close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Доповідь

код для вставки
Доповідь Сидорчук О.С. на тему.
Формування інтеркультурного середовища у класному колективі як один
із шляхів вирішення проблеми формування духовної особистості.
Формування духовності, моральності як провідних якостей особистості
— велике і складне завдання сучасного суспільства, у якому школа не може
стояти осторонь. Тому одним із основних завдань сучасної школи є
формування у дітей загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів.
Серед них – доброта, любов до ближніх, повага до навколишніх. Сьогодні
стає очевидним, що будь-які порушення або відсутність культури поведінки,
її моральних норм, негативно відбиваються на моральному та емоційному
стані суспільства, його фізичному та психічному здоров`ї.


Два інститути грають першочергову роль у процесі духовно-морального
виховання:
Перший – це сім'я, де дитина закладає основи характеру своєї особистості.
Кожна родина має власне ставлення до суспільства, до праці, до інших
людей, власні традиції та звичаї. Моральні стосунки в сім'ї накладають
відбиток на все життя людини.
Другий – це школа та позашкільні навчально-виховні заклади.
В школі головну роль у процесі формування духовної особистості виконує
вчитель. Найважливіше завдання учителя у вирішенні проблеми духовноморального виховання полягає у формуванні людини-патріота, людинигромадянина, який поважає людей інших національностей. Діти повинні
знати все про свою рідну землю, про її звичаї, традиції, національну та
державну символіку, минуле та сучасне свого краю. Але одночасно з цим
пам’ятати про існування інших народів зі своєю власною культурою,
традиціями, символікою та історією. Я - класний керівник 7-Гкласу.
Особливість та унікальність нашого класного колективу полягає в його
многонаціональному складі. В моєму класі навчаються учні татарської,
узбекської, російської, української національностей, а також роми. Тому в
роботі з духовно-морального виховання важливим для мене орієнтиром є
особистісний підхід, який найефективніше реалізується за умов побудови
виховного процесу на основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і
вихованців. Тільки в такій органічній єдності можна виховати людину з
високими моральними переконаннями, що досить чітко простежується у
досвіді В. О. Сухомлинського, який прагнув того, щоб у школярів за
допомогою слова вчителя, прикладу в дитячій душі утверджувалися моральні
цінності.
Звичайно щоб бути прикладом для інших, треба постійно працювати над
собою, для того щоб завоювати довіру та повагу дітей. Мені пощастило, бо
міцний фундамент толерантного ставлення учнів один до одного було
закладено першим вчителем Ліхачовою Н.В. Звичайно час спливає дуже
швидко, діти дорослішають і разом з цим виникають нові проблеми в
стосунках. Згуртування колективу, на мою думку, відбувається у спільній
справі. Це участь не тільки в шкільних конкурсах, проектах, концертах,
акціях, а й під час суспільно-корисної праці. Спільна справа - ще й гарна
можливість зблизити дітей та їх батьків. Приймаючи участь у житті класу
батьки мають змогу глибше пізнати свою власну дитину. Пізнаючи
особливості та традиції учнів різних національностей, я намагаюсь залучити
як умога більше дітей до класних справ. Щє одним з головних способів
організації всіх основних сфер життєдіяльності колективу є самоврядування,
коли кожен його член займає активну і відповідальну позицію в усьому, що
відбувається в класі. Важливу роль відіграє участь нашого класу у міській
грі-випробуванні «Котигорошко». Дитяча організація «Росток» на базі
Палацу Творчості дає можливість проявити дитині свої творчі, спортивні та
розумові здібності незважаючи на її національність. Важливо не бути
байдужим, намагатися зрозуміти дитину та допомогти їй вирішити ту чи
іншу проблему.
Отже, внутрішній світ підростаючої особистості набуде гармонійності лише
тоді, коли дії вихователя та вихованця «переливатимуться» одна в одну. Я
впевнена, що саме культура виступає в якості універсального механізму
формування цілісної людини, яка прагне до самореалізації і має почуття
відповідальності, яка вміє критично мислити і цінувати духовні і матеріальні
скарби рідної та іншомовної культури.
Документ
Категория
Образование
Просмотров
25
Размер файла
17 Кб
Теги
допол
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа