close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

план мет роб 2012 - 2013 н.р

код для вставкиСкачать
№ п/пЗміст роботиДата виконанняВідповідальний Примітка 8.1. Організаційно - методичне забезпечення програми розвитку ДПТНЗ " К - П ВПУ"1. Аналіз методичної роботи училища в 2011 - 2012 навчальному році, її вплив на підвищення рівня навчально виховного процесу. Розробити завдання на новий навчальний рік відповідно до вимог законів України "Про освіту" та "Професійно - технічну освіту"Серпень 2012р.Директор, методист, заступники директора, голови м/к.2.Видати наказ "Про організацію методичної роботи в училищі"До 05.09. 12р.Методист 3.Коректування навчальних планів, вивчення та оновлення навчально програмної документації з професій та предметів відповідно до науково - технічних досягнень у галузях виробництва та потреб роботодавців у відповідності ДСТ ПТОСерпень 2012р.Заступник директора з навчально-виробничої частини, голови м/к4.Вивчити методичні рекомендації щодо викладання загальноосвітніх дисциплін та організації навчально - виховного процесу в 2012 - 2013 н. р., включити до плану роботи м/к Серпень 2012р.Заступник директора з НВЧ, Методист5.Діагностична діяльність:
- Розробка діагностичних карт;
- Заповнення діагностичних карт;
- Аналіз діагностичних карт експертними комісіями;
- Індивідуальні бесіди з педагогами;
- Аналіз навчально - пануючої документації;
- Аналіз відвіданих уроків;
До 17. 09. 12р.
До 20. 09. 12р.
До 22. 10. 12р.
Методист, голови м/к.6.Провести інструктивно - методичні наради з:
- головами метод комісій щодо планування роботи метод комісій на навчальний рік та підготовки до атестації навчального закладу;
- членами журі училищних олімпіад;
- класними керівниками та педагогами, які працюють у групах І - го курсу з питань проведення психолого - педагогічних консиліумів щодо адаптації учнів до умов навчання в училищі. До 05. 09. 12р.
До 01. 11. 12р.
До 10.09.12рЗаступник директора з НВЧ, методист, голови м/к 7.Спланувати роботу:
- педагогічної ради;
- методичних комісій;
- науково - методичної ради;
- постійно діючого консультпункту;
- науково - дослідницької роботи;
- творчих груп;
- семінарів;
- школи молодого майстра;
- школи передового педагогічного досвіду;
- школи педмайстерності.
Серпень 2012р.
До 01.09.12р.
До 05. 09.12р.
До 11.09.12р.
До 10.09.12р.
До 10. 09.12р.
До 10. 09.12р.
Директор
Голови м/к
Методист
Методист
Методист
Методист
Методист
Старший майстер8.Розробити план формуючого етапу роботи над єдиною науково - методичною проблемою "Ефективне використання ІКТ у навчально-виховному процесі в контексті оновлення ПТО". * Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій;
* Проведення творчих звітів методичних комісій, творчих груп про наслідки роботи над проблемою;
* Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів, інших матеріалів;
* Проведення підсумкової методичної конференції (педагогічних читань, засідання педагогічної ради) з проблеми;
* Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій училища.До 20. 09. 12р.Методист, керівники м/к9.Організація та участь в обласних, всеукраїнських методичних заходах відповідно до плану масових заходів НМЦ ПТО ПК. До 01.09. 12р.Методист, голови м/к10.Провести маркетингові дослідження ринку праці.Протягом І півріччяЗаступник директора з НВЧ11.Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого - педагогічної літератури.ПостійноМетодист, соціальний педагог, психолог12.Здійснити планування кадрового забезпечення на основі вивчення перспективних потреб училища та рівня професійної компетентності педагогічних працівників.Вересень 2012р.Директор 13. Відкоригувати циклограму методичної роботи.До 05. 09. 12р.Методист 14.Організація курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на навчальний рік.До 13. 09. 12р.Методист 15.Організація методичної роботи з молодими педагогами з питань організації навчально - виховного процесу.Протягом рокуМетодист, голови м/к.8.2. Реалізація нових підходів щодо визначення змісту професійно-технічної освіти 16.Провести педагогічні ради за такою тематикою:1. 1. Основні завдання педагогічного колективу училища на 2012 - 2013 н.р.Серпень 2012р.Директор1.2. Затвердження плану роботи училища на новий навчальний рік. Самоаналіз педагогічної діяльності педагогів у ході підготовки до атестації училища.Серпень 2012р.Директор 1.3. Про тарифікацію педагогів.
Форма проведення традиційна - доповідь з обговоренням
Серпень 2012р.Директор 1.4. Підготовка до атестації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивних приміщень.Серпень 2012р.Заступник директора з НВЧ2. 1. Особливості підготовки кваліфікованого робітника за державним стандартом ПТО нового покоління з професії "Черговий по поверху, обліковець реєстрації бухгалтерських даних, адміністратор".Листопад 2012р.Методист, старший майстер, голови м/к2.2. Організація роботи щодо розробки комплексно-методичного забезпечення професії "Черговий по поверху, обліковець реєстрації бухгалтерських даних, адміністратор".Листопад 2012р.Голови м/к, майстри в/н2. 3. Організація поетапної атестації при опануванні учнями інтегрованої професії.Листопад 2012р.Майстри в/н2. 4. Про роль атестації педагогів в удосконаленні професійної компетентності педагогічних працівників.Листопад 2012р.Методист 2. 5. Виконання рішень попередньої педради.
Форма проведення - презентація.Листопад 2012р.Директор 3. 1. Формування особистості в старшому підлітковому віці.
Січень 2013р.Заступник директора з НВР, класні керівники, соціальний педагог, психолог3. 2. Про роботу бібліотеки та електронного каталогу по забезпеченню ІПП та учнів підручниками, довідковою літературою та вихованню читацьких інтересів.Січень 2013р.Заступник директора з НВР, бібліотекар3. 3. Про стан проживання учнів в гуртожитку та стан харчування і оздоровлення учнів ПТНЗ.Січень 2013р.Заступник директора з НВР, вихователі3. 4. Експертна оцінка роботи педагогічного колективу за І півріччя.Заступники директора, методист, старший майстер, голови м/к3. 5. Виконання рішень попередньої педради.
Форма проведення - створення колективного проектуСічень 2013р.Директор 4. 1. Про результати участі педагогів та учнів училища в обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, оглядах.Березень 2013р.Методист, голови м/к4. 2. Організація і проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів, як результат роботи майстра в/н.Березень 2013р.Майстри в/н4. 3. Організація і проведення олімпіад серед учнів, як результат роботи викладача.Березень 2013р.Голови м/к, викладачі4. 4. Про допуск учнів ІІІ курсу до випускних іспитів. Про роботу з учнями, які претендують на диплом з відзнакою. Активна творча діяльність учнів у процесі вивчення спеціальних дисциплін.Березень 2013р.Заступник директора з НВЧ4. 5. Виконання рішень попередньої педради
Форма проведення - звітБерезень 2013р.Директор 5.1 Експертна оцінка роботи педагогічного колективу за ІІ півріччяТравень 2013р.Заступники директора, методист, старший майстер, голови м/к5. 2. Підсумки атестації педагогічних працівників.Травень 2013р.Методист 5. 3. Звіт про роботу м/к.Травень 2013р.Голови м/к5. 4. Про роботу педагогічного колективу з професій, організації та комплектуванню груп на новий навчальний рік. Планування психолого - педагогічних досліджень абітурієнтів під час вступу до ПТНЗ.Травень 2013р.Психолог, соціальний педагог5. 5. Виконання рішень попередньої педради.
Форма проведення - колективне обговоренняТравень 2013р.17.Про проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ, майстрів в/н Старший майстер, майстри в/н18.Опрацювати на засіданнях методичних комісій питання:
1. Опрацювання нормативної бази:
* Закон України "Про освіту".
* Закон України "Про професійно-технічну освіту".
* Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки"
* Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.
* Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 р. № 582.
* Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020 роки).
* Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.
* Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки.
* Концепція впровадження медіаосвіти в Україні
* Положення про інформаційну службу ПТНЗ.
2. Організація і зміст роботи методичних комісій відповідно до сучасних вимог щодо методичної роботи на діагностичний основі.
* Обговорення змін у навчальних програмах та внесення відповідних корективів у робочу навчально - плануючу документацію (з фіксацією у протоколах засідань);
* Про проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ, майстрів в/н;
* Про хід підготовки до державної підсумкової атестації;
* Методика впровадження регіонального компонента в зміст програми в/н;
* Методика навчання учнів самоконтролю та взаємоконтролю;
* Підготовка майстра в/н до занять та визначення оптимальної послідовності вивчення тем в тематичному плані;
* Обмін досвідом роботи з удосконалення навчально - виховного процесу засобами впровадження ІКТ (взаємовідвідування уроків);
* Обговорення підготовлених методичних матеріалів, відкритих уроків та позаурочних заходів за допомогою ІКТ; * Творчі звіти викладачів та майстрів в/н про роботу над обраною проблемою ( обов'язково тих, хто атестується);
* Організація та проведення роботи зі створення засобів навчання із використанням ІКТ;
* Обговорення питань, які висвітлюють роботу з обдарованими учнями і такими, що мають суттєві прогалини у знаннях;
* Обговорення питань організації позаурочної роботи з учнями у розрізі предмета, професії;
* Організація самостійної роботи учнів на уроці;
* Підвищення кваліфікації та фахової майстерності ІПП засобами впровадження інформаційно - комунікаційних технологій в навчальний процес.
* Педагогічний аналіз уроку. Роль самоаналізу уроку в підвищенні ефективності навчання;
* Організація поетапної атестації при опануванні учнями інтегрованої професії;
* Про роботу предметних гуртків та їх роль в розвитку самостійної і колективної творчості учнів;
* Здійснення професійної спрямованості загальноосвітньої підготовки;
* Здійснення між предметних зв'язків у викладанні загальноосвітніх дисциплін і предметів профтехциклу;
* Участь педагогів в індивідуальній науково - дослідницький роботі;
* Розробка власних науково - методичних рекомендацій, посібників, підручників, дидактичних матеріалів на основі ІКТ;
* Підготовка та участь педагогів училища в міжнародних, обласних та училищних масових заходахПостійно Методист, голови м/к, викладачі. Майстри в/н8.3. інформаційне забезпечення працівників та учнів19.Провести семінари практикуми:
1) Практичні заняття для викладачів загальноосвітніх предметів:
- робота з електронними ППЗ;
- робота в Інтернеті з сайтами ПТНЗ;
- робота з програмою для друкування збірок, брошур
2) Практичні заняття для викладачів спеціальних предметів та майстрів в/н:
- робота по складанню електронних підручників;
- робота в Інтернеті з сайтами ПТНЗ;
- робота з програмою для друкування збірок, брошур
- робота по розробці індивідуальних завдань для учнів.
3) Методика складання плану та конспекту уроку виробничого навчання.
4) Роль та місце індивідуальної, методичної та самоосвітньої роботи майстра виробничого навчання у підвищенні якості роботи. 5)Про стан та завдання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, його результативності. 6) Робота майстра в/н щодо розробки комплексно - методичного забезпечення з професії "Черговий по поверху, обліковець реєстрації бухгалтерських даних, адміністратор".
7)Про стан ведення в училищі навчально-плануючої документації
Жовтень
2012р.
Листопад 2013р.
Грудень 2012р.
Січень 2013р.
Лютий 2013р.
Березень 2013р.
Листопад 2013р.
Квітень 2013р.
Савельєва І. Р., Ковальчук Т. О..
Чекригіна Г. Б..
Чекригіна Г. Б.
Чекригіна Г. Б..
Дроздовська Л. В..
Тітенок А. В.
20. Організувати і активізувати роботу творчих груп з питань:
* Новітні інформаційні технології навчання як засіб підвищення якості знань.
* Робота над єдиною науково - методичною проблемою "Ефективне
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі в контексті оновлення професійно-технічної освіти".
* Організація роботи щодо участі педагогів та учнів училища в обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, оглядах.
* Концептуальні підходи щодо організації роботи центру екологічної
освіти.
* Організувати роботу динамічних груп з питань розробки КМЗ з професій і предметів, випуску методичних рекомендацій, посібників, підручників на основі ІКТ.
* Продовжити роботу психолого - педагогічного семінару "Психологічна підтримка навчально - виховного процесу".Протягом року
Методист, Методист
Методист Жмурко О. Г.
Методист, голови м/к
Соціальний педагог, психолог 21.Продовжити науково - дослідницьку роботу педагогів за індивідуальними планамиПротягом рокуГолови м/к, методист 22.Підготовка до педагогічного вернісажу педагогічних ідей з теми:
- стан виробничого навчання та завдання щодо випуску корисної продукції та виконанню складних видів робіт;
- професійна спрямованість загальноосвітньої підготовки;
Січень 2013р.
Листопад 2012р.Голови м/к, викладачі, майстри в/н.23.Відкоригувати тематику досліджень, які будуть проводитись методичними комісіями і теми індивідуальних досліджень педагогів.Вересень 2012р.Методист, голови м/к8.4. Підвищення компетентності педпрацівників24.Підготувати методичні рекомендації з питань:
* Підвищення пізнавальної активності учнів на уроках в/н засобами ІКТ
* Раціональна організація навчальної праці учнів на уроках в/н і під час виробничої практики;
* Організація внутрішнього контролю за станом викладання та якістю знань, умінь, і навичок учнів з навчальних предметів з використанням ІКТ;
* Про стан і завдання ІПП з охорони здоров'я учнів та техніки безпеки в навчально - виховному процесі
* Робота предметних гуртків та їх роль в розвитку самостійної і колективної творчості учнів.
* Спільна робота класного керівника і майстра в/н з групою учнівПротягом рокуТворча група25.Розробка методичного бюлетеня "Психолого - педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань учнів".Протягом рокуПсихолог, методист26.Систематично ознайомлювати педагогів з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти і науки.Постійно Інформаційна група педагогів27.Підготовка педагогічних працівників, які атестуються у 2012 - 2013 н.р. Узагальнення та вивчення матеріалів досвіду роботи.До 01. 03. 13р.Методист 28.Забезпечити систематичний огляд нових надходжень педагогічної періодичної преси.Щомісячно Бібліотекар 29.Продовжити ведення картотеки перспективного педагогічного досвіду з даних питань та з узагальненнямв електронному каталозі:
* "Роль та впровадження інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на уроках дисциплін суспільно-гуманітарного циклу".
* "Використання ІКТ при проведенні уроків природничо-математичного циклу";
* "Активізація всебічного розвитку учнів ПТНЗ засобами проведення виховних заходів".
* "Використання ІКТ на уроках теоретичного та виробничого навчання".
* "Оволодіння сучасними ІКТ навчання для в провадження у навчально - виховний та виробничий процес"Протягом рокуМетодист, голови м/к30.Поповнити виставки літератури:
- методика, практика, досвід;
- формування здорового способу життя;
- екологічне виховання.Систематично Бібліотекар, методист31.Поновити змінні виставки літератури з професій, предметів.Вересень 2012р.Бібліотекар32.Оформляти інформаційний бюлетень "Радимо прочитати".постійноБібліотекар, методист33.Скласти графік проведення тижнів методичних комісій, видати наказ, випустити бюлетень за підсумками.За планом м/кГолови м/к34.Розробити комплексно - методичне забезпечення нового покоління з професії "Черговий по поверху, обліковець реєстрації бухгалтерських даних, адміністратор".Протягом року.Дроздовська Л. В.35.Розробити комплекти комплексних контрольних завдань з професій.Протягом рокуМайстри в/н, викладачі спецдисциплін36.Провести огляд - конкурс методичних розробок, посібників, підручників комплексно - методичного забезпечення.Квітень 2013р.Методист, голови м/к37. Взяти участь в обласних заходах.Згідно графікуМетодист, педагоги38.Спланувати роботу методичних комісій:
- викладачів та майстрів в/н швейних професій;
- викладачів та майстрів в/н електротехнічного профілю, інформаційно-комунікаційних технологій;
- викладачів природничо - математичного циклу;
- викладачів суспільно - гуманітарного циклу;
- класних керівників.
До 10. 09. 12р.
Сопільник М. П.
Дранічнікова В. А.
Крушельницька Л. М.
Фурман В. А.
Щегельська А. М. 39.Скласти план роботи методичного кабінету та спланувати його роботу, як центра методичної роботи училища.Вересень 2012р.Методист 40.Аналіз методичної роботи за 2012 - 2013 навчальний рік.Червень 2013р.Методист, голови м/к.41.Систематизація матеріалів відкритих уроків теоретичного і виробничого навчання, методичних розробок, рефератів, доповідей, позаурочних заходів розроблених із застосуванням ІКТ.Червень 2013р.Методист, голови м/к42.Систематизація матеріалів узагальнення досвіду кращих викладачів, майстрів в/н в електронному каталозі.Червень 2013р.Методист, голви м/к43.Складання проекту плану роботи на новий навчальний рік.Червень 2013р. Методист Методист ДПТНЗ " К - П ВПУ" Чекригіна Г. Б 
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
726
Размер файла
154 Кб
Теги
мет, план, 2012, 2013, роб
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа