close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL150212B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
j^^óEj/^SL
OPIS PATENTOWY
150 212
w &*m*
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 86 05 27
/'P. 259768/
Pierwszeństwo
*3^
Int. Cl.5 A23L 1/105
Cl IB 9/00
URZĄD
PATENTOWY
RP
Twórcy wynalazku:
Zgłoszenie ogłoszono:
88 03 31
Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31
Piotr Tomasik, Wiesława Poręba, Małgorzata Bączkowicz,
Włodzimierz Zawadzki
Uprawniony z patentu:
Akademia Rolnicza im. H.Kołłątaja, Kraków /Polska/
SP0S6B WYTWARZANIA WjNNEGO ZAGĘSTNIKA DO SOSÓW I ZUP ORAZ
DO WYROBU MAKARONÓW
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wonnego zagęstnika do sosów i zup oraz
do wyrobu makaronów ze zmodyfikowanej mąki pszennej. Esencje zapachowe używane do prodkutów
spożywczych są albo pojedynczymi związkami chemicznymi, albo mieszaninami wielu substancji.
Esencje zapachowe woni pochodzących od jednego składnika często otrzymywane syntetycznie,
natomiast zapachowe esencje wieloskładnikowe uzyskuje się z materiałów biologicznych poprzez
ekstrakcję.
Istota sposobu wytwarzania wonnego zagęstnika do sosów i zup oraz do wyrobu makaronów
według wynalazku polega na tym, że mąkę pszenną ogrzewa się w ciągu 12h w temperaturze
od 160 do 210°C w atmosferze amoniaku, po czym usuwa się amoniak pod zmniejszonym ciśnie¬
niem) a produkt ochładza i rozdrabnia w znany sposób. Wynalazek jest bliżej opisany w przy¬
kładzie wykonania.
Przykład. Mąkę pszenną wprowadza się do naczynia obrotowego, zaopatrzonego
w przewód doprowadzający amoniak oraz chłodnicę zwrotną i system grzewczy. Ukośnie ustawione
naczynie wprowadza się w obrót i rozpoczyna powolny przepływ amoniaku oraz podgrzewa do
temperatury od 160°C do 210°C w ciągu 12h. Następnie usuwa się amoniak pod zmniejszonym
ciśnieniem, a produkt ochładza. Posiada on barwę żółtego proszku i zapach świeżych grzybów.
Tak zmodyfikowana mąka pszenna przez ogrzewanie z tłuszczem ma barwę brunatną i po
rozdrobnieniu w gorącej wodzie otrzymuje się produkt o gęstej, kleikowatej konsystencji
i przyjemnym zapachu pieczonego mięsa.
2
150 212
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób wytwarzania wonnego zagęstnika do sosów i zup oraz do wyrobu makaronów,
znamienny
tym,
że mąkę pszenną ogrzewa się w ciągu 12h w temperaturze od
160 do 210 C w atmosferze amoniaku, po czym usuwa się amoniak zmniejszonym ciśnieniem,
a produkt ochładza.
Pracownia Poligraficzna UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
118 Кб
Теги
pl150212b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа