close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо вчителя української мови та літератури Супінської М.В.

код для вставки
Управління освіти, молоді та спорту
Дубенської міської ради
Методичний кабінет
Портфоліо
учителя української мови та
літератури
Дубенської ЗОШ І-ІІІ ст.№7
Супінської Марії Володимирівни
2015
Зміст
Особиста карта _________________________________ 3
Освіта _________________________________________ 4
Підвищення кваліфікації_________________________ 5
Нагороди ______________________________________ 6
Педагогічне кредо ______________________________ 8
Методична проблема ___________________________ 9
Науково-методична діяльність __________________ 12
Позаурочна діяльність __________________________ 17
Результати педагогічної діяльності _______________ 21
2
Супінська Марія
Володимирівна
Дата народження: 12 квітня 1953 року
Освіта: вища
Загальний стаж роботи: 43 роки в даному
навчальному закладі
Педагогічний стаж: 30 років
3
Освіта
У 1988 році закінчила Рівненський державний
педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського за
спеціальністю українська мова та література.
Кваліфікація за дипломом: учитель української мови
та літератури
4
Підвищення кваліфікації
У 2014 році була слухачем
курсів учителів української
мови та літератури
5
Грамоти
6
7
Педагогічне кредо
Школа для мене- життя,
Надії, думиі чуття;
Ковток води криничної
І дух землі одвічної.
Мій девіз
Треба жити для інших, якщо хочеш жити для себе.
Мета діяльності
Сприяти становленню особистості і як творця,
і як проектувальника власного життя,
життя суспільства в реаліях сьогодення.
8
Методична проблема, над якою працюю
Метод проектних технологій та його використання на
уроках української мови та літератури
Актуальність проблеми
Метод проектів сьогодні вважається одним з перспективних
видів навчання, оскільки він створює умови для творчої
самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання
знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей
9
Форми і методи роботи
10
11
Науково-методична діяльність
За атестаційний період 2011-2015 років брала участь у міських та шкільних
методичних об”єданнях вчителів української мови та літератури, семінарах,
педагогічних читаннях, психолого-педагогічних практикумах, педрадах,які дали
можливість підвищити свій фаховий рівень.
У 2015 році підготувала до друку методичний посібник «Скарбничка
літературних ідей. Метод проектних технологій та його використання на уроках
української літератури»
12
Акцентувала увагу на тому, що одним із методів, який суттєво збагачує
навчальний процес у загальноосвітній школі, є метод проектів, використання
якого змінює традиційний підхід до навчання. Оскільки він спрямований на
розвиток пізнавальних здібностей сучасної молоді, формування вмінь
самостійно знаходити шляхи розв”язання певних завдань через різноманітні
форми діяльності.
Ця тема перегукується з попереднім методичним посібником «Будуємо храм
Світла, Добра, Любові. Сучасний урок української літератури в технології
особистісно орієнтованого навчання як форма виховання загальнолюдських і
національних ідеалів» (2010р.)
13
Особистісно орієнтоване навчаня надає кожному учневі, спираючись на
його здібності, нахили, інтереси, особистісні цінності і суб”єктивний досвід,
можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших видах діяльності.
Значною проблемою (на той час) було духовне спустошеня молоді,
байдужість, брак любові, відсутність мрій і планів на майбутнє, безсоромне
споживацтво. Саме піднесення духовності окремої особистості стало
неебхідною умовою формування людини нової доби, людини ХХІ століття,
від якої певною мірою залежить майбутня доля держави.
Прагнення допогти учням реалізувати власні запити, заохотити школярів
до активної діяльності, самопізнання, зробити навчання цікавим і
змістовним спонукало мене обрати цю проблему.
14
Участь у методичній роботі
Виступала з доповідями:
1. «Інтерактивні технології навчання на уроках української
літератури» 2011р.
2. «Розвиток мислення учнів на уроках української мови
під час вивчення фонетики» 2012р.
3. «Робота з текстом на уроках української мови в
середніх класах» 2013р.
4. «Через систему цінностей до гармонійного розвитку
особистості» 2014р.
15
Участь у конкурсі «Вчитель року»
( відкритий урок української літератури у
5 класі)
16
Відкрита виховна година в 9 класі
«Мова – наш всенародний скарб»
17
«Відкрий, мово, свої скарбниці»
18
Відкрита виховна година в 11 класі
до Дня вчителя «Хай святиться й
свтиться у світі пісня. Хліб і вчителя
ім”я»
19
Школо, до побачення і за все
спасибі!
20
Результати педагогічної діяльності
21
Автор
dubno-school7
Документ
Категория
Образование
Просмотров
139
Размер файла
62 350 Кб
Теги
вчителя української мови та літератури, супінської
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа