close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Частини мови

код для вставки
Частини мови
2015
1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Олена Теліга вважала, (1)що для українки має бути (2)характерним
поєднання “найкращої жіночності з найвищою мужністю”, і переймалася
(3)тим, що в українській літературі не (4)створено ідеального образу жінки.
1 що
А прикметник
2 характерним Б дієслово
3 тим
В сполучник
4 створено
Г прислівник
Д займенник
2. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
На полях, (1)що розстилалися (2)обабіч дороги, чулися невиразні шерехи:
(3)то тріск сухого бур’яну, то причаяне (4)шарудіння.
А іменник
Б займенник
В прислівник
Г прийменник
Д сполучник
3. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Щасливий (1)той, хто знайшов мудрість, хто розум придбав, (2)бо таке
(3)придбання ліпше від придбання срібла, і (4)понад золото такий прибуток.
А іменник
Б прикметник
В займенник
Г прийменник
Д сполучник
4. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Дослідження (1) вчених доводять, що людину, яка не привчила (2) себе
працювати напружено, (3) долаючи звичку (4) зайвий раз відпочити, чекає
обмеженість мислення, відмова від усього творчого.
1 вчених
А іменник
2 себе
Б прикметник
3 долаючи
В займенник
4 зайвий
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д дієприслівник (форма дієслова)
5. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова (цифра позначає наступне
слово).
Найдорожче для (1)будь-кого з нас - любов до (2)рідних, до своєї землі.
(3)Загальнолюдські цінності (4)завжди об'єднували і сім'ї, і нації, і держави.
А іменник
Б прикметник
В займенник
Г прислівник
Д дієприслівник (форма дієслова)
2014
1. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Небо зоріло (1)мільйонами вогників, тільки на заході, (2)скраю обрію,
темніла хмара, а на сході блимала зоря, (3)розливаючись кривавим
(4)відблиском.
1 мільйонами
А іменник
2 скраю
Б числівник
3 розливаючись
В дієприслівник (форма дієслова)
4 відблиском
Г прийменник
Д прислівник
2. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра
позначає наступне слово).
Дика груша (1)облита білим молоком, і в тому пахучому молоці, (2)що
(3)стиха піниться, бджоли (4)неначе киплять.
1 облита 2 що 3 стиха 4 неначе
А займенник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г сполучник
Д частка
3. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Щодня ми реалізуємо себе, (1)виявляючи своє ставлення (2)до
навколишнього світу, і найповніше, (3)найглибше (4)цей процес відбувається в
мовленні під час повсякденного спілкування.
1 виявляючи
А дієприслівник (форма дієслова)
2 до
Б прикметник
3 найглибше
В займенник
4 цей
Г прийменник
Д прислівник
4. З'ясуйте синтаксичну роль виділених слів (цифра позначає наступне
слово).
Ніколи не треба забувати про своє призначення й (1) завжди пам'ятати, що
(2) митці покликані народом для того, аби показувати (3) світові насамперед,
що життя (4) прекрасне, що само по собі воно є найбільшим і найвеличнішим з
усіх мистецьких благ.
1 завжди
А обставина
2 митці
Б підмет
3 світові
В додаток
4 прекрасне Г іменна частина присудка
Д означення
5. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Знову осінь...
(1) Знов у дальній вирій
Птаство з (2) України відліта,
У високім (3) піднебеснім вирі
Піднебесну путь (4) свою верста.
1 знов
2 України
3 піднебеснім
4 свою
А дієслово Б іменник В займенник Г прикметник Д прислівник
6. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово). Місяць (1)усе (2)більше заворожує ліси, і вони,
як (3)принишкле море стоять під тихим світлом, (4)чекаючи весни.
1 усе
А прикметник
2 більше
Б дієприкметник (форма дієслова)
3 принишкле
В дієприслівник (форма дієслова)
4 чекаючи
Г прислівник
Д частка
2013
1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Щасливий (1)той, хто знайшов мудрість, хто розум придбав, (2)бо таке
(3)придбання ліпше від придбання срібла, і (4)понад золото такий прибуток.
1 той
А іменник
2 бо
Б прикметник
3 придбання В займенник
4 понад
Г прийменник
Д сполучник
2. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Ти явилась мені — і здалося, (1)що світ помолодшав (2)навколо (3)на
тисячу (4)літ.
1 що
А прислівник
2 навколо Б іменник
3 на
В числівник
4 літ
Г сполучник
Д прийменник
2012
1. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра
позначає наступне слово).
Надвечірнє сонце, (1)вихопившись із хмари, кинуло коротку тінь під
пнями, (2)навколо (3)яких літо (4)щороку кораловим намистом розсипає
запашну суницю.
1 вихопившись
А займенник
2 навколо
Б дієприслівник (форма дієслова)
3 яких
В прислівник
4 щороку
Г прийменник
Д сполучник
2. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра
позначає наступне слово).
Дика груша (1)облита білим молоком, і в тому пахучому молоці, (2)що
(3)стиха піниться, бджоли (4)неначе киплять.
1 облита
А займенник
2 що
Б дієприкметник (форма дієслова)
3 стиха
В прислівник
4 неначе
Г сполучник
Д частка
3. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Мені (1)наче сниться: (2)хтось хитає мене у колисці, а місяць сміється
(3)наді мною (4)тихесенько.
1 наче
2 хтось
3 наді
4 тихесенько
А прислівник Б частка В займенник Г сполучник
Д прийменник
2011
1. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра в дужках
позначає наступне слово).
(1)Обабіч левад (2)скрізь видно розкішні садки, які (3)неначе заглядають
в долину через (4)верхи верб.
1 обабіч 2 скрізь
3 неначе
4 верхи
А іменник Б прислівник
В сполучник
Г прийменник
Д частка
2. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Дослідження (1)вчених доводять, що людину, яка не привчила (2)себе
працювати напружено, (3)долаючи звичку (4)зайвий раз відпочити, чекає
обмеженість мислення, відмова від усього творчого.
1 вчених
А іменник
2 себе
Б прикметник
3 долаючи
В займенник
4 зайвий
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д дієприслівник (форма дієслова)
3. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова (цифра позначає
наступне слово).
І (1)нащо село роками сміється з нещасної Дарусі? Вони (2)самі собі
помогти не можуть, (3)хіба їм (4)до неї? (М. Матіос).
1 нащо
А займенник
2 самі
Б прислівник
3 хіба
В прийменник
4 до
Г сполучник
Д частка
2010
1. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Він (1)прожив під сонцем (2)коло ста літ, (3)ніколи не (4)ховаючись у
холодок.
1 прожив
2 коло
3 ніколи
4 ховаючись
А дієслово
Б дієприкметник (форма дієслова)
В дієприслівник (форма дієслова)
Г прислівник
Д прийменник
2. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Фрукти й овочі сьогодні містять (1)менше вітамінів і мінералів, (2)ніж
містили (3)п’ятдесят (4)років тому.
1 менше
2 ніж
3 п’ятдесят
4 років
А іменник
Б числівник
В прислівник
Г сполучник Д прийменник
3. З’ясуйте, якими частинами мови є слова:
1 по-нашому 2 найняв
3 самим
4 невеличкий
А прикметник Б займенник В дієслово Г прислівник Д сполучник
4. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Ще (1)недавно дихало в мої думки (2)студеним пахом (3)зів’ялого листя,
(4)а вже сьогодні лагідне шовковисте повітря весни купає мої очі.
1 недавно
2 студеним
3 зів’ялого
4а
А прикметник
Б займенник
В дієприкметник (форма дієслова)
Г прислівник
Д сполучник
2009
1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
На сонячному пагорбі, (1)неподалік уже (2)давним-давно запустілого
старовинного маєтку, стоїть школа, (3)мурована з червоної (4)вогнетривкої
цегли.
1 неподалік
2 давним-давно
3 мурована
4 вогнетривкої
А прикметник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г прийменник
Д частка
2. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
(1)Геніально обдарована сценічно, вокально й пластично, (2)вся (3)мовби
зіткана з найтонших нервових волокон, Марія Заньковецька сорок років
владарювала на сцені, (4)сіючи захват, хвилюючи уми.
А займенник
Б дієприкметник (як форма дієслова)
В дієприслівник (як форма дієслова)
Г прислівник
Д частка
2008
1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Правічну (1)думу думають ліси, вгрузають в мох (2)столітні дідугани.
Переметнеться заєць (3)навскоси - горить асфальт у (4)нього під ногами.
А іменник
Б прикметник
В прислівник
Г займенник Д дієслово
2. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Природа – наче могутнє споконвічне дзеркало, у яке людина дивиться,
пізнаючи (1)глибше закономірності (2)свого (3)існування і свою вдачу,
(4)передбачаючи фатальну неминучість долі.
А іменник
Б займенник
В дієприкметник (як форма дієслова)
Г дієприслівник (як форма дієслова)
Д прислівник
2007
1. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра
позначає наступне слово).
Людство давно та всерйоз замислюється над тим, як обмежити (1)свій,
(2)найчастіше небажаний, вплив на живу природу, як регулювати клімат,
(3)стримуючи цим темпи глобального (4)потепління.
А іменник Б займенник В дієприкметник Г дієприслівник Д прислівник
Автор
Наталія
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 294
Размер файла
32 Кб
Теги
частини мови, мови
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа