close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вступ. Методична робота школи.

код для вставки
Відкрита публічна
презентація діяльності
комунального закладу
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9»
Страдомський
Дмитро
Дмитрович
Табакіна Галина Вікторівна
Казакова Галина Вікторівна
Асессорова С.В.
Костюченко В.І.
Деревянко А.Ю.
Хоменко Н.І.
Їдальня
Моніторинг стану охоплення учнів
харчуванням
Навчальний
рік
Кількість
учнів
школи
Кількість
З них
учнів,
під
охоплених
опікою
всіма видами
харчуванням
З них
м/з
Діти,
Відсоток учнів
батьки
1-11 класів,
яких
охоплених
учасники харчуванням
АТО
2013-2014
687
487
12
13
-
71%
2014-2015
708
559
12
23
-
79%
2015-2016
758
661
14
27
14
87%
Карченкова Л.Є.
Бібліотека
Гапоненко О.Є.
практичний психолог
Навчальні кабінети
Педагогічний колектив школи
Комплектація закладу
педагогічними кадрами
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
2014-2015
2013-2014
2012-2013
53
53
52
Освіта
Всього
педагогічних
працівників
№ п/п
Навчальний рік
Розподіл педагогічних працівників
за освітою
Спеціаліст,
магістр (вища)
Бакалавр
(незакінчена
вища)
Кількість
%
Кількість
%
Молодший
спеціаліст (середня
спеціальна)
Кількість
%
1
2012-2013
53
52
98%
-
1
2%
2
2013-2014
53
49
93%
-
4
7%
3
2014-2015
52
48
92%
-
4
8%
4
2015-2016
50
46
92%
2
2
4%
4%
Кваліфікаційний рівень педагогічних
працівників
Без категорії
Спеціаліст
ІІ категорія
І категорія
Вища категорія
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Підвищення рівня фахової
майстерності педагогічних працівників
Підтвердили
Вища категорія
І категорія
ІІ категорія
Спеціаліст
Учитель-методист
Старший учитель
30
3
1
8
12
Отримали
5
4
3
-
2
6
Віковий склад педагогічних працівників
школи
Більше 50 років
2014-2015
Від 40 до 50 років
2013-2014
2012-2013
Від 30 до 40 років
До 30 років
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Стаж роботи педагогічних працівників
Більше 20 років
2014-2015
2013-2014
Від 11 до 20 років
2012-2013
Від 3 до 10 років
До 3 років
0%
20%
40%
60%
80%
Діяльність учителів в міжатестаційний
період
Діяльність учителів в міжатестаційний
період
Проходження педагогічними
працівниками атестації
12
10
8
6
4
2
0
2011
2012
2013
2014
2015
Педагогічні звання вчителів
Навчальний
рік
Всього
педагогічних
працівників
Учительметодист
Старший
учитель
2012-2013
53
10
18
2013-2014
53
9
19
2014-2015
52
9
18
Заслужений учитель України
Шевченко Д.І.
Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Педагогічний колектив школи
Найважливішим явищем у школі,
найбільш повчальним предметом для
спостереження, найбільш живим
прикладом для учня є сам учитель.
Він — втілений метод навчання,
саме втілення принципу навчання і
виховання. Його особистість
завойовує йому повагу, вплив, силу.
А.Дістервег
Посібник
•
«Використання народних традицій на уроках образотворчого мистецтва»
(учитель Деревянко А.Ю.)
Посібник
•
«Розвиток мовленнєвих компетентностей учнів на уроках української
мови та літератури»
(учитель Костюченко В.І.)
Посібник
•
«Розвиток мовленнєвих здібностей молодших школярів на уроках
української мови»
(учитель Смоляр Н.М.)
Посібник
• «Психолого-педагогічний супровід
розвитку креативної особистості»
(психолог Гапоненко О.Є.)
Посібник
• «Формування ефективності
викладання природничих наук у
контексті розвитку інноваційної
особистості»
(учитель Швайка Н.П.)
План реалізації науково-методичної проблеми школи
«Новітні інформаційно-педагогічні технології як умова створення розвитку
і самореалізації особистості в демократичному суспільстві»
План реалізації науково-методичної проблеми школи
«Новітні інформаційно-педагогічні технології як умова створення
розвитку і самореалізації особистості в демократичному
суспільстві» (продовження)
Структура управління методичної роботи
Науково-методичні вісники
шкільних методичних об’єднань
«Класний керівник
року - 2012»
Костюченко В.І.
«Учитель року –
2014»
Крутій Н.П.
Призер міського конкурсу
Призер міського
«Портфоліо вихователя
конкурсу
групи продовженого дня - «Учитель року 2015»
2014»
Осадчук Н.М.
Кривко А.Г.
Впровадження технології
портфоліо (портфоліо школи)
Портфоліо вчителя
Портфоліо учня
Шкільний щорічний конкурс
«Учень року»
Інтерактивне навчання
Семінари
- для вчителів іноземної мови
«Активні форми роботи для
розвитку навчальних можливостей
учнів на уроках іноземної мови»
2006-2007
- для вчителів історії та
інформатики «Використання
сучасних інформаційних
технологій у викладанні шкільних
дисциплін» 2008-2009
Семінари
- для вчителів фізики «Використання інформаційнокомунікаційних технологій на уроках фізики» 2010-2011н.р.
- для вчителів української мови та літератури «Формування
комунікативної компетентності учнів у процесі роботи над словом»
2011-2012н.р.
Семінари
-
для вчителів зарубіжної літератури « Емоційно-ціннісний підхід до
викладання російської мови та світової літератури» 2013-2014 н.р.
- для вчителів початкових класів «Компетентісно - орієнтоване навчання
у процесі формування творчої особистості молодшого школяра» 20142015н.р.
- для вчителів історії на тему: «Реалізація ключових
компетентностей учнів на уроках історії як важливий чинник
соціалізації особистості» 2015-2016 н.р.
Школа молодого вчителя
Школа молодого вчителя
«Найважливіша умова успішної
роботи школи,— підкреслював
В. О. Сухомлинський,— це багате,
різностороннє інтелектуальне життя
педагогічного колективу,
допитливість, інтерес до нового в
науці, постійний інтелектуальний
ріст, удосконалення».
Завдання модернізації навчальновиховного процесу:
 Орієнтація на актуальні проблеми сучасної теорії
та практики;
 Освоєння та впровадження інноваційних
технологій та інтерактивних методів навчання;
 Розширення сфер професійного спілкування
педагогів;
 Запровадження дистанційної освіти;
 Інформатизація навчально-виховного процесу;
 Розробка авторських програм, посібників.
Веб-квести в навчальному процесі
Майстер-класи
Педагогічна рада на тему
«Педагогічне проектування процесу
соціалізації учнів різних вікових груп»
Педагогічна рада з елементами тренінгу
«Діяльність педколективу з розвитку
громадянської активності,самостійності та
лідерських якостей особистості»
Серпнева конференція
освітян Нікополя 2014
Серпнева конференція освітян
Нікополя 2015
Позакласна робота
Самоосвітня діяльність учителів
Хмарні технології на уроках
української літератури
Хмарні технології на уроках
інформатики
Шкільний сайт
Виноходов Андрій Анатолійович – адміністратор сайту
«Методична скарбничка вчителів Нікополя»
Курси за
програмою MS
«Партнерство в
навчанні»
Гуртки,
секції
Урок
Письмові
роботи
Система
пошуку
обдарованих
учнів
Учнівські
олімпіади,
конкурси
Результати
анкетувань,
тестувань
Бібліотека
Виховні
заходи
Літературна студія
Конкурс «Учень року»
Нагородження переможців Всеукраїнських
конкурсів у центрі освіти
Дніпропетровської області
Костюченко А. (10 –Б) –
переможець конкурсу
«Розкрилля душі»
Конкурс «Соняшник»
Конкурс «Патріот»
Конкурс « Геліантус»
Конкурс « Колосок»
Конкурс « Кенгуру»
Конкурс «Гринвіч»
Кулішова Варвара (10-А)переможець ІІ етапу
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт з
української літератури
Шкільний науково-практичний семінар членів НТУ
«Інтелект»
Практичне заняття членів НТУ «Інтелект» КЗ
«НСЗШ №9» на кафедрі мікробіології ДНУ
ім.Олеся Гончара
Автор
vinohodov8
Документ
Категория
Образование
Просмотров
71
Размер файла
52 896 Кб
Теги
робота
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа