close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

травень 2013

код для вставки
Наш світ
Щомісячне
періодичне видання
Газета виходить
з 2000 року
Травень 2013
Жити — значить працювати. Праця є життя людини.
Загол овок основной с тат ьи
У цьому номері:
Цікаві факти
про
пррофесії….
Як зробити
вибір?
Поради...
Обрат ит евним ание:
Загол овок допол нител ьной ста тьи
Эта статья может состоять
не более чем из 50-100 слов.
Заголовки являются важной
частью бюллетеня и обращаться с ними следует осторожно.
Заголовок должен точно
представлять содержание и
привлекать внимание чита-
теля к материалу. Создавайте заголовки до написания
текста. Это поможет вам
четко формулировать свои
мысли.
Примерами заголовков могут быть: ''Товар получает
промышленную премию'',
''Новый товар сэкономит
ваше время!'', ''Успех превзошел все ожидания'' и
''Рядом с вами открылся новый офис''.
СПЕЦВИПУСК ШКІЛЬНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ
НАШ СВІТ
СТР.2
Як зробити правильний вибір?
Вибір професії - це, перш за все,
ваш вибір. Обираючи професію,
ви обираєте не тільки спосіб,
яким ви зароблятимете на
життя, але і спосіб життя.
Легковажний вибір професії
тільки за її зовнішніми проявами, без урахування її внутрішніх
вимог, обмежень і різного роду
зобов'язань - це експеримент,
який може коштувати дуже
дорого не тільки вам, але й оточенню. А відповідальність ляже
тільки на ваші плечі.
Пояснительная подпись под рисунком.
Поради...
Якщо ви ставите собі питання про
вибір професії - значить, це питання для вас актуальне і вибирати
треба зараз. Будь-яке серйозне рішення мусить продумано будуватися на об'єктивній інформації.
Підібрати і проаналізувати її щонайкраще вам допоможуть консультанти з профорієнтації. Хотілося б побажати вам успіху. Можливо, ви розумієте успіх як вдалий збіг
обставин. Але більшість обставин
цілком прогнозовані, а значить,
можуть бути підвладні вам. Врахо-
вуючи поради фахівців, ви рухатиметеся в просторі професій не навпомацки і не навмання, а саме в
тому напрямку, в якому побажаєте. А вибір залишається за вами.
“Якщо ви
ставите собі
питання про
вибір професії значить, це
питання для вас
актуальне і
вибирати треба
зараз.”
Цікаві факти...
Видатний педагог А.С.Макаренко наголошував, що вибір професії – велика справа. Головна складність – надто багато шляхів, надто широкі можливості. І тут важко прийняти правильне рішення
– надати перевагу тій професії, яка найбільше відповідає вашим здібностям, покликанню, знанням,
фізичним і психологічним можливостям, потребам нашого суспільства.
Стр. 2
Наш світ
Причому майже у 80 % випадків думка про людину, довіра до неї
будується саме на підґрунті першого враження, свідомого чи підсвідомого. Доцільно, аби медик не був за стилем одягу та поведінПрофесія лікаря вимагає високої кою ані ультрамодним, ані надто старомодним, бо будь-яка зайвнутрішньої етичної культури.
вість не проходить повз увагу хворого й певним чином психологічМи іноді припускаємося психоло- но непокоїть його; зокрема, аж ніяк не пасує лікарю паління. Недаремно Американська медична асоціація наполегливо викорінює цю
гічної помилки, коли нехтуємо
звичку саме серед лікарів. За останні роки 300 тис. лікарів у США
зовнішнім виглядом лікаря чи
полишили сигарети. То приклад і для нашого професійного кола.
медичної сестри, брутальністю
їхніх манер, невмінням розмовляти тощо. Але ж існують ознаки
й первісний код спілкування, за
якими у хворого складається перше враження про медичного
працівника.
Лікар
Довіра хворих ... Медичний працівник оточений нею, якщо він
спокійний та впевнений, проте
не зарозумілий, якщо рішучість і
швидкість висновків та дій поєднуються в ньому з жалісливістю,
співчутливістю й водночас делікатністю, пристойністю. Отже,
врівноважена вдача лікаря — то
один із гармонійних зовнішніх
стимулів, які сприяють одужанню пацієнта. Але то не завжди
стала константа. Особистість лікаря коригується, поліпшується
за умови врахування поглядів
на свою поведінку — як хворих,
так і колег. Така інформація буває безпосередньою або вербальною, але завжди важливою.
Психологи вважають, що
лікареві слід сформувати в
собі відповідну емоціональну
позицію, яку визначають як
емпатію (тонке розуміння,
співпереживання психологічного етапу іншого).
Емпатія — необхідна професійна риса лікаря й опанувати її — нагальна індивідуальна фахова програма.Як
приклад психологи, зокрема
А. В. Толстих, радять пригадати обставини останнього конфлікту, пов'язаного з відвідуванням хворого. Якщо ви відчули докір і неуважність, — то
є над чим замислитися.
Проаналізуйте вашу здібність слухати уважно й доброзичливо: чи зрозуміли ви основну думку та потреби співрозмовника, чи не заважали
ви йому нетактовними репліками; що привернуло вашу
увагу — зміст розповіді чи почуття людини?
Чи використали ви логічні
резюме, слушні запитання тощо як сприятливий психологі-
СПЕЦВИПУСК ШКІЛЬНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ
НАШ СВІТ
чний спосіб спілкування? І
зрештою, чи адекватним є
ваш ступінь емпатії, чи була
то справжня дієва відповідь
на чиюсь прикрість?
СТР.3
...слова знаменитого інтерна М.Л. Мудрова
(1820)
Варто навести й слова з лекції видатного російського інтерна М Л Мудрова (1820) "Розпочавши з
любові до ближнього, мушу ще повідомити вам й
Інше, пов'язане, перш за все, з лікарською доброчинністю, а саме, поспіх з допомогою в будь-яку
годину, привітність що привертає й полохливих, І
сміливих, милосердя до чужинців та бідних, безкорисливість, вибачливість до огріхів хворих, лагідну милість до їхньої неслухняності, ввічливу
статечність Із вищими, розмову лише про потрібне й корисне, скромність та соромливість у будьякому випадку, незворушний спокій обличчя й
духу під час небезпеки хворого, веселість без сміху та жартів у разі щасливого перебігу хвороби,
збереження таємниці в разі хвороб непорядних,
приязнь до доброї поради від будь-кого переконливе відхилення шкідливих пропозицій та порад,
віддалення від марновірства, цнотливість Одне
слово, мудрість Медицини слід поєднувати з мудрістю розуму, бо, за виразом Гіппократа, лікар,
який шанує мудрість, схожий на батька"Отже,
Матвій Якович Мудров змалював нам чудовий
портрет лікаря — гуманіста й мислителя, який
здатний виховувати й впливати на пацієнтів особистим прикладом.
Робота
учениці 10 класу
КЗШ №73
Федіної Катерини
СПЕЦВИПУСК ШКІЛЬНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ
НАШ СВІТ
СТР.4
Автор
superschool73
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
9
Размер файла
4 758 Кб
Теги
травень
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа