close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

988484

код для вставкиСкачать
Уроки хімії 7 клас. Прості речовини. Кисень.
Тема уроку: Прості речовини метали і неметали. Оксиген . Кисень, склад
його молекули, фізичні властивості кисню.
Мета: повторити класифікацію речовин; закріпити знання учнів про елементи
метали і неметали та прості речовини на прикладі Оксигену і кисню;
навчити розпізнавати Оксиген як хімічний елемент і кисень як просту
речовину; розглянути поширення Оксигену в природі; звернути увагу на
склад молекули кисню, проаналізувати його фізичні властивості; розвивати
вміння учнів самостійно працювати з підручником, використовувати
раніше набуті знання в новій навчальній ситуації; виховувати творчу ,
допитливу особистість.
Обладнання: періодична система хімічних елементів.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Кисень – це речовина,
навколо якої обертається
земна хімія.
Й. Я. Берцеліус
Хід уроку:
І. Організаційний етап уроку
1.Перевірка готовності до уроку.
2.Аналіз помилок контрольної роботи.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Гра «Хрестики-нулики»
1) Виграшний шлях — металічні елементи.
Fe
S
C
N
Mg
P
H
O
Ca
Повторити, які елементи є металічними, а які неметалічними, де вони
розташовані в таблиці. Які загальні властивості простих речовин металів ви
знаєте?
2) Виграшний шлях — прості речовини.
Cl2
N2
O2
O3
H2O
H2SO4
CaO
NO
HCl
Які речовини належать до простих? складних?
Вправа «Мікрофон»
- Чим ми дихаємо?
- Звідки береться кисень у повітрі?
- Що ви знаєте про кисень із власного досвіду?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Вчитель: Надзвичайно важливий газ в атмосфері – кисень, який бере участь у
процесах дихання, горіння, гниття. Зменшення його вмісту в повітрі до 14% є
критичним, а до 8% - несумісним із життям. Зменшення вмісту кисню в
атмосфері внаслідок дихання компенсовано його надходженням завдяки
фотосинтезу. Значне збільшення вмісту кисню в повітрі – понад 28% призводить до розвитку патологічних процесів в організмі, зокрема до
зменшення ємності легень і пневмонії.
Вивчення
нового
матеріалу.
Ми починаємо вивчати один з найпоширеніших хімічних елементів на нашій
планеті - Оксиген, який утворює просту речовину кисень.
- Напишіть хімічний символ елемента Оксигену.
- Яка відносна атомна маса Оксигену?
- Яку валентність проявляє Оксиген у сполуках?
- Яка хімічна формула кисню?
- Яка відносна молекулярна маса речовини кисню?
Відповіді учнів записую на класній дошці.
Відомості про ...
Оксиген
Кисень
Хімічний символ - О
Проста речовина, неметал
Аr (О) = 16
Хімічна формула - О2
Валентність - ІІ
Мr (О2) = 32
Розташування в ПС: порядковий Компонент
номер – 8, 2 період, VІ група
повітря)
повітря
(1/5
об’єму
Будова атома: Оксиген містить 8 Невелика кількість кисню розчинена
протонів, 8 нейтронів і 8 електронів у природній воді
Учні дані переносять в робочий зошит.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Поширеність Оксигену в природі.
Бесіда з учнями: Хімічний елемент Оксиген найпоширеніший на земній
поверхні. Його можна з повним правом назвати всюдисущим. Чому ж?
Спробуємо розібратися. 8/9 масових частин води (88,8%) становить Оксиген. У
твердому зовнішньому шарі Землі на його частку припадає 47%. У повітрі поряд
з азотом і незначною кількістю інших домішок міститься 21% об’ємних часток
Оксигену. Навіть у живих організмах багато Оксигену (65% маси тіла людини).
Я скрізь навколо тебе є, бо Оксиген – ім’я моє.
Я у деревах, у траві, в твоїх я жилах, у крові.
Кисень.
Бесіда з учнями: Про роль кисню в природі написані тисячі книг. Усі живі
організми дихають киснем і в безкисневій атмосфері просто не можливе життя.
Лише деякі мікроорганізми – анаеробні бактерії, живуть без кисню. Без кисню
неможливий процес горіння.
Питання до учнів: 1.Згадайте, завдяки якому процесу кисень відновлюється в
атмосфері? (процес фотосинтезу)
6 СО2 + 6 Н2О → С6Н12О6 + 6 О2
Робота з підручником: Прочитайте розділ «Фізичні властивості кисню» на с. 88
підручника (2 хвилини)
Вправа «Ланцюжок»
Учні , які сидять на одному ряді (прослідкувати, щоб їх кількість була однакова)
по черзі заповнюють роздані таблиці. Учень, що сидить на останній парті
зачитує результати роботи групи. Школярі аналізують правильність заповнення
таблиці.
Фізичні властивості кисню
Агрегатний стан Запах Смак Колір
Температура перетворення кисню на рідину Температура перетворення кисню на тверді сині кристали Важчий чи легший за повітря –
Розчинність у воді V. Закріплення нового матеріалу.
Задача
Дві найпоширеніші речовини на Землі – це вода і пісок( SiO2).Обчисліть , яка з
них багатша на Оксиген.
Вправа «Розірвана шпаргалка»
Установіть відповідність між частинами шпаргалки
1 хімічний символ Оксигену
А О2
2 порядковий номер Оксигену
Б ІІ
3 відносна атомна маса Оксигену
В 32
4 відносна молекулярна маса кисню
ГО
5 валентність Оксигену в сполуках
Г8
6 хімічна формула кисню
Д 16
Хвилинка – цікавинка:
- Рідкий кисень , як і залізо притягується до магніту.
- Організм дорослого чоловіка щодоби споживає приблизно 900 г кисню, а
жінки – 600 г
VІ. Підсумок уроку.
Вчитель: Дякую за вашу роботу на уроці.
Оцінювання учнів за роботу на уроці та мотивація оцінок.
Сьогодні ми познайомились з хімічним елементом Оксигеном і простою
речовиною киснем. На наступних уроках ми дізнаємось про історію відкриття
кисню, про способи його добування в лабораторії, добудемо кисень та
познайомимося ближче з поняттям «каталізатор».
VІІ. Домашнє завдання.
Опрацювати §12
(Буринська Н.М. Хімія 7 клас. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007) с.85 – 86, 88.
Виконати вправи: 1, 2 с. 89
Творче завдання. Підібрати цікаві відомості про відкриття кисню та вчених, які
його досліджували.
Тема уроку: Добування кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про
каталізатор.
Мета: ознайомити з історією відкриття кисню, сформувати уявлення про реакції
розкладу та каталізатори на прикладі реакцій одержання кисню в
лабораторії; підготувати учнів до практичної роботи з вивчення
властивостей кисню; розвивати вміння складати рівняння хімічних
реакцій; виховувати повагу до вчених – хіміків та їхньої праці.
Обладнання: періодична система хімічних елементів, для проведення
демонстраційного експерименту: прилад для одержання газів,
дерев’яна скіпка, вода, калій перманганат, манган (ІV) оксид,
гідроген пероксид.
Тип уроку: комбінований
Форма проведення: урок-дослідження
Хід уроку:
І. Організаційний етап уроку
Привітання вчителя. Емоційне налаштування учнів на урок.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Перевірка письмового домашнього завдання.
Вправа «Незакінчене речення». Вставте пропущені слова ( Оксиген або кисень).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Атом…. позначається О.
Ми дихаємо повітрям, до складу якого входить…..
…. входить до складу води.
….— газоподібна речовина.
Рідкий …. блакитного кольору.
У повітрі міститься 21%....
Робота біля дошки: завдання для 2 учнів. Заповнити заготовлену заздалегідь
таблицю:
Оксиген
Кисень
Хімічний символ -
Хімічна формула –
Відносна атомна маса –
Відносна молекулярна маса -
Положення в періодичній системі:
Тип речовини –
Порядковий номер -
Будова речовини -
Період –
Група –
Будова атома:
Число протонів у ядрі –
Число електронів в атомі -
Метод «Мікрофон»
 До складу яких речовин входить Оксиген?
 Де проста речовина кисень поширена в природі?
 Уявіть , що ви даєте інтерв’ю про свого друга на ім’я кисень. Назвіть основні
риси його характеру ( фізичні властивості кисню).
ІІІ. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні на нас чекає урок-дослідження, на якому ми познайомимось з цікавою
історією відкриття кисню, довідаємось про способи добування кисню в
лабораторних умовах. Отримані знання ви зможете використати на наступних
наших уроках, а також матимете можливість розвинути свої практичні вміння та
навики.
Запишіть тему уроку в робочий зошит.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Історія відкриття кисню.
Розповідь вчителя: Поговоримо про історію відкриття кисню, яка досить цікава.
Ще у VІІІ ст. китайський учений Мао-Хоа встановив наявність у складі повітря
двох газів, один з яких мав властивість підтримувати дихання і горіння. В Європі
кисень відкрили лише через 1000 років майже одночасно два видатні хіміки швед К. Шеєле (1771 рік ) та англієць Дж. Прістлі (1774 рік).
Однак ці вчені були ревними захисниками теорії флогістону, яка стала гальмом
для науки, та не зрозуміли самі важливої ролі кисню в природі. У 1775 році
французький хімік А. Лавуазьє встановив, що кисень – складова частина повітря.
Він створив кисневу теорію горіння, дослідив, що атоми Оксигену входять до
складу багатьох речовин. Тому всі лаври у відкритті кисню належать саме А.
Лавуазьє.
Виступи учнів. Цікаві відомості з історії відкриття кисню і вчених, які
досліджували кисень.
Додаткова інформація для учнів: Аптекар – академік Карл Шеєле (1742 – 1786) –
видатний шведський хімік і фармацевт.У 32 роки був удостоєний звання члена
Стокгольмської академії наук, і за своїми знаннями, набутими шляхом
самоосвіти, перевищував багатьох академіків свого часу.
Надзвичайна спостережливість, багата хімічна інтуїція і талант дозволили Шеєле
відкрити сім нових хімічних елементів: Оксиген,Флуор, Хлор, Манган,Молібден,
Барій і Вольфрам.
Раптова смерть була спричинена
спробою визначити на смак синильну
кислоту. Хіміки того часу, одержавши нову речовину, завжди куштували її.
Шеєле вперше синтезував цю найсильнішу отруту. Він описав запах синильної
кислоти як запах гіркого мигдалю.
Питання до учнів: Яке одне з головних правил поводження в хімічному кабінеті
щодо можливості визначати речовини на смак.
Добування кисню в промисловості.
У промисловості кисень одержують електролізом води та з повітря.
Робота зпідручником, с.88.
Розповідь вчителя.
Добування кисню в лабораторії.
У лабораторії кисень одержують у невеликих кількостях. Для цього
використовують речовини, які легко розкладаються з виділенням кисню
незалежно від того, зустрічаються вони в природі чи добуті штучно. Для
одержання кисню в лабораторії використовують термічно нестійкі оксиди, солі
й інші речовини
Експериментальне засвоєння знань.
Демонстрація.Одержання кисню з калій перманганату.
Повторення правил техніки безпеки під час роботи з сухим пальним,нагрівання
речовини.
1. Одержання кисню з калій перманганату шляхом витіснення повітря і води (під
час демонстрації коментую свої дії).
Постановка проблемного питання до учнів:
1) Як довести, що кисень заповнив склянку, якщо відомо, що ця речовина газ без
кольору і запаху?
2) Чому кисень витискуватиме повітря і воду?
2 КМnO4 = К2МnO4 + МnO2 +О2
2. Одержання кисню з гідроген пероксиду (під час демонстрації коментую свої
дії).
2H2O2 = 2H2O + О2 
МnO2 – каталізатор.
Питання до учнів: що таке каталізатори?
Для того, щоб ви краще зрозуміли природу дії каталізатора, я розповім вам
давню легенду:
В далекій східній країні жив старий араб у якого було три сина. Коли настав його
час покидати цей світ, він прикликав дітей до себе і сказав: «Я залишаю вам у
спадок все своє добро: 17 білих верблюдів. Розділіть їх так: старший син нехай
візьме собі 1/2 частину від кількості верблюдів, середній – 1/3 , а молодший –
1/9». Після смерті батька сини замислились, як же може старший брат взяти 1/2
верблюдів, якщо їх 17. Довго міркували брати, аж допоки не помітили, що на
чорному верблюді, завантаженому тюками з книгами, до них наближається
незнайомий чоловік. Вирішили вони запитати поради у чужинця. Гість уважно
вислухав братів, таємниче усміхнувся і порадив їм взяти його чорного верблюда
і поділити спадок згідно батькового заповіту. Отже, верблюдів стало 18: старший
брат взяв собі 9 (1/2 частину від 18), середній – 6, а молодший – 2. Скільки ж
верблюдів отримали брати – 17. А розумний чоловік сів на свого чорного
верблюда, який так і не дістався братам і поїхав далі.
Висновок: чорний верблюд прискорив події, але сам при цьому не дістався
нікому із братів. Так і каталізатори – вони прискорюють хід хімічних реакцій,
але самі при цьому не витрачаються.
Існують біологічні каталізатори — ферменти. Так, гідроген пероксид можна
розкласти, якщо у пробірку, де він міститься, занурити кілька листочків елодеї
або тоненький шматочок бульби картоплі, в яких містяться ферментні
каталізатори.
Негативні каталізатори, що сповільнюють реакцію, називаються інгібіторами.
До учнів: Запишемо рівняння реакцій, в результаті яких в лабораторії теж можна
отримати кисень.
1. 2HgO= 2Hg + O2
На одній з площ міста Лідса (Англія ) стоїть бронзова скульптура молодого
гарного чоловіка у модному костюмі ХVIII ст. У правій руці він тримає лінзу, у
лівій — тигель зі «ртутною окалиною». У бронзі вдячні співвітчизники
закарбували видатного хіміка Прістлі в момент проведення відомого досліду.
Лінза служила Прістлі інструментом для одержання високої температури
шляхом збирання сонячного проміння у фокусі. У такий спосіб Прістлі відкрив
кисень.
2. 2 KClO3 = 2KCl + 3O2
3. 2 KNO3 = 2KNO2 + О2
4. 2Н2О = 2Н2 + О2
Евристична бесіда. Що спільного в записаних вами реакціях, крім того , що в
усіх випадках можна одержати кисень? (Уводиться поняття реакції розкладу.
Учні самостійно дають визначення реакції розкладу).
V. Закріплення нового матеріалу.
«Робота в групах»:
Група 1.Допишіть речення, вставте пропущені слова.
Кисень у лабораторії добувають за допомогою реакцій … . Реакції розкладу – це
реакції, під час яких з однієї … речовини утворюється кілька … . Деякі реакції
відбуваються тільки за присутності … . Каталізатори – це …, які … хімічні
реакції, але самі при цьому … . Кисень – це …, який … горіння. Тліюча скіпка в
ньому … .
Група 2. Напишіть рівняння реакцій перетворень, поданих у схемі нижче.
NaNO3
H2O2
O2
KClO3
KMnO4
H2O
Розв’язування задач.
Розрахувати в якій речовині масова частка Оксисену більша: Н2О2, KClO3. Які
речовини найвигідніше використовувати для добування кисню?
VІ. Підсумок уроку.
Вчитель: Дякую за вашу роботу на уроці.
Оцінювання учнів за роботу на уроці та мотивація оцінок.
VІІ. Домашнє завдання.
Опрацювати §12 (Буринська Н.М. . Хімія 7 клас. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2007) с.84 – 85, 86 – 88.
Виконати вправи: 6, 7, 8 на с. 89
Творче завдання. Виконати дослідницьку роботу «Вплив рослин на склад
повітря».
Тема: Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором.
Реакція сполучення. Поняття про оксиди. Найважливіші оксиди, їх
поширення в природі.
Мета: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню; дати уявлення про
реакції сполучення, про оксиди як складні речовини; закріпити й
розширити знання учнів про хімічні реакції;удосконалити вміння складати
рівняння хімічних реакцій; виховувати пізнавальний інтерес.
Обладнання: прилад для одержання кисню, калій перманганат, порошок сірки,
вугілля, червоний фосфор, ложка для спалювання речовин, спиртівка.
Тип уроку: комбінований
Форма проведення: урок – дослідження
Хід уроку
І. Організаційна частина уроку. Емоційне налаштування на роботу
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Робота біля дошки. Троє учнів на дошці записують рівняння реакцій одержання
кисню з таких речовин:
1) КМпО4;
2) КСlО3;
3) Н2О2.
Фронтальне бліц – опитування:
1. Основне джерело одержання кисню в природі?
2. Основний спосіб промислового одержання кисню?
3. З яких речовин кисень можна добути в лабораторії?
4. До якого типу належать реакції одержання кисню?
5. Які речовини називаються каталізаторами?
6. В який спосіб можна зібрати кисень?
7. Як перевірити наявність кисню в хімічному стакані?
ІІІ. Оголошення теми. Мотивація навчальної діяльності.
Сьогодні на уроці ми досліджуватимемо хімічні властивості кисню. Уявімо, що
наша школа -- науково – дослідний інститут, а кабінет хімії – хімічна
лабораторія. Ми з вами одержали завдання — дослідити властивості кисню.
Отже, за роботу, юні дослідники. Запишіть тему уроку.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
1.Повторення правил техніки безпеки роботи зі спиртівкою та продуктами
горіння речовин.
Реакції кисню з простими речовинами.
2. Експериментальне засвоєння знань
Спалювання неметалів у повітрі і кисні (під час демонстрації коментую свої дії):
- фосфору (під витяжкою)
Учні записують рівняння реакції: 4Р+5О2=2Р2О5
Завдання для учнів: Назвіть ознаки даної реакції.
- вугілля
Учні записують рівняння реакції: С+О2=СО2
Завдання для учнів: Назвіть ознаки даної реакції.
- сірки (під витяжкою)
Учні записують рівняння реакції: S+ O2=SO2
Спалювання магнію у повітрі
2Мg+ О2= 2МgО
Колективне обговорення
1) Що спільного в усіх рівняннях реакцій?
2) Якими речовинами за складністю виражені реагенти? продукти? (Поняття
про реакції сполучення)
3) Що спільного в продуктах реакції? (Поняття про оксиди).
Питання до учнів: Як ви вважаєте, що буде продуктами реакції горіння складних
речовин?
1) Демонстрація горіння цукру за участі каталізатора (На цукоррафінад нанести літій карбонат або попіл). Актуалізація поняття про
каталізатор. С12Н22О11+12О2=12СО2+ 11 Н2О
2) Демонстрація горіння спирту.
С2Н5ОН+3О2=2СО2↑+Н2О
3) Демонстраційний дослід « Вогненний напис»
2NaNO3=2NaNO2+O2
V. Узагальнення вивченого.
1. Гра «Хрестики-нулики» (Робота в парах. Виграшний шлях – оксиди.)
а)
P2O5
H2SO4
H2S
HBr
CO2
HCl
PbO
NaOH
CuO
ZnS
SO3
SO2
NaCl
H2O2
H2O
OF2
FeS
CO
б)
2. Самостійна робота (за диференційованими картками)
Середній рівень
Розставити коефіцієнти в рівняннях хімічних реакцій, назвати продукти реакцій.
S+O2→SO2
SO2+O2→SO3
Fe+O2→Fe3O4
Достатній рівень
Закінчити рівняння реакцій
K+O2→
P+O2→
H2S+O2→
Високий рівень
Напишіть рівняння реакцій горіння літію, алюмінію й фосфіну PH3.
3. Метод «Мікрофон»
1) Що називається реакціями сполучення?
2) Чим відрізняються реакції сполучення і розкладу?
3) Що називається оксидами?
4) Назвати речовини – оксиди, формули яких записані на дошці:
К2О, МgО, FeО, Fe2О3, Сl2О7, Р2О5.
4.Розв’язування задач. Підручник, с. 96, задача 9
Хвилинка-цікавинка.
Чи корисно дихати чистим киснем? Як це не дивно, але ні. Адже ми дихаємо
киснем, розведеним інертним, по відношенню до організму, азотом.
Дихання чистим киснем можна проводити невеликими дозами впродовж
обмеженого часу. Тривале дихання чистим киснем може спричинити сильний
опік легень.
VІ. Підсумок уроку.
Подякувати учням за роботу на уроці. Оцінити учнів, мотивувати оцінки.
VІІ. Домашнє завдання.
Опрацювати §13 (Буринська Н. М. Хімія 7 клас. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун»,
2007), с.90 – 93, виконати вправи 2, 3, 4 с. 95
Тема: Практична робота № 3 «Добування кисню в лабораторії та вивчення
його властивостей.
Мета: навчити застосовувати теоретичні знання на практиці, виробляти вміння й
навички проведення хімічного експерименту й аналізу явищ, що
спостерігаються, робити висновки; перевірити знання техніки безпеки під
час виконання практичної роботи; виховувати обережність і охайність.
Обладнання: лабораторний штатив, пробірки, ложечка для спалювання речовин,
спиртівка, сірники, скіпка, хімічний стакан, пробка з газовідвідною
трубкою; реактиви – розчин гідроген пероксиду, вуглинка, вапняна вода,
манган(ІV) оксид.
Тип уроку: практичне застосування знань, умінь і навичок.
Хід уроку:
І. Організаційний етап уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів про кисень та його властивості,
повторення правила техніки безпеки. Інструктаж з техніки безпеки.
1. Вправа «В гостях у Мюнхаузена».
Учням пропонуються речення з помилками. Помилки треба знайти та виправити.
Усно.
1. До складу молекули кисню входить три атоми Оксигену… (два атоми).
2. За звичайних умов кисень – безбарвна рідина, яка не має кольору та смаку…
(газ).
3. У природі Оксиген зустрічається тільки у вільному стані.. (і у вигляді сполук).
4. За розповсюдженістю
Гідрогену…(перше місце).
у
природі
Оксиген
5. Кисень не підтримує горіння…(підтримує).
займає
ІІ
місце
після
6. У газоподібному та рідкому стані кисень має парамагнітні властивості…(у
твердому).
7. За звичайних умов кисень легший за повітря…(важчий).
8. Добути кисень у лабораторії можна, розкладаючи прості речовини, які містять
Оксиген…(складні).
9. Якщо з однієї речовини утворюється декілька, то реакцію називають
сполученням… (розкладу).
ІІІ. Виконання практичної роботи за інструкцією.
Учні виконують практичну роботу в парах, користуючись зошитом з друкованою
основою.
(Зошит для лабораторних, практичних робіт та домашніх досліджень.
Хімія 7 клас. Автори: Г. М. Дубковецька, Т. І. Міщук)
ІV. Підсумки роботи.
V. Домашнє завдання.
Повторити §12-13
(Буринська Н. М. Хімія 7 клас. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007 )
Тема: Поняття про окиснення та горіння. Умови виникнення та
припинення горіння.
Мета: розширити поглибити знання учнів про процес горіння; порівняти
процеси горіння й повільного окиснення; з’ясувати умови виникнення та
припинення горіння, механізм дії вогнегасника, заходи протипожежної
безпеки в побуті й на виробництві; розвивати вміння складати рівняння
хімічних реакцій взаємодії кисню з простими та складними речовинами;
поглибити знання про склад складних речовин на прикладі оксидів;
удосконалювати навички складання бінарних сполук; виховувати такі
якості в учнів, як уважність, спостережливість та обережність під час
поводження з вогнем.
Обладнання: періодична система хімічних елементів, засоби пожежогасіння
(вогнегасник, ящик з піском)
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
І. Організаційний етап уроку. Емоційне налаштування на роботу
ІІ. Перевірка рівня навчальних досягнень учнів:
Вправа «Вірю, не вірю».
Із запропонованих тверджень виберіть вірні:
1. Оксиген у природі зустрічається лише в складі складних сполук.
2. За поширеністю у природі Оксиген займає перше місце.
3. Молекула кисню складається з двох атомів Оксигену.
4. За звичайних умов кисень безбарвний газ без запаху.
5. Кисень погано розчиняється у воді.
6. До складу молекули озону входить два атоми Оксигену
7. Кисень безбарвний навіть у твердому та рідкому стані.
8. Кисень – метал
9. Чистий кисень легший за повітря, тому завжди піднімається вгору.
10. Кисень у рідкому та твердому стані має магнітні властивості.
11. Добути кисень в лабораторії можна розкладаючи складні речовини, які
містять Оксиген.
12. Речовини, які прискорюють хімічну реакцію називають каталізаторами.
13. Кисень підтримує горіння.
14. Хімічні реакції за участю кисню називають окисненням.
15. Якщо з декількох речовин утворюється одна, то реакцію називають реакцією
розкладу.
16. Якщо з однієї речовини утворюється декілька, то реакцію називають
реакцією сполучення.
17. В чистому кисні речовина горить активніше.
18. Під час горіння утворюються складні речовини- оксиди.
19. Оксиди містять 2 елементи, один з яких обов’язково Оксиген.
20. У складі оксиду Оксиген завжди пишеться на першому місці.
І варіант 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
ІІ варіант 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ІII. Мотивація навчальної діяльності.
На попередніх уроках ми з вами вивчали явища, які відбуваються у
навколишньому середовищі.
• Що називають явищами? (Будь які зміни, які відбуваються у навколишньому
середовищі).
• Які види явищ вам відомі? (Фізичні та хімічні).
• Чим вони відрізняються між собою? (Під час фізичного явища речовина не
змінюється, під час хімічного явища відбувається зміна речовини).
• Давайте з’ясуємо, до яких явищ належать: іржавіння заліза та утворення
попелу? (Обидва ці явища є хімічними).
Так, дійсно, у першому випадку мова йде про утворення на поверхні заліза нових
речовин – оксиду феруму, який і обумовлює колір іржі. У другому випадку мова
йде про спалювання речовини, внаслідок якого утворюється твердий залишок –
попіл, який являє собою сукупність інших речовин.
Що об’єднує ці два явища? Чим вони відрізняються один від одного? Саме на ці
запитання ми повинні знайти відповіді сьогодні на уроці. (Оголошення теми та
мети уроку).
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Поняття про горіння, повільне окиснення, вибух.
Ми з вами вже говорили про реакції окиснення та горіння, вивчаючи хімічні
властивості кисню.
То ж, давайте пригадаємо.
Проблемне питання.
1. Які хімічні реакції називають окисненням? (Окисненням називають всі
хімічні реакції під час яких вихідною речовиною є кисень).
2. Скласти рівняння реакцій. Які із запропонованих схем демонструють
процеси окиснення?
1. Fe + О2 =Fe3О4
2.Н2 + О2 = Н2O
3. ZnS + О2 = ZnO + SО2
4. Р2О5 + Н2О= H3PО4
5. СaO + H2О = Ca(OН)2
Існує декілька видів реакцій окиснення, а саме: горіння, повільне окиснення,
вибух. З’ясуємо, чим вони відрізняються між собою.
Проблемне питання.
Які хімічні реакції називають горінням? (Реакції
окиснення, які супроводжуються виділенням тепла і світла називають горінням).
Розповідь вчителя.
Так, дійсно, процес окиснення речовини, що супроводжується виділенням
великої кількості теплоти і, як правило, світла, називається горінням. За часом це
досить швидкий процес.
З усіх газів, що входять до складу повітря, тільки кисень підтримує горіння.
Інтенсивність горіння залежить від концентрації кисню у повітрі. Якби в повітрі
містилося 16 % кисню, то горіння було б неможливим. При збільшенні кисню у
повітрі до 30 %, складно було б загасити вогонь; усе живе на нашій планеті
згоріло б у результаті всепоглинаючих лісових пожеж, які могла б загасити
тільки дуже сильна злива.
У житті ми дуже часто зустрічаємося з горінням. Ми розпалюємо багаття в лісі,
спалюємо дрова або природний газ. Тому вам не складно виділити основні
ознаки горіння.
Учні роблять висновок.
Ознаки горіння:
- відбувається швидко;
- виділяє велику кількість теплоти;
- супроводжується полум'ям.
Повільне окиснення.
Взаємодія речовин із киснем може відбуватися повільно, без помітного
виділення теплоти. У цьому випадку вогонь не спостерігається. Такі реакції
називають повільним окисненням. Наприклад, залізні предмети з часом
вкриваються іржею — продуктом повільного окиснення металу киснем повітря.
Скисання молока або соку також належать до таких реакцій.
Отже, повільне окиснення — це процес повільної взаємодії речовин із киснем
без утворення полум'я та великої кількості теплоти.
Не слід забувати, що повільне окиснення здатне за певних умов перейти в
горіння. Тліючий сірник, кинутий у лісі, може стати причиною великої пожежі.
На підприємствах просочене машинним маслом ганчір'я, яке утворюється після
обтирання верстатів, заборонено накопичувати в купах. Усередині такої купи
процеси повільного окиснення з виділенням теплоти настільки підвищують
температуру, що може відбутися самозаймання.
Учні роблять висновок.
Ознаки повільного окиснення:
- відбувається повільно;
- теплота виділяється поступово;
- не супроводжується полум'ям.
Складання опорного конспекту.
За деяких умов горіння може відбуватися так швидко, що речовина вибухає.
Вибухати можуть суміші кисню з деякими газами. Суміш кисню з воднем у
певних співвідношеннях називають гримучим газом. Він вибухає від найменшої
іскри з утворенням води. Вибухати можуть суміші природного газу або
вугільного пилу з повітрям. Ось чому необхідно постійно стежити за справністю
газових плит і газових трубопроводів. Шахти постійно провітрюються
потужними насосами не лише для того, щоб у них легше дихалося, але й для
того, щоб розвести до безпечних меж рудниковий газ (метан), що виділяється з
вугільних шарів.
Зазвичай тирса, просочена рідким киснем, стає вибуховою речовиною. Тому
суміші пористих горючих матеріалів із рідким киснем використовують як
вибухівку під час прокладання тунелів, будівництва дамб, видобування руди.
Ознаки вибуху:
- відбувається дуже швидко;
- енергія, що виділяється, призводить до руйнівних наслідків;
- супроводжується вибуховою хвилею та іноді короткочасним спалахом.
Складання опорного конспекту.
Всі процеси окиснення об’єднує те, що кінцевими продуктами є оксиди, як під
час горіння, так і під час повільного окиснення чи вибуху.
Питання до учнів.
1. Що називають оксидами?
2.Із запропонованих речовин виберіть оксиди. Поясніть свій вибір. Дайте назву
кожному оксиду.
СН4, СО2, Р2О3, SН4, SO2, СuO, NaOН, НCl, Na2 O, Н2O.
Завдання виконується усно, з місця.
2. Умови виникнення та припинення горіння.
Учитель тримає в руках зошит.
З чого зроблений зошит? (Зошит зроблений з паперу).
Чи горить папір? (Так).
Отже зошит виготовлений з горючої речовини (речовини яка горить).
Що треба зробити, щоб зошит загорівся? (Підпалити його).
Так, дійсно, щоб загорівся папір його необхідно підігріти до певної температури,
яку називають температурою займання.
Для кожної речовини існує своя температура, за якої вона загоряється,
наприклад, для дерева ця температура становить близько 270 °С, для вуглецю —
350 °С, для білого фосфору — близько 40 °С, для азоту — близько 2500 °С.
Яку умову треба створити зошиту, щоб він продовжував горіти? (Доступ повітря,
до складу якого входить кисень).
Речовина, що зайнялася, продовжує горіти при нормальному доступі кисню
самостійно, оскільки під час горіння виділяється велика кількість теплоти, за
рахунок якої поступово нагрівається і займається наступна порція речовини.
Температура займання деяких речовин близька до кімнатної. Такі речовини
спалахують на повітрі самостійно, без нагрівання. Це явище називають
самозайманням. До самозаймистих речовин належить білий фосфор, тому його
не можна тримати на повітрі, його зберігають під шаром рідини.
Питання до учнів.
1. Отже, що є умовами виникнення горіння? (Наявність горючої речовини,
доступ кисню, досягнення температури займання).
2. Що треба зробити щоб припинити горіння? (припинити доступ кисню, знизити
температуру).
3. Які засоби гасіння вогню ви знаєте? (Вогнегасник, пісок, вода, покривало).
Розповідь вчителя.
Часто для гасіння вогню використовують воду. Вона перешкоджає доступу
повітря й охолоджує предмет за рахунок випаровування. Але є речовини, які не
можна гасити водою. До них належать деякі метали (калій, натрій), які активно
взаємодіють із водою, що може тільки посилити пожежу. Також не можна гасити
водою деякі органічні речовини, такі як бензин, гас. Вони легші за воду, тому в
разі спроби загасити їх водою вони спливають на поверхню та продовжують
горіти, поширюючи полум'я на сусідні ділянки.
Найефективніший спосіб гасіння полум'я, який використовується в хімічних
лабораторіях,— це запобігання доступу повітря за допомогою вогнегасників. У
побуті частіше використовуються кислотні або порошкові вогнегасники. У
кислотних вогнегасниках вуглекислий газ утворюється в результаті хімічної
реакції соди з кислотою . Із відкриттям вентиля стиснений під тиском
вуглекислий газ надходить у зону горіння та перекриває доступ кисню до
горючої речовини. Порошкові вогнегасники розкидають спеціальний порошок,
який, потрапляючи в полум'я, розкладається з утворенням вуглекислого газу.
Зазвичай вуглекислий газ швидко випаровується, але за цей невеликий час
речовина встигає охолодитися й уже не загоряється знову.
Крім того, у хімічних лабораторіях для гасіння пожежі використовують
спеціальні азбестові ковдри чи пісок.
У домашніх умовах, загасити предмети, які горять, або одяг, що загорівся на
людині, можна накинувши, на них ковдру, килим або покривало та щільно
загорнути, щоб припинити доступ повітря. Чи запропонувати людині впасти на
підлогу і кататися по ній, поки вогонь не згасне.
V. Узагальнення вивченого
1. Яке явище називають горінням? Назвіть умови необхідні для перебігу цього
процесу.
2. У який спосіб можна загасити полум’я?
3. Що таке повільне окиснення?
4. Смітні кури Австралії відкладають свої яйця в гнізда, які вони будують,
згрібаючи в купу пріле листя, траву і землю. Час від часу самець засовує свій
дзьоб в купу, після чого частково розкидає або, навпаки, підгортає її. Який
процес відбувається в гнізді? Поясніть поведінку птаха.
5. Сире зерно не можна зберігати у великих купах. Воно може обвуглитися і
навіть самозайнятися. Поясніть, чому це відбувається. Щоб зберегти зерно, його
час від часу перелопачують. Поясніть, чому це необхідно робити.
6. З поданого переліку властивостей речовин виберіть ті, які роблять її
придатною для гасіння полум’я: а) рідкий стан за звичайних умов; б)
негорючість; в) безпечність для довкілля
VІ Домашнє завдання : §13, с. 93 – 95, вправи: 7, 10. Виконати завдання з
домашніх експериментальних досліджень.
Тема уроку: Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його
біологічна роль.
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічний елемент
Оксиген і просту речовину кисень; формувати поняття про поширення
Оксигену, колообіг його в природі, планетарне значення рослин; визначити
рівень засвоєння основних понять, навичок складання хімічних рівнянь,
що відображають хімічні властивості кисню; розвивати вміння
використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
виховувати екологічне мислення, шанобливе ставлення до природи,
спостережливість і допитливість в учнів.
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, схема
«Колообіг Оксигену в природі», картки з завданнями для учнів,
хімічне обладнання для проведення досліду, таблиця «Застосування
кисню».
Тип уроку: комбінований
Хід уроку:
І. Організаційний етап уроку
Привітання вчителя. Емоційне налаштування учнів на урок.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.
Перевірка письмового домашнього завдання.
Індивідуальні завдання на картках.
1. Хімік-інтелектуал.
Завдання: Відгадайте кросворд: ключове слово – прізвище хіміка, мова про якого
іде нижче. Який вклад в науку він вніс?
1. Реакція, в результаті якої з двох або більше вихідних речовин утворюється
одна нова сполука.
2. Реакція окиснення під час якої виділяється світло і тепло.
3. Наука про перетворення речовин.
4. Складна речовина, утворена двома елементами, одним з яких є Оксиген.
5. Те, що виділяється під час екзотермічних реакцій.
6. Речовина, яка прискорює хімічну реакцію,але сама при цьому не витрачається.
7. Агрегатний стан кисню за температури від -1830С до -2180С
Кросворд-загадка
На одній з площ міста в Англії стоїть бронзова скульптура молодого гарного
чоловіка у модному костюмі 18 століття. У бронзі вдячні співвітчизники
закарбували видатного хіміка.
1
2
3
4
5
6
7
2. Хімік-дослідник
Завдання: Виконайте та поясніть дослід.
У вас є сира та варена картопля, пероксид гідрогену. Доведіть наявність
ферментів у живих клітинах.
Дайте відповіді на запитання:
Що таке каталізатори? Чому для досліду використали сиру та варену картоплю?
3. Еколог
Завдання: В атмосфері в результаті згоряння палива накопичуються оксиди NO2,
SO2, CO2, які зумовлюють глобальні екологічні проблеми: «парниковий ефект»,
«кислотні дощі» тощо.
Напишіть хімічні рівняння утворення цих оксидів та визначте їх типи.
4. Хімік-аналітик
Задача
Протягом доби людина вдихає близько 25 кг повітря. Під час роботи автомобіля
кожні 100 км шляху використовується 1825 кг кисню. Обчисліть, скільки часу
могла б дихати людина цим киснем, якщо масова частка кисню в повітрі
дорівнює близько 23%
3.2. Індивідуальні картки (учні виконують за партами)
Картка №1 (10 б)
Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:
1. HgO = Hg + O2
2. Zn + O2 = ZnO
3. P + O2 = P2O5
Вкажіть тип реакції (1)
Як називаються продукти реакції (2) і (3)
Картка №2 (8 б)
Складіть формули оксидів Нітрогену (IV), Фосфору (V), Магнію(ІІ), Бору(ІІІ),
Мангану (VII), Карбону (IV), Цинку (ІІ)
Картка №3 (6 б)
Вставте пропущені слова в речення:
Хімічний елемент Оксиген утворює прості речовини ………………….. та ………
За звичайних умов кисень має ………………………………….. агрегатний стан. Ця
речовина ………………………. за повітря, тому його можна зібрати в ………....
……………………..При температурі -1830С він стає …………………………..
В лабораторії його добувають із …………………………………..Наявність кисню
можна визначити внесенням ……………………………………………………………
в посудину, вона ………………………………… спалахує.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Елемент цей добре знають
Як просту речовину,
Всі в природі поважають
За важливу роль.
Яку?
Газ без запаху, безбарвний,
Ледь розчинний у воді,
Він для дихання потрібен
Всім навкруг – тобі й мені,
Він зусиль не тратить марно,
Все горить у ньому гарно..
Також є він санітаром,
Бо не терпить він сміття…
І рослинне, і тваринне
Обумовлює гниття…
І складні сполуки містять
Елемент той головний,
Він – в рослинах і тваринах,
В мінералах і воді…
Взагалі, на першім місці
Елемент цей - Оксиген
IV. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної
діяльності.
Сьогодні ми дізнаємось про колообіг Оксигену в природі, про способи
застосування кисню і про його біологічну роль. Також розширимо ваші
екологічні знання, без яких не може обійтися жодна освічена людина в
сучасному світі.
Запишіть тему уроку в робочий зошит.
ІV. Вивчення нового матеріалу.
Метод «Робота в групах».
Учитель готує індивідуальний інформаційний пакет для учнів.
Група 1. «Хіміки». Про колообіг Оксигену.
Група 2. «Практики». Про застосування кисню.
Група 3. «Біологи». Про біологічну роль кисню.
Група 4. «Екологи». Про охорону повітря.
Кожна група по черзі висвітлює опрацьований матеріал. Учитель з’ясовує чи
всі питання зрозумілі для учнів.
1.Складання схеми в зошитах.
О2
фотосинтез
окиснення, горіння
дихання, гниття
СО2
2. Звіт про дослідницьку роботу «Вплив рослин на склад повітря»
Виступ учня.
Рослини в процесі дихання поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ.
Поряд з цим, в рослинах відбувається процес фотосинтезу, необхідною
умовою якого є наявність світла. Під час досліду ми одну склянку з
рослиною помістили на світло, а іншу поставили в темну шафу. Через чотири
дні перевірили наявність кисню в обох посудинах тліючою скіпкою.
В склянці №1 скіпка жевріє яскраво, а в №2 – згасає.
Висновок. Запаси кисню в атмосфері поповнюються завдяки рослинам, які
забезпечують життя на Землі. В цьому полягає планетарна роль рослин.
Метод «Мозковий штурм».
Які заходи потрібно здійснити, щоб баланс кисню в атмосфері залишався
незмінним?
V. Закріплення нового матеріалу.
Робота з таблицею «Застосування кисню»
Завдання для учнів . Назвіть основні джерела забруднення повітря.
Вчитель. Без їжі людина може прожити 30 – 50 діб, без води – 3 дні, а без
повітря кілька хвилин. Отже, людство має приділяти особливу увагу тому,
без чого неможливе життя.
VІ. Підсумок уроку.
Вчитель: Дякую за вашу роботу на уроці.
Оцінювання учнів за роботу на уроці та мотивація оцінок.
Побажання учням:
І повітря, і вода Взагалі природа вся!
Хімію вивчай охоче І в халепу ти не вскочиш.
Будеш знать про неї все,
Вона користь принесе.
VІІ. Домашнє завдання.
Опрацювати §14
(Буринська Н.М. Хімія 7 клас. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007)
Вправи: 1, 2 (усно), 4* письмово.
Творче завдання. Скласти кросворд на тему «Кисень».
Тема уроку: Узагальнюючий урок-КВК «Прості речовини. Оксиген.
Кисень».
Мета: узагальнити знання про Оксиген як елемент та кисень як просту
речовину; перевірити рівень засвоєння матеріалу; стимулювати
пізнавальну активність; розвивати вміння швидко і чітко
формулювати та висловлювати свої думки; виховувати вміння
працювати колективно.
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,
картки з завданнями для учнів.
Тип уроку: урок-узагальнення та закріплення знань.
Хід уроку:
І. Організаційний етап уроку
Колектив класу ділимо на дві команди, рівні за інтелектуальними
можливостями, здібностями.
ІІ. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок.
Конкурс 1. Дешифрувальник.
Учні повинні розшифрувати назву своєї команди.
Назва для першої команди
Назва для першої команди
Конкурс 2. Розминка.
Першим відповідає той, хто підніме руку.
1. Назвіть порядковий номер Оксигену.
2. Назвіть формулу води.
3. Яка відносна атомна маса Оксигену?
4. Яку просту речовину утворюють два атоми Оксигену?
5. Яка молекулярна маса кисню?
6. В якому періоді ПС знаходиться Оксиген?
7. Скільки атомів Оксигену містить проста речовина озон?
8. Як називаються складні речовини утворені двома елементами, один з
яких – Оксиген?
9. Який заряд ядра атома Оксигену?
10. До якого типу належать реакції горіння?
Конкурс 3. Ланцюжок.
Кожній команді видаємо 2 аркуші «Фізичні властивості кисню» і «Формули
оксидів». На першому аркуші перший учень пише одну з фізичних
властивостей, другий – другу і т. д. На другому визначають валентність
елементів в оксидах і дають їм назви (кількість формул відповідає кількості
учнів в команді).
Формули оксидів: Fe2O3, Na2O, N2O5, NO2.
Конкурс 4. Хімічні перегони.
На дошці написані рівняння хімічних реакцій у яких є пропуски:
1. KMnO4→K2MnO4+?+O2
2. CH4+2O2→?+2H2O
3. 2H2O2→?+?
4. ?+5O2→2P2O5
1. H2+O2→?
2. HgO→Hg+?
3. H2S+O2→?+H2O
4. ?+3O2→2Fe2O3
Учні по черзі записують пропущені речовини.
Конкурс 5. Усі разом.
Розв’язати задачі.
1. Визначити формулу оксиду, якщо масова частка Купруму дорівнює
80%.
2. Визначити формулу оксиду, якщо масова частка Сульфуру дорівнює
40%.
Конкурс 6. В гостях у Мюнхаузена.
Кожна команда одержує завдання з помилками, які потрібно виправити.
1. Оксиген – це проста речовина, метал, з відносною атомної масою 8, у
сполуках проявляє змінну валентність, з хімічними елементами
утворює сполуки – оскиди.
2. Кисень – це хімічний елемент, який складається з двох атомів Карбону.
Він дуже поширений в ґрунті, де зустрічається у вільному стані. У
вигляді простої речовини входить до складу морської води.
Конкурс 7. Кросворди.
Учні команд обмінюються кросвордами, в яких потрібно розгадати якомога
більше слів за дві хвилини.
ІІІ. Підбиття підсумків, оцінювання учнів.
ІV. Домашнє завдання.
Повторити матеріал теми.
Автор
ivanovanatali
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
132
Размер файла
67 Кб
Теги
988484
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа