close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування комунікативно функціональної компетентності учнів при написанні творів

код для вставкиСкачать
Формування комунікативно функціональної компетентності учнів при написанні творів

Комунікативна спрямованість у методиці
викладання мови дає змогу реалізувати
ціннісний, розвивальний і виховний
аспект української мови як навчального
предмета. Різні завдання комунікативного
характеру спрямовують учнів на засвоєння
певних знань, формують уміння і навички
контролювати власне висловлювання.
Види методів :

· евристичний метод;
· метод продуктивного навчання;
· система занять, що утворені
шляхом трансформації методів
навчання та його різних форм.

Діяльність учителя.

 Використовує діалогічні методи.
 Організовує дискусії.
 Спонукає висловлювати власну думку.
 Стимулює надання аргументованих відповідей.
 Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них.
 Слідкує за культурою мовлення при виконанні творчих
робіт.
 Створює проблемні ситуації.
 Проводить нестандартні уроки, що розвивають
комунікативні вміння.
 Використовує інтерактивні методи навчання.
Діяльність учнів

Висловлює свою думку.
Вміє аргументовано її довести.
Вміє написати план, повідомлення.
 Проводить захист повідомлень, проектів.
 Ставить запитання до учнів та вчителя.
Відповідає на запитання учнів і вчителя.
Здатний до толерантності у спілкуванні : визначає
свої помилки, уникає категоричності, додержує
культури дискусії.
Використовує адекватну лексику.
Креативні методи на уроках
української мови

Бліц-турнір
«Вільне письмо»
Скарбниця слова
Редагування речень чи цілого тексту
Продуктивне навчання

 Обговорення проблем.
 Формування власної точки зору.
 Вміння доводити власну позицію.
 Розвиток культури мовлення.
 Вміння презентувати свій продукт.
 Можливість для безпосереднього спілкування.
 Адекватне ставлення до критики.
 Стимулювання критичного ставлення до себе.
 Вміння адаптуватися в мовному середовищі.
«Добір заголовка»

Гра «Будь уважним»
Курличуть в небі журавлі
У кінці вересня-жовтня птахи відлітають на
південь. Відлітають вони по-різному. Зграї
шпаків і граків летять на великій висоті. Журавлі
прямують правильним трикутником. Гуси летять
вервечкою, а качки – прямою шеренгою. Зозулі
відлітають поодинці
Есе як вид роботи з розвитку критичного
мислення та творчих здібностей учнів

Есе — це прозовий твір невеликого обсягу і вільної
композиції. Виражає індивідуальні враження та
міркування з конкретного приводу чи питання і явно
не претендує на визначальне або вичерпне
трактування предмета.
В «Тлумачному словнику іншомовних слів»
Л.П. Крисина есе визначається як «нарис, який трактує
які-небудь проблеми не в систематичному науковому
вигляді, а у вільній формі».
Поради щодо побудови есе

 Будь-який твір есе варто розпочати зі вступу, в якому має
бути висвітлено загальний підхід до теми, вступ повинен
містити проблемне завдання і відповідь на поставлене
питання.
 Основна частина есе вибудовується з метою переконання
читача. Для цього автор есе має використати вагомі
аргументи. Спочатку варто викласти головні ідеї та факти,
які підтверджуватимуть приклади до цих ідей.
 Есе має містити озвучену кінцівку. При цьому зовсім не
важливо, кінець є ствердженням будь-чого, запитанням чи
остаточно не завершеними роздумами. Вдалим варіантом
завершення есе вважається використання афоризмів і цитат.
Висновки

Заняття з української мови намагаюсь
будувати так, щоб кожен із проведених видів
робіт виконував свою роль у формуванні
певного комунікативного вміння, щоб учні
успішно оволодівали і монологічним, і
діалогічним мовленням, спираючись на
знання про текст, стилі, типи, жанри
мовлення, ситуацію спілкування, набували
культури мовлення.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа