close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Математика Богданович, Лишенко

код для вставкиСкачать
Математика, 2 клас
Календарне планування уроків математики у 2 класі
за підручником "Математика" 2 клас, автори Богданович М. В., Лишенко Г. П.
№
уроку
Тема уроку
№№
завдань
Повторення матеріалу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Задачі уроків математики у 2 класі. Випадки додавання і
віднімання чисел пов’язані з нумерацією.
Додавання і віднімання чисел частинами. Додавання і віднімання
двоцифрових чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел.
Одиниці вимірювання довжини. Назви чисел при додаванні та
відніманні.
Порядок додавання чисел. Задачі на збільшення та зменшення
числа на кілька одиниць.
Зв'язок додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням.
Складання і розв’язання задач.
Складання і порівняння задач на збільшення та зменшення числа
на кілька одиниць.
Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через
розряд різними способами. Порівняння виразу і числа.
Одиниці вимірювання часу: рік, місяць. Розв’язування задач.
Контрольна робота.
Таблиці додавання і віднімання чисел
1-11
Таблиця додавання і віднімання числа 2.
Таблиця додавання і віднімання числа 3. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці. Відрізок і ламана.
Таблиця числа 4. Творча робота над задачею. Довжина ламаної.
Задачі, які розв’язуються дією віднімання.
Вирази з буквеними даними. Розв’язування задач.
Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вирази з буквеними
даними. Розв’язування задач з двома запитаннями.
Розв’язування прикладів і задач. Складання і розв’язування
прикладів за лінійкою. Многокутники.
Таблиця додавання і віднімання числа 6. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці. Вирази з буквеними даними.
Таблиця додавання і віднімання числа 7. Складання і
розв’язування задач за схемами.
Позначення геометричних фігур буквами. Розв’язування задач на
зменшення числа на кілька одиниць.
Розв’язування прикладів і задач на знаходження невідомого
зменшуваного.
Таблиця додавання і віднімання числа 8. Довжина ламаної.
Задачі на дві дії. Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених
таблиць додавання і віднімання.
Таблиця додавання і віднімання числа 9. Периметр
чотирикутника.
Розв’язування прикладів на засвоєння вивчених таблиць
додавання і віднімання. Розв’язування задач на дві дії за поданим
планом.
Таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом
через десяток. Розв’язування задач на дві дії за поданим планом.
Периметр трикутника. Розв’язування задач на 2 дії різними
81-89
90-98
12-21
22-31
32-41
42-52
53-62
63-71
72-80
99-108
109-118
119-128
129-137
138-146
147-154
155-161
162-168
169-177
178-186
187-195
196-202
203-210
211-217
Дата
Математика, 2 клас
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
способами.
Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах з дужками.
218-226
Читання виразів використовуючи різні математичні терміни.
227-235
Розв’язування прикладів і задач.
Кут. Види кутів (прямий, гострий, тупий).
236-242
Порівняння іменованих чисел. Прямокутник.
243-249
Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина
250-258
прямокутника.
Розв’язування прикладів та задач. Ширина і довжина
259-264
прямокутника. Квадрат.
Контрольна робота.
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд
Додавання виду 28+59. Розв’язування прикладів і задач.
265-276
Приклади і задачі на засвоєння прийому додавання. Задачі на
277-284
протилежний рух.
Додавання виду 38+4. Творча робота над задачею. Розв’язування
285-294
задачі двома способами.
Додавання виду 76+4. Задачі на дві дії.
295-302
Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.
303-310
Додавання суми до числа. Обчислення виразів зручним способом. 311-321
Розв’язування задачі двома способами.
Віднімання числа від суми. Обчислення виразів зручним
322-329
способом. Розв’язування задачі різними способами.
Усне віднімання виду 40-8. Вправи і задачі на засвоєння прийому 330-338
віднімання.
Закріплення прийому обчислення виду 40-8. Порівняння виразу і
339-346
числа. Складання задач за даним виразом.
Віднімання виду 53-8. Творча робота над задачею.
347-354
Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування 355-363
задач за числовими даними до малюнків.
Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел (продовження). 364-369
Творча робота над задачею.
Віднімання виду 50-34. Розв’язування прикладів і задач на
370-378
закріплення прийому обчислення.
Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання
379-386
задачі за малюнком і коротким записом.
Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Усні
387-394
обчислення за таблицею.
Віднімання суми від числа. Обчислення виразів зручним
395-403
способом.
Контрольна робота.
Арифметичні дії множення і ділення
Аналіз результатів контрольної роботи. Дія множення, знак
404-411
множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на
множення та прикладів на множення прикладами на додавання.
Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні.
412-418
Задачі на множення.
Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення.
419-427
Вправи і задачі на додавання і віднімання в межах 100.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2.
428-435
Закріплення додавання і віднімання в межах 100.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2.
436-444
Обчислення виразів на дві дії різних ступенів.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Задачі на
дві дії різного ступеня.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Вправи і
задачі на дві дії різного ступеня.
Контрольна робота.
Дія ділення. Задачі дії різного ступеня.
Зв’язок дій множення і ділення. Розв’язування задач і прикладів
на дії першого ступеня.
Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.
Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на
ділення на рівні частини і на ділення на вміщення. Порівняння
задач.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2. Назви чисел
при діленні.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення
на 2.
Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення
на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням.
Складання таблиці множення числа 3. Приклади і задач на дії
різного ступеня.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.
Порівняння задач за різним розташування множників в умові.
Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа
3. Порівняння задач на множення і додавання.
Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці множення числа 3.
Складання виразів з дужками. Вправи і задачі на засвоєння
вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини
ламаної лінії.
Повторення вивченого. Творча робота над задачею.
Контрольна робота.
Аналіз результатів контрольної роботи. Складання таблиці
ділення на 3. Складання задачі за даним розв’язанням.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження
периметра квадрата.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення
довжини сторони рівностороннього трикутника за його
периметром.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і
ділення. Обчислення виразів з буквеним компонентом.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і
ділення. Повторення залежності між компонентами і результатом
дій першого ступеня.
Повторення вивченого. Розв’язування складеної задачі на три дії
за поданим планом.
Складання таблиці множення числа 4. Застосування таблиці для
розв’язування прикладів і задач.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4. Зв’язок
множення і ділення (повторення).
Складання таблиці ділення на 4. Вправи і задачі на засвоєння
таблиці ділення на 4.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Обчислення
Математика, 2 клас
445-452
453-460
461-467
468-475
476-482
483-489
490-498
499-508
509-515
516-523
524-532
533-540
541-546
547-555
556-564
565-571
572-577
578-584
585-592
593-600
601-609
610-615
616-621
622-628
629-636
Математика, 2 клас
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
значень виразів з буквеним компонентом. Знаходження довжини
сторони квадрата за периметром.
Попереднє ознайомлення з поняттями «половина», «третина»,
«чверть». Дії з іменованими числами (величинами). Складання
простих і складених задач.
Складання таблиці множення числа 5. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці множення числа 5. Обчислення виразів, у складі
яких двічі повторюється та сама буква.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5.
Розв’язування задач на збільшення або зменшення числа в кілька
разів.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5.
Розв’язування простих задач на збільшення або зменшення числа
в кілька разів. Ознайомлення з задачею на дві дії, яка включає
поняття «зменшення числа в кілька разів».
Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці
ділення на 5. Задачі на збільшення або зменшення числа в кілька
разів, які розв’язуються двома діями.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі
на збільшення та зменшення числа в кілька разів.
Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів у виразах
Контрольна робота.
Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій.
Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів, які
розв’язуються двома діями.
Перевірка додавання відніманням. Знаходження периметра
трикутника.
Складання таблиці множення числа 6. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці множення числа 6. Обчислення виразів з
буквеним компонентом у яких двічі повторюється одна і та сама
буква.
Одиниці вимірювання часу (година, хвилина, секунда).
Визначення часу за годинником. Задачі на час. Задачі на
збільшення або зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються
двома діями.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Дії з
іменованими числами (величинами). Задачі на збільшення або
зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Складені
задачі на збільшення та зменшення числа в кілька разів.
Таблиця ділення на 6. Вправи і задачі на засвоєння таблиці
ділення на 6. Розв’язування та складання задач за поданим
виразом.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на
дії різного ступеня. Знаходження добутку, коли один із
компонентів стоїть у дужках. Знаходження довжини ламаної.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Складені задачі
на дії різного ступеня. Складання та обчислення виразів.
Задачі на різницеве порівняння.
Складання та обчислення виразів. Задачі на різницеве порівняння.
Складання оберненої задачі. Дії з іменованими числами.
Складання таблиці множення числа 7. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці множення числа 7.
637-646
647-657
658-667
668-673
674-683
684-691
692-699
700-709
710-719
720-729
730-738
739-747
748-755
756-764
765-773
774-780
781-790
791-798
799-807
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Обчислення
виразів на сумісні дії. Складені задачі на різницеве порівняння.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Обчислення
виразів на сумісні дії. Розв’язування задач на знаходження
невідомого від’ємника.
Таблиця ділення на 7. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7.
Вирази з невідомим множником. Складені задачі на сумісні дії.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Творча робота
над задачею. Складання виразів за малюнком та запитаннями.
Складені задачі на сумісні дії.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Зв'язок дій
множення та ділення. Складання оберненої задачі. Розв’язання
задачі виразом.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Складені задачі
на сумісні дії. Творча робота над задачею. Порівняння виразу і
числа.
Складання таблиці множення числа 8. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язання задачі на три дії.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Пряма, точки, що
лежать на прямій та поза нею. Порівняння довжин відрізків.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення та ділення.
Складені задачі на сумісні дії. Творча робота над задачею.
Складені задачі на сумісні дії. Колові приклади. Вирази з
буквеним компонентом. Розпізнавання геометричних фігур.
Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі на засвоєння таблиці
ділення на 8. Поняття «третина», «чверть», «шоста».
Закріплення порядку виконання дій у виразах. Нерівності. Задачі
на три дії. Знаходження периметру прямокутника. Складання і
розв’язання задачі за коротким записом.
Зв'язок дії ділення з дією множення. Знаходження невідомого
діленого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.
Колові приклади. Складені задачі на сумісні дії. Знаходження
сторони трикутника за відомим периметром і двома сторонами.
Складання таблиці множення числа 9. Вправи і задачі на
засвоєння таблиці множення числа 9. Творча робота над задачею.
Розв’язання задачі двома способами. Периметр.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.
Порівняння виразів. Розв’язання задачі виразом за поданою
схемою.
Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на засвоєння таблиці
ділення на 9. Знаходження частини числа.
Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць. Складені задачі на
сумісні дії. Розташування відрізків у просторі (вертикально,
горизонтально, похило). Кресленні відрізків.
Складені задачі на сумісні дії. Складання задачі за поданим
виразом. Розв’язання задачі за поданим планом.
Переставна властивість множення. Застосування властивості для
розв’язування прикладів. Складені задачі на сумісні дії. Периметр.
Множення на 1 та 0. Складені задачі на сумісні дії.
Ділення на 1, ділення числа самого на себе. Вправи на засвоєння
вивченого. Розв’язання задачі на три дії за поданим планом.
Ділення 0 на число. Неможливість ділення на 0. Складання
виразів за текстовими даними. Задачі на знаходження невідомого
Математика, 2 клас
808-815
816-825
826-834
835-842
843-849
850-859
860-868
869-874
875-881
882-891
892-900
901-908
909-916
917-925
926-934
935-942
943-950
951-958
959-964
965-972
973-979
980-987
988-994
Математика, 2 клас
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
третього доданка за відомою сумою двох доданків.
Множення чисел, що закінчуються нулями на одноцифрове число.
Складання і розв’язання задачі на три дії за таблицею та поданим
планом. Обчислення виразів з буквеним компонентом, що
зустрічається двічі.
Множення одноцифрових чисел на 10. Ділення числа, що
закінчується нулями на 10. Складання оберненої задачі.
Ускладнена задача на знаходження невідомого доданка.
Вправи та задачі на засвоєння вивченого. Складені задачі на
сумісні дії. Складання задач за поданими блок-схемами.
Вправи та задачі на засвоєння вивченого. Складання блок-схем до
задачі. Складання і розв’язання задач за поданими виразами.
Обчислення виразів з іменованими числами.
Контрольна робота.
Повторення в кінці року
Аналіз результатів контрольної роботи. Усна і письмова
нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання,
пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків.
Додавання і віднімання з переходом через розряд. Креслення
відрізків.
Зв'язок компонентів при відніманні та при додаванні. Додавання і
віднімання виду 28+5, 46-7. Додавання і віднімання двоцифрових
чисел з переходом через розряд (ознайомлення). Задачі на дві дії.
Знаходження значень виразів з буквеним компонентом.
Перетворення іменованих чисел, дії з іменованими числами.
Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом та без
переходу через розряд. Перевірка дій віднімання додаванням.
Запис виразів за поданим текстом. Вправи та задачі на засвоєння
вивченого.
9951001
10021010
10111018
10191025
10261034
10351042
10431050
10511057
10581064
10651073
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Математика
Просмотров
1 828
Размер файла
169 Кб
Теги
богданович, математика, лишенко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа