close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1 kl matematyka 1 s 2013-14

код для вставкиСкачать
ПРОГРАМА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, СПОРТУ ТА
МОЛОДІ УКРАЇНИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ 1 – 4 КЛ.,
Київ, 2012р.,
підручник
“Математика”
Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька, 2012р.
МАТЕМАТИКА
1 КЛАС
1 СЕМЕСТР
4 ГОД НА ТИЖДЕНЬ
№
уроку
Тема уроку
1.
Ознайомлення з предметом «Математика»,
підручником, зошитом, приладдям. Розміщення
предметів у просторі. Лічба. (с. 4).
Робота у зошиті. (частина 1, с. 1)
2.
Розміщення предметів у просторі. Лічба. (с. 6).
Робота у зошиті. (частина 1, с. 2)
3.
Об'єднання предметів у групи за спільними
ознаками. Множина. (с. 8).
Робота у зошиті. (частина 1, с. 3)
4.
Кількість елементів множини. Число 0. (с. 9).
Робота у зошиті (частина 1, с. 4)
5.
Порядкова лічба. Ознаки предметів, пов'язані з
поняттям величини (с. 10).
Робота у зошиті (частина 1, с. 5)
6.
Число 1. Цифра 1 (с. 12).
Робота у зошиті (частина 1, с. 6)
7.
Геометричні фігури: точка, пряма, крива, ламана.
Замкнені І незамкнені лінії. Множини (с. 13).
Робота у зошиті (частина 1, с. 7)
8.
Число і цифра 2 (с. 14).
Робота у зошиті (частина 1, с. 8)
9.
Промінь. Кут (с. 16).
Робота у зошиті (частина 1, с. 9)
10. Відрізок. Ламана, ланки ламаної (с. 17).
Робота у зошиті (частина 1, с. 10)
11. Число і цифра 3. Наступне і попереднє числа. Множини
(с. 18). Робота у зошиті (частина 1, с. 11)
12. Трикутник і його елементи (с. 19).
Дата
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Робота у зошиті (частина 1, с. 12)
Склад числа 3. Об'єднання предметів у групу за спільною
ознакою (с. 20).
Робота у зошиті (частина 1, с. 13)
Порівняння предметних множин за кількістю їх
елементів. Знаки порівняння (с. 21).
Робота у зошиті (частина 1, с. 14)
Додавання як знаходження кількості елементів об'єднання
множин, що не перетинаються. Віднімання як знаходження
кількості елементів множин, які зменшилися після
вилучення її елементів. Знаки дій додавання і віднімання
(с. 22). Робота у зошиті (частина 1, с. 15)
Ознаки предметів, пов'язані з поняттям величини (с. 23).
Робота у зошиті (частина 1, с. 16)
Число і цифра 4 (с. 24). Робота у зошиті (частина 1, с. 17)
Склад числа 4 (с. 25). Робота у зошиті (частина 1, с. 18)
Чотирикутник І його елементи. Додавання І віднімання на
основі складу чисел 2, 3, 4 (с. 26).
Робота у зошиті (частина 1, с. 19)
Число і цифра 5 (с. 27). Робота у зошиті (частина 1, с. 20)
Склад числа 5. Порівняння чисел. П'ятикутник і його
елементи (с. 28). Робота у зошиті (частина 1, с. 21)
Склад числа 5. Додавання і віднімання на основі складу
чисел (с. 29). Робота у зошиті (частина 1, с. 22)
Число І цифра 6. Склад числа 6 (с. 30). Робота у зошиті
(частина 1, с. 23)
Склад числа 6. Додавання І віднімання на основі складу
чисел. Шестикутник І його елементи. Числовий промінь
(с. 31). Робота у зошиті (частина 1, с. 24)
Відповідність числа кількості об'єктів сукупності та
кількості об'єктів сукупності числу. Додавання чисел за
допомогою числового променя (с. 32). Робота у зошиті
(частина 1, с. 25)
Число і цифра 7. Порівняння предметних множин за
кількістю елементів. Додавання чисел за допомогою
числового променя (с. 33).
Робота у зошиті (частина 1, с. 26)
Склад числа 7 (с. 34). Робота у зошиті (частина 1, с. 27)
Перетин прямих. Позначення точок І відрізків буквами.
Порівняння довжин відрізків (с. 35). Робота у зошиті
(частина 1, с. 28)
Число і цифра 8. Склад числа 8. Додавання чисел за
допомогою числового променя (с. 36). Робота у зошиті
(частина 1, с. 29)
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Склад числа 8. Додавання і віднімання на основі складу
чисел (с. 37). Робота у зошиті (частина 1, с. 30)
Число і цифра 9. Рівність. Нерівність (с. 38). Робота у
зошиті (частина 1, с. 31)
Склад числа 9. Порівняння чисел (с. 39). Робота у зошиті
(частина 1, с. 32)
Складання прикладів на додавання і віднімання за
малюнками. Многокутники та їх види (с. 40). Робота у
зошиті (частина 1, с. 33)
Число і цифра 0. Цифри. Одноцифрові числа. Порівняння
чисел (с. 41). Робота у зошиті (частина 1, с. 34)
Додавання і віднімання чисел. Віднімання рівних чисел.
Круг (с. 42). Робота у зошиті (частина 1, с. 35)
Число 10. Натуральні числа (с. 43). Робота у зошиті
(частина 1, с. 36)
Склад числа 10. Порівняння чисел (с. 44). Робота у зошиті
(частина 1, с. 37)
Одиниця вимірювання довжини — сантиметр.
Вимірювання довжин відрізків. (с. 45). Робота у зошиті
(частина 1, с. 38)
Перевір свої знання (с. 46)
Компоненти дії додавання. Читання рівностей, що містять
дію додавання (с. 47). Робота у зошиті (частина 1, с. 39)
Складання прикладів на додавання за малюнками (с. 48).
Робота у зошиті (частина 1, с. 40)
Компоненти дії віднімання. Читання рівностей, що містять
дію додавання (с. 49). Робота у зошиті (частина 1, с. 41)
Складання прикладів на віднімання за малюнками. Рівні
відрізки (с. 50). Робота у зошиті (частина 1, с. 42)
Складання прикладів на віднімання з прикладів на
додавання. Знаходження невідомого доданка (с. 51). Робота
у зошиті (частина 1, с. 43)
Складання прикладів на віднімання і додавання за
малюнками (с. 52). Робота у зошиті (частина 1, с. 44)
Поняття задачі. Структурні елементи задачі. Задачі на
знаходження суми (с. 53). Робота у зошиті (частина 1, с.
45)
Структурні елементи задачі. Задачі на знаходження різниці
двох чисел (с. 54). Робота у зошиті (частина 1, с. 46)
Знаходження невідомого доданка. Задачі, що містять
поняття «стільки ж» (с. 55).
Робота у зошиті (частина 1, с. 47)
Перевір свої знання (с. 56)
Таблиці додавання і віднімання числа 1 (с. 57). Робота у
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
зошиті (частина 1, с. 48)
Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на
збільшення числа на кілька одиниць (с. 58). Робота у
зошиті (частина 1, с. 49)
Таблиці додавання і віднімання числа 1 (с. 59). Робота у
зошиті (частина 1, с. 50)
Порівняння числа та значення числового виразу.
Складання задач за малюнками. Рівності (с. 60). Робота у
зошиті (частина 1, с. 51)
Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на
збільшення і зменшення числа на кілька одиниць (с. 61).
Робота у зошиті (частина 1, с. 52)
Закріплення вивчених табличних випадків додавання і
віднімання. Задачі на збільшення і зменшення числа на
кілька одиниць. Розпізнавання геометричних фігур (с. 62).
Робота у зошиті (частина 1, с. 53)
Таблиці додавання І віднімання числа 3 (с. 63). Робота у
зошиті (частина 1, с. 54)
Залежність суми від зміни одного доданка при сталому
другому (с. 64). Робота у зошиті (частина 1, с. 55)
Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого
від'ємника. Закріплення таблиць додавання І віднімання
числа 3. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька
одиниць (с. 65). Робота у зошиті (частина 1, с. 56)
Побудова відрізка заданої довжини. Закріплення таблиць
додавання і віднімання числа 3 (с. 66). Робота у зошиті
(частина 1, с. 57)
Таблиці додавання і віднімання числа 4. Задачі на
знаходження різниці двох чисел (с. 67). Робота у зошиті
(частина 1, с. 58)
Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 4. Задачі
на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого
від'ємника. Побудова відрізка заданої довжини (с. 68).
Робота у зошиті (частина ї, с. 59)
Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому
від'ємнику, від зміни від'ємника при сталому
зменшуваному (с. 69). Робота у зошиті (частина 1, с. 60)
Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі на
збільшення та зменшення числа на кілька одиниць,
сформульовані у непрямій формі. Побудова відрізків
заданої довжини (с. 70). Робота у зошиті (частина 1, с. 61)
Різницеве порівняння чисел. Закріплення таблиць
додавання і віднімання числа 5 (с. 71). Робота у зошиті
(частина 1, с. 62) Перевір свої знання (с. 72)
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Математика
Просмотров
391
Размер файла
104 Кб
Теги
matematyka, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа