close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розвиток пам’яті, мислення, мовлення, сприйняття, уваги, дрібної моторики засобами казкотерапії в рамках фестивалю1

код для вставки
Комунальний дошкільний навчальний заклад
комбінованого типу «Ясла-садок «Росинка»
управління освіти Маріупольської міської ради
Розвиток пам’яті, мислення, мовлення,
сприйняття, уваги, дрібної моторики
засобами казкотерапії та
музикотерапії
(у рамках міського фестивалю дитячої
та професійної творчості:
«Усі ми діти твої, Україно!»)
Підготувала:
практичний
психолог ДНЗ № 113
Грищенко Т.В.
м. Маріуполь,
2016
Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Міський фестиваль дитячої та професійної
творчості:«Усі ми діти твої, Україно!»). Мета
фестивалю. Основні завдання:
Патріотизм – серцевина людини, основа її активної
позиції.
План заходів у рамках міського фестивалю дитячої
та професійної творчості: «Усі ми діти твої,
Україно!» з дітьми, батьками, вихователями
практичного
психолога
Грищенко
Тетяни
Валентинівни.
Тематичні
консультації:
«Розвиток
пам’яті,
мислення, мовлення, сприйняття, уваги, дрібної
моторики засобами казкотерапії та музикотерапії» з
батьками та вихователем групи № 5.
Розвиток пам'яті, мислення, мовлення, сприйняття,
уваги, дрібної моторики засобами казкотерапії та
музикотерапії. Мета занять.
Заняття з групою № 5.
Заняття № 1 «Чужий хлопчик».
Малюнки дітей.
Заняття № 2 «Народився братик».
Малюнки дітей.
Заняття № 3 «Батьківська хата».
Малюнки дітей.
Заняття № 4 «Облітав журавель».
14. Малюнки дітей.
15. Заняття № 5 «Наш рід».
16. Малюнки дітей.
17. Заняття № 6 «Хай живе надія».
18. Малюнки дітей.
19. Складання казок батьками з дітьми.
19.1 Чарівний світ.
19.2 Сказка о волшебном котике.
19.3 Моя сім’я.
20. Висновки.
21. Список використаних джерел.
Міський фестиваль дитячої та професійної
творчості:
«Усі ми діти твої, Україно!»
Мета фестивалю:
• Збереження і популяризація духовної спадщини,
народного мистецтва, мови традицій українського
народу.
• Створення сприятливих умов для самореалізації
талантів і здібностей дошкільників у різних видах
творчої діяльності.
Основні завдання:
• Розвивати почуття спорідненості та належності до
одного народу – народу України.
• Залучити педагогів, дітей і родин вихованців до
інтелектуального і культурного діалогу на принципах
толерантності та рівноправності.
• Відчувати себе господарями на своїй землі, привчати
бути не байдужими споживачами, а творцями кращого
життя в нашій незалежній, квітучій Україні.
• Показати життєздатність і красу української культури, її
унікальність і цінність.
• Виховувати у дітей і батьків національну свідомість
громадянина
суверенної
держави,
шанобливе
ставлення до традицій і звичаїв народу, любов до свого
міста та рідного краю.
«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної
позиції»
(В.О. Сухомлинський)
Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до
Батьківщини, відданість їй і своєму народу.
Патріотичні
почуття
дітей
дошкільного
віку
засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї,
батьківського дому, рідного міста), яке вони бачать щодня,
вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними.
Для патріотичного виховання важливо правильно
визначити віковий етап, на якому стає можливим активне
формування
у
дітей
патріотичних
почуттів.
Найсприятливішим
для
початку
систематичного
патріотичного виховання є середній дошкільний вік, коли
особливо активізується інтерес дитини до соціального світу,
суспільних явищ.
Важливе значення для виховання патріотичних почуттів
у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно
раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення,
ніж починають засвоювати знання.
План заходів
у рамках міського фестивалю
дитячої та професійної творчості:
«Усі ми діти твої, Україно!»
з дітьми, батьками, вихователями
практичного психолога
Грищенко Тетяни Валентинівни
Тематичні консультації:
«Розвиток пам’яті, мислення, мовлення,
сприйняття, уваги, дрібної моторики засобами
казкотерапії та музикотерапії»
З вихователем
групи № 5
З батьками групи № 5
Розвиток пам’яті, мислення, мовлення,
сприйняття, уваги, дрібної моторики засобами
казкотерапії та музикотерапії
Мета занять:
• формування любові до рідного краю (причетності
до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);
• формування духовно-моральних взаємин;
• формування любові до культурного спадку свого
народу;
• виховання любові, поваги до своїх національних
особливостей;
• почуття власної гідності як представників свого
народу;
• толерантне ставлення до представників інших
національностей, до ровесників, батьків, сусідів,
інших людей.
• розвиток
пам’яти,
мислення,
мовлення,
сприйняття, уваги, дрібної моторики.
Заняття з групою № 5
Заняття № 1
Заняття № 2
Заняття № 3
Заняття № 4
Заняття № 5
Заняття № 6
Заняття № 1
«Чужий хлопчик»
Малюнки дітей
Заняття № 2
«Народився братик»
Малюнки дітей
Заняття № 3
«Батьківська хата»
Малюнки дітей
Заняття № 4
«Облітав журавель»
Малюнки дітей
Заняття № 5
«Наш рід»
Малюнки дітей
Заняття № 6
«Хай живе надія»
(пісня Ірини Білик)
Мріє росточок явором стати,
Пташка маленька - в небі літати.
Вірить у диво кожна людина,
Вірить матуся в доньку і в сина.
Приспів:
Хай живе, хай живе надія,
Хай земля, хай земля радіє,
Хай печаль серце оминає
І добро всіх людей єднає.
Ночі вишневі, в зоряній тиші
Вітер блакитно жито колише.
Ми збережемо нашу єдину,
Рідну вкраїну, славну родину.
Приспів
Малюнки дітей
Складання казок
батьками з дітьми
Складання казок
батьками з дітьми
Складання казок
батьками з дітьми
Висновки
Наші діти - зерна нації. Щоб кожний
дошколярик став відбірним зернятком і
виріс гармонійною особистістю схожою
на дозрілий колос, у ДНЗ № 113
«Росинка», створюються для цього всі
умови в сім'ї та дитячому садку, сіються у
душу
вихованців зернятка пам'яті
народної та духовності, здоров'я та
працелюбності, культури та краси.
Проростуть ці паростки добра - і виросте
колосисте поле життя, наснаги, мудрості і
самоповаги майбутньої надії держави.
Список використаних джерел:
1. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу// Дошкільне виховання. –
№ 2. – 2004. – С. 3.
2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн.1.: Особистісно-орієнтований
підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. видання. – К., Знання
2003. – С. 32-44.
3. Вишневецький О. Громадянське виховання: благо чи небезпека?// Освіта. –
2000. – № 44. – С. 3-5.
4. Газіна І.О. Формування в дошкільників першооснов національної
самосвідомості (психолого-педагогічні особливості)// Педагогіка. – 2005. –
№1. – С. 8-10.
5. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави:
студії виховання// Рідна школа. – 2001. – № 2. – С. 9-14.
6. Кисельова Н. Виховувати патріотів// Дошкільне виховання. – 2001. – № 3. –
С. 27- 28.
7. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М., Наука 2002. – С. 45-53.
8. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні/ Наук. ред.
О.Л. Кононко. – К., Знання 2003. – С. 15-22.
9. Кононко О.Л. Душевність, людяність, щирість// Дошкільне виховання. –
1999. – №2. – С. 8–9.
10.Кононко О.Л. Стратегічна мета виховання - життєва компетентність дитини//
Дошкільне виховання. – 2002. – № 5. – С. 11-13.
11.Лещенко О.М. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку// Дошкільне
виховання. – 2003. – №9. – С. 12-16.
12.Міщенко Н. Який же проросте патріотизм?// Рідна школа. – 2004. – №1. – С.
1-8.
13.Мухина В.С. Психология дошкільника: Учебн. пособ. для студентов пед.
институтов и учащихся пед. училищ. – М., Просвещение 2003. – С. 25-26.
14.Шевчук Л.М. Готуємось до школи. Я, родина, Україна.
15.Щербань П.М. Національне виховання в сім’ї. – К., Боривітер 2000. – С. 2630.
16.Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму// Дошкільне
виховання. – 2002. – №8. – С. 12-13.
Автор
profobrazovanie
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
46
Размер файла
13 454 Кб
Теги
засобами
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа