close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ІКТ-2016-вчителі

код для вставки
Проект
впровадження
педагогічної інновації
Впровадження ІКТ на уроках та
факультативних заняттях в
Чернігівськїй ЗОШ I-III ступенів.
Тема проекту:
Використання інформаційнокомунікаційних технологій на уроках
та факультативних заняттях
Автор – розробник проекту:
Тарасенко Галина Григорівна
5 грудня 1969 р. н.
Освіта-вища
(Мелітопольський державний
педагогічний університет 2002р.,
вчитель початкових класів)
спеціаліст вищої категорії
стаж роботи - 26 років,
в Чернігівській ЗОШ І-ІІІ ст.
ім. Героя Радянського Союзу
А. М. Темника - 16 років
4
Технологічний паспорт
проекту
Тип – інноваційний
Вид – науково-методичний
Цільове призначення –
впровадження технології (ІКТ)
Тривалість – довготривалий
Учасники:
 Тарасенко Галина Григорівна-керівник МО
вч.поч.кл.,
 Лукашенко Ніна Миколаївна-бібліотекар школи,
Михайліченко Наталія Олександрівна, 2-А кл.,
Галич Віра Данилівна, 2-Б кл.,
Брегеда Світлана Олександрівна, 3-А кл.,
Кікоть Оксана Іванівна, 3-Б кл.,
Куковинець Любов Анатоліївна, 4 кл.,
Самодзін Тетяна Вікторівна, вчитель-інформатик,
Сапальова Людмила Іванівна, вчитель-георгаф.
Проблематизація
Проблема і актуальність
Розроблення даного проекту зумовлено необхідністю вносити
вчителем в навчальний процес нових методів подачі
інформації,пошуку нових підходів до подачі знань учням.
З приходом дитини до школи змінюється її соціальний статус.
Головним обов´язком стає навчання,а ігрова діяльність відходить
на другий план. На жаль, інтерес до навчання поступово
знижується. Відзначається й низька мотивація та самодисципліна.
Вчитель повинен організувати процес навчання так, щоб дитина
активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила
плоди своєї праці і могла їх оцінити. Допомогти у вирішенні
цього непростого завдання може поєднання традиційних методів
навчання та сучасних інформаційних технологій,у тому числі і
комп´ютерних.
Мета проекту
Формувати готовність до
впровадження педагогічної
технології “Впровадження ІКТ”
Прогнозування
Кількісні показники
Збільшення кількості школярів, які обиратимуть доступ до нетрадиційних
джерел інформації в процесі навчальної діяльності, обиратимуть активну
життєву позицію.
Якісні показники
Розвиток особистісних якостей учнів у процесі навчальної діяльності.
Очікувана результативність
Для учнів:
Формування вміння свідомо й творчо працювати в інформаційному просторі;
Підвищення зацікавленості та мотивації до навчання;
Ініціативність і відповідальність;
Вміння ставити цілі і їх досягати;
 Формування ціннісного ставлення до знань.
Для вчителя:
Співпраця вчителя і учнів на уроці;
Підвищення ефективності уроку;
Можливість реалізувати нові форми і методи навчання.
Теоретичний аспект
Систематизація та аналіз зібраного матеріалу про
педагогічну інновацію.
Сфера зостосування ІКТ в освіті є предметом розгляду багатьох
вітчизняних та зарубіжних науковців. Різноманітні філософські,
світоглядно-наукові, теоретико-методологічні та практичнодидактичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі
вивчали у своїх працях вітчизняні науковці – Б. Гершунський,
А. Верлань, Н. Морзе, І. Роберт. Психолого-педагогічні аспекти
застосування ІКТ у навчальному процесі розглядаються у
дослідженнях О. Гокуня, М. Жалдака, Ю. Машбиця.
Погляди вчителів на можливості застосування ІКТ у навчанні,
здатність приймати свідомі рішення щодо вибору цифрових засобів
для покращення процесу викладання та досягнення навчальних цілей,
а також уміння використовувати їх для пошуку нових підходів до
навчання є важливими для ефективного впровадження ІКТ у шкільну
освіту
Цільове призначення ІКТ – всебічний розвиток
школяра.
Концептуалізація
Концептуальні ідеї.
1.
2.
3.
4.


Забезпечує доступ учнів до нетрадиційних джерел інформації.
Підвищує мотивацію навчання учнів.
Створює можливості для творчої діяльності в інформаційному
просторі, формує професійні навички.
Дає можливість реалізувати нові форми та методи навчання.
Висвітлення проблем, пов´язаних із використанням сучасних
інформаційних технологій у навчальному процесі початкової
школи, розкрито в роботах відчизняних та російських
дослідників М.М. Левшина., М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, М.К.
Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І. Варченко.
Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як
важливіший компонент загальної освіти,що відіграє велику роль
у розв´язанні пріорітетних завдань навчання та виховання – у
формуванні цілісного світогляду, навчальних, комунікативних та
комунікаційних навичок, основних психічних якостей учнів.
Моделювання
Впровадження ІКТ на
уроках та факультативних
занять
Розробка фрагментів
уроків з
використанням ІКТ
Використання
ресурсів
Інтернет
Вивчення
законодавчих
документів стосовно
ІКТ
Створення
презентацій
Опрацювання
теоретичного
матеріалу
Організація і
проведення
уроків
Самовдосконалення
навичок роботи з ІКТ
Створення
конструктора
уроку
Програмування
Термін реалізації проекту:
2015 – 2017 навчальні роки
I етап. Підготовчий (2015 рік)
II етап. Моделювальний (2016рік)
III етап. Узагальнювальний (2017 рік)
Результати анкетування вчителів початкових класів.
Чи маєш ти комп´ютер.
100%
так
ні 0%
Результати анкетування учнів.
Чи маєш ти комп´ютер.
1-4 класи
1 клас
2-а клас
2-б клас
17%
29%
так
43%
57%
ні
так
так
ні
ні
71%
83%
3-а клас
3-б клас
0%
9%
так
так
так
ні
ні
ні
100%
100%
4 клас
0%
91%
Чи допомагає тобі комп´ютер зрозуміти краще
навчальний матеріал на уроці?
7%
так
ні
93%
Як ти вважаєш, з якою метою слід використовувати
комп´ютер
22%
30%
для підготовки до
уроків
для ігор
для розвитку
для спілкування
15%
33%
Володіння програмним
забезпеченням вчителями
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Word
Publisher
Power Point
Acces
Excel
LearningApps
XXI сторіччя – ера нових інформаційно –
комунікаційних технологій,які інтенсивно
розвиваються і практично увійшли у всі сфери
діяльності людини. Звичайно, не оминають вони і
сучасну школу. Очевидно, потрібно об΄єднати
інформаційно – комунікаційні та педагогічні
технології так, щоб вони доповнювали одна одну і
працювали як одне ціле в навчально-виховному
процесі.
Педагогічні інновації пов΄язані сьогодні із застосування
інтерактивних методів у навчальній та виховній діяльності
вчителя. Вчителям нашої школи імпонує такий підхід тому,що він
створює комфортні умови навчання,за яких кожен учасник
процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність. Це робить
продуктивним і сам процес навчання.
 Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибину
вивчення змісту. Учні засвоюють усі рівні пізнання (знання,
розуміння, застосування,аналіз, синтез,оцінку).
 Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі
рішення щодо процесу навчання.
 Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає
внутрішнім, це інтерес самого учня.
 Підвищується роль вчителя, він виступає як організатор, лідер.
 Появляється можливість застосовувати групове, змагальне та
індивідуальне оцінювання,самооцінку та взаємооцінку учнів.
 Враховувати досягнення класу та індивідуальний прогрес учнів.
• Тарасенко Г.Г.
• Лукашенко Н.М..
• Михайліченко Н.О.
Михайліченко
Н.О.
• Галич В.Д.
• Брегеда С.О.
• Кікоть О.І.
• Куковинець О.І.
• Самодзін Т.В.
Сінча Т.В.
• Сапальова Л.І.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
46
Размер файла
1 711 Кб
Теги
2016
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа