close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виступ Лідер освіти 2016 вар3

код для вставкиСкачать
КЗ ”Веселівська районна різнопрофільна гімназія”
Веселівської селищної ради
Заступник директора з НВР:
Поляков Володимир Сергійович
Вчитель фізики та інформатики,
спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист
Стаж роботи: 23 роки
Головна мета навчання у ХХІ ст.
Всебічний розвиток людської особистості
Діяльнісні, розвиваючі технології які формують в учнів уміння
вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати
рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці
Оновлення освіти через перехід на новітні
педагогічні та управлінські технології
Забезпечення доступності, ефективності і якості освіти
Підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному
суспільстві
Інтенсифікація навчання і виховання учнів за рахунок використання ІКТ
Формування інформаційної культури учнів та педпрацівників, забезпечення
їх інформаційних потреб
Удосконалення науково-методичного забезпечення
Оптимізація управління на основі використання ІКТ

впровадження передових ІТ у НВП;

використання ІКТ у позакласній та
позаурочній діяльності;

використання можливостей мережі
Інтернет для освіти, самоосвіти,
цивілізованого спілкування та
розвитку вчителів і учнів гімназії;

надання методичної підтримки
вчителям;

створення професійного освітнього
інформаційного середовища.
Впровадження ІТ в
управлінську діяльність
АРМи учасників освітнього
процесу
Комп’ютеризація
навчального процесу та
виховної роботи закладу
Апробація та впровадження в
НВП ЕЗН, електронного контенту
для уроків та заходів
3 комп’ютерні
класи
Вуличні тренажери
2 спортзали
Спортмайданчик
із штучним
покриттям
Актовий зал
5
мультимедійних
комплексів
Предметні кабінети
та класні кімнати
Їдальня на 150
місць
Сучасні кабінети
фізики та біології з
цифровими
лабораторіями
Три НКК
(33 комп’ютери)
Мультимедійний комплекс
+ цифрова лабораторія
L-мікро в кабінеті біології +
е-презентер
Комп’ютеризовані робочі
місця директора, 3-х
заступників, педагогаорганізатора, практичного
психолога, бібліотекаря та
секретаря
Сучасний кабінет фізики:
моноблок, інтерактивна
дошка, цифрова
лабораторія Einstein,
сучасне лабораторне
обладнання
Мультимедійні комплекси в
кабінетах (5 шт.)
Комп’ютери та телевізори в
кабінетах початкових класів
та в деяких навчальних
кабінетах,
Локальна мережа
Три
найсучасніших
НКК
Учительські
комп’ютери та
ноутбуки
Два
лінгафонних
кабінети
Офісна та
оргтехніка
Наочність
Електронний
навчальний
контент
Найсучасніше обладнання для кабінетів
фізики, хімії, біології, географії,
математики, української мови, кабінетів
початкових класів
Локальна мережа
Оптоволоконний кабель для підводу швидкісного Інтернету до 100 Мб/с














41 педагог
34 вчителя вищої категорії
13 мають звання “Учитель-методист”
14 мають звання “Старший учитель”
9 вчителів відзначені знаком “Відмінник освіти України”
18 нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
3 вчителя є переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
“Учитель року”
1 учасник Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”
1 переможець обласного конкурсу “Класний керівник року”
1 лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель-новатор”
Всі вчителі пройшли курси за програмами “Партнерство у навчанні”,
“Інтел. Навчання для майбутнього”
21 вчитель пройшов онлайн курси “Цифрові технології”
10 вчителів пройшли курси “Веб 2.0”
5 вчителів – дистанційні курси “Учителя в онлайні. Використання квесттехнологій”
Інформаційно-комунікаційні технології
Технології формування творчої особистості
Проектна технологія
Створення ситуації успіху
Технологія розвивального навчання
Технологія розвитку критичного мислення
Особистісно-орієнтовані технології
Хмарні технології
Вхідна та вихідна
кореспонденція через e-mail
ІТ в роботі психологічної
служби: пізнавальні
програми, тести, е-варіанти
діагностик, презентації, відео,
е-варіанти документації та
робочих матеріалів
Електронні варіанти
документів та робочих
матеріалів директора,
заступників, психолога,
педагога-організатора,
секретаря та ін.
ІТ в роботі бібліотеки:
інформації, звіти, репозитарій
підручників, е-варіант
документації, ресурси мережі
Інтернет
Електронні журнали та
щоденники на порталі
“Мої знання”
ІТ в роботі класного керівника:
онлайн спілкування з дітьми та
батьками, повідомлення,
запрошення; е-варіанти документів
та робочих матеріалів, буклети,
брошури, мультимедійний супровід
заходів тощо.
ІТ в роботі методичної служби: е-варіанти документів та робочих матеріалів;
мультимедійний супровід методичних заходів, статистична обробка даних моніторингу;
база даних вчителів та їх досягнень тощо.
відстеження динаміки якості освітніх
послуг, які надає гімназія; визначення ефективності
керування якістю освіти; прогнозування розвитку гімназії на
основі даних, отриманих у результаті освітнього моніторингу.
 побудова моделі системи внутришкільного
моніторингу гімназії;
 безперервне спостереження за станом
освітнього процесу й одержання оперативної
інформації про нього;
 своєчасне виявлення змін, що відбуваються в
освітньому процесі, факторів, що викликають їх;
 попередження негативних тенденцій в
освітньому процесі;
 оцінювання ефективності й повноти реалізації
методичного забезпечення освітнього процесу.
Якість освітніх послуг в рамках впровадження сучасних педагогічних та
інформаційно-комунікаційних технологій ми оцінюємо за такими
критеріями і показниками:
 якісний склад педагогічного колективу ;
 рівень інформаційно-технологічної компетентності вчителів та учнів
гімназії;
 рівень матеріально-технічної бази щодо впровадження ІКТ;
 рівень науково-методичної підготовки вчителів щодо впровадження та
використання у навчально-виховному процесі ІКТ ;
 рівень навчальних досягнень учнів;
 результати ДПА в 4-х; 9-х та 11-х класах;
 результати ЗНО;
 результативність участі гімназистів в обласному етапі предметних
олімпіад, обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН;
 результативність участі вихованців в різноманітних обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних інтелектуальних та творчих конкурсах .
Досягнення педагогів
Переможці 2012-2013 н.р.:
вчителі початкових класів –
Нежурко Л.М., Ковальова О.М.,
Можаєва Н.А.;
вчитель англійської мови –
Моісєєнко Н.М.
Переможець 2014-2015 н.р.:
Номінація «Правознавство»
(І місце),
вчитель Гушуляк С.В.; учасник
Всеукраїнського етапу у
м. Миколаїв
Переможці 2014-2015 н.р.:
Номінація «Фізика» (ІІІ місце),
вчителі Клєщова Т.Д., Поляков
В.С., Корвегіна В.А.
Переможці 2015-2016 н.р.:
Номінація «Українська мова і
література» (І місце),
вчитель Філь Г.Б.
Переможець 2015-2016 н.р.:
(І місце),
класний керівник 8-А кл.
Філь Г.Б.
Учасник 2013-2014 н.р.:
вчитель російської мови і
літературиПосмітна О.В.
Учасники 2014-2015 н.р.:
вчитель фізики Поляков В.С.;
вчителі початкових класів
Ковальова О.М., Нежурко Л.М.,
Можаєва Н.А. та вчитель
інформатики Корвегіна В.А.
Лауреат 2014-2015 н.р.:
вчитель англійської мови
Моісєєнко Н.М.
Досягнення педагогів
Переможці 2012-2013 н.р.:
вчителі початкових класів
Нежурко Л.М., Ковальова О.М.,
Можаєва Н.А.
Лауреат 2015-2016 н.р.:
вчитель англійської мови
Моісєєнко Н.М.
Переможець 2012-2013 н.р.:
вчитель російської мови і
літератури Посмітна О.В.
Учасники 2013-2014 н.р.:
вчителі початкових класів
Яцків О.М., Єрмакова Л.В.
Учасники 2015-2016 н.р.:
Творча група вчителів
Корвегіна В.А., Філь Г.Б.,
Гаценко Н.В., Можаєва Н.А.
Досягнення в області ІТ - технологій
Постійні учасники та переможці в окремих номінаціях медіафестивалю для учнів
Гаценко К. та Корвегіна М. стали переможцями Обласного інформаційно – просвітницького медіа – конкурсу «КРОК У
БЕЗПЕЧНЕ МАЙБУТНЄ»
Корвегіна М., Корвегіна О. – учасники конкурсу «16 днів без насилля» (створення мотиватора)
Учасники та переможці обласного етапу конкурсу «Космічні фантазії»
Учасники та переможці обласного етапу конкурсу «Моральний вчинок»
Філь М, Корвегіна М., Гаценко К., Корвегіна О. – учасники конкурсу скрайб-презентацій «Безпечний Інтернет»
Корвегіна О. Отримала подяку за участь у конкурсі «Samsung назустріч знанням»
учасники конкурсу «Весела наука» в номінації «Відеофільм»
Досягнення педагогів
Візитки вчителів на ЗапоВікі
Блоґи вчителів
Досягнення педагогів
Єдиний інформаційний простір гімназії
Зростання рівня профкомпетентності вчителів
Підвищення результативності освітнього процесу
Підвищення інформаційно-технологічної
компетентності вчителів і учнів
Формування життєвих компетентностей учнів
Удосконалення метріально-технічного забезпечення
Удосконалення науково-методичного забезпечення
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
9 548 Кб
Теги
виступ, лідер, 2016, освіти, вар3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа