close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Интерференция

код для вставкиСкачать
Інтерференція
-
додавання
двох
світлових
хвиль
у просторі
, внаслідок
чого
спостерігається
стійка
в часі
картина підсилення
або
послаблення
результуючих
світлових
коливань
у різних
точках простору
.
Тобто, це перерозподіл
інтенсивності
світла
в результаті
накладення
(
суперпозиції
) декількох
світлових
хвиль
.
Вперше
явище
інтерференції
було
незалежно
виявлено
Робертом Бойлем (1627
—
1691) і Робертом Гуком (1635
—
1703). Вони спостерігали
виникнення
різнобарвного
забарвлення
тонких плівок
(
інтерференційних
смуг
), подібних
масляним
або
бензиновим
плямам
на поверхні
води. У 1801 році
Томас Юнг, вівши
«Принцип суперпозиції
», першим пояснив явище
інтерференції
світла
, ввів
термін
«
інтерференція
» (1803) і пояснив «
квітчастість
» тонких плівок
. Він
також
виконав
перший демонстраційний
експеримент
зі
спостереження
інтерференції
світла
, отримавши
інтерференцію
від
двох
щілинних
джерел
світла
(1802); пізніше
цей
дослід
Юнга став класичним
.
Метод кілець
Ньютона, смуг
однакової
товщини
використовують
для контролю якості
поверхонь
оптичних
деталей (
лінз
, призм), а також
для дослідження
мікро
геометрії
поверхонь
металевих
і оптичних
деталей. Для контролю однорідності
оптичних
матеріалів
використовують
інтерферометри
.
Правильна форма кілець
Ньютона легко спотворюється
при будь
-
яких
, навіть
незначних
, дефектах в обробці
опуклої
поверхні
лінзи
і верхньої
поверхні
пластини
. Тому спостереження
форми
кілець
Ньютона дає
можливість
здійснювати
швидкий
і дуже
точний
контроль якості
шліфування
плоских пластин і лінз
, а також
близькість
поверхонь
останніх
до сферичної
форми
.
Застосування
інтерференції
світла
обумовлює
точні
вимірювання
довжини
хвиль
, малі
механічні
переміщення
, діаметри
зірок
, вимірювання
показника
заломлення
речовини
; вивчення
фізичних
процесів
: температурного поля об’єкту
, неоднорідностей
у повітряних
потоках, напруження
, що
виникають
в речовині
при статичних
і динамічних
навантаженнях
Інтерференція
світла
обумовила
виникнення
голографії
–
нового методу запису
та відновлення
хвильового
фронту без допомоги
фокусуючої
оптики. Голограма
–
інтерференційна
структура. Голографія
зараз знаходить
широке
застосування
в фізичних
дослідженнях
і в техніці
.
На інтерференції
в тонких плівках
ґрунтується
просвітлення
оптики. Це
відкриття
зробив
український
вчений
Олександр
Смакула
(1900
-
1983) 1935 року, будучи директором дослідної
лабораторії
в німецькій
оптичній
фірмі
"
Цайсс
" (
місто
Єна
).
Для контролю чистоти
обробки
(
якості
шліфування
) металевих
поверхонь
високого
класу
точності
В.П.Лінник
розробив
мікроінтерферометр
, який
складається
з інтерферометра
та мікроскопу
.
Дякуємо за увагу!
Автор
Cherryjuli
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
108
Размер файла
882 Кб
Теги
интерференция
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа