close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз роботи шкільного м/о за 2014-2015 н.р.

код для вставки
Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання учителів математики, фізики та інформатики за 2014-2015 н.р.
АНАЛІЗ РОБОТИ ШМО
вчителів математики, фізики, астрономії та інформатики
за 2014 – 2015 навчальний рік
У 2014 – 2015 навчальному році навчальні програми з математики, фізики,
астрономії та інформатики вчителями виконані в повному обсязі.
Робота всіх членів ШМО була цілеспрямована на вирішення проблеми школи
«Формування ключових компетентностей учнів через впровадження у навчальновиховний процес освітніх і здоровʹязберігаючих технологій», а також проблеми МО
«Розвиток здібностей і навичок учнів, підвищення престижу знань, формування
математичних і фізичних компетентностей. Творчий і здоровий розвиток учителя і
учня.»
В цьому році учні школи забезпечені підручниками з математики майже в
повному обсязі.
Підручник з математики А.Г. Мерзляк для учнів 5 кл (5-Б тільки 15 підручників),
Математика 6 – Тарасенко для 6 кл., алгебра і геометрія для 7, 8, 9 класів є сучасними,
цікавими, з диференційованими завданнями, містять матеріал «Для тих, хто хоче знати
більше» і завдання для учнів з початковим рівнем знань.
Вчителі математики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х 10-х і 11-х класів в цьому році
працювали за новими сучасними підручниками.
Набагато гірше склалася ситуація з підручниками з фізики: 7, 8 і 9 класи
забезпечені підручниками повністю, але ці підручники є найгіршими з тих, які
пропонуються за програмою; учні 10-х і 11-х класів повністю забезпечені
підручниками академічного рівня, що відповідає програмі. Але повністю відсутні
збірники задач з фізики для всіх класів.
В умовах класно-урочної системи навчання рівнева диференціація постає
ефективним засобом формування в учнів самооцінки, самоконтролю.
Значних результатів з цього питання досягли: Позаненко Н.В., Герасименко І.В.,
Литвиненко О.С., Далакян С.А.
Заслуговують на увагу відкриті уроки:
 Позаненко Н.В. в 5-Б «Рівняння» і у 8-Б «Квадратні рівняння, неповні
квадратні рівняння, їх розв’язування». Використовує стимули в своїй
роботі. За вдало написану контрольну або самостійну роботу учні
отримують стрічки з написом «Молодець», «Розумник», «Всезнайка».
 Герасименко І.В. в 10 класі «Космічні швидкості. Штучні супутники
Землі», в 11 класі «Дисперсія світла». У своїй роботі використовує
елементи лекційно-практичної технології, проблемного та розвивального
навчання; методику взаємодії учнів на уроці. Учні Герасименко І.В. є
призерами Всеукраїнської олімпіади з фізики і астрономії (міської – 6
учнів з фізики і 2 учні з астрономії, обласної – 2 учні).
 Литвиненко О.С. в 7-А «Квадрат двочлена», в 7-Б класі «Лінійна функція
та її властивості», в 10 кл «Графічний аналіз рядів даних», в 9-А кл
«Робота з браузером». Багато уваги Олександр Сергійович приділяє
позакласній роботі і регулярно проводить засідання клубу «Інтелектуал».
 Далакян С.А. в 11 кл (Недзельська Л.) «Показникові рівняння», в 8-А
«Формула коренів квадратного рівняння» Використовує в своїй роботі
методи випереджаючого навчання.
Члени МО поповнили кабінети дидактичним матеріалом і методичними
розробками:
 Позаненко Н.В. розробила дидактичний матеріал для учнів 9 класу з
алгебри і геометрії за новими програмами.
 Герасименко І.В. розробила систему лабораторного і фізичного
практикуму з фізики для 10 – 11 класів і дидактичний матеріал для учнів
10 – 11 класів з фізики за новою програмою.
 Литвиненко О.С. – нові розробки практичних завдань по «Word», «Exel»,
розробки для факультативних занять «Сканування» та «Файлові
менеджери».
 Далакян С.А. розробила і систематизувала дидактичний матеріал для учнів
8 і 9 класів.
Згідно проблеми школи і ШМО були сплановані засідання, позакласні заходи і
відкриті уроки.
Значна увага приділялась розвитку здібний і талановитих учнів і, як результат –
перемога в олімпіадах:
№
п/п
П.І.Б.
вчителя
предмет
Загальна
кількість
призерів
Назва
конкурсу,
турніру,
змагання
ІІ тур
олімпіада
ІІ
Туманова Л., 8-А
Вартік П., 10
Коломієць А., 10
Кабатова А., 8-Б
2014 – 2015
Кирєєв Д., 7-А
2014 – 2015
1
Ворона
Любов
Василівна
2
Позаненко
Наталія
Василівна
математика
олімпіада
І
ІІІ
ІІІ
3
Литвиненко
Олександр
Сергійович
математика
олімпіада
ІІІ
математика
4
Герасименко
Інна
Василівна
фізика
олімпіада
І
І
ІІ
ІІ
ІІІ
ІІІ
5
Герасименко
Інна
Василівна
астрономія
олімпіада
ІІ
ІІІ
Прізвище, ім’я учня
ІІІ
тур
ІІІ
ІІІ
Навчальний
рік
2014 – 2015
Вартік П., 10
Кабатова А., 9-Б
Рождественська Т, 11
2014 – 2015
Коломієць А., 10
Войтенко П., 10
Веремієнко Б., 7-Б
Войтенко П., 10
Вартік П., 10
2014 – 2015
62 учня школи приймали участь у Всеукраїнській математичній олімпіаді
«Олімпус», з них:
1 – 4 кл:
18 учнів
5 – 11 кл:
44 учень.
31 учень школи приймали участь у Всеукраїнській математичній олімпіаді
«Мультитест», переможцем олімпіади є Штивола М, учень 5-Б кл (вчитель Позаненко
Н.В.)
2 учні є переможцями обласної олімпіади з фізики: Вартік П., учениця 10 кл – ІІІ
місце і Кабатова А., учениця 9-Б кл – ІІІ місце (вчитель Герасименко І.В.).
Переможців обласної олімпіади з математики немає, тому в наступному
навальному році потрібно більше уваги приділити індивідуальній роботі з
обдарованими дітьми.
Учениця 8-Б класу Кабатова Анна успішно закінчила 9 клас Західноукраїнської
математичної школи при Тернопільському педагогічному університеті ім. Д. Гнатюка
(заочно), вчитель Позаненко Н.В.
Поглибити вивчене, навчити учнів знаходити логічні зв’язки між явищами та
поняттями, не лякатися, почувши питання «Чому?», допомагають позакласні заходи.
З 06. 04. – 10. 04. 2015 р., згідно плану роботи школи і ШМО було проведено
декаду «Математики, фізики та астрономії, і інформтаики».
Метою організації і проведення різних заходів під час предметної декади є:
 пропаганда математичних, фізичних, астрономічних та інформатичних знань;
 підвищення інтересу учнів до математики, фізики, астрономії та космонавтики,
інформатики, розвиток ініціативи, учнівської творчості;
 виховання в учнів потреби щодо використання науково-популярної літератури та
інших джерел інформації для поповнення знань;
 поглиблення знань учнів;
 професійна орієнтація.
Провідна роль в організації предметної декади належить не тільки вчителю, а і учням,
але особливістю є те, що приймати участь повинні всі учні, які вивчають математику,
фізику та астрономію, інформатику.
Декада математики, фізики та астрономії і інформатики – це час тісної співпраці
вчителя та учнів. Зусилля вчителя з організації позакласної роботи позитивно
позначаються на результатах навчання з предметів. Відбувається поглиблення,
розширення і систематизація знань учнів.
Декада пройшла організовано, на високому методичному рівні. Всі заплановані
заходи були проведені, хоча перед цим були довгострокові весняні канікули. Всі
вчителі методичного об’єднання приймали участь, підготували і провели заходи. При
проведенні декади були охоплені всі учні 5 – 11 кл.
В понеділок, 06. 04. відбулося відкриття декади: були випущені математичні і
фізичні газети, в цьому прийняли участь майже всі класи. Кожен клас самостійно
вибирав назву газети і тему, яку повністю розкрив в газеті.
В понеділок також були оформлені:
 Вернісаж «Геометрія в нашому місті»
вч. Позаненко Н.В.
10 кл
 Paint – вернісаж
вч. Литвиненко О.С. 5А кл.
 Математика в малюнках – вч. Позаненко Н.В. і Далакян С.А.- 5А і 5Б кл
 Вернісаж «Посмішка фізиків» – вч. Герасименко І.В. – 10 і 11 кл.
В понеділок на 6-у уроці Позаненко Н.В. провела позакласний захід з математики
«Математика в піснях і віршах» для 5Б і 10 класу, на якому також демонструвався
фільм «Геометрія в нашому житті», який підготував учень 10 класу Білієнко Ігор.
У вівторок розпочався традиційний чемпіонат інтелектуальних ігор, який
проходить в школі щорічно і в якому приймають участь команди 7 – 11 класів.
Організовує і проводить його вчитель інформатики і математики Литвиненко О.С.
Чемпіонат проходить в декілька турів, продовження чемпіонату відбулося у п’ятницю.
Чемпіонат триває, поки що лідирує команда 10 класу.
Цікаву математичну перерву провела у вівторок Позаненко Н.В. з учнями 5 – 6
класів: цікаві конкурси і математичні ігри. Діти з цікавістю і задоволенням приймали
участь.
В середу на 2-у уроці Далакян С.А. провела інтелектуальну гру – змагання між 8А
і 8Б класами «Хто хоче стати відмінником?» Під час гри діти продемонстрували свої
знання з математики, І місце зайняла Туманова Л., учениця 8А кл, ІІ – Чудненко
Валерія (8А), ІІІ – Пастіль Дмитро (8Б).
На 3-у уроці в середу у 8А класі відбулася інтелектуальна гра-змагання
«Найкращий фізик класу», яку провела Герасименко І.В. Учні із захопленням і
цікавістю приймали участь, гра пройшла цікаво, діти продемонстрували високі знання
з фізики. Найкращим фізиком класу одноголосно вибран Боровський Всеволод.
В четвер, 09. 04. відбувся «Фізичний турнір» між командами 10 і 11 класу, який
підготувала і провела Герасименко І.В. Дух змагання, азарт, веселий настрій
супроводжували турнір. Приймали участь не тільки команди, а й вболівальники, між
якими також були проведені конкурси. Журі (Позаненко Н.В., Туманова Л.,
Бистрякова К.) присудило І місце команді 10 класу.
На перерві в четвер відбулося ілюзіоніст – шоу, в якому учні 10 кл Мунтян
Дмитро і Пестеров Роман продемонстрували різні цікаві фокуси, які із захоплення
спостерігали учні школи підготували шоу Герасименко І.В. і Позаненко Н.В.
З презентацією науки «Ф І З И К А», яку підготували учні 10 кл Броніч Денис і
Боровський Вячеслав, учні 9А і 9Б були ознайомленні в четвер, 09. 04. Презентація
повністю розкриває такі питання: що це за наука «Фізика», які питання вивчає і роль
та значення науки в житті людини.
В пʹятницю, 10. 04. відбувся захист науково-дослідницьких робіт з математики:
Яценко Вікторія (7Б, вч. Литвиненко О.С.), Коломієць Аліна (10 кл, вч. Позаненко
Н.В.), Вартік Поліна (10 кл, вч. Позаненко Н.В.). Роботи учні виконали на високому
науковому рівні, повністю дослідили вибрану проблему, використовували компʹютерні
програми, були доступними для розуміння,роботи були пронизані любовʹю до
математики і розумінням величністю цієї науки. Представники – найкращі учні класів
5 – 10 класи слухали з цікавістю. Всі роботи отримали найвищу оцінку. Після захисту
робіт відбулося вручення дипломів переможців в інтерактивних конкурсах «Олімпус»,
«Бобер», «Мультитест» учням 5 – 10 класів, вчителі Позаненко Н.В., Литвиненко О.С.
Предметна декади принесла незабутні враження учням, які вивчають математику,
фізику і астрономію та інформатику.
В цьому році, 26.05.15 р були проведено у 5-Б кл свято «Математика – цариця
наук», вчитель Позаненко Н.В., яке було проведено на високому методичному рівні,:
 Математика і музика
 Математика і танці
 Математика на поетичній орбіті
 Гумористична математика
 Геометрія в нашому житті.
Найкращі учні були нагороджені дипломами І – ІІІ ступенів і були присвоєні
звання:
 Магістр математичних наук – 1 учень
 Міс математики – 3 учениці
 Містер математики – 1 учень
 Містер старанність – 1 учень
 Міс старанність – 1 учениця
 Міс надії – 2 учениці.
Вчитель Литвиненко О.С. прийняв участь у захисті наукових проектів, його
учениця Яценко Вікторія, 7-Б кл, підготувала і успішно захистила науковий проект з
геометрії і інформатики «Теорема в презентації» («3-я ознака рівності трикутників») і
отримала диплом ІІІ ступеня.
Учителі методичного обʹєднання протягом року постійно працювали над
підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних і
міських методобʹєднань, тематичних семінарів.
Члени ШМО 2014 – 2015 н.р.:
І семестр:
 Позаненко Н.В.
 Ворона Л.В
 Литвиненко О.С
 Далакян С.А.
 Герасименко І.В.
ІІ семестр:
 Позаненко Н.В.
 Литвиненко О.С
 Далакян С.А.
 Герасименко І.В.
Інформатика
Клас Рівень Всього
якості
Високий
Достатній
Середній
Початковий
Вчитель
%
%
%
5 –А
58%
28
8
28,6
8
28,6
11
39,3
1
3,6
Литвиненко О.С.
5-Б
92%
25
12
46,2
12
46,2
2
7,6
-
-
Кузік О.А.
6
18%
29
-
-
5
17,9
17
60,7
7
25
Литвиненко О.С.
9-А
36%
18
-
-
10
35,7
7
25
-
-
Литвиненко О.С.
9-Б
25%
27
1
3,6
6
21,4
13
46,4
7
25
Литвиненко О.С.
10
80%
30
10
35,7
9
32,1
6
21,4
5
17,9
Литвиненко О.С.
11
43%
17
9
32,1
3
10,7
5
17,9
-
-
Литвиненко О.С.
%
Алгебра
Клас
Рівень
Всього
якості
Високий
Достатній
Середній
%
%
%
Початковий
Вчитель
%
5- А
50%
28
1
3,6
10
35,7
17
60,7
-
-
Далакян С.А.
5-Б
66%
25
7
27
10
38,5
9
34,6
-
-
Позаненко
Н.В..
6
17%
29
-
-
7
24
22
76
-
-
Далакян С.А.
7-А
64%
22
2
9,1
12
54,5
6
27,3
2
9,1
7-Б
26%
23
3
13
3
13
10
43,5
6
26,1
8-А
44%
18
1
5,3
5
26,3
13
68,4
-
-
Далакян С.А.
8-Б
35%
20
-
-
7
35
12
60
1
5
Позаненко
Н.В..
9-А
6%
18
1
5,8
-
-
10
59,6
6
35,2
Далакян С.А.
9-Б
27%
27
1
3,7
4
14,8
19
70,4
3
11,1
10
30%
30
4
13,3
6
20
20
66,7
-
-
11
41%
17
1
5,9
6
35,3
10
58,8
-
-
Литвиненко
О.С.
Литвиненко
О.С.
Позаненко
Н.В..
Позаненко
Н.В..
Позаненко Н.В.
Геометрія
Рівень
Клас
Всього
якості
Високий
Достатній
Середній
Початковий
Вчитель
%
%
%
%
7-А
73%
22
3
13,6
13
59,1
5
22,7
1
4,5
Литвиненко
О.С.
7-Б
35%
23
3
13
5
21,7
9
39,1
4
17,4
Литвиненко
О.С.
8-А
61%
18
1
5,3
4
26,3
14
68,4
-
-
Далакян С.А.
8-Б
30%
20
-
-
6
30
13
65
1
5
Позаненко
Н.В..
9-А
6%
18
1
5,8
-
-
10
59
6
35,2
Далакян С.А.
9-Б
15%
27
1
3,7
3
11,1
20
74,1
3
11,1
Позаненко
Н.В..
10
33%
30
4
13,3
5
16,7
21
70
-
-
Позаненко
Н.В..
11
41%
17
1
5,9
6
35,3
10
58,8
-
-
Позаненко Н.В.
Фізика
Високий
Достатній
Середній
Початковий
Рівень
якості
Всього
7-А
56%
23
1
4
12
52
10
44
-
-
Герасименко
І.В.
7-Б
39%
23
3
13
6
26
14
61
-
-
Герасименко
І.В.
8-А
55%
20
3
15
8
40
9
45
-
-
Герасименко
І.В.
8-Б
40%
20
1
5
7
35
12
60
-
-
Герасименко
І.В.
9-А
24%
17
1
6
3
18
12
71
1
5
Герасименко
І.В.
9-Б
33%
27
2
7
7
26
17
63
1
4
Герасименко
І.В.
10
33%
30
4
13
6
20
20
67
-
-
Герасименко
І.В.
11
61%
4
22
7
39
7
39
-
-
Герасименко
І.В.
Клас
Вчитель
%
18
%
%
%
Фізика
42%
43%
43%
Герасименко І.В.
І семестр
ІІ семестр
Річна
Автор
zosh10
zosh1036   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
20
Размер файла
348 Кб
Теги
2014
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа