close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Властивості та ознаки подільності

код для вставки
Курс за вибором для учнів 8 класу «Подільність цілих чисел»
( 1 година на тиждень, усього 35 годин)
Автори: Белешко Д.Т., Пекарська Л.В., Зубкевич Г.П.
№
уроку
1,2
Тема 1
3,4
5
6,7
8,9
10
Тема 2
11
12
13
14
15
16
Тема 3
17
18
Тема 4
19
20
21
22
23
24
Тема 5
25
26
27
Тема 6
28,29
Тема 7
30,31
32
33,34
35
Тема уроку
Вступ
Подільність чисел. Основні означення,
теореми. Прості числа, їхні властивості
Властивості та ознаки подільності
Властивості подільності
Звичайні ознаки подільності
Найбільший спільний дільник
Найменше спільне кратне
Ознаки рівнолишковості
Подільність і прості числа
Нескінченність множини простих чисел
Ділення з остачею
Універсальний алгоритм пошуку ознак
подільності
Спеціальні ознаки подільності
Алгоритм Евкліда
Контроль знань, умінь та навичок
Цілі вирази та їх перетворення
Подільність на вирази
Подільність виразів з додатковими умовами
Загальні прийоми розв’язування задач на
подільність
Метод доведення від супротивного
Міркування за модулем
Принцип парності
Принцип симетрії
Принцип інваріанта. Принцип локалізації
Контроль знань, умінь та навичок
Принцип Діріхле
Поняття принципу Діріхле. Застосування
принципу Діріхле.
Подільність чисел і принципу Діріхле.
Натуральні та цілі числа
Подільність цілих чисел
Один із загальних прийомів
розв’язування задач на подільність
Задачі на останню цифру числа
Метод математичної індукції
Принцип методу математичної індукції
Застосування методу математичної індукції
для розв’язування задач на подільність
Принцип повної математичної індукції
Підсумковий урок
Кількість Дата прогодин
ведення
2
2
8
2
1
2
2
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
6
2
2
1
1
Примітка
Документ
Категория
Образование
Просмотров
108
Размер файла
18 Кб
Теги
властивості
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа