close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мотивація

код для вставкиСкачать
“…ПОТРБНО, ЩОБ УСІ УЧНІ
ВЖЕ ІЗ САМОГО ПОЧАТКУ
ЧІТКО БАЧИЛИ МЕТУ З УСІМА
ПРОМІЖНИМИ ЛАНКАМИ
Й ПРАГНУЛИ ДОСЯГТИ ЇЇ…”
Я.А. КАМЕНСЬКИЙ
“ МОЖУ
КРАЩЕ, АЛЕ НЕ
ХОЧУ….”
“ не хочу
вчитися!”
“ не бажаю…”
Задача навчального закладу - знайти шляхи,
методи, форми, прийоми роботи з учнями щодо
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ У ДИТИНИ ПОЗИТИВНОЇ
МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У чому сутність потреби в знаннях?
 Як потреба виникає?
 Як потреба розвивається?
 Які педагогічні засоби можна
використовувати для формування в
учнів мотивації для отримання знань?

Учень по-справжньому включиться в
роботу лише тоді, коли поставлені
завдання перед ним будуть не тільки
зрозумілими йому, а й внутрішньо
прийняті ним, тобто задачі набувають
значущості перед учнем і знаходять
відгук і опорну крапку в його
переживаннях.
ВНУТРІШНЄ СПОНУКАННЯ ДО
ДІЯЛЬНОСТІ
МОТИВ
Мотив
самоствердження
Мотив
емоційності
Мотив
обов'язку і
престижу
Мотив
діяльності
Мотив
самореалізації
Мотив
новизни
…не знаючи мотивів, не можна
зрозуміти, чому людина прагне
до однієї, а не до іншої мети, не
можна зрозуміти справжній
зміст його дій…
Мотивація
Сукупність мотивів, які спонукають
людину до досягнення мети
Навчальна мотивація визначається
цілою низкою специфічних для цієї
діяльності факторів:
самою освітньою системою, освітнім закладом,
де здійснюється навчальна діяльність;
 організацією освітнього процесу;
 суб'єктними особливостями того, хто
навчається(вік, стать, здібності, інтелект, розвиток,
самооцінка, взаємодія з іншими);
 суб'єктними особливостями педагога,
системою відносин його до учня, до справи;
 специфікою навчального предмета.

НЕ НАЛЕЖНА УВАГА ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ МОТИВАЦІЇ НА УРОЦІ;
 ПОМИЛКОВА ДУМКА: “…РАЗ ДИТИНА
ПРИЙШЛА ДО ШКОЛИ, ТО ВОНА
ПОВИННА РОБИТИ ВСЕ ТЕ, ЩО
РЕКОМЕНДУЄ ВЧИТЕЛЬ…”;
 ІНКОЛИ ВЧИТЕЛІ СПИРАЮТЬСЯ НА
НЕГАТИВНУ МОТИВАЦІЮ (ПОКАРАННЯ З БОКУ

ВЧИТЕЛІВ, БАТЬКІВ , ПОГАНОЮ ОЦІНКОЮ ТОЩО)
НЕ веди себе так;
 НЕ повертайся;
 НЕ вставай;
 НЕ заважай;
 НЕ питай, Я скажу, коли можна….

РЕЗУЛЬТАТ
В учнів формується СТРАХ перед школою,перед вчителем
НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАДІСТЬ НЕ ПРИНОСИТЬ
“ Щоб зрозуміти іншу людину – стань подумки на її місце ”

Уявіть себе учнем…
Та НЕ ХОЧУ
я йти до тієї
школи
УРА!
Уроки по
30 хвилин…
Знову не
вивчив, не
написав, я
дурний!!!
Що я там
не бачив,
НУ, ЗЕМНА
КУЛЯ і…
Ти не
кмітливий
Ти знову не
вивчив, часу не
вистачило?
Ставлю двійку,
втретє….що ти собі
думаєш? Де твої
батьки???
Ти чим слухав
на уроці, я це
вже
пояснювала!
Учень знає, що нічого доброго на нього у школі не чекає, але він все
- таки йде до школи, йде до класу!
Дізнайся!
Я допоможу тобі!
Ти станеш кращим
Ти тільки поглянь, це
цікаво…
Тобі сподобалось?
Дізнайся самостійно,
розкажи іншим..
Щось важливе?
Опануй, в тебе
вийде..
Пам'ятай!
Ми партнери,
звертайся за
допомогою
У мене все
вийшло в школі, у
мене все вийде і
надалі…
Робимо висновок:
НЕГАТИВНА МОТИВАЦІЯ ПОРОДЖУЄ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ.
Спрямуємо свої ресурси на ПОЗИТИВ!
ЗМОЖЕШ! НАМАГАЙСЯ! КРОКУЙ ВПЕРЕД! ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
Високий:
 пізнавальний мотив;
 прагнення успішно виконувати вимоги
вчителя;
 чітке дотримання всіх інструкцій учителя;
 сумлінність, відповідальність, бажання
не підвести;
 хвилювання за отримані погані оцінки.

Достатня:
 учні успішно справляються з
навчальною діяльністю;
 позитивне ставлення до школи, до
вчителя;
 вільно спілкуються з учителем, з
однокласниками;
 їм подобається бути учнем, вони
“ сумлінні ” (гарний портфель, охайні
ручки, олівці, зошити, підручники)

Низька мотивація до навчання:
 дитина школу відвідує неохоче;
 вважає за краще пропустити знання;
 на уроках займається сторонніми
справами, грається, відволікається;
 учень зазнає серйозних труднощів у
навчанні

ЗАМИСЛИМОСЯ: яка навчальна
мотивація у наших учнів?
-
-
затримка психічного розвитку;
локальні ураження центральної нервової системи;
погане здоров'я;
недоліки розвитку мислення;
недоліки розвитку інших пізнавальних процесів (пам'яті,
уваги, сприйняття);
учитель не знає, або не враховує типи нервової системи;
педагогічна занедбаність;
несформованість прийомів навчальної діяльності;
відсутність мотивації досягнення успіху;
відсутність навчальних інтересів;
інтелектуальна пасивність.
1 – “ гормональний вибух ”
2 – ставлення учня до вчителя, і навпаки – учителя
до учня;
3 -7-8 клас – підлітковий вік( інтенсивний
фізіологічний процес статевого дозрівання,
зниження сприятливості до навчання);
4 – особиста значущість предмета для учня;
5 – розумові здібності учня;
6 – продуктивність навчальної діяльності;
7 – нерозуміння мети навчання;
8 - страх перед школою.
Методами
 Засобами
 Прийомами

СОЦІАЛЬНІ
ПІЗНАВАЛЬНІ
МОТИВИ
ПЕРСПЕКТИВИ
СПОНУКАЛЬНІ
Шановні колеги, пропоную для роботи в
групах характеристики мотивів навчальної
діяльності учнів
Завдання:
які Ви застосовуєте мотиви на
уроці
Час на повідомлення 3 хв.
ОЦІНКА
СТИМУЛЮЄ
ВИХОВУЄ
ЯКЩО
– ОБ’ЄКТИВНА
- ПРОКОМЕНТОВАНА
ОЦІНКА
ПОХВАЛА
УСПІХ
ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО МОТИВАЦІЇ УЧНЯ ДО НАВЧАННЯ
ОДИН РАЗ ДОСЯГНУТИЙ УСПІХ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ЗАОХОЧЕННЯ Й
БАЖАННЯ ПОВТОРНОГО УСПІХУ!
“ Давайте критикою
не ображати дітей,
а підштовхувати їх
до нових успіхів,
упевнено
стверджуючи
“Я знаю, ти це
можеш ”
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
50
Размер файла
3 138 Кб
Теги
мотивації
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа