close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОДАТКИ

код для вставки
ДОДАТКИ
Тема. Повторення відомостей про звичайні дроби. Основна властивість дробу
Мета: повторити відомості про звичайні дроби, набуті в 5 класі (зміст чисельника і
знаменника звичайного дробу, запис, читання; дріб як частка; порівняння [додавання
і віднімання дробів з однаковими знаменниками], види дробів: правильний і
неправильний; запис неправильного дробу і мішане число і т. ін.); сформувати в учнів
уявлення про рівність дробів (з однаковими знаменниками).
Тип уроку: повторення й систематизація знань.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань
Учитель повідомляє про те, що одним з основних понять, які вивчає математика, є
поняття числа; учні вже знайомі з цим поняттям і знають, що числа бувають натуральними
(використовуються для лічби) і дробовими (означають частину числа або суму натурального і
дробового чисел). У 5 класі вони вже познайомилися з різними видами дробів. Для актуалізації
опорних знань учнів пропонуються види вправ (на вибір учителя).
Далі учитель може запропонувати:
Усні вправи
Прочитайте дроби:
показують.
3 5 7
, ,
. Назвіть їх чисельник, знаменник і скажіть, що вони
8 3 7
Порівняйте чисельник і знаменник кожного дробу. Про що свідчать ці нерівності?
Яке значення а задовольняє одночасно всі умови:
3
5
7
 a ;  a ;  a?
8
3
7
Заповніть порожні квадратики числами, щоб рівність була правильною:
.
Заповніть квадратики так, щоб рівності були правильними:
;
.
Ігровий момент «Аукціон»
Учитель «виставляє» на «аукціон» три «лоти»:
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Завдання: «перебити ціну» іншого учня, тобто всі бажаючі по черзі називають, що вони
знають про кожне із записаних чисел. Перемагає той учень, який назве останню властивість
дробу.
II. Систематизація та узагальнення знань
 Після такої активної «розминки» (див. п. 1) учні зазвичай дуже легко сприймають
традиційні в цій темі пояснення вчителя на менш складних або на більш простих
прикладах. Поділимо круг на чотири рівні частини, три з яких зафарбуємо, а потім кожну
чверть круга поділимо ще на п'ять рівних частин (рис. 1).
Тоді все коло буде поділено на 4 · 5 = 20 частин, а третина всіх
зафарбованих частин круга буде 3 · 5 таких, частин. Тому
тобто
3 3  5 15

 ,
4 4  5 20
3 15
15 3

 .
або
4 20
20 4
Альтернативний варіант викладення теми може бути таким.
Згадаємо, що дріб — це частка відділення чисельника на знаменник, а частка не зміниться
за умови збільшення (або зменшення) діленого і дільника в одну й ту саму кількість разів.
У будь-якому разі учні доходять висновків, записаних у конспект.
Використовуємо відео урок для пояснення і первинного закріплення матеріалу.
Основна властивість дробу
1)
a ac
a a:c

або 
;
b bc
b b:c
2) рівні дроби є різними записами одного
й того самого числа
Приклад
3 3 3 9

 ;
5 5  3 15
15 15 : 15 1

 .
60 60 : 15 4
 Для зацікавлених учнів можна пояснити, що й ділення, і множення чисельника і знаменника
дробу на однакове число — рівноцінні дії, але в одних задачах доцільно помножити, в
інших — поділити чисельник і знаменник дробу на одне й те саме число. Про це ми й
поговоримо пізніше.
III. Відпрацювання навичок
І рівень
Усні вправи
50 1 1 7 2 20
 ;  ;  .
100 2 4 28 5 50
3 9 15 1 2 10 12 2
 ;  ;
 ?
2. Чи правильні рівності: 
;
7 28 45 3 5 50 18 3
1. Обґрунтуйте рівності:
Відповідь обґрунтуйте.
3. Назвіть кілька дробів, що дорівнюють дробу
ІІ, III рівні
2
.
5
Письмові вправи
1. Помножте чисельник і знаменник кожного дробу на 4 та запишіть відповідні рівності:
1 2 11 4 5 10
; ;
; ;
;
.
3 5 12 1 11 7
2. Поділіть
чисельник
відповідні рівності:
і
знаменник
кожного
дробу
на
5
та
запишіть
15 50 10 15 25 30
;
;
;
;
;
.
25 60 35 20 40 25
3. Запишіть чотири дроби, що дорівнюють дробу
знаменника даного дробу.
12
, знаменники яких менші від
36
1 3 5 3 11
; ;
;
;
дробами зі знаменником 48.
6 8 12 16 24
24
5. Поділіть чисельник і знаменник дробу
на НСД чисельника і знаменника та
32
4. Замінить дроби
запишіть відповідну рівність.
6. Накресліть відрізок завдовжки 4 см. Знайдіть у міліметрах
2
довжини цього відрізка;
5
4
його довжини. Зробіть висновок.
10
3 2
1 1 2 4
; ; ; ; 2 ; 2 .
2 4 4 8
4 8
1
1
3
8. Скільки міститься: а) десятих в ; б) дев'ятих в ; в) двадцятих у ;
2
3
5
4
1
8
г) шостих у
; д) сотих в ; є) четвертих у
?
12
5
32
7. Зобразіть на числовому промені числа:
 Хотілося б розв'язати на цьому уроці якомога більше вправ, що передбачають застосування
основної властивості дробу як для множення, так і для ділення. Тому можна на основі
запропонованих вправ скласти комплексні завдання, наприклад такі:
1. Запишіть дріб
16
.
32
а) Помножте його чисельник і знаменник на 7 і запишіть відповідну рівність;
б) поділіть
рівність;
його
чисельник
і
знаменник
на
2
і
запишіть
в) запишіть три дроби, що дорівнюють даному з меншим знаменником;
г) запишіть три дроби, що дорівнюють даному з більшим знаменником;
д) запишіть його дробом зі знаменником 96;
є) поділіть його чисельник і знаменник на НСД чисельника і знаменника;
ж) скільки десятих, дванадцятих міститься у дробі, що ми його отримали в п.є)?
Запишіть це у вигляді рівнянь.
Замініть х таким числом, щоб була правильною рівність:
а)
1 х
х 16
18 х
3
15
х  2 20
5 10
 ; б)  ; в)  ; г)
 ; д) 
 .
; е)
7 х
2 16
5 20
24 8
7 х4
5
25
відповідну
Це опорна задача, її доцільно розібрати окремо після виконання пункту ж).
Доведіть, що дроби
25 2525 252525
;
;
дорівнюють один одному.
33 3333 333333
Для сильних учнів можна запропонувати згадати ознаки подільності на 101 і 10001.
IV. Підсумки уроку
Як формулюється основна властивість звичайного дробу?
Чи правильний запис:
4
1 3 10 5 2
 ;
 ; м  дм ?
3 9 12 2 5
10
V. Домашнє завдання
1. Помножте чисельники і знаменники дробів
2 12 37
;
;
на 6, а чисельники і
3 17 44
18 72 96
;
;
поділіть на 6. Запишіть відповідні рівності.
42 84 144
4
2. Запишіть три дроби, що дорівнюють дробу
.
10
1 4 3 11 1
3. Замініть дроби ; ;
;
;
дробами зі знаменником 50.
5 5 10 25 2
знаменники дробів
4. Замініть х таким числом, щоб була правильною рівність:
а)
30 10
5
20
18
3
5 х
 ; б)
 ; в) 

; г)
.
6 30
х 11
9 х 5
24 х  6
2
4
від 3 грн;
від 3 грн. Результати порівняйте.
5
10
42
48
6. Знайдіть НСД чисельника і знаменника дробу: а)
; б)
.
63
72
5. Виразіть у копійках:
Повторіть алгоритм знаходження НСД і НСК.
Тема. Скорочення звичайних дробів
Мета: сформувати уявлення учнів про зміст поняття скорочення дробів та навчити
користуватися цими уявленнями для виконання завдань, що передбачають
скорочення дробів та дробових виразів (вигляду
ac
)
b d
Розвивати алгоритмічність мислення, логічність мислення, навички усного рахунку
Виховувати культуру математичної праці
Тип уроку: засвоєння знань; застосування вмінь і навичок.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань
 Особливу увагу слід звернути на вправи такого типу (див. нижче), бо ці вправи є базовими
і завдання подібного типу передбачені в самостійній роботі.
1. Замініть х таким числом, щоб була правильною рівність:
а)
30 10
5
20
18
3
5 х
 ; б)
 ; в) 

; г)
.
6 30
х 11
9 х 5
24 х  6
2. Виразіть у хвилинах:
1
2
від 2 год 30 хв;
від 2 год 30 хв. Результати порівняйте.
3
6
Усні вправи (фронтальна робота)
1
15 1
20 3
45
1. Поясніть рівності: 4 = 60; 3 = 60; 4 = 60
2. Знайдіть НСД і НСК чисел: а) 3 і 4; б) 3 і 6; в) 6 і 9.
3. Дано дріб:
3
.
12
а) Помножте чисельник і знаменник цього дробу на 2; на 10. Які результати ви дістали?
б) Поділіть чисельник і знаменник дробу на 3. Який результат ви дістали?
в) Чи можна даний дріб записати у вигляді іншого дробу зі знаменником 24; 30? Чому?
г) Знайдіть х із рівностей:
3 1 3 х5
 ;

.
12 х 12 36
Для «сильних» і «слабких» учнів індивідуальна робота за картками
Картка № 1 (для «сильних»)
Як можна розрізати циферблат годинника на 6 частин так, щоб у всіх частинах сума
чисел була однаковою?
Картка № 2 (для «сильних»)
Запишіть, використовуючи три п'ятірки і знаки дій: 1) 1; 2)0; 3) 2; 4) 5.
Картка № 3 (для «сильних»)
Як треба розставити знаки «+» у запису 1 2 3 4 5 6 7, щоб дістати в сумі 100?
Картки-підказки (для «слабких»)
Користуючись прикладами закінчіть записи:
2 2 4 8

 .
3 3  4 12
12 12 : 4 3

 .
16 16 : 4 4
5 5 2

 ...
7 72
18 18 : 6

 ...
24 24 : 6
3 3 4

 ...
5 5  ...
16 16 : ...

 ...
20 20 : 4
7 7  ...

 ...
12 12  5
20 ...: 4

 ...
36 36 : 4
6 ... 4

 ...
11 11 4
36 ...: 12

 ...
48 ...: 12
II. Формування уявлень
 Ви вже знаєте, що якщо чисельник і знаменник помножити або поділити на одне й те саме
число, відмінне від 0, то значення дробу не зміниться. А зміниться запис цього дробу:
стане більш «коротким» чи більш «довгим». Помножити чисельник і знаменник дробу на
число можна в будь-якому разі. Але чи завжди можна знайти число, відмінне від 1, на яке
можна було б поділити чисельник і знаменник дробу?
Більшість учнів після подібної бесіди можуть самі зробити правильні висновки. Завдання
вчителя — вислухавши відповіді учнів, грамотно сформулювати відповідні властивості
використовуємо відео урок для пояснення нового матеріалу.
Скорочення дробів
1) Нехай с = НСД(а; b) і с ≠ 1, тоді:
a a:c

— скорочення дробів
b b:c
Приклад
1) Скоротіть дріб
(a i b – взаємно прості).
2) Якщо: с = НСД(а; b) = 1,
то
a
— нескоротний дріб
b
33
.
44
НСД (33; 44) = 11, отже,
2) Дріб
33 33 : 11 3

 .
44 44 : 11 4
4
скоротити не можна,
5
бо НСД (4; 5) = 1
 Під час усної лічби скорочення можна виконувати поступово, але в будь-якому разі
відповідь повинна бути нескоротним дробом.
І рівень
Усні вправи
 Мета вправ — не тільки первинне закріплення матеріалу, а й найголовніше,— розвиток
мовлення учнів. Тому треба вимагати від учнів пояснень, читати завдання і т. ін.
25 25 : 25 1 2 2  4 8

 ; 
 .
50 50 : 25 2 9 9  4 36
5 100 12 11
2. Скоротіть дроби:
;
;
;
.
10 300 36 55
1. Поясніть рівності:
II, IIІ рівні
Письмові вправи
На цьому уроці слід звернути увагу на завдання зі скорочення дробів, щоб виробити в
учнів спільне вміння скорочувати дроби. Тому й завдання підбираємо на скорочення з
поступовим збільшенням складності завдань.
1. Скоротіть дроби:
6 3 21 42 63
;
;
;
;
.
10 15 35 56 77
2. Знайдіть НСД чисельника і знаменника кожного із дробів та скоротіть дроби:
36
;
48
63 625
;
.
81 1000
42 18
;
.
720 300
95 93
6  25
2  9 12
4. Скоротіть дроби: а)
; б)
; в)
.
35  8
683
2  81
3. Запишіть звичайним нескоротним дробом:
Методика розв'язування вправ
Ми з'ясували, що дріб можна скорочувати поступово, поділивши чисельник і знаменник
спочатку на один, а потім на інший спільний дільник. Тому в таких дробах (див. завд. № 4)
можна спочатку знайти один дільник (взяти якісь два числа в чисельнику і знаменнику, що
мають СД ≠ 1), потім інший і поділити вирази в чисельнику і знаменнику Дробу поступово на
один, а потім на інший дільник. Записи в зошитах можуть бути такими:
6  25 (6 : 2)  (25 : 5) 3  5 15



— нескоротний дріб.
35  8 (8 : 2)  (35 : 5) 4  7 28
У завданні 4 в) звернути увагу на те, що спочатку треба розкласти чисельник на
множники (винести 9 за дужки), а потім, подібно до завдання 4 а) і б), розв'язати:
IV. Підсумки уроку
Що означає термін «скоротіть дріб»? Який дріб називається нескоротним?
Чи правильно виконано скорочення дробу
а)
12
?
16
12 12 : 2 6 : 2 3
12 12 : 4 3


 ; б)

 .
16 16 : 2 8 : 2 4
16 16 : 4 4
НСД(12; 16) = 4.
Який зі способів скорочення коротший?
Чи правильно виконано скорочення дробів?
8 8 : 4 2 3 3 2 6 3 4
3
3

 ; 
 ;

 .
10 10 : 2 5 4 4  2 8 8  6 6  2 12
V. Домашнє завдання
25 25 : 25 1 2 2  4 8

 ; 
 .
50 50 : 25 2 9 9  4 36
5 100 12 11
2. Скоротіть дроби:
;
;
;
.
10 300 36 55
1. Поясніть рівності:
3. Знайдіть НСД чисельника і знаменника кожного із дробів та скоротіть дроби:
63
;
81
84
.
154
4. Запишіть звичайними нескоротними дробом:
125 144
;
.
500 900
5. Виразіть у кілограмах і запишіть звичайним нескоротним дробом:
25 г; 125 г; 250 г; 160 г; 825 г; 950 г.
6. Знайдіть, НСК знаменників дробів: а)
1
5
7
7
5
2
і
; б)
і
; в)
і
.
42 36
150 100
26 39
Тема. Спільний знаменник кількох дробів. Зведення звичайних дробів до найменшого
спільного знаменника
Мета: на основі основної властивості дробу сформувати уявлення учнів про зміст поняття
зведення дробів до спільного знаменника, а також розпочати роботу з вироблення
вмінь зводити дроби до найменшого спільного знаменника.
Розвивати вміння аналізувати , робити висновки;
Виховувати культуру математичної праці
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Перевірка домашнього завдання
Взаємоперевірка письмової роботи за коментарем вчителя та учнів.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Усні вправи
1. Знайдіть серед чисел рівні й поясніть:
1 3
4 10 1 3 7
11
; ; 1;
;
; ; ; ; 0,5;
; 0,4.
12 25 2 9 7
11
3 6
2. Знайдіть НСК чисел (найраціональнішим способом),
а) 4 і 8; б) 12 і 16; в) 12 і 11; г) 5; 10; 11.
3. Чи існує таке натуральне число, яке в добутку із числом 6 дало б число:
а) 18; б) 27; в) 3? Відповідь обґрунтуйте.
ІІІ. Формування знань
 На уроці треба розглянути два питання.
1. Що означає «звести дріб до нового знаменника»?
2. Як звести два (і більше дробів) до найменшого спільного знаменника?
Тому викладення матеріалу будемо проводити за допомогою відео уроку:
спочатку розглянувши приклад на зведення дробу до нового знаменника,(відео урок 3)
а потім алгоритм зведення дробів до найменшого спільного знаменника,(відео урок 3)
Зведення дробів до НСЗ
1. Зведення одного дробу до нового знаменника:
a
треба звести до знаменника с.
b
Приклад
3
звести до знаменника 96.
4
3 3  24 72

 .
4 4  24 96
24
Оскільки 96 : 4 = 24, то
1) с : b = п — додатковий множник;
n
2)
a an an

 .
b bn c
Приклад
2. Зведення кількох дробів до НСЗ (найменший спільний знаменник):
Звести
2 3
і
до НСЗ.
5 7
Оскільки НСК (5; 7) = 35, то НСЗ = 35.
1) знайти НСК знаменників → НСЗ;
2) поділити НСЗ на кожний знаменник →
додатковий множник;
3) чисельник і знаменник дробу помножити
на додатковий множник
35 : 5 = 7; 35 : 7 = 5,тому
2 2  7 14 5 3 3  5 15

 ;


5 5  7 35 7 7  5 35
7
IV. Формування вмінь
 Відповідно до схеми пояснення матеріалу, розв'язуємо спочатку вправи на:
а) формування вмінь зводити дріб до нового знаменника;
б) формування вмінь використовувати алгоритм зведення кількох дробів до НСЗ.
Розв'язування вправ
І рівень
Усні вправи
1. Назвіть дріб зі знаменником 16, який дорівнює дробу:
2. Знайдіть НСК знаменників дробів:
a)
1
5
7
7
5
2
і
; б)
і
; в)
і
.
42 36
150 100
26 39
Краще спочатку просто знайти НСЗ для даних дробів.
ІІ, III рівні
Письмові вправи
1. Зведіть до знаменника 48 дроби:
1 1 1 5 3 7
; ; ; ;
;
.
2 3 4 6 16 24
2. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби:
1 1 3
; ; .
2 4 8
а)
1 11
5 1
9 2
7
3
і ; б)
і
; в)
і
; г)
і
.
8 6
14 21
42 30
48 30
3. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби:
а)
2 1 5
3 1 3
2 1 5
,
і ; б) ,
і
; в) ,
і
.
3 4 6
5 4 10
9 4 12
Додатково доцільно розв'язати задачі на повторення алгоритмів порівняння звичайних
дробів з однаковими знаменниками; їх додавання і віднімання, а також матеріалу, пов'язаного
із мішаними числами.
Задача1. При яких значеннях а нерівність правильна?
а)
7 7
а 5
7 5
а 3
 ; б)  ; в)  ; г)  .
a 3
7 7
7 5
a 5
Задача 2. Домогосподарка приготувала 13 кг вишневого варення і 15 кг полуничного.
Вишневе вона розлила порівну в 15 банок, а полуничне — у 17 банок. Скільки кілограмів
варення кожного виду було в одній банці?
Задача 3.
На тренуванні перший стаєр пробіг 9км за 36 хв, другий – 11 км за 48 хв, а третій – 17
км за 72 хв. Хто із стаєрів пробігав за хвилину найбільшу відстань, а хто – найменшу?
Задача 4.
За 10 кроків Оля проходить 6м, а Таня за 17 кроків - 12 м. чий крок коротший - Олі чи
Тані?
V. Підсумки уроку
Повторити засвоєні терміни і поняття можна під час виконання так званого «німого
диктанту»:
Вчитель повертається до фрагменту відео уроку , нагадуючи учням основні поняття
нової теми.
VI. Домашнє завдання
1. Зведіть до знаменника 36 дроби:
1 2 3 1 4 7
; ; ; ; ;
.
2 3 4 6 9 18
2. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби:
а)
1
3
7
1 7
7
5
7
і
; б)
і
; в)
і
; г)
і
.
20 30
6 15
24 36
36 48
3. Зведіть до найменшого спільного знаменника дроби:
а)
1 2 1
5 2 7
5 4 4
,
і ; б) ,
і
; в) ,
і .
2 3 6
6 9 12
7 35 5
1
4
1
3
3 3
5 1
5
1
1
5
5. Виконайте дії: а) 2  ; б) 3  1 ; в) 4  2 ; г) 10  5 .
4 4
6 6
6
6
8
8
3
5
4. Запишіть неправильним дробом: 3 , 1 , 2 .
При винекненні труднощів у розвязанні домашнього завдання, діти можуть звернутися до
відео уроку, переглянувши його ще раз, за допомогою електронних ресурсів.
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Мета: на основі вмінь додавати й віднімати дроби з однаковими знаменниками та зводити
дроби до НСЗ, сформувати уявлення про алгоритм додавання і віднімання дробів з
різними знаменниками, розпочати роботу з формування вмінь використовувати
названі алгоритми (у найпростіших випадках)
Тип уроку: засвоєння нових знань
Хід уроку
I. Перевірка домашнього завдання
 Зошити збираються на перевірку
II. Актуалізація опорних знань
 Якщо на попередніх уроках була проведена відповідна робота (див урок 15, 14), а також
були добре відпрацьовані навички зведення дробів до НСЗ, сприйняття алгоритму
додавання і віднімання дробів з різними знаменниками не буде викликати труднощів у
учнів Тому під час усної лічби достатньо ще раз розв'язати типові пропедевтичні
завдання
Усні вправи
1. Обчисліть а)
1 2
2 7
12 10
48 47
3 2
7 4
 ; б)  ; в)
 ; г)
 ; д)  ; е)  ;
7 7
11 11
13 13
73 73
5 5
9 9
7 3
7
11
ж) 1  ; з) 3  1 .
11 11
12 12
6 13 15
;
;
;
8 26 45
1
3. Знайдіть НСЗ для дробів:
і
2
2. Скоротіть дріб:
3 4 3 4  3 2
;
.
8 9
3
1 1 1 1 1 1 1
;
і ;
і ;
і
.
5 3 6 3 4 12 16
4. Якщо ціле поділено на 12 рівних
одна така частина, дві; три частини?
5. На скільки
цілого?
частин,
яким
числом
позначається
2
1
2
1
більше за
? Яку частину цілого становить разом
і
частини
12
12
12 12
III. Формування нових знань
 Викладення нового матеріалу вчитель робить на свій розсуд або за підручником, або
пропонує учням самостійно опрацювати розділ.
Якщо підготовка учнів достатня, то під час обговорення (це можна запропонувати у
формі роботи в групах) розв'язання задач учні доходять висновку, як знайти суму (різницю)
дробів з різними знаменниками.
Застосуємо відео матеріал до даного уроку: пояснення та первинне закріплення матеріалу.
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками:
a c

b d
1) Знайти НСЗ (НСК(b, d)).
2) Виконати додавання / віднімання дробів з однаковими знаменниками.
3) Якщо сума / різниця — скоротний дріб — скоротити.
4) Якщо сума / різниця — неправильний дріб, то виділити цілу частину. Приклад:
1 31 4 3 4  3 7
   
 ;
1)
3 4 12 12 12 12
4
НСЗ (3; 4) =12.
2
2)
2 5 4 5 9 3 1
     1 ;
3 6 6 6 6 2
2
2
3)
7 31 14 3 11
    ;
12 8 24 24 24
НСЗ (3; 6) = 6.
НСЗ (12; 8) = 24
 П. 3) і 4) конспекту краще записати після розв'язування прикладу!).
IV. Формування вмінь
 На цьому уроці тільки розпочинається робота з формування вмінь додавати і віднімати
дроби з різними знаменниками, тому бажано на урок підібрати різноманітні завдання
(приклади на «+» і «-», рівняння, найпростіші задачі), що передбачають додавання і віднімання правильних дробів. Також учителю слід звернути увагу на необхідність
дотримання певних форм запису (див. конспект).
Розв'язування вправ
І рівень (усно)
4 3 5 8 4 1
  ;
  .
11 11 11 15 15 15
1 1 1 1
2. Знайдіть НСЗ для дробів:
і ;
і ;
2 5 3 6
3 2 5
і ;
4 9 12
1. Обчисліть:
1 1 1 5 1 1 3 1
і
;
і ;
і ;
і ;
2 30 4 6 2 3 5 4
7
і
.
18
II рівень (письмові вправи)
1. Обчисліть: а)
1 1
1 1
1
1
1 5
+ ; б) + ; в)
+
; г)
+ .
2 5
3 6
2 30
4 6
2. Замініть десятковий дріб звичайним і виконайте дії:
1
2
1
3
; б) 0,25 + ; в) 0,36 – ; г)
– 0,45.
6
7
3
4
1 1 5
5 3 2
9 7 2
  ; в)
  .
3. Знайдіть значення виразу: а)   ; б)
6 4 12
21 14 7
20 10 15
1 3 1
11  5 1 
17  1 1 
    ; б)     ; в)
  .
4. Знайдіть значення виразу: а)
20  4 5 
2 5 6
12  12 8 
а) 0,3 +
7
1
5 1 1
3
3
 х  ; б)
 х  ; в) х    .
5
4
12
4
12 3 4
7
1
6. Маса однієї деталі
кг, а другої — на
кг менше. Знайдіть масу другої деталі.
12
8
3
1
7. За перший день заасфальтували
км дороги, за другий — на
кг менше. Скільки
15
10
5. Розв'яжіть рівняння: а)
кілометрів дороги заасфальтували за два дні?
Додаткові вправи
1) Замість * поставте знаки «+» і «-», щоб рівності стали правильними:
а)
11 1 1 1
1
1
1 1
1 1 1
*  ; б) * *  ; в)
*
* *  0.
6 15 10
12 4 2 6
20 100 25 10
2) Використовуючи кожну з цифр 1, 2, 3, 4 по одному разу, складіть такі дроби, щоб їх
сума була
11
.
12
V. Підсумки уроку
Чи правильно виконано додавання (віднімання) дробів?
1 1 2 1 1 2
  ;   ;
4 3 7 4 3 12
1 41 3  4 7 31 41 4  3 7
 
 ;  
 ;
4 3
12 12 4 3
12 12
3
1 1 0
1 1 0
   0 ;    0;
3 4 1
3 4 12
4
1 31 1 41 31 7
  ;   .
3 4 12 3 4 12
Усі «неправильні» варіанти слід обговорити.
VI. Домашнє завдання
5 3
3 1
15 5
3 1
 ; б)  ; в)  ; г)
 .
5 4
8 4
8 6
16 12
1 1 1
3 5 11
7 1 3
2. Знайдіть значення виразу: а)   ; б)  
; в)   ;
2 3 6
4 8 12
8 3 8
7  2 3
9 
1
5 3
  0,125   .
    ; д) 0,25 +  ; е)
г)
16 
4
15  3 5 
7 4
1. Обчисліть: а)
3 10
3
1
5 1 2
 ; б) х    ; в)  х  .
11 33
16 10 5
8
12
3
1
4. Площа однієї ділянки
га, а другої — на
га більше. Знайдіть площу другої
16
24
3. Розв'яжіть рівняння: а) х 
ділянки.
5. Запишіть десятковим дробом:
1 2 1 7 11 7
; ; ;
;
;
.
4 5 8 20 25 20
Автор
sudarinya_324512
Документ
Категория
Образование
Просмотров
73
Размер файла
374 Кб
Теги
додатки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа