close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Схема аналізу уроку за діяльнісним методом навчання

код для вставки
Схема аналізу уроку
за діяльнісним методом навчання
Назва ЗНЗ - __________________________________________________________________________
ПІП вчителя - ________________________________________________________________________
Клас - _______________________________________________________________________________
Загальна кількість учнів у класі - ________________________________________________________
Кількість присутніх учнів у класі - ______________________________________________________
Дата проведення - ____________________________________________________________________
Тема: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Мета: _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Тип уроку: __________________________________________________________________________
Форма: _____________________________________________________________________________
Обладнання:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
№з/
п
Етапи уроку
Зміст етапу уроку
Відміт
ка про
відпов
ідність
змісту
етапу
уроку
Відміт
ка про
невідп
овідні
сть
змісту
етапу
уроку
(«+»)
(«+»)
1.
Організаційний момент: Включення до діяльності (хочу
самовизначення
до працювати).
діяльності.
Змістовний
момент
(можу
працювати).
2.
Актуалізація знань.
Актуалізація опорних знань.
3.
Створення
мотиваційного поля
Відсутнє.
На етапі формулювання мети.
На окремих етапах уроку.
Примі
тка
4.
Постановка
проблеми Фіксація у гучному мовленні, де
(ситуація
виникло утруднення.
інтелектуального
Виявлення причин утруднення.
розриву).
Формулювання теми та мети уроку.
5.
Побудова
проекту Вибір методів діяльності.
виходу із утруднення.
Вибір
способу
управління
діяльністю – діалог, який підводить
до діяльності, збуджуючий діалог.
Фіксація нового
мовленні.
алгоритму
у
6.
Первинне
закріплення Розв’язування типових завдань з
матеріалу у зовнішньому коментуванням.
мовленні.
7.
Фізкультхвилинка.
8.
Самостійна робота
самоперевіркою.
9.
Включення у систему
знань та повторення.
Включення знань
сформованих.
10.
Оцінювання.
Якісне, вербальне.
Відповідність санітарно-гігієнічним
нормам.
з Самостійне
розв’язування
перевірка типових завдань.
у
та
систему
Інші види оцінювання.
11.
Підсумок.
Фіксація у мовленні нового правила
(алгоритму).
Рефлексія
власної
кожним учнем.
діяльності
Обговорення
діяльності.
наступної
цілей
ВИСНОВОК:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ПРОПОЗИЦІЇ:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Документ
Категория
Образование
Просмотров
58
Размер файла
64 Кб
Теги
аналіз
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа