close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL141206B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
1 OPIS PATENTOWY 1
RZECZPOSPOLITA
IOOOWI
141206
czy ul ni a I
Patent dodatkowy
do patentu
ii
Zgłoszono: 83 08 °3
Urzędu P«tef«ow«90 1
/p- 243288/
[ Nimi iMWiir . MM| |
lltt O.4 B64D 17/02
Pierwszeństwo:
URZĄD
PATENTOWY
,
Zgłoazenie ogłoszono: 85 02 13
Opia patentowy opublikowano: 88 07 30
Twórca wynalazku: Mieczysław Wardzała
Uprawniony z patentu:
Zakłady Sprzętu Technicznego
i Turystycznego "Aviotex",
Legionowo /Polska/
CZASZA SPADOCHRONU PROFILOWANA W DOLNEJ CZYŚCI
Przedmiotem wynalazku jest czasza spadochronu profilowana konstrukcyjnie w dolnej części.
Znane są czasze spadochronowe w których linki nośne dołączone są bezpośrednio do obrzeża
czaszy.
Istota rozwiązania według wynalazku polega na tym, że linki nośne dołączone są do wycin¬
ków posiadających krzywoliniową krawędź profilującą, wzdłuż której wycinki przyszyte są do
czaszy w płaszczyznach przechodzących przez oś czaszy i linie styku sąsiednich klinów cza¬
szy. Zastosowanie wycinków profilujących zwiększa współczynnik oporu aerodynamicznego i
stateczność czaszy spadochronu.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia w rzucie aksonometrycznym czaszę 1 z nośnymi linkami 2 i profilującymi
wycinkami 3> fig. 2 przedstawia profilujący wycinek 3 posiadający krzywoliniową krawędź 4
i korzystnie pętlę 5 służącą do dołączenia linki 2, a fig. 3 przedstawia osiowy przekrój
czaszy 1 spadochronu przez linię styku jej sąsiednich klinów i wycinki 3»
Zastrzeżenie
patentowe
Czasza spadochronu profilowana w dolnej części, znamienna
tym,
że nośne
linki /2/ czaszy /1/ dołączone są do wycinków /3/ posiadających krzywoliniowe krawędzie /4/f
wzdłuż których wycinki /3/ połączone są z czaszą /1/ w płaszczyznach przechodzących przez
jej oś i dzielących czaszę /1/ na kliny.
141 206
Fig.2
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz
Cena 220 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
116 Кб
Теги
pl141206b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа