close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Опис досвіду

код для вставкиСкачать
Вовчанський
Ігор Іванович
вчитель англійської мови
Освіта
1996 – 2001
Педагогічний стаж 15 років,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
Педагогічне кредо: “Єдиний шлях,
який веде до знань – це діяльність”
Оптимальні умови розвитку успішності учня
Організаційнометодичне
забезпечення
Збагачення
досвіду
соціальної
взаємодії,
соціальнорольової
поведінки
Психологічний
супровід
розвитку учня
Система
педагогічної
підтримки
Створення цілісного
розвивального
середовища
Основні принципи роботи:
Основним для вчителя англійської мови
є принцип комунікативно орієнтованого навчання. Навчання
практичному спілкуванню буде
успішним тоді, коли у навчальному
процесі максимально активізується
мовленнєво-розумова діяльність
школярів, мова стає метою й засобом
навчання.
КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ
КОМУНІКАТИВНОГО НАВЧАННЯ
Учні беруть участь у
навчальному процесі
Учнів заохочують
висловлювати свої думки
Учні – активні учасники
процесу навчання
В учнів стимулюються
когнітивні процеси
Учнів заохочують розвивати
уміння навчатися
Учнів заохочують працювати
разом
«Формування комунікативних
навичок учнів та життєвих
компетентностей на уроках
англійської мови через
впровадження інтерактивних
форм навчання».
Способи мотивації:
Створення атмосфери успіху
Використання
інтерактивних технологій
Застосування ІКТ
Наочність
Музика
Рольові та дидактичні ігри
Оптимізувати
засвоєння
мовних
структур та
граматичних
правил
Використання
програми
тестування
ІКТ
на уроці
англійської
мови
Демонстрація
відеофранментів,
аудіоматеріалів
Створення
навчальних
електронних
презентацій, таблиць
Найбільш ефективними на уроках англійської
мови є такі комп’ютерні програми, як “English
on holidays”, “Hello, America!”, “Bridge to
English”, “Professor Higgins”, “English for
communication”, ESL Printables: English
worksheets, lesson plans and other resources:
Englishon-line.ru
Enflishspeak.com
Enrucate.com
Адреси сайтів для тих хто вивчає
іноземні мови:
- alemeln.narod.ru
- abc-english-grammar.com
- audio-class.ru
- langua.nm.ru
- usefulenglish.ru
- english.language.ru
Порівняння традиційного навчання з комп’ютерним
Традиційне навчання
1. Лінійний текст (лише
текст, без інших
додаткових джерел).
2. Можлива відсутність
мотивації й
зацікавленості в
навчанні.
3. Обмежена кількість
інформації, обмежений
вибір, часто застарілі дані.
4. Контроль учителя.
5. Спілкування з вчителем.
Комп’ютерне навчання
1. Мультимедійний текст (відео-, аудіоможливості, зв’язок з великою кількістю
різноманітних джерел).
2. Висока мотивація і зацікавленість у
навчанні.
3. Необмежена кількість свіжої
автентичної інформації, широкий вибір.
4.Самоконтроль і координація
навчального процесу учителем.
5. Можливості спілкування з носіями
мови, ознайомлення з культурою країн,
мова яких вивчається.
Переваги
використання ІКТ на уроці англійської мови
1.
Залучати пасивних слухачів до активної діяльності.
2.
Робити заняття більш наочними та інтенсивними.
3.
Формувати інформаційну культуру в учнів.
4.
Активізувати пізнавальний інтерес учнів.
5.
Реалізовувати особистісно-орієнтований та
диференційований підходи у навчанні.
6.
Дисциплінувати самого вчителя, формувати його
інтерес до роботи.
7.
Активізувати розумові процеси.
Перевагу на уроках віддаю
проблемним завданням,
мовним іграм,
рольовим
іграм, проектам, мозковим
штурмам, урокамвікторинам; груповій і парній
роботі.
Інтерактивні методики
дають можливість
ефективної організації
взаємодії педагога і учнів.
Можна сформулювати кредо
інтерактивного навчання
схематично:
Роблю
Розумію
Обговорюю
Я
Бачу
Знаю
Вмію
Передаю
знання іншим
Акваріум
Робота в
парах
Дерево
рішень
Мікрофон
Метод
ПРЕС
Інтерактивні
методи
Ажурна
пилка
Мозкова
атака
Дискусія
Імітаційн
і ігри
Незакінче
ні
речення
Дебати
Навчаюч
и - учусь
Vocabulary table
(categories/word
sets)
Jumbled
words
Matrix
Word tree
Word fork
Activities
Used for
Practising
New
Vocabulary
Word map
Tree diagram
Bubble
network
Decision making
tasks:
 Identifying
 Selecting
 Matching
 Sorting
 Ranking and
Sequencing
Production tasks:
 Gap filling
(completion)
 Creation
tasks
(make up a sentence
or a story with certain
words).
Categories Game
Words in a
Text
Act
Out/Pantomime/
Charades
Activities
Used for
Practising
New
Vocabulary
Password
Back to the
Board
Spelling Race
Word Race
Crossword
Puzzle
 Discussion
1.
Word masters
2.
Connectors
3.
Culture collectors
4.
Summarizers
Leaders
Круглий стіл
Дебати
Оформлення
результатів
презентації
Вибір теми
презентації
Мультимедійна
презентація
Презентація
Оцінка
презентації
Складання
плану
роботи
Збір
інформації
та
матеріалів
Аналіз, класифікація
Узагальнення
зібраної інформації
 -є захоплюючими, цікавими та, головне,
невимушеними.
 -учні
працюють у групі однолітків, де вони
можуть досить вільно висловити свої думки,
мобілізувати знання, проявити творчий,
організаторський та лідерський потенціал.
 -відбувається
учнів.
процес саморозвитку особистості
Реалізація проблеми через позакласну діяльність
Позакласні
заходи
Конкурси
Факультатив
Олімпіади
Індивідуальні
консультації

У позакласній совїй роботі з
англійської мови використовую
театралізовані інсценівки в школі,
квк, літературно-художні
композації. Це не тільки розвага
для учнів, а й засіб вивчення мови,
вироблення мовних навичок та вмінь,
розвитку творчості та уяви.
Лісова школа.
(Святковий ранок).
Аналіз
рівня навченості учнів
при використанні інтерактивних
методів навчання
з англійської мови
2013-2014 н.р
Ряд 2 Стовпе
Стовпець1
ць1,
достат
ній
Стовпе рівень
ць1,
, 53%
середн
Стовпе
ій
ць1,
Стовпе рівень
високи
ць1,
, 25%
й
початк
Ряд 2,
1, Ряд 2,
1, Ряд 2,
1, рівень
Ряд 2,
1,
овий
, 15%
початк середн достат високи
рівень
овий
ій
ній
й
, 7%
рівень рівень рівень рівень
,0
,0
,0
,0
Ряд 1
Початковий
Середній
30%
2%
Високий
21%
Достатній
47%
Сприяє розвитку
особистості, активізуючи
її інтелектуальний і
творчий потенціал,
емоційність та
самодостатність
пошукової діяльності.
Підвищує
якість освіти
шляхом
оптимізації
навчальнопізнавальної
діяльності
учнів.
Методика, за
якою
викладають
Розвиває вміння
бачити та розв’язувати
проблеми вміння
співпрацювати та
працювати в колективі
Забезпечує
формування
компетентної
особистості,
виховання соціально
активної людини, яка
вміє практично
використовувати
здобуті знання.
Розвиває уміння
формулювати особисту
точку зору, власну
думку на підставі
осмислення
різноманітного досвіду,
ідей та уявлень.
Автор
pavliv_school
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
87
Размер файла
6 989 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа