close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

код для вставкиСкачать
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ І
ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ
ПОЗАКЛАСНОГО
ЧИТАННЯ
« Щоб підготувати людину духовно
до самостійного життя, необхідно
ввести її у світ книжок» , рекомендував В.О.Сухомлинський, оскільки школа стане справжнім
осередком культури лише тоді,
коли в ній будуть панувати чотири
культи: культ Батьківщини, культ
людини, культ книжки, культ
рідного слова»
ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ –
невід’ємна складова курсу
читання в школі .Його основна
мета - формувати читацьку
самостійність учнів , сприяти
розвитку інформаційної
культури молодших школярів.
До позакласного читання входить:
- ознайомлення учнів із творами,
рекомендованими програмою початкових класів;
- розширене читання творів письменника, який
вивчається за програмою, з метою поглибленого
засвоєння його творчості й епохи , в яку він жив й
творив.
Цими двома видами позакласного читання керує
вчитель, проводить їх відповідно до програми з
літератури.
- стихійне самостійне читання.
Виділено шість видів уроків :
1) урок позакласного читання за темою;
2) урок позакласного читання за автором;
3) урок позакласного читання за жанром;
4) урок позакласного читання за
періодичною пресою;
5) урок зразкового читання;
6) урок знайомства з новинками художньої
літератури.
Типи уроків:
• традиційний (основний)
• нетрадиційний
- урок-звіт,
- урок-екскурсія,
- урок-КВК,
- інтегрований урок,
- урок з використанням між предметних
зв’язків, інтерактивних методів, інноваційних
технологій).
Види уроків:
жанровий – це вивчення творів
певного жанру ;
тематичний – ознайомлення з
творами різних авторів та
жанрів, але об’єднаними однією
темою;
авторський – передбачає
ознайомлення з творчістю одного
автора.
Етапи підготовки вчителя до уроків
позакласного читання.
1. Ознайомлення з науково-методичною та психолого
педагогічною літературою з проблем формування
навичок читацької самостійності.
2. Ознайомлення зі списком рекомендованої літератури
для учнів 1-4 класів. Добір творів для позакласного
читання.
3. Перспективне планування:
- тематика уроків позакласної читання;
- типи уроків: традиційний (основний) і нетрадиційний ;
- види уроків: тематичний, жанровий, авторський.
4. складання конспектів уроків та оптимальних
психолого-педагогічних умов).
Вимоги до уроків позакласного читання
на кожному уроці
• ведеться облік того, що діти читали
самостійно;
• організується рекомендація нових книжок;
• має місце елементи аналізу прочитаного
оповідання – не тільки у формі бесіди (відповіді
на питання вчителя), але у формі вільних
висловів;
• дається щось нове в читацьких вміннях: вміння
знайти відомості про автора, вміння
зорієнтуватися в книжці за її заголовком, вміння
створити виставку, вміння писати відгук по
книжці або вести читацький щоденник і т. п.
При складанні конспекту , вчитель
повинен пам’ятати, що
структура уроку позакласного
читання підпорядковується
загальним дидактичним
закономірностям. Вона залежить
від мети заняття та
особливостей матеріалу, який
складає зміст уроку.
Класична структура уроку
позакласного читання :
• I. Повідомлення теми і мети уроку (1-2
хвилини).
• II. Актуалізація читацького досвіду
школярів (8-10 хвилин).
• 1) робота з виставкою книжок за темою
заняття;
• 2) розгляд та короткий аналіз дитячих
ілюстрацій до прочитаних творів;
• 3) прослуховування письмових відгуків про
самостійно прочитані книги;
III.Активізація
читацького мислення
(15-20 хвилин):
1) бесіда на основі прочитаних творів (із
включенням запитань і завдань, спрямованих на
розвиток ціннісних орієнтацій та формування
вмінь висловлювати власне ставлення до
прочитаного; робота над художніми засобами
твору);
2)
літературні вікторини, ігри, конкурси;
3) підсумок самостійної роботи учнів
(оцінювання рівня підготовки учнів до уроку та
активності під час обговорення прочитаного).
IV.
Розширення читацького
кругозору школярів (5-8 хвилин):
1) розповідь вчителя про нові
книжки та їх авторів;
2) розгляд цих книжок,
ознайомлення з зовнішніми та
внутрішніми ознаками.
V. Підсумкова бесіда (2-3хвилини).
VI.
Завдання до дому (2-3 хвилини).
1) повідомлення теми наступного уроку позакласного читання;
2) ознайомлення із списком рекомендованої літератури за
темою наступного заняття (пропонується кілька творів на
вибір; даються поради де їх можна знайти);
3) уточнення завдань (коротко розповісти про прочитане,
висловити своє ставлення до вчинків персонажів тощо);
4) пропозиції щодо виконання додаткових завдань за бажаннями
учнів (проілюструвати прочитане, написати відгук. Підготувати
розповідь про письменника тощо).
Методи та прийоми роботи які доцільно
використовувати на уроках позакласного
читання :
- БЕСІДА
- СЛОВНИКОВА РОБОТА
- ПЕРЕКАЗ ПРОЧИТАНОГО
- ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ВГОЛОС
Методика проведення уроків з
позакласного читання.
1. Виховувати інтерес до книжки треба з першого
навчального дня.
2. Матеріалом, об’єктом має бути тільки художня дитяча
книжка у типовому оформленні.
3. Роботу з дитячою книжкою проводити один раз на
тиждень (20-25 хвилин від уроку навчання грамоти), краще
в обумовлений день.
4. Дотримуватись відповідної методичної системи в
побудові занять.
5. Вчити думати над книжкою до читання і в процесі
читання.
6. Допомогти дитині повноцінно сприйняти літературний
твір.
Завдання позакласного читання в початкових класах:
- ознайомити учнів з широким та доступним колом дитячого
читання;
- формувати спеціальні уміння самостійно та продуктивно
працювати з дитячою книжкою, орієнтуватися у світі
книжок і вибирати їх для задоволення власних пізнавальних
потреб;
- формувати в учні вміння самостійно працювати з різними
джерелами друкованої продукції для знаходження потрібної
інформації;
- накопичення у школярів досвіду спілкування з дорослими та
однолітками на основі прочитаного;
- ознайомити дітей з різними формами проведення цікавого і
змістовного дозвілля з книжкою;
- виховувати кваліфікованого читача, здатного вбирати в
себе інтелектуальний, морально-етичний, естетичний
досвіди людства у творах дитячої літератури;
Вчитель має прагнути до
того, щоб зацікавити дітей
книгою, навчити міркувати
над прочитаним,
самостійно здобувати
знання, тобто навчити
дитину вчитися з книги.
Будьте самі шукачами,
дослідниками. Якщо не
буде вогника у вас, вам
ніколи не запалити його в
інших… В.О.Сухомлинський
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Образование
Просмотров
905
Размер файла
3 068 Кб
Теги
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ, позакласного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа