close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация1

код для вставкиСкачать
ϭ У релігійному
культі
-
надприродна
істота
, посланець
, вісник
бога͖ зображуєтьс́
звичайно
у вигл́д
̀нака з крилами
. 2. Захисник
або
заступник͖ охоронець
.
(
праслов
. -
гул͕́ грудка) -
один з українських козацьких клейнодів͗
символ влади гетьмана України͖ полковника͕ кошового отамана Запорозької Січі Складаєтьс́ з дерев'́ного чи металевого руків'́ завдовжки ϱϬ
-
ϴϬ см͕ де́кого кріпитьс́ кул́ ϭϬ
-
ϭϱ см у діаметрі
(т̀рк
-
прапор)
-
один з українських козацьких клейнодів Має вигл́д палиці заввишки Ϯ м͕ увінчаної вістр́м або кулѐ з жовтого металу͕ з
-
під ́кої звисає фарбований кінський волос Бунчук -
символ влади гетьмана і кошового отамана Запорозької Січі
ϭ Офіційна назва козацьких збройних сил та українського війська у ϭϱ
-
ϭϴ ст Первісне складалос́ з загонів За гетьмана Богдана Хмельницького налічувало до ϭϬϬ тис́ч і більше во́ків Головно̀ бойово̀ сило̀ була піхота Козаки вміли майстерно будувати військові табори з возів дл́ захисту від несподіваних нападів Військо Запорозьке уславилос́ морськими походами͕ дл́ ́ких використовувалис́ човни
-
чайки Ϯ Назва української держави з ϭϲϰϴ р до 80
-
х рр ϭϴ ст
мати
в собі
́кесь
твердженн́
; говорити
, стверджувати
.
(
прасл
͕ з давньоінд
. -
натовп
͕ община) -
група
, товариство
, л̀дська
спільнота
, суспільство
.
-
господар
-
козацький
помічник
і зброєносець
, молодший
товариш
, ́кий
разом з козаками
ходив у похід
.
виборний
військовий
службовець
у запорожців
; відав
військовими
литаврами͕ ́кими
скликав козаків
на раду
військова
чи
військово
-
адміністративна
посада В Україні
у ϭϲ
-
ϭϳ ст гетьманом
називали
кошового
отамана
Запорозької
Січі
ϯ ϭϲϰϴ р гетьман
-
виборний
державець
і воєначальник
України
.
стародавній
верхній
од́г
, переважно
з сірого
сукна У ϭϲ
-
ϭϳ ст жупани
носили запорожці
͖ у ϭϵ ст -
міщани
.
1.
Місце в'їзду до міста (території͕ військового табору тощо) або виїзду͕ ́ке охорон́єтьс́ Ϯ Військовий охоронний загін͕ охоронна варта
загальна назва пристроїв та знар́дь͕ створених л̀дино̀ дл́ веденн́ боротьби͕ війни
упр́ж͖ предмети дл́ запр́ганн͕́ сідланн́ коней
відзнака͕ атрибути і символи військової влади й окремих військових та цивільних ур́дів в Україні у ϭϱ
-
ϭϴ ст͗ булава͕ бунчук͕ корогва (прапор)͕ печатка͕ литаври (тулумбаси)͕ гармати͕ сурми͕ пернач (
шестопер
)͕ значок (малий прапор)͕ тростина (комишина) Клейноди були військові (державні)͕ січові͕ полкові͕ паланкові͕ сотенні͕ курінні тощо
ϭ Хід розвитку л̀дства͕ цивілізації͕ всесвіту͕ природи͖ Ϯ Наука͕ ́ка досліджує ді́льність л̀дей у всіх галуз́х житт́ прот́гом усього існуванн́ цивілізації
народні
співці
і музики
особливо попул́рними
були
у козацькі
часи
Вони супроводжували
козаків
у походах͕ складали
думи
і пісні
про події
, свідками
́ких
були
.
вільна
, незалежна
озброєна
л̀дина
. Вперше
українські
козаки
згаду̀тьс́
наприкінці
ϭϱ ст͕ коли вони почали осел́тис́
на українських
земл́х у Подніпров'ї
, нижче
порогів
(за порогами -
запорожці
). історичний твір͕ що описує події в хронологічній послідовності
Починалис́ літописи фразо̀ "в літо"͕ від чого й дістали сво̀ назву Вітчизн́не літописанн́ розпочалос́ в Київській державі наприкінці ϵ ст Найдавніші з літописів збереглис́ в пізніших копі́х у складі літописних зведень͕ на основі ́ких створено "Повість минулих літ»
звертанн́ л̀дини до Бога͕ частина релігійних культів͕ зокрема літургії у православній і греко
-
католицькій церквах
важка потужна рушниц͕́ ́ка набула поширенн́ в Україні з ϭϳ І столітт́ Збро́ мала довжину понад ϭ͕ϱ м і калібр приблизно ϮϬ мм Далекобійність -
до ϮϱϬ м ϭ Населенн́ держави͕ жителі країни Ϯ Форма національної та етнічної єдності (наці͕́ народність͕ іноді плем'́) ϯ Певна кількість л̀дей͕ що ма̀ть щось спільне (у поведінці або зовнішньому вигл́ді)
своєрідна
зачіска
запорозьких
козаків
: голова вибрита
і збоку
на голові
запишаєтьс́
чуб͕ ́кий
͕ коли відростає
, заправл́єтьс́
за вухо
.
виборний
або
призначений
військовий
кошовий
отаман
; курінний
отаман
-
керівник
курен͖́ наказний
отаман
-
керівник
військового
загону
вид булави͕ клейнод полковника України͕ інша назва -
шестопер
Складаєтьс́ зі срібної͕ позолоченої або виконаної з іншого металу ручки з наверш́м
у вигл́ді шести пластин складної форми Загальна довжина -
50
-
ϳϬ см
поширений з часів родового ладу звичай͕ за ́ким двоє або декілька осіб͕ що не були кровними родичами͕ вступали у спілку з мето̀ допомоги і взаємної підтримки у скрутних випадках житт́ старшинська посада
орган влади на Запорозькій Січі Утворилас́ наприкінці ϭϱ ст До ради входила військова старшина на чолі з кошовим отаманом Розгл́дала͕ обговор̀вала та приймала рішенн́ з усіх питань͕ що стосувалис́ Січі Проіснувала до знищенн́ Січі (ϭϳϳϱ р)
найвища
посада в сотні
; спершу
обиравс́
на сотенній
раді
͕ з ϭϲϴϳ р призначавс́
гетьманом
України
. Підпор́дковувавс́
полковникові
͕ в окремих
випадках
-
безпосередньо
гетьманові
України
.
ударний мембранний музичний інструмент͕ відомий в Україні з ϭϱ ст Складавс́ з казаноподібного металевого корпусу͕ верх ́кого зат́гнутого шкіро̀ старовинний
український
духовий
музичний
інструмент
, ́кий
застосовувас́
у запорозьких
козацьких
полках дл́ подачі
сигналів
та дл́ підн́тт́
бойового
духу
у де́ких
мусульманських
країнах
указ правител͕́ звернений
до його
підданих
.
острів на Дніпрі (нині територі́ МЗапоріжж́) У ϭϱϱϲ р на Хортиці було зведено першу козацьку фортец̀ Січ͕ ́ку у ϭϱϱϳ р зруйнувало турецько
-
татарське військо (
від хорогва
͕ корогва) –
прапороносець
.
ϭ Релігійна організаці͕́ до ́кої входить духівництво та віру̀чі Ϯ Споруда͕ де відбува̀тьс́ релігійні відправи
Запорожці своє̀ покровителько̀ і заступницѐ вважали земну матір Ісуса Христа Діву Марі̀ День Покрови Пресв́тої Богородиці (ϭϰ жовтн́) козаки вважали своїм найбільшим св́том
човен запорозьких козаків у ϭϱ
-
ϭϴ ст Довжина -
18
-
ϮϬ м͕ ширина -
3
-
ϯ͕ϱ м͕ висота -
3,5
-
ϰ м Основу чайки складав корпус͕ видовбаний з суцільної колоди͕ оббитий дошками По ньому кріпивс́ по́с з сухого очерету͕ що захищав човен від затопленн́ Чайка мала два керма
-
ззаду і спереду͕ а також щоглу і вітрило͕ вміщала ϱϬ
-
ϲϬ озброєних козаків͕ інколи ще й гармату
холодна збро́ динамічного кінного бо̀ З'́вилас́ на Русі у IX
-
Х ст Мала довжину леза до ϴϬ см З розвитком важких озброєнь з Х
IV
-
Х
V ст шабл́ стає довшо̀ -
до ϭϭϳ см͕ ширино̀ -
до ϱ см͕ важчо͕̀ потужнішо̀ У XVI ст з'́вл́єтьс́ пон́тт́ козацька шабл́ св́ткуєтьс́
в Україні
напередодні
старого Нового року (з ϭϯ на ϭϰ січн́
) В ритуалах його
св́ткуванн́
-
залишки
далеких ́зичницьких
традицій
слов'́н
.
1.
Військово
-
територіальна
одиниц́
у Запорозькій
Січі
в ϭϲ
-
ϭϴ ст На Січі
налічувалос́
до ϯϴ куренів
На чолі
курен́ сто́в виборний
курінний
отаман
. Назви
куренів
пов'́зані
з назвами
населених
пунктів
, звідки
прибивалис́
на Січ
перші
козаки
. 2. Житлове
приміщенн́
козаків
на Січі
͕ у ́кому
жили козаки
одного курен́ Продовгуваті
курені
будували
з дерева͕ глини
͕ очерету͕ облаштовували
піч
͕ лежаки͕ лави
тощо
.
суп рибний͕ м'́сний͕ картопл́ний і т ін͖ щерба͕ зупа
, ̀ха
͕ крупник
Дл́ приготуванн́ рибної ̀шки козаки спочатку брали мілку рибу (йоржів͕ окунів тощо)͕ а також рибні відходи Все те клали в казан͕ заливали холодно̀ водо̀ і варили прот́гом ϮϬ
-
ϯϬ хвилин Затим проціджували і в готову рибну ̀шку кидали зелень -
цибул͕̀ петрушку та ще солили ϭϱ
-
ϮϬ хвилин варили͕ знімали піну͕ потім кидали шматки більшої риби (коропа͕ лин́
) і варили до готовності рубл́ча
та ріжуча збро͕́ ́ка відома ще у монгольських воїнів
Ятагани були різних розмірів і правили за кинжал
або шабл̀ Лезо цієї зброї має оригінальну конструкці̀ -
у верхній і середній частині воно вигнуте у бік ріжучої кромки͕ а в нижній частині -
у бік обуха При нанесенні кол̀чого удару вектор сили припадає на кінцівку леза Піші козаки часто були озброєні ́таганами СІРКО ІВАН (
між ϭϲϬϱ і ϭϲϭϬ
-
ϭϲϴϬ рр) -
був вінницьким полковником͕ а також полковником Ніжинського полку та Харківського полку͖ успішно керував численними походами проти татар і турків͖ брав участь у Визвольній війні українського народу під проводом гетьмана Хмельницького͖
найбільше число разів обиравс́ кошовим отаманом Запорозької Січі
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН ЗІНОВІЙ
(1595
-
ϭϲϱϳ рр) -
гетьман України з ϭϲϰϴ р Здійснив державну реформу в Україні͕ увів полковий устрій держави͕ створив могутнє військо͕ упор́дкував збиранн́ податків͕ налагодив карбуванн́ власної грошової одиниці͕ установив зовнішньополітичні стосунки з прикордонними державами -
Туреччино̀
͕ Швеціє͕̀ Московіє͕̀ Польщѐ͕ Кримом Резиденці́ Б Хмельницького у ϭϲϰϴ
-
ϭϲϱϳ рр знаходилас́ в мЧигирин
на ріці Т́смин (нині Черкаська область) Похований БХмельницький у Суботові
поблизу Чигирина
ПЕТРО
-
КОНАШЕВИЧ САГАЙДАЧНИЙ бл
. 1570
-
1622 рр
.
Народивс́ в с Кульчиці
на Львівщині͕ навчавс́ в Острозькій академії͕ був на службі в київського судді Аксапа
͕ а згодом опинивс́ серед запорожців З ϭϲϭϲ р І до кінц́ свого житт́ він був гетьманом Війська Запорозького Ставши гетьманом͕ ПКонашевич
-
Сагайдачний велику увагу звертав на зміцненн́ війська
ПКонашевич
-
Сагайдачний відомий і своє̀ просвітницько̀ ді́льніст̀ Він з усім військом був вписаний до Київського братства͕ підтримував з ним тісні стосунки͕ постійно опікувавс́ цим культурним і духовним центром
ІВАН ВИГОВСЬКИЙ
Іван Виговський –
видатний український державний ді́ч͕ тонкий і розумний політик͕ військовий спеціаліст͕ визнаний дипломат͕ л̀дина високого розуму та європейської освіченості Походив з українського шл́хетського роду на Київщині Закінчив Києво
-
Могил́нську академі͕̀ був прихильником православ’́ Перебува̀чи на службі у польському війську͕ потрапив у полон до татар на Жовтих водах ІВАН САМОЙЛОВИЧ
Іван Самойлович –
високоосвічена л̀дина Він проводив курс на створенн́ аристократичної͕ з міцно̀ гетьмансько̀ владо̀ держави Рішуче протиді́в спробам Запорожж́ здобути політичну самостійність Під час його гетьманства утвердивс́ адміністративний поділ Лівобережної України͕ сформувалис́ судові та адміністративні установи
ІВАН МАЗЕПА
Іван Мазепа –
видатний політичний і культурний ді́ч України Його гетьмануванн́ –
це час відродженн́ України͕ епоха політичного͕ економічного й культурного розвитку
.
Він
робив
дуже
багато
дл́ розвитку
культури
, освіченості
України
. Власним
коштом він
будував
і реставрував
багато
храмів
.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
471
Размер файла
16 458 Кб
Теги
презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа