close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доповідь на засіданні ММО вчителів історії

код для вставкиСкачать
ММО виступ
Доповідь на засіданні ММО вчителів історії
Критеріальний підхід до поурочного оцінювання як засіб забезпечення об'єктивності оцінки навчальних досягнень учнів
"Історичні знання мають величезне значення для виховання молоді, адже вони становлять суть пізнання людиною святу. Наука історія та її квінтесенція - історична нука, за визначенням А.Тойнбі, виступають насамперед як "дослідники людських відносин, що розгорнуті у просторі та часі"
Більш об'єктивною оцінкою в кінцевому результаті буде, коли учень матиме як найбільше оцінок впродовж вивчення теми.
На уроці вчитель при виставленні оцінок керується:
1. Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів
При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується:
- рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;
- рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв'язків між подіями;
- рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня щодо історичної події, явища, діяча.
2. Віковими особливостями учнів та особливостями навчальних курсів
Застосування на практиці критеріїв навчальних досягнень учнів потребує обов'язкового врахування вікових особливостей учнів та особливостей навчальних курсів. Природно, що загальна характеристика рівнів навчальних досягнень учнів матиме неоднакове втілення для учнів 5-6 класів чи, наприклад, одиннадцятикласника. Так, має ряд особливостей пропедевтичний курс "Вступ до історії. 5-й клас". Без її урахування застосування критеріїв неминуче призведе до переобтяження учнів.
Завдання на уроці повинні бути спрямовані на виявлення певного вміння (складової компетентності). Їх можна розділити на загально навчальні (розумові та мовленеві) та предметно-історичні: хронологічна (орієнтація в історичному часі); просторова (орієнтація в історичному просторі та по карті); інформаційна ( вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації); логічна ( вміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів); аксіологічна (оцінка й версія історичного руху і розвитку)
При цьому різні види робіт оцінюються окремо. Учень за урок може отримати не одну оцінку.
Види робіт:
- робота з картою (контурна, атлас, на дошці, електронний атлас)
- історичні диктанти
- тестові завдання
- усні відповіді ( в ході вирішення проблемних завдань, круглих столів, дискусій, конференцій, усних доповідей)
- робота з підручником (складання планів, конспектів, тез)
- робота з історичними документами
- учнівські проекти, які мають вихід публікацій та презентацій
підготувала Невтира О.М.
Історичні диктанти (методичні рекомендації до проведення)
Вчитель зачитує визначення, а учні записують порядковий номер поняття, яке йому відповідає. Поняття та порядкові номери записуються на дошці раніше. По закінченню диктанту на дошці розміщується таблиця з кодами правильних відповідей. Перевірку диктанту можна провести методами самоперевірки або взаємоперевірки. В кожному випадку необхідно проаналізувати, які помилки зустрічаються частіше, які питання для учнів були найскладнішими.
Как правильно сравнивать
1. Установи цель сравнения (для чего, зачем сравниваешь, что нового хочешь узнать).
2. Выдели главные признаки (вопросы) по которым будешь сравнивать.
3. Найди отличие и (или) сходство.
4. Сделай вывод из сравнения (ответь на вопрос, что нового ты узнал)
Виды сравнения (с какой целью)
- с целью выявления общего в событиях, процессах, явлениях;
- с целью выявления особенного, отличительного (чем отличается);
- полное сравнение; установление, как сходства, так и отличия;
- с целью выявления главного, основного в явлениях, событиях, процессах;
- с целью выяснения отношения человека к объектам, дать оценку.
Автор
olqa.Marta
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
342
Размер файла
33 Кб
Теги
доповідь, вчителів, ммо, засідання, історія
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа