close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Звіт_Палій Ю.В. 2015/2016 н.р.

код для вставки
Підсумки роботи вчителя трудового навчання Палія Ю.В. за 2015-2016 н.р.
Протягом п’яти років вчитель трудового навчання Палій Юрій Васильович працює над
темою «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження проектних технологій»
Унікальною, найбільш продуктивною та інтенсивною методикою, яка спроможна
забезпечити якісну навченість та освіченість особистості є проектне навчання як спеціально
організований учителем і самостійно виконуваний учнем комплекс дій, що завершується створенням
творчого продукту. Проектна методика передбачає наявність значимої для учня проблеми, її
дослідження, пошук шляхів вирішення та практичне впровадження отриманих результатів.
Метод проектів – це сукупність пошукових, дослідницьких, проблемних методів, творчих за
своєю суттю, які планово здійснює вчитель з урахуванням бажань учнів щодо вибору теми проекту.
Я-фактор
Самостійність
Особистіснодіяльніснийпі
учня
дхід
Творча
діяльністьш
Метод
проектів
коляра
Моральний
розвиток
Комунікабельність
Інтелектуальн
ий розвиток
Взаємодопомога
Ррозвиток
пізнавальних сил
учня
Ця інноваційна методика виключає словесні методи, передачу готових знань, вчительський
монолог, пасивність навчання учнів.
Завдяки проектній технології праця вчителя зосереджується на особистості учня, його
активній та інтерактивній діяльності. Педагог може суттєво активізувати пізнавальну діяльність та
самостійність школярів – індивідуальну, парну або групову. У основі методу проектів лежить
розвиток умінь учнів орієнтуватись в інформаційному просторі, навичок критичного мислення,
умінь самостійно конструювати свої знання. Активне включення школярів у створення проектів
дає їм можливість засвоювати нові способи діяльності.
Проектно-технологічна діяльність має свою специфіку.
Науковопошукова
діяльність
«Проблемне
поле»
(обмін думками)
Розробка
учителем
технології
самонавчання
учнів
Специфіка
проектної
діяльності
Термін та
засоби
реалізації
Розробка
учителем
технології
активізації
пізнання учнів
Проектування – процес уявлення майбутнього виробу. Такий метод сприяє самовизначенню
учнів, розвитку креативності, виробленню навичок планування, гармонійності розвитку творчої
особистості. Школярі залучаються до проектно-технологічної діяльності, у ході якої відбувається
тісна співпраця, спільна робота вчителя і учнів, що має відповідати правильній та логічній
послідовності організації роботи як учня, так і вчителя. Окрім цього, проектно-технологічна
діяльність передбачає визначений, попередньо спланований і обґрунтований хід роботи.
На уроках в 5 класах діти починають опановують проектно-технологічну діяльність виготовляючи
вироби по власному задуму. Від проектування до виготовлення. Працюючи з таким матеріалом, як
фанера, яка легко піддається обробці, учні привчаються до праці.
Учні шостих класів опановують технологію обробки тонколистового металу. Під час
проектно-технологічної діяльності виготовляють совки, коробочки для дрібних деталей, пічки
обігріву. Пізнавальна діяльність учня, підкріплена вчительською увагою, підтримкою, стане
справжнім підґрунтям його успішності та перспективи. Учителю слід прагнути зробити школяра
відкритим для педагогічних впливів, співучасником свого самовиховання та самонавчання.
Під час виготовлення проекту «Декоративна тарілка» в сьомому класі зусилля учнів
спрямовуються на розвиток мислення, збагачення особистого досвіду. У процесі виготовлення
виробу школярі закріплюють знання з математики, фізики, креслення, основ підприємницької
діяльності та інших предметів, засвоюють принципи набутих умінь та навичок у виконанні
технологічних, економічних, міні маркетингових та інших операцій. Проектування сприяє
привчанню школярів до самостійної праці, стимулює пізнавальні здібності, моторний розвиток, дає
можливість
учителю
здійснювати
індивідуальний
та
диференційований підходи до дітей.
Учні Палія Юрія Васильовича є постійними переможцями
Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання. Так і
цей навчальний рік не став винятком , учень 8-Б класу Калініченко
Олександр здобув І місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового
навчання.
Учень 10 класу Сауткін Олександр здобув ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади з трудового навчання
Палій Ю.В. є постійним членом журі ІІ, ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади
з трудового навчання
Також цього року учні Палія Ю.В. стали переможцями виставки-конкурсу науково-технічної
творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»
Козьменко Денис(8-А клас) - І місце (Розділ "Сувеніри" - Декоративна підставка)
Кирилюк Максим(9-А клас) - ІІІ місце (Розділ "Побутова техніка" - Лампа-нічник)
Вчитель Палій Ю.В. впроваджує інформаційно-комунікаційні технології в навчальновиховний процес. Так для вчителів школи було проведено майстер-клас на тему «Використання
хмарних технологій у навчально-виховному процесі». Де вчителі школи знайомилися із сервісом
GOOGLE та його інструментами, розглянули варіанти використання хмарних сервісів у спільній
роботі.
Для слухачів курсів «Школа кадрового резерву» при ІППО ЧО на базі ЗОШ №38, проведено
управлінську практику де вчитель Палій Ю.В. провів майстер-клас «Хмарні технології в
навчально-виховному процесі. Використання Office365»
Для учнів 10 класу створено обліковий запис в хмарному сервісі Office365, в якому учні
працювали над проектом з технологій «Дизайн інтер’єру»
За заслуги перед народом
та вагомий внесок у розвиток освіти та виховання підростаючого покоління вчитель трудового
навчання Палій Юрій Васильович отримав відзнаку Верховної Ради України
Отже, модель інноваційного навчання в поєднанні з проектною технологією дозволяє
отримати інноваційно підготовлених учнів, які володіють цілим масивом знань, що дозволить
вільно орієнтуватися в глобальному інформаційному просторі.
«Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця!». Ці слова одного з видатних педагогічних
діячів сучасності — В.О.Сухомлинського, можна було б поставити за мету, яка зробить учителя
оптимістом, романтиком, він буде завжди в пошуку, здатним створити неможливе.
Автор
yura-xtop
Документ
Категория
Образование
Просмотров
177
Размер файла
3 061 Кб
Теги
трудове навчання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа