close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

завдання

код для вставкиСкачать
Форма № У 6.01
Затв. Наказом Мінвузу УРСР
Від 3 серпня 1984р. №253
________Націнальний_Технічний_Університет_України_(КПІ)___________
Кафедра______Промислової електроніки____________________________________
Студент____Пархоменко Антон Сергійович_____________________________ _________
Дисципліна_ Силові електронні системи______________________________ _____
Спеціальність_______Електронні системи_____________________ _ _____________ ____
Курс_5__Група___ДСм-81_________Семестр__9_______________________________________
ЗАВДАННЯ 4
на курсовий проект (роботу) студента
1.Тема проекту (роботи) Спроектувати та розрахувати однофазний інвертор_____
напруги на повністю керованих ключах з ШІР вихідної напруги (схема мостова,
гальванічна розвязка входу-виходу)________________________________________
2.Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)__5.12.2012___________________
3.Вихідні данні до проекту (роботи)__ Ud=180 В ±10%, 50 Гц
_______________
Uн = 230В±5%, Ін.макс = 10А, fпр = 20 кГц. (IGBT)
___________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)______
1.Вступ._2.Вибір_схеми_і опис її роботи з_наданням часових діаграм силової____
частини і вузлів системи керування 3 .Розрахунок _силової _частини_ __і _вузлів_
_системи керування. _4.Виводи._5._Література.____________________________
______________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)______________
_1.Схема електрична структурна_________________________________________
2.Схема електрична принципова__________________________________________
3.Перелік елементів_____________________________________________________
4.Креслення друкованої плати____________________________________________
6.Дата видачі завдання 04.09.2012____________________________________________________
Арк.
Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
ПЕ.КП.ДС8110.001ПЗ
ДС81.006.000.001ПЗ
ДС81.004.000.002ПЗ
4
Документ
Категория
Другое
Просмотров
41
Размер файла
32 Кб
Теги
завдання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа