close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

М'який знак, апостроф

код для вставки
Тема № 7
М’який знак
Апостроф
Клас 5
М’який знак
М’який знак пишеться
після м'яких приголосних [д' ], [т' ], [з' ], [с' ],
[дз' ], [ц' ], [л' ], [н' ] у кінці слова та складу:
тінь, молодь, ґедзь, сіль, суть, загальний,
близько, восьмий, боротьба
після м'яких приголосних усередині складу
перед [о]: трьох, льон, сьогодні, сьомий,
чотирьох
після м'якого приголосного [л' ] перед
приголосним: вільний, польський,
сільський. За винятком груп -лц-, -лч-, коли
вони походять із -лк-: футболка —
футболці, спілка — спілці, спілчанський
у дієсловах на -ться, а також у дієслівних
формах дійсного, наказового способу:
будується, робиться, роблять; будьте,
станьте, зробіть, напишіть, накресліть.
у сполученнях -льч(ц), -ньч(ц), якщо вони
походять із льк: доньчин - донька
у суфіксах -ськ(о, ий), -зьк(о, ий), -цьк(о,
ий), -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, юсіньк-: військо, сільський, близько,
близький, хвацька, дивацький, людськість,
тоненько, сторононька, тонесенький,
гарнісінький, малюсінький
М’який знак не пишеться
після губних приголосних [б], [п], [в], [м], [ф]:
дріб, короп, кров, верф і після шиплячих
[ж], [ч], [ш], [щ]: піч, наріжте, дишеш, кущ
після [р] у кінці складу або слова:
перевірте, договір, секретар, тепер,
інженер, тренер, Харків
після м'яких приголосних, крім [л' ], якщо
за ним ідуть інші м'які приголосні:
кінцівка, ланцюг, радість, кузня, свято,
цвях
після [н ] перед [ж], [ч], [ш], [щ] та
суфіксами -ськ(ий), -ств(о): кінчик,
тонший, банщик, інженер, громадянський,
громадянство, селянство
у сполученнях -лч(ц), -нч(ц), якщо вони
походять із лк: рибалчин - рибалка
у прізвищах після [д], [н], [т] перед
суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин:
Федченко, Безбатченко, Панченко, Радчук,
Федчишин, Грінчишин
Апостроф
Апостроф пишеться
перед я,ю,є,ї при роздільній вимові
після [б], [п], [в], [м], [ф], коли перед ними не
стоїть інший приголосний, крім [р]: п'ять,
торф'яний, здоров'я, м'ясо, В'ячеслав,
зв'язок, сім'я, Стеф'юк
після [р]: бур'ян, кур'єр, кар'єр, подвір'я
після префіксів та першої частини
складних слів, що закінчуються на твердий
приголосний: від'їзд, під'їхати, з'єднати,
з'їхати, роз'яснити, об'єднати
після першої частини складних слів:
дит’ясла, двох’ярусний
після [б], [п], [в], [м], [ф], [г ], [к], [х], [ж], [ч],
[ш], [р] в словах іншомовного походження:
Фур’є, миш’як
після [к] у власних назвах типу Лук'ян та
похідних від нього: Лук'яненко,
Лук'янівка та ін.
Апостроф не пишеться
після губних приголосних [б], [п], [в], [м], [ф],
коли перед ними стоїть інший
приголосний, крім [р], який належить до
кореня слова: свято, дзвякнути, цвях. Якщо
попередній пригол. належить до префікса,
то апостроф пишуть: зв'язок, розв'язка
після м'якого [р'] на початку складу: ряд,
рясно, буря, крюк, гарячий
після пом’якшених [б’], [п’], [в’], [м’], [ф’] в
іншомовних словах
Автор
Тетяна
Документ
Категория
Образование
Просмотров
170
Размер файла
353 Кб
Теги
апостроф
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа