close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

календарне планування 5-9 класи

код для вставки
Календарне планування шкільного курсу математики
підготувала Глазачева Ліна Федорівна , \
вчитель математики КЗШ № 108,
Довгинцівський район
Перелік програм, відповідно до яких складено
календарно – тематичне планування
Клас
Алгебра
5-7
8-9
Геометрія
Математика,
алгебра,
геометрія
Предмет
8-9
Назва
навчальної програми,
автори
Математика.
Навчальна програма
для загальноосвітніх
навчальних закладів. 59 класи
Математика.
Програма для
загальноосвітніх
навчальних закладів. 512 класи
( М.І.Бурда,
Г.В.Апостолова,
В.Г.Бевз)
Математика.
Програма для
загальноосвітніх
навчальних закладів. 512 класи
( М.І.Бурда,
Г.В.Апостолова,
В.Г.Бевз)
Видавництво, рік видання
Документ, яким
затверджено
програму
2013
«Освіта»
Навчальні
програми
затверджені
наказом МОН від
29.05.2015 № 585
Математика. Програма для
загальноосвітніх
навчальних закладів. 5-12
класи. - К.: Перун, 2005
Лист МОНУ від
23.12.2004 № 1/116611
Математика. Програма для
загальноосвітніх
навчальних закладів. 5-12
класи. - К.: Перун, 2005
Лист МОНУ від
23.12.2004 № 1/116611
1
Розподіл годин
Клас
Предмет
5
6
7
7
8
8
9
9
Математика
Математика
Алгебра
Геометрія
Алгебра
Геометрія
Алгебра
Геометрія
Годин за
програмою
140
140
70
70
70
70
70
70
всього
140
140
70
70
70
70
70
70
Годин за планом
І семестр ІІ семестр
64
76
64
76
32
38
32
38
32
38
32
38
32
38
32
38
Кількість контрольних робіт
Клас
5 клас (математика)
6 клас (математика)
7 клас (алгебра)
7 клас (геометрія)
8 клас (алгебра)
8 клас (геометрія)
9 клас (алгебра)
9 клас (геометрія)
Кількість годин на
тиждень
4
4
2
2
2
2
2
2
Кількість
контрольних робіт
10
10
7
7
6
6
7
7
2
Номер
уроку
5 клас математика
(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень,
II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)
Тема уроку
Дата
Дата
Пр.
І СЕМЕСТР
Тема І. Натуральні числа і дії над ними. Геометричні фігури і величини.
(64 години)
Тема №1 Лічба , вимірювання і числа
1.
Предмети та одиниці лічби.
2.
Вхідне діагностування.
3.
Пряма. Промінь. відрізок. Вимірювання
відрізків.
4.
Пряма. Промінь. відрізок. Вимірювання
відрізків.
5.
Координатний промінь.
6.
Координатний промінь.
7.
Числові вирази. Рівності. Нерівності.
8.
Порівняння натуральних чисел.
9.
Порівняння натуральних чисел.
10. Кути та їх вимірювання.
11. Кути та їх вимірювання.
12. Контрольна робота №1
Тема №2. Дії першого ступеня з натуральними числами
13. Буквені вирази. Формули.
14. Буквені вирази. Формули.
15. Додавання натуральних чисел.
16. Додавання натуральних чисел.
17. Закони додавання.
18. Закони додавання.
19. Віднімання натуральних чисел.
20. Віднімання натуральних чисел.
21. Віднімання натуральних чисел
22. Многокутник та його периметр. Рівні
фігури.
23. Многокутник та його периметр. Рівні
фігури.
24. Трикутник та його види.
25. Трикутник та його види
3
26. Контрольна робота №2
Тема №3 Дії другого ступеня з натуральними числами
27. Множення натуральних чисел.
28. Множення натуральних чисел.
29. Переставна, сполучна властивості
множення.
30. Переставна, сполучна властивості
множення.
31. Розподільна властивість множення.
32. Розподільна властивість множення.
33. Розподільна властивість множення.
34. Розподільна властивість множення.
35. Ділення натуральних чисел.
36. Ділення натуральних чисел.
37. Ділення натуральних чисел
38. Ділення натуральних чисел
39. Ділення з остачею.
40. Ділення з остачею.
41. Контрольна робота №3
Тема №4 Рівняння. Розв’язування
задач
42. Порядок виконання дій у виразах.
43. Порядок виконання дій у виразах.
44. Порядок виконання дій у виразах.
45. Рівняння.
46. Рівняння.
47. Рівняння.
48. Типи задач та способи їх розв´язування.
49. Типи задач та способи їх розв´язування.
50. Типи задач та способи їх розв´язування.
51. Типи задач та способи їх розв´язування.
52. Типи задач та способи їх розв´язування.
53. Контрольна робота №4
Тема №5 Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі
та об´єми фігур
54. Степінь числа.
55. Степінь числа.
56. Площа прямокутника і квадрата.
57. Площа прямокутника і квадрата.
58. Прямокутний паралелепіпед. Куб.
Піраміда.
4
Прямокутний паралелепіпед. Куб.
Піраміда.
60. Об´єм прямокутного паралелепіпеда і
куба.
61. Об´єм прямокутного паралелепіпеда і
куба.
62. Контрольна робота №5
63. Розв´язування задач.
64. Узагальнення та систематизація
матеріалу, вивченого I в семестрі.
ІІ СЕМЕСТР
Тема II. Дробові числа і дії з ними.(64 години)
Тема №6 Звичайні дроби
65. Що таке звичайний дріб.
66. Що таке звичайний дріб.
67. Правильні і неправильні дроби.
68. Правильні і неправильні дроби.
69. Порівняння дробів.
70. Порівняння дробів.
71. Дроби і ділення.
72. Дроби і ділення.
73. Дроби і ділення.
74. Знаходження дробу від числа.
75. Знаходження дробу від числа.
76. Знаходження числа за його дробом.
77. Знаходження числа за його дробом.
78. Контрольна робота №6
Тема №7 Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими
знаменниками
79. Додавання і віднімання дробів з
однаковими знаменниками.
80. Додавання і віднімання дробів з
однаковими знаменниками.
81. Додавання і віднімання дробів з
однаковими знаменниками.
82. Додавання і віднімання дробів з
однаковими знаменниками.
83. Доповнення правильного дробу до
одиниці.
84. Віднімання дробу від натурального
числа.
59.
5
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Віднімання дробу від натурального
числа.
Віднімання дробу від натурального
числа.
Додавання і віднімання мішаних чисел.
Додавання і віднімання мішаних чисел.
Додавання і віднімання мішаних чисел.
Додавання і віднімання мішаних чисел.
Розв´язування задач.
Контрольна робота №7
Тема №8 Десяткові дроби та дії з ними.
Десятковий дріб.
Десятковий дріб.
Порівняння десяткових дробів
Порівняння десяткових дробів
Додавання і віднімання десяткових
дробів.
Додавання і віднімання десяткових
дробів.
Додавання і віднімання десяткових
дробів.
Множення десяткових дробів.
Множення десяткових дробів.
Множення десяткових дробів.
Ділення десяткових дробів.
Ділення десяткових дробів.
Ділення десяткових дробів.
Ділення десяткових дробів.
Ділення десяткових дробів.
Округлення чисел.
Округлення чисел.
Контрольна робота №8
Тема№9 Відсотки. Середнє арифметичне.
Що таке відсоток ?
Що таке відсоток ?
Знаходження відсотка від числа.
Знаходження відсотка від числа.
Знаходження відсотка від числа.
Знаходження відсотка від числа.
Знаходження числа за його відсотком.
Знаходження числа за його відсотком.
6
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
Знаходження числа за його відсотком.
Знаходження числа за його відсотком.
Розв´язування задач на відсотки.
Розв´язування задач на відсотки.
Середнє арифметичне.
Середнє арифметичне.
Середнє значення величини.
Середнє значення величини.
Середнє значення величини.
128. Контрольна робота №9
Тема III. Повторення і систематизація навчального матеріалу.(12 год)
129. Лічба, вимірювання і числа.
130. Дії першого ступеня з натуральними
числами.
131. Дії другого ступеня з натуральними
числами.
132. Степінь натурального числа з
натуральним показником. Площі та
об´єми фігур.
133. Звичайні дроби.
134. Дії першого ступеня зі звичайними
дробами з однаковими знаменниками.
135. Десяткові дроби та дії з ними.
136. Відсотки. Середнє арифметичне.
137. Підсумкова контрольна робота №10.
138. Розв´язування задач.
139. Розв´язування задач.
140. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.
6 клас математика
(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень,
II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)
Номер
Тема уроку
Дата
Дата Пр.
уроку
І СЕМЕСТР
Тема I. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (10 год)
Дільники та кратні натурального числа
1.
Дільники та кратні натурального числа
2.
Ознаки подільності на 2, 5, 10
3.
Ознаки подільності на 9 і 3
4.
Прості та складені числа
5.
7
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Розкладання чисел на прості множники
Найбільший спільний дільник
Найменше спільне кратне
Систематизація знань. Самостійна
робота
Контрольна робота №1
Тема II. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30 год)
Тема №1. Дії першого ступеня зі
звичайними дробами
Основна властивість дробу
Зведення дробу до нового знаменника.
Скорочення дробів
Скорочення дробів
Найменший спільний знаменник.
Зведення дробів до спільного
знаменника
Зведення дробів до спільного
знаменника. Порівняння дробів
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками
Додавання і віднімання мішаних чисел
Додавання і віднімання мішаних чисел
Перетворення звичайних дробів у
десяткові
Десяткове наближення звичайного дробу
Розв’язування вправ
Систематизація знань та підготовка до
тематичного оцінювання
Контрольна робота №2
Тема №2. Дії другого ступеня зі
звичайними дробами
Множення звичайних дробів
Множення звичайних дробів
Множення звичайних дробів
Знаходження дробу від числа
Знаходження дробу від числа
Взаємно обернені числа.
Ділення звичайних дробів
Ділення звичайних дробів
8
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Ділення звичайних дробів
Знаходження числа за його дробом
Знаходження числа за його дробом
Розв’язування вправ на всі дії зі
звичайними дробами
Розв’язування вправ на всі дії зі
звичайними дробами
Розв’язування вправ на всі дії зі
звичайними дробами.
Систематизація знань та підготовка до
тематичного оцінювання
Контрольна робота №3
Тема III. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (24 год)
Тема №1 Відношення. Масштаб
Відношення. Основна властивість
відношення
Пропорція
Основна властивість пропорції
Пряма пропорційна залежність
Пряма пропорційна залежність.
Пряма пропорційна залежність.
Масштаб. Знаходження відстаней на
карті
Масштаб. Знаходження відстаней на
карті
Поділ числа у даному відношенні
Контрольна робота №4
Тема №2 Відсоткові розрахунки. Коло.
Круг
Обернена пропорційна залежність
Обернена пропорційна залежність
Відсоткове відношення двох чисел
Зміна величини у відсотках
Відсоткові розрахунки
Відсоткові розрахунки
Коло. Довжина кола
Коло. Довжина кола
Круг. Площа круга
Площа круга. Круговий сектор
Стовпчасті та кругові діаграми
Стовпчасті та кругові діаграми
9
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Циліндр. Конус. Куля.
Контрольна робота №5
ІІ СЕМЕСТР
Тема IV. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (64 год)
Тема №1. Раціональні числа.
Координатна пряма
Додатні та від’ємні числа. Число нуль
Координатна пряма
Координатна пряма
Протилежні числа. Цілі числа.
Раціональні числа
Раціональні числа.
Модуль числа
Модуль числа
Модуль числа
Порівняння раціональних чисел
Порівняння раціональних чисел.
Порівняння раціональних чисел.
Систематизація знань та підготовка до
тематичного оцінювання
Контрольна робота №6
Тема №2. Дії першого ступеня з
раціональними числами
Додавання від’ємних чисел
Додавання від’ємних чисел
Додавання чисел з різними знаками
Додавання чисел з різними знаками
Додавання чисел з різними знаками
Властивості додавання
Властивості додавання
Віднімання раціональних чисел
Віднімання раціональних чисел
Віднімання раціональних чисел
Розкриття дужок
Розкриття дужок. Самостійна робота
Систематизація знань та підготовка до
тематичного оцінювання
Контрольна робота №7
Тема №3. Множення раціональних
чисел.
10
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
Множення раціональних чисел
Множення раціональних чисел
Множення раціональних чисел
Переставна і сполучна властивості
множення. Коефіцієнт буквеного виразу
Переставна і сполучна властивості
множення
Розподільна властивість множення
Розподільна властивість множення
Подібні доданки та їх зведення
Подібні доданки та їх зведення.
Систематизація знань та підготовка до
тематичного оцінювання
Контрольна робота №8
Тема №4. Ділення раціональних чисел.
Рівняння
Ділення раціональних чисел
Ділення раціональних чисел
Ділення раціональних чисел
Розв’язування рівнянь. Основні
властивості рівнянь
Розв’язування рівнянь. Основні
властивості рівнянь
Розв’язування рівнянь. Основні
властивості рівнянь
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь
Розв’язування задач за допомогою
рівнянь. Самостійна робота
Систематизація знань та підготовка до
тематичного оцінювання
Контрольна робота №9
Тема №5. Координатна площина.
Графіки залежності величин
Розв’язування вправ на всі дії з
раціональними числами
11
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Розв’язування вправ на всі дії з
раціональними числами
Розв’язування вправ на всі дії з
раціональними числами
Розв’язування вправ на всі дії з
раціональними числами.
Перпендикулярні прямі
Перпендикулярні та паралельні прямі
Паралельні прямі
Координатна площина
Координатна площина
Координатна площина
Координатна площина
Приклади графіків залежності між
величинами
Приклади графіків залежності між
величинами
Систематизація знань та підготовка до
тематичного оцінювання
Контрольна робота №10
Тема V. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ (12 год)
Подільність натуральних чисел. Звичайні
дроби
Звичайні дроби
Знаходження дробу від числа і числа за
його дробом
Відношення і пропорції
Відсоткові розрахунки
Коло. Круг. Діаграми
Додатні та від’ємні числа. Модуль числа
Додавання і віднімання раціональних
чисел
Множення раціональних чисел
Ділення раціональних чисел. Основні
властивості рівнянь
Підсумкова контрольна робота за 6
клас
Підсумковий урок
7 клас алгебра
12
Номер
уроку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
(70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень,
II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)
Тема уроку
Дата
Пр.
Пр.
І СЕМЕСТР
Тема I. Цілі вирази. (43 год)
Тема №1. Одночлени
Числові вирази. Вирази зі змінними.
Цілі раціональні вирази. Числове
значення виразу
Тотожні вирази
Тотожність. Тотожні перетворення
виразів.
Доведення тотожностей
Степінь з натуральним показником
Властивості степеня з натуральним
показником
Властивості степеня з натуральним
показником
Одночлен. Стандартний вигляд
одночлена
Множення одночленів.
Піднесення одночленів до степеня.
Контрольна робота №1
Тема№2. Многочлени
Многочлен. Подібні члени многочлена та
їх зведення
Додавання і віднімання многочленів
Додавання і віднімання многочленів
Множення одночлена і многочлена
Множення одночлена і многочлена
Множення двох многочленів
Множення двох многочленів
Розкладання многочленів на множники
винесення спільного множника за дужки
Розкладання многочленів на множники
способом групування
Розкладання многочленів на множники
способом групування
Контрольна робота №2
Тема №3 Формули скороченого множення
13
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Квадрат двочлена
Квадрат двочлена
Різниця квадратів
Різниця квадратів
Сума і різниця кубів
Використання формул скороченого
множення для розкладання многочленів
на множники
Використання формул скороченого
множення для розкладання многочленів
на множники
Використання формул скороченого
множення для розкладання многочленів
на множники
Контрольна робота №3
ІІ СЕМЕСТР
Тема №4. Розкладання многочленів на
множники
Застосування різних способів
розкладання многочленів на множники
Застосування різних способів
розкладання многочленів на множники
Застосування різних способів
розкладання многочленів на множники
Застосування різних способів
розкладання многочленів на множники
Застосування різних способів
розкладання многочленів на множники
Застосування різних способів
розкладання многочленів на множники
Розв’язування вправ на застосування
перетворень виразів
Розв’язування вправ на застосування
перетворень виразів
Розв’язування вправ на застосування
перетворень виразів
Розв’язування вправ на застосування
перетворень виразів
Контрольна робота №4
Тема II. Функції (9 годин)
Функції.
14
Область визначення та область значень
функції
46. Область визначення та область значень
функції
47. Графік функції
48. Графік функції
49. Лінійна функція, її властивості та графік
50. Лінійна функція, її властивості та графік
51. Лінійна функція, її властивості та графік
52. Контрольна робота №5
Тема III. Лінійні рівняння та їх системи (13 годин)
53. Лінійне рівняння з однією змінною
54. Лінійне рівняння із двома змінними та
його графік
55. Лінійне рівняння із двома змінними та
його графік
56. Система двох лінійних рівнянь із двома
змінними та його розв’язок.
57. Система двох лінійних рівнянь із двома
змінними та його розв’язок.
58. Графічний спосіб розв’язування системи
59. Спосіб підстановки
60. Спосіб підстановки
61. Спосіб додавання
62. Спосіб додавання
63. Розв’язування задач за допомогою систем
лінійних рівнянь із двома змінними
64. Розв’язування задач за допомогою систем
лінійних рівнянь із двома змінними
65. Контрольна робота №6
Тема IV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (5 годин)
66. Перетворення виразів;
67. Перетворення виразів
68. Розв’язування рівнянь
69. Розв’язування задач
70. Підсумкова тематична контрольна
робота №7
45.
7 клас геометрія
15
Номер
уроку
(70 годин. I семестр — 32 години, 2 година на тиждень,
II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)
Тема уроку
Дата
Дата
Пр.
І СЕМЕСТР
Тема I. Елементарні геометричні фігури та їх властивості (8 годин)
1.
Точка і пряма. Властивості точок і прямих.
Промінь
2.
Відрізки. Вимірювання та відкладання
відрізків.
3.
Розв’язування задач
4.
Означення кута. Рівність кутів.
5.
Розв’язування задач
6.
Бісектриса кута. Вимірювання та
відкладання кутів.
7.
Розв’язування задач
8.
Контрольна робота №1
Тема II. Взаємне розташування прямих на площині (18 годин)
Тема №1. Суміжні та вертикальні кути
9.
Аксіоми, теореми, означення
10.
Суміжні кути
11.
Суміжні кути
12.
Вертикальні кути. Кут між двома прямими,
що перетинаються
13.
Вертикальні кути. Кут між двома прямими,
що перетинаються
14.
Контрольна робота №2
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Тема №2. Паралельні та
перпендикулярні прямі
Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр.
Відстань від точки до прямої
Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр.
Відстань від точки до прямої
Розв’язування задач
Паралельні прямі
Кути, утворені при перетині двох прямих
січною.
Ознаки паралельності прямих
Розв’язування задач
Властивості паралельних прямих.
16
Властивості кутів, утворених при перетині
паралельних прямих січною
23.
Властивості паралельних прямих.
Властивості кутів, утворених при перетині
паралельних прямих січною
24.
Властивості паралельних прямих.
Властивості кутів, утворених при перетині
паралельних прямих січною
25.
Розв’язування задач
26.
Контрольна робота №3
ІІ СЕМЕСТР
Тема III. Трикутники. Ознаки рівності трикутників (25годин)
Тема №1. Ознаки рівності трикутників
27.
Трикутник і його елементи.
28.
Рівність геометричних фігур. Ознаки
рівності трикутників.
29.
Перша ознака рівності трикутників та її
застосування
30.
Перша ознака рівності трикутників та її
застосування
31.
Друга ознака рівності трикутників та її
застосування
32.
Друга ознака рівності трикутників та її
застосування
33.
Розв’язування задач .
34.
Рівнобедрений трикутник, його властивості
та ознаки.
35.
Розв’язування задач .
40.
Медіана, бісектриса і висота трикутника
Третя ознака рівності трикутників та її
застосування
Третя ознака рівності трикутників та її
застосування
Контрольна робота №4
Тема №2. Властивості кутів трикутника.
трикутників
Сума кутів трикутника
41.
Сума кутів трикутника
42.
Зовнішній кут трикутника та його
властивості
36.
37.
38.
39.
17
Зовнішній кут трикутника та його
властивості
44.
Прямокутні трикутники. Властивості та
ознаки рівності прямокутних трикутників
45.
Прямокутні трикутники. Властивості та
ознаки рівності прямокутних трикутників
46.
Прямокутні трикутники. Властивості та
ознаки рівності прямокутних трикутників
47.
Розв’язування задач .
48.
Нерівність трикутника
49.
Нерівність трикутника
50.
Розв’язування задач
51.
Контрольна робота №5
Тема IV. Коло і круг. (13 годин)
52.
Коло. Круг
53.
Коло. Круг
54.
Дотична до кола, її властивості
55.
Дотична до кола, її властивості
56.
Коло, вписане в трикутник
57.
Розв’язування задач
58.
Коло, описане навколо трикутника
59.
Розв’язування задач
60.
Взаємне розміщення двох кіл
61.
Взаємне розміщення двох кіл
62.
Геометричне місце точок
63.
Геометричне місце точок
64.
Контрольна робота №6
Тема V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)
65.
Розв’язування задач
66.
Розв’язування задач
67.
Розв’язування задач
68.
Розв’язування задач
69.
Розв’язування задач
70.
Підсумкова контрольна робота №7
43.
8 клас алгебра
18
( І сем.2 години на тиждень – 32 год., ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год.,
всього 70 год.)
Номер
Тема уроку
Дата
Дата Пр.
уроку
Тема I. Раціональні вирази (32 години)
Тема №1. Дії першого ступеня з
раціональними виразами
1.
Дроби. Дробові вирази.
Раціональні вирази. Допустимі значення
2.
змінних. Вхідне діагностування
3.
Основні властивості дробу. Скорочення
дробів.
4.
Зведення дробів до нового знаменника.
5.
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками
6.
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками
7.
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками.
8.
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками.
9.
Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками.
10.
Підсумковий урок.
11.
Контрольна робота №1
Тема №2. Дії другого ступеня з
раціональними виразами. Раціональні
рівняння
12.
Множення дробів.
13.
Піднесення дробу до степеня.
14.
Піднесення дробу до степеня.
15.
Ділення дробів
16.
Ділення дробів
17.
Тотожні перетворення раціональних
виразів
18.
Тотожні перетворення раціональних
виразів
19.
Тотожні перетворення раціональних
виразів
20.
Раціональні рівняння.
21.
Розв’язування раціональних рівнянь
19
27.
Підсумковий урок
Контрольна робота №2
Тема №3. Степінь з цілим від’ємним
показником. Функція y=k\x
Означення степеня з цілим від’ємним
показником
Властивості степеня з цілим від’ємним
показником
Властивості степеня з цілим від’ємним
показником
Стандартний вигляд числа
28.
Стандартний вигляд числа
22.
23.
24.
25.
26.
к
Функція у= ----- її властивості і графік
х
30.
Контрольна робота №3
Тема II. Квадратні корені. Дійсні числа. (14 годин)
31.
Функція у=х2, її властивості і графік
29.
32.
Квадратний корінь.
33.
Арифметичний квадратний корінь.
34.
Рівняння х2=а. Основна тотожність
квадратного кореня.
Ірраціональні та дійсні числа.
Арифметичний квадратний корінь із
добутку, дробу, степеня.
35.
36.
Добуток і частка квадратних коренів.
Добуток і частка квадратних коренів.
Винесення множника з- під знака кореня.
Внесення множника під знак кореня.
Тотожні перетворення виразів, що
містять квадратні корені.
42.
Функція у=√х , її властивості і графік.
43.
Підсумковий урок
44.
Контрольна робота №4
Тема III. Квадратні рівняння (18 годин)
Тема №1. Повні та неповні квадратні
рівняння. Теорема Вієта
37.
38.
39.
40.
41.
20
45.
Означення квадратного рівняння.
46.
Неповні квадратні рівняння та їх
розв’язування
Формула коренів квадратного рівняння
Формула коренів квадратного рівняння
Теорема Вієта
Теорема Вієта
Теорема Вієта
Підсумковий урок
Контрольна робота №5
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Тема №2. Квадратний тричлен.
Розв’язування рівнянь та задач, що
зводяться до квадратних
Квадратний тричлен і його корені.
Розкладання квадратного тричлена на лінійні
множники.
Розв’язування рівнянь, що зводяться до
квадратного рівнянь .
57.
Розв’язування рівнянь, що зводяться до
квадратного рівнянь .
58.
Розв’язування задач, що зводяться до
складання квадратних рівнянь та рівнянь,
що зводяться до квадратних.
59.
Розв’язування задач, що зводяться до
складання квадратних рівнянь та рівнянь,
що зводяться до квадратних.
60.
Розв’язування задач, що зводяться до
складання квадратних рівнянь та рівнянь,
що зводяться до квадратних.
61.
Підсумковий урок.
62.
Контрольна робота №6
Тема IV. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)
63.
Тотожні перетворення раціональних
виразів
64.
Функції і графіки
65.
Степінь з цілим від’ємним показником
66.
Розв’язування рівнянь, що зводяться до
квадратних. Розв’язування задач.
67.
Розв’язування задач.
68.
Підсумкова контрольна робота №7
69.
Аналіз контрольної роботи
56.
21
70.
Підсумковий урок
8 клас алгебра
( І сем.2 години на тиждень – 32 год., ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год.,
всього 70 год.)
Номер
Тема уроку
Дата
Дата Пр.
уроку
Тема №1. Раціональні вирази (32 години)
71. Дроби. Дробові вирази.
Раціональні вирази. Допустимі значення
72.
змінних. Вхідне діагностування
73. Основні властивості дробу. Скорочення
дробів.
74. Зведення дробів до нового знаменника.
75. Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками
76. Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками
77. Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками.
78. Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками.
79. Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Підсумковий урок.
Контрольна робота №1
Множення дробів.
Піднесення дробу до степеня.
Піднесення дробу до степеня.
Ділення дробів
Ділення дробів
Тотожні перетворення раціональних
виразів
Тотожні перетворення раціональних
виразів
Тотожні перетворення раціональних
виразів
Раціональні рівняння.
Розв’язування раціональних рівнянь
Підсумковий урок
22
97.
Контрольна робота №2
Означення степеня з цілим від’ємним
показником
Властивості степеня з цілим від’ємним
показником
Властивості степеня з цілим від’ємним
показником
Стандартний вигляд числа
98.
Стандартний вигляд числа
93.
94.
95.
96.
к
Функція у= ----- її властивості і графік
х
100. Контрольна робота №3
Тема №2 Квадратні корені. Дійсні числа. (14 годин)
101. Функція у=х2, її властивості і графік
99.
102. Квадратний корінь.
103. Арифметичний квадратний корінь.
104. Рівняння х2=а. Основна тотожність
квадратного кореня.
105. Ірраціональні та дійсні числа.
106. Арифметичний квадратний корінь із
добутку, дробу, степеня.
Добуток і частка квадратних коренів.
Добуток і частка квадратних коренів.
Винесення множника з- під знака кореня.
Внесення множника під знак кореня.
Тотожні перетворення виразів, що
містять квадратні корені.
112. Функція у=√х , її властивості і графік.
113. Підсумковий урок
114. Контрольна робота №4
Тема №3 Квадратні рівняння (18 годин)
115. Означення квадратного рівняння.
107.
108.
109.
110.
111.
116. Неповні квадратні рівняння та їх
розв’язування
117. Формула коренів квадратного рівняння
118. Формула коренів квадратного рівняння
23
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Теорема Вієта
Теорема Вієта
Теорема Вієта
Підсумковий урок
Контрольна робота №5
Квадратний тричлен і його корені.
Розкладання квадратного тричлена на лінійні
множники.
126. Розв’язування рівнянь, що зводяться до
квадратного рівнянь .
127. Розв’язування рівнянь, що зводяться до
квадратного рівнянь .
128. Розв’язування задач, що зводяться до
складання квадратних рівнянь та рівнянь,
що зводяться до квадратних.
129. Розв’язування задач, що зводяться до
складання квадратних рівнянь та рівнянь,
що зводяться до квадратних.
130. Розв’язування задач, що зводяться до
складання квадратних рівнянь та рівнянь,
що зводяться до квадратних.
131. Підсумковий урок.
132. Контрольна робота №6
Тема№4 Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 годин)
133. Тотожні перетворення раціональних
виразів
134. Функції і графіки
135. Степінь з цілим від’ємним показником
136. Розв’язування рівнянь, що зводяться до
квадратних. Розв’язування задач.
137. Розв’язування задач.
138. Підсумкова контрольна робота №7
139. Аналіз контрольної роботи
140. Підсумковий урок
8 клас геометрія
( І сем. 2 години на тиждень - 32 год., ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год.,
всього 70 год.)
Номер
Тема уроку
Дата
Дата Пр.
уроку
Тема №1 Чотирикутники (24 години)
1.
Чотирикутники, його елементи. Опуклі
24
чотирикутники. Сума кутів
чотирикутника.
2.
Розв’язування задач. Вхідне
діагностування
3.
Означення паралелограма. Властивості
паралелограма.
4.
Властивості паралелограма.
5.
Теореми про ознаки паралелограма.
6.
Розв’язування задач
7.
Прямокутник
8.
Ромб. Квадрат
9.
Розв’язування задач.
10. Підсумковий урок.
11. Означення трапеції. Окремі види трапеції
12. Окремі види трапецій та їх властивості
13. Розв’язування задач. (Побудова
паралелограмів і трапецій)
14. Контрольна робота №1
15. Теорема Фалеса
16. Середня лінія трикутника
17. Середня лінія трапеції.
18. Розв’язування задач
19. Градусна міра дуги. Вписаний кут.
20. Наслідки з теореми про вписаний кут.
Розв’язування задач.
21. Вписані чотирикутники. Описані
чотирикутники.
22. Підсумковий урок.
23. Контрольна робота №2
24. Аналіз контрольної роботи
Тема№2 Подібність трикутників (14 годин)
25. Узагальнена теорема Фалеса.
26. Означення подібних трикутників
27. Розв’язування задач
28. Подібність трикутників за двома кутами
29. Подібність трикутників за двома
сторонами та кутом між ними
30. Подібність трикутників за трьома
сторонами
31. Ознаки подібності прямокутних
трикутників. Пропорційні відрізки в
25
прямокутному трикутнику.
Розв’язування задач
Застосування подібності трикутників:
Середні пропорційні відрізки в
прямокутному трикутнику;
35. Властивість бісектриси трикутника.
36. Метричні співвідношення в колі
37. Розв’язування задач
38. Контрольна робота №3
Тема №4 Многокутники. Площі многокутників. (10 годин)
39. Ламана і многокутники
40. Сума кутів опуклого многокутника
41. Поняття площі многокутника
42. Площа прямокутника . Площа
паралелограма.
43. Площа прямокутника.
44. Площа трапеції.
45. Розв’язування задач.
46. Відношення площ подібних трикутників
47. Метод площ. Розв’язування задач
48. Контрольна робота №4
Тема№5 Розв’язування прямокутних трикутників (14 годин)
49. Теорема Піфагора
50. Теорема, обернена до теореми Піфагора
51. Розв’язування задач.
52. Синус, косинус і тангенс гострого кута
прямокутного трикутника
53. Тригонометричні тотожності
54. Розв’язування задач
55. Формули доповнення
56. Значення тригонометричних функцій
кутів 30°, 45°, 60°
57. Розв’язування задач
58. Співвідношення між сторонами і кутами
прямокутного трикутника
59. Розв’язування прямокутних трикутників
60. Розв’язування задач
61. Підсумковий урок
62. Контрольна робота №5
Тема № 6 Повторення і систематизація навчального матеріалу (8 годин)
63. Паралелограм, прямокутник, ромб,
32.
33.
34.
26
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
квадрат: властивості, обчислення площ
Трапеція: властивості, обчислення площі
Площа трикутника
Подібність трикутників та її
застосування.
Прямокутний трикутник
Прямокутний трикутник
Підсумкова контрольна робота №6
Підсумковий урок
9 клас алгебра
( І сем.2 години на тиждень – 32 год., ІІ сем. 2 години на тиждень. – 38 год.,
всього 70 год.)
Номер
Тема уроку
Дата
Дата Пр.
уроку
Тема №1. Нерівності (16 годин)
1.
Числові нерівності.
Доведення числових нерівностей. Вхідне
2.
діагностування
3.
Основні властивості числових
нерівностей
4.
Основні властивості числових
нерівностей
5.
Почленне додавання і множення
нерівностей.
6.
Застосування числових нерівностей для
оцінювання значення нерівностей.
7.
8.
10.
Розв’язування задач
Нерівність з однією змінною. Система та
сукупність нерівностей з однією змінною.
Числові проміжки . Переріз і об’єднання
проміжків.
Лінійна нерівність з однією змінною.
11.
Лінійна нерівність з однією змінною.
9.
27
Розв’язування систем (сукупностей)
лінійних нерівностей з однією змінною.
13. Розв’язування систем (сукупностей)
лінійних нерівностей з однією змінною.
14. Підсумковий урок теми «Нерівності»
15. Контрольна робота №1
16. Аналіз контрольної роботи
Тема №2. Квадратична функція (22 години)
17. Функції.
18. Властивості функції: нулі функції,
проміжки знакосталості, зростання і
спадання функції.
19. Властивості функції: нулі функції,
проміжки знакосталості, зростання і
спадання функції.
20. Найпростіші перетворення графіків
функцій
12.
21.
Найпростіші перетворення графіків
функцій
22.
Найпростіші перетворення графіків
функцій
23.
Функція у =  2 +  + , її властивості та
графіки
Функція у =  2 +  + , її властивості та
графіки
Функція у =  2 +  + , її властивості та
графіки
Квадратна нерівність.
Розв’язання квадратних нерівностей
Розв’язання квадратних нерівностей
Підсумковий урок з теми «Функції.
Властивості функції.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Контрольна робота №2
Тема №3. Квадратична функція. Системи рівнянь з двома змінними
31. Графік рівняння з двома змінними
32. Системи рівняння, з двома змінними.
33. Графічний спосіб розв’язання систем
рівняння з двома змінними
34.
Розв’язання системи рівнянь з двома
28
35.
36.
37.
змінними
Розв’язування систем рівнянь з двома
змінними
Розв’язання текстових задач складання
системи рівнянь з двома змінними
Розв’язання текстових задач складання
системи рівнянь з двома змінними
Підсумковий урок з теми «Системи
рівнянь з двома змінними»
39. Контрольна робота №3
Тема №4. Елементи прикладної математики (10 годин)
40. Математичне моделювання
38.
41.
Математичне моделювання
42.
Відсоткові розрахунки.
43.
Формула складних відсотків.
44.
Випадкова подія.
45.
Ймовірність випадкової події
46.
Статистичні дані.
47.
Способи подання даних.
Підсумковий урок з теми «Елементи
прикладної математики»
49. Контрольна робота №4
Тема №5 Числові послідовності (12 годин)
50. Числові послідовності. Властивості
числових послідовностей
51. Арифметична прогресія.
48.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Формула n-го члена арифметичної
прогресії .
Сума перших n членів арифметичної
прогресії
Сума перших n членів арифметичної
прогресії
Контрольна робота №5
Геометрична прогресія
Геометрична прогресія. Формула n-го
29
58.
59.
60.
61.
члена геометричної прогресії
Сума перших n членів геометричної
прогресії
Сума перших n членів геометричної
прогресії
Нескінченна геометрична прогресія
(|| < 1) та її сума
Контрольна робота №6
Тема №6 Повторення і систематизація навчального матеріалу. ( 9 годин)
62. Числові нерівності
63. Розв’язування лінійних нерівностей та їх
систем
64. Функції, властивості функції, властивості
квадратичної функції.
65. Розв’язування рівнянь та нерівностей з
однією змінною
66. Розв’язування текстових задач
67. Відсоткові розрахунки
68. Числові послідовності
69. Розв’язування завдань підвищеної
складності
70. Підсумкова контрольна робота №7
9 клас геометрія ( І сем. 2 години на тиждень - 32 год., ІІ сем. 2 години на
тиждень. – 38 год., всього 70 год.)
Номер
Тема уроку
Дата
Дата Пр.
уроку
Тема №1 Розв’язування трикутників (16годин)
1.
Означення триногометричних функцій на
колі ( для кутів від 00 до 1800 ).
2.
Тригонометричні тотожності. Вхідне
діагностування
3.
Розв’язування задач
4.
Теорема косинусів
5.
Наслідки з теореми косинусів
6.
Теорема синусів
7.
Зв’язок між пропорційними
відношеннями теореми синусів і
діаметром описаного кола
8.
Розв’язування задач
30
Основні типи задач на розв’язування
трикутників у задачах
10. Розв’язування задач
11. Застосування розв’язування трикутників
у задачах
12. Площі трикутника і чотирикутника
13. Формула Герона. Формули радіусів
вписаного й описаного кіл трикутника
14. Розв’язування задач
15. Підсумковий урок
16. Контрольна робота №1
Тема №2 Правильні многокутники (6 годин)
17. Означення правильного многокутника.
Існування вписаного й описаного кіл
18. Формула радіусів вписаного й описаного
кіл правильних многокутників
19. Побудова правильних многокутників
20. Довжина кола й дуги кола
21. Площа круга та його частин
22. Контрольна робота №2
Тема №3 Декартові координати на площині (9 годин)
23. Прямокутна система координат на
площині (повторення). Координати
середини відрізка.
24. Відстань між двома точками
25. Розв’язування задач
26. Рівняння фігури на площині. Рівняння
кола
27. Рівняння прямої
28. Розв’язування задач методом координат
29. Розв’язування задач методом координат.
Взаємне розташування прямих у системі
координат
30. Контрольна робота №3
Тема №4 Геометричні перетворення (10 годин)
31. Поняття про геометричні перетворення.
Переміщення та його властивості
32. Симетрія відносно точки. Симетрія
відносно прямої
33. Розв’язування задач
34. Поворот. Паралельне перенесення
9.
31
35.
36.
37.
Розв’язування задач
Перетворення подібності. Гомотетія.
Властивості подібних фігур.
Розв’язування задач методом
геометричних перетворень
Розв’язування задач
Геометричні перетворення. Підсумковий урок
Контрольна робота №4
Вектори на площині (10 годин)
Означення вектора, модуль і напрям вектора.
Рівні вектори
42. Координати вектора
43. Додавання векторів
44. Віднімання векторів
45. Розв’язування задач
46. Множення вектора на число
47. Скалярний добуток векторів.
48. Розв’язування задач.
49. Вектори на площині. Підсумковий урок.
50. Контрольна робота №5
Тема №6 Початкові відомості зі стереометрії (8 годин)
51. Основні геометричні фігури в просторі.
Взаємне розташування прямої і площини.
52. Взаємне розташування прямих у просторі.
Взаємне розташування площини.
53. Поняття многогранника. Призма. Піраміда.
54. Об’єми призми і піраміди.
55. Циліндр, конус, куля.
56. Об’єми тіл обертання.
57. Підсумковий урок. Розв’язування задач.
58. Контрольна робота №6.
Тема №7 Повторення і систематизація навчального матеріалу (11годин)
59. Розв’язування трикутників.
60. Обчислення площ.
61. Правильні многокутники. Довжина кола й
площа круга.
62. Декартові координати на площині.
63. Геометричні перетворення.
64. Вектори на площині.
65. Многогранники. Площа , об’єм.
66. Тіла обертання. Площа , об’єм.
67. Розв’язування геометричних задач.
38.
39.
40.
Тема №5
41.
32
68.
69.
70.
Розв’язування геометричних задач.
Підсумкова контрольна робота №7.
Аналіз контрольної роботи.
33
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
70
Размер файла
120 Кб
Теги
календарне планування, математика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа