
наказ
до 31.08
до 20.09
Савченко О.Я.
Савченко О.Я.
розклад
розклад
до 25.08
до 14.09
до 05.05
до 14.09
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Бедюх Л.В.
правила
плани
план
плани
до 20.09
Бедюх Л.В.
плани
6
- планів фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями:
- плану роботи бібліотеки:
- плану роботи з допризовної підготовки:
- вимог щодо ведення шкільної документації, подання звітів:
- планів роботи предметних кафедр:
- графіка чергування вчителів і учнів по гімназії та їдальні:
- плану роботи з молодими вчителями:
- координаційного графіку проведення письмових,
контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичних
атестацій з основ наук:
- графіки проведення підсумкових заліків та незалежних к.р.
на новий навчальний рік:
- графіку захисту навчальних та творчих робіт учнів:
- плану заходів щодо проведення атестації вчителів.
Кадрове забезпечення діяльності гімназії
1. Здійснення комплектації кадрами на новий навчальний
рік .
2. Розподіл громадських доручень серед працівників
гімназії.
3.Забезпечення нормативності під час проведення
документації з кадрових питань.
4. Залучення до роботи у гімназії наукових працівників і
фахівців вищої кваліфікації.
5.Проведення педагогічно доцільної розстановки
педагогічних кадрів:
- завідуючих кафедрами;
- учителів – предметників;
- класних керівників;
- керівників студій, гуртків, клубів, секцій;
- зав. кабінетами, пришкільною ділянкою.
6. Організація роботи допоміжного технічного персоналу:
- призначення лаборантів;
- розподіл ділянок роботи техперсоналу, складання графіку
їхньої роботи.
до 20.09
до 25.09
до 10.09
до 05.09
до 20.09
до 01.09
до 30.09
до 25.09
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Поляков С.В.
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
Волошин С.В.
плани
план
план
інструкція
план
графік
план
графік
до 14.09
Волошин С.В.
графік
до 25.09
до 20.10
Поляков В.С.
Волошин С.В.
графік
план
серпень
Кривко І.О.
наказ
вересень
Кривко І.О.
розпорядження
вересень
Кривко І.О.
наказ
жовтеньлистопад
вересень
Поляков В.С.
план заходів
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
наказ
Середа П.М.
розпорядження
графік
серпень
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
34
Размер файла
265 Кб
Теги
ііі, система, упр, розділи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа